1.Sınıf Etkinlikleri

yorumsuz
7.263 kez okundu

1.Sınıf Etkinlikleri

1.Sınıf Etkinlikleri öğrencilerin okula ilk başladıkları andan itibaren başlayan öğrenmeye yönelik çalışmalara olmaktadır. Bu faaliyetlerin amacına ulaşması için öncelikle çocukların oyun ortamlarından koparak gelmiş oldukları asla unutulmamalıdır. Bu nedenle yapılacak ve düzenlenecek etkinlikler oyun havasında çocukların anlayabileceği kapasitede yapılması verim alma konusunda etkili yöntemlerden olmaktadır. 1.Sınıf Etkinlikleri çerçevesinde düzenlemiş olan etkinlikler çocukları eğlendirirken öğreten çalışmalar olmaktadır. bir harfin okunuşunu ve yazılışını oyun havasında bir etkinliğe çevirdiğinizde çocuk sıkılmadan bu harfin anlamını nerede ne maksatla kullanılacağını kavrayacaktır. Doğrudan tamamen ders ortamı yaratarak benimsetmeye çalışacağınız harfler heceler ve kelimeler sadece ezbere dayanacak ve unutulması çok kolay olacaktır. 1.Sınıf Etkinlikleri olarak en başta 1.Sınıf hayat bilgisi etkinlikleri ele alınarak en basit bir şekilde davranış biçimleri incelenmektedir. Bu sayede çocukların hayata dair bulundukları yaş seviyesinde eğitimlerini ve öğretimlerini sağlamak için yapılacak 1.Sınıf Etkinlikleri sayesinde bu konularda bir basamak oluşturmaları sağlanacaktır.

Bunun devamında 1.Sınıf Etkinlikleri içerisinde yer alan 1.Sınıf Türkçe etkinlikleri olarak okuma ve yazma çalışmaları olarak geliştirilmektedir. Bu aşamada çocukların eğitim zamanları içerisinde algılama yeteneklerini geliştirmek ve okuduklarını anlamalarını sağlamak için biraz oyun biraz ders havası oraya çıkarılarak benzetmeler ve parça halinde eğlendirici oyunlar oynatarak sıkılmadan Türkçe temelinde yer alan harf ve heceler öğretilmektedir. 1.Sınıf Etkinlikleri olarak sayısal değerlerin çocuklara en alt basamaktan başlayarak öğretilmeye başlandığı matematik etkinlikleri yine oyun oynarcasına çocuklara öğretilerek bu alanda gelişimleri sağlanmaktadır. Bütün bu çalışmaları gerçekleştirirken öncelikle hayat bilgisi etkinlikleri olarak yapılan çalışmalar öncelikle çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri olaylar konu alınarak etkinlik yaratılmaktadır. Bu konuda öncelikle heyecanlarının karşılığı olan davranışlarının en uygun öğrenme seviyesine indirmek için her çocuğun anlama ve algılama yetenek seviyeleri belirlenerek heyecanlarını yatıştırma konusunda girişimlerde bulunulacak çalışmalar yapılmaktadır. 1.Sınıf Etkinlikleri içerisinde çocukların sürekli öğrenmek istemeleri ve heyecan içinde olayların içine doğrudan ani hareketler sergileyerek giriş yapmamalarını sağlamak amacı ile etkinlikler geliştirilmekte ve bu konuda eğitim öğretim hayatına uyum sağlamaları konusunda ilerlemesi sağlanmaktadır.

Yine hayat bilgisi etkinlikleri olarak benim yuvam konulu sunular hazırlayarak çocukların aile ortamında veya tüm çevrelerinde karşılaştıkları, yapmak istedikleri tüm çalışmalarının doğaya veya yaşam alanlarına karşı olan davranışlarının düzenlenmesi sağlanmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalarda; Canlıları besleme ve hayvanlara karşı duyulan sevginin şekillendirilmesi etkinlikleri Doğal afetler karşısında ve evdeki tehlikeler karşısında yapmaları gereken davranış biçimlerinin şekillendirilmesi yönünde yapılan etkinlikler Evde kullandıkları tüm malzemelerinin teknoloji ile olan ilgilerini anlatmak etkinlik çalışmaları. Ev ekonomisine olan duyarlılıklarını geliştirici yönde yapılan etkinlikler. Bu sayede çocuklar yapılan etkinlikleri ev ortamında uygulamaya geçirmek sureti ile kazanılan paranın nasıl daha iyi değerlendirileceğini anlamaktadırlar. Alışveriş konusunda yapılan etkinlikler sayesinde kaynakların tüketiminin ansı olduğunu anlama fırsatı bulmaktadırlar. Aile ortamında gelişen tüm olayları konu alabilecek 1.Sınıf Etkinlikleri sayesinde aile içinde bireylerin davranışlarını ve aile reisi kavramının ne olduğunu anlamaktadırlar. Doğal felaketler ile ilgili 1.Sınıf Etkinlikleri sayesinde doğal felaketler boyamak çalışmaları yaparak bu gibi durumları hayat bilgisi etkinlikleri kapsamında nelere sebep olduklarını anlama fırsatı bulmaktadırlar. Aile bireyleri iletişim kuralları işlenen etkinliklere sayesinde duygularını nasıl dile getireceği ve bu alanda sevgi kavramının yaygın olarak üzerindeki dağılımını anlamaktadır.

1.Sınıf Etkinlikleri kapsamında yapılan Türkçe etkinlikler sayesinde çocukların kelimeleri ortaya çıkaran harflerin değişik yöntemler ve etkinlikler uygulanarak daha iyi ve kolay kavraması sağlanmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalarda 2. Grup seslerin resimlerle veya objeler yardımı sayesinde kavranması sağlanmaktadır. Hece ve kelime kavratma çalışmaları yapılarak benzetmeler ve doğada oluşan çocukların sıkça rastladıkları sesler ile birebir sesler oluşturularak çocukların harfleri anlaması kolay hale getirilmektedir. 1.Sınıf Etkinlikleri olarak yapılan Türkçe etkinliklerinde özellikle harflerin öğretilmesinde değişik etkinlik çalışmaları sergilenmektedir. Bunlar harflerin çevrelerinde yaşayan kişilere veya nesnelere benzetilerek öncelikle akılda kalıcılığı sağlanmaktadır. Bunun ardından sesler ile ifade edilerek telaffuz çalışmaları yapılmakta ve en sonunda kelime bazında ele alınarak yine oyun havasında kavramaları sağlanmaktadır. 1.Sınıf Etkinlikleri öncelikle en başta belirtildiği gibi etkinlikler çocukları eğlendirici bir havada gelişmesi gerekmektedir. Bu kapsamda örnek verilecek olursa bir E harfinin öğretilmesin de akılda kalacak olan tarak objesi kullanılmaktadır. Bunun daha akılda kalıcı olması için anne ve babanın kullandığı tarakların dişleri kırılarak ilk etapta harfin şekli ortaya çıkarılmaktadır. Bunun devamında akılda kalıcılığını arttırmak için kullanarak daha etkin hale getirilmektedir. 1.Sınıf Etkinlikleri verilen örnek gibi diğer hareketlerde de uygulanarak daha etkin olarak benimsenmesi sağlanmaktadır. Öncelikle harflerin ses seviyeleri ele alınmakta sonrasından ek olarak nasıl oluştuğu öğretilmektedir. 1.Sınıf Etkinlikleri olarak matematik etkinlikleri öğrencilerin en çok ilgisini çeken alan olmaktadır. bu etkinlik içeriğinde öncelikle çocukların okul çağına gelene kadar kazanmış oldukları yetenekler değerlendirilmektedir.

Bu seviyeden başlayarak çocukları sıkmadan eğlence havası yaratarak matematik konusunda yeteneklerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Öncelikle 1.Sınıf Etkinlikleri içinde yer alan sayıların sayılması oyun olarak oynanmaktadır. Oyun oynamaya yatkın olan çocuklar çizilen karelerde ilerlemesi sağlanarak sayıların birbiri ardına nasıl geldiğini büyüklük düşüklük kavramı başlangıç olarak verilerek etkin hale getirilmektedir. Bu işlem ardından sayı saymayı öğrenen çocukların ellerinde bulunan abaküs veya diğer nesnelerin bir araya getirilerek nasıl çoğunluğu oluşturdukları konusunda etkinlik yaratılmaktadır 1.Sınıf Etkinlikleri olarak matematik etkinliklerinin en başından başlayan sayma yetenekleri bazen şarkı niteliğinde hep birlikte söylenerek eğlenceli hale getirilmektedir. Bunun ardında 1.Sınıf Etkinlikleri içinde ritmik sayma yetenekleri üzerinde yapılan çalışmalara sayıların artışı konusunda çağrışım yapmaktadır Matematik etkinlikleri çocukların okul ortamında en çok sevdiği oyunlardan olmaktadır. Özellikle uzun kıs oyunu sayılarında bu konuda büyük küçük kavramını anlamalarında faydalı olmaktadır. 1.Sınıf Etkinlikleri matematik etkinlikleri devamında sayı eşleme ve ördek say oyunları ile daha ileri seviyede matematik kavramlarını öğrenmelerini sağlayan çalışmalara olmaktadır. 1.Sınıf Etkinlikleri matematik etkinliklerinde onar sayma, yüzer sayma ve sayı eşleme çalışmaları kapsamında boşluk doldurma oyunları bulmaca çözme yeteneklerine katkıda bulunmaktadır.

 

Nesneleri eşleme çalışmaları ve cam silici toplama oyunu matematikte toplama işleminin başlangıcı olarak çocukların matematik kavramlarına yatkınlığını artırmaktadır. 1.Sınıf Etkinlikleri olarak yapılan çalışmalar görüldüğü gibi tamamen oyun havasında yapılan etkinlikler olmaktadır. bu aşamada yapılan çalışmalara başlarken çocukların bulundukları seviyeler çok iyi belirlenmiş olması gerekmektedir. Çünkü bazı öğrenciler daha aile ortamında zeka yapılarının gelişmişliğinden faydalanarak sayma ve diğer matematiksel işlemleri öğrenmektedir. Böyle durumlarda buı çocukların en alt seviyeden başlayan çocuklar ile aynı kategoride ele alınması etkinliklerin bazen sıkıntılar doğurmasına neden olmaktadır. Bu durumda yapılması gereken bu tür çocukları bu oyunların ve etkinliklerin lideri durumunda ele alarak yaptıklarını ödüllendirici davranışlar diğer çocukları da teşvik edici olacaktır. 1.Sınıf Etkinlikleri içeriğinde yapılacak bu tür davranışlar aslında hayat bilgisi etkinlikleri içinde değerlendirilecek lider oluşumu etkinliği olarak yine olumlu bir çalışma olarak dönüşüm sağlayacaktır. 1.Sınıf Etkinlikleri çocukların başlangıç aşamasında yıldırmadan ve öğrenmenin ne kadar kolay olduğunu benimseterek yapılmasında etkili olmaktadır. Önemli olan en uygun etkinliği kullanarak çocukların öğrenme yeteneklerini en iyi şekilde gelişimini sağlamak amaçlanmalıdır.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 8 Eylül 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.