Okul Öncesi ve 1. Sınıflar İçin Uyum Programı

yorumsuz
1.030 kez okundu

Okul öncesi ve 1. sınıflar okula uyum için okula diğer sınıflardan genellikle bir hafta öncesinden başlamakta. Bu bir haftalık süre içerisinde yapılacak olan etkinlikler de Meb tarafından duyurulmaktadır. 2013-2014 eğitim öğretim yılı öncesi okul öncesi ve 1. sınıfların okula uyum programı aşağıda verilmiştir.

Programı indirmek isterseniz. İndirme linki yazının hemen altında bulunmaktadır.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 43769797 10.07 2253600
Konu: 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Programı

………………….Valiliğine
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 06 05/2013 tarihli ve 84037561 10.06.01 847972 sayılı ( Gen.No:2013 12)Genelgesi.

b)İlköğretim Genel Müdürlüğünün 01 09 2010 tarihli ve B.08.0.İGM.0.07.01.01-010. 07/14399 sayılı vazısı;

c)İlköğretim Genel Müdürlüğünün 15 08 2011 tarihli ve B.08.0.İGM.0.07.01.01-010. 07 9554 sayılı yazısı.

ç)Temcl Eğitim Genel Müdürlüğünün 06 09 2012 tarihli ve B.08.0.TEG.0.02.00.00.102 (02) 12872 sayılı yazısı.

Okulöncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizin, alışkın olduğu ev ortamından ayrılarak değişik özellikler taşıyan okul ortama geçişi belli bir uyum sürecini gerektirmektedir. Çocuklarımızın okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek; oyun. drama ve sportif” etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren uyum programı uygulaması yapılmaktadır.

2013-2014 eğitim öğretim yılı için ilgi (a) Genelge doğrultusunda okullardaki uyum programı 9-13 Eylül 2013 tarihleri arasında uygulanacaktır. Söz konusu uygulama kapsamında;

Okulun çevre ve fiziki koşulları, öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak ve 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren Bakanlığımızca İlgi (b), (c). (ç) ve diğer yazılar ile gönderilen uyum programları da değerlendirilerek çocuğun okulu tanımasını ve uyumunu kolaylaştıracak “Okul Uyum Programı”nın okulöncesi ve sınıf zümre öğretmenleri kurulunca 2-6 Eylül 2013 tarihleri arasında hazırlanarak uyum haftasında uygulanmasının.

Uyum Programı içinde okul personelinin tanıtılması, okuldaki fiziki onamlann sınıf, lavabo, spor salonu vb. gösterilmesi, sponif ve kültürel faaliyetiler ile çocukların birbiriyle tanışıp kaynaşmalannı sağlayacak etkinliklerin yaptırılması gibi faaliyetlere yer verilmesinin.

Sınıf öğretmenlerince uyum haftası içerisinde 1.sınıflar için hazırlanmış öğretim materyallerinin (Öğretmen Kitabı Uyum ve Hazırlık Çalınmaları. Öğrenci Çalışma Kitabı 1 ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2 Kes Kullan) kullanımına başlanılmasının.

 Okul rehber öğretmenlerinin sürece aktif olarak katılmalarının sağlanmasının.

Velilerin çocukların eğitimi konusunda daha duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla öğrenciyi tanıma, okul, öğrenci ve veli ilişkisi, öğrencilerde oluşabilecek kaygılar, korkular ve alınacak tedbirler gibi konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılmasının.

Öğrencilere yaka kartı takılarak onlara okul onanımda yönetici, öğretmen e diğer personel tarafından isimleriyle hitap edilmesinin sağlanmasının.

Çocuklann ev ortamı gibi sınıf ortamını da benimsevebilmelerine yönelik faaliyetlerin (öğretmen rehberliğinde öğrenciler tarafından dersliklerin süslenmesi, sınıf panolarında isimlerinin yazılı olduğu resimlerinin etkinliklerinin sergilenmesi, üzerinde ismi yazılı kendine ait bir kitabın sınıf kütüphanesine konulması vb) yapılmasının,

Çocukların okula uyumlarını kolaylaştırabilmek için uygun ve gerekli görülen zaman ve şanlarda velilerin sınıf onamına alınmalannın uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Yukarıda belinilen hususlar dikkate alınarak okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik uyum programının okullarda hazırlanarak, uyum haftasında uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.

Yusuf BÜYÜK
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi ve 1. Sınıflar Öğrencilerinin Okul Ortamına Geçişini Kolaylaştırıcı Uyum Programı ile ilgili bakanlık yazısını indirmek için aşağıdaki linki tıklayın.

Uyum Programı

 


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 6 Eylül 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.