2. Sınıf Hayat Bilgisi

yorumsuz
1.435 kez okundu

2. Sınıf Hayat Bilgisi

Hayat bilgisi derslerinde yer verilen konularla birlikte çocukların doğal ve toplumsal çevrelerini tanıması, içinde bulundukları çevreye uyum sağlamaya yönelik becerilerin kazandırılması esas alınmakta ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. İnsanların yaşamaları için hem doğal hem de toplumsal çevrenin gereği olan bazı ilkeleri öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır. Verilen bu dersler sayesinde çocuklara içinde bulundukları doğal ve toplumsal çevre inceletilmekte, kendilerini tanıma, çevreleri ve çevrelerinde meydana gelen olayları anlama, daha iyi bir şekilde yaşamanın yollarını bulma, çevrelerindeki eşyaların yerleri ve bu eşyaları nasıl kullanacaklarını bilme, bireylerin yakın çevreleri ile ilgili günlük olaylara ilgi duyma, Atatürk’ü tanıma, toplu yaşamın önemini kavrama, toplumun gerektirdiği ve istediği davranışları gösterme, sağlıklı ve düzenli olarak yaşama alışkanlıklarını kazanma gibi bireylerin yaşadıkları çevreleri daha iyi bir şekilde tanıması ve bu çevrelerle uyumlu olarak yaşayabilmeleri için gerekli olan bilgi ve alışkanlıkların kazandırılması sağlanmaktadır. 2.sınıf hayat bilgisi dersi kapsamında çocukların becerileri ve yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak bu alışkanlıkların kazandırılabilmesi için çeşitli çalışma ve etkinliklere yer verilmektedir. Çevreyle uyumlu yaşama bilincinin kazandırılması 2.sınıf hayat bilgisi dersi ile yetersizliği olmayan çocuklar, bu derse ele alınan tüm konuları çevreleri ile etkileşimleri sonucunda kendi kendine öğrenmektedir. Bununla birlikte ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği bulunan çocuklar grup içi ilişkileri için başkalarına bağımlıdır.

Kendi başlarına hareket etmek, sorumluluk almak, kolay arkadaşlık kurabilmek gibi konularda yaşıtlarına göre zorluk yaşayabilmektedir. Bununla bağlantılı olarak da hayat bilgisi derslerinde yer alan konuları kendi kendilerine öğrenmeleri konusunda zorluklarla karşılaşırlar. Bu sebeple ders kapsamında verilecek konuların planlı ve sistemli eğitimlerle verilmesi gerekmektedir. 2.Sınıf Hayat bilgisi dersleri ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği bulunan çocukların kendilerini tanıması, çevresiyle uyumlu ve tutumlu ilişkiler kurması, bu ilişkileri anlaması ve başkalarına olan bağımlılıklarının en aza inmesine imkan sağlamaktadır. Bu derslerin konusu doğal ve toplumsal çevre olması nedeniyle öğrenmeyi kolaylaştıracak olan her tür materyal derslerde kullanılabilir. Öğretim materyallerinin kullanılması öğrenilen konuların daha kalıcı olmasını sağlamakta ve soyut fikirleri daha somut hale getirmektedir. Aynı zamanda bu materyallerin ilgi ve dikkat çekmesi, anlatım yoluyla çok uzun sürelerde kazandırılabilecek bir davranışın daha kısa sürede kazandırılabilmesi gibi avantajları da büyük fayda sağlamaktadır. Materyallerin etkili olabilmesi için bu materyallerin kazandıracağı davranış, konu, çocukların özelliklerine uygun olması ve öğretmen tarafından iyi bir şekilde kullanılması gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Hayat bilgisi derslerinin işlenmesi sırasında dramatizasyon yöntemine sıklıkla yer verilebilir.

Çocukların topluma ayak uydurmaları ve toplumsallaşması için gereken davranışların kazandırılması konusunda bu yöntem büyük bir etki sağlamaktadır. Bu yöntemle öğrencilerin dersi daha dikkatli izlemesi, derse katılması ve öğrenilenlerin daha kalıcı olması sağlanmaktadır. Bu ders bir gözlem, gezi, deney ve yaşam dersi olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle çocukların çevrelerinde olan doğal ve toplumsal olaylar, varlıklar mümkün olduğu kadar doğal ortamları içerisinde inceletilmeli ve bu ortamlarda öğretilmelidir. Çocukların doğrudan inceleme ve gözlem yapma yoluyla bilgi kazanmalarına önem verilmelidir. Bu amaçlar doğrultusunda alan çalışmaları, gözlem ve inceleme gezileri, toplumsal amaçlı geziler, kaynak kişi ziyaretleri, ev ziyaretleri, kurum ziyaretleri gibi çeşitli etkinliklerle öğrencilerin toplumsal çevreleri geliştirilirken aynı zamanda öğrenme kaynakları da genişletilmektedir. Sınıf olarak gezi yapılmasının uygun olmadığı ve çocukların tek başlarına gözlem ve araştırma yapması gereken durumlar da olabilmektedir. Bu gibi durumlarda çocukları aileleri ile iş birliği yapılmalı, aile kontrolünde yapılan gözlem ve geziler sınıfta tartışılmalıdır. Kazandırılmasını hedeflenen genel amaçlar 2. Sınıf Hayat bilgisi derslerini başarı ile tamamlamış öğrencilere kazandırılması gereken bazı genel amaçlar bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

• Öğrenciler vücudun genel yapısını tanır.

• Öğrenciler aile hayatının önemini bilir ve kavrar.

• Öğrenciler çevresinde bulunan varlıkların ve olayların yaşamdaki önemini bilir ve kavrar.

• Öğrenciler doğa olaylarının çevreye olan etkilerini bilir.

• Öğrenciler sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için gerekli olan kuralları kavrar.

• Öğrenciler meslekleri meslek sahiplerini tanıyarak yaşamdaki önemlerini kavrar.

• Öğrenciler dünya üzerinde ve ülkesinde meydana gelen toplumsal olaylardan haberdar olur.

• Öğrenciler toplu yaşama kurallarına uyma ve sorumluluklarını yerine getirme alışkanlığını kazanır.

• Öğrenciler canlı ve cansız varlıkları ve bununla birlikte çevrelerini koruma alışkanlığını kazanır.

• Öğrenciler sağlıklarını koruyabilme becerilerini geliştirirler.

• Öğrenciler çevreleriyle iyi ilişkiler kurabilmeleri için gerekli olan becerilerini geliştirirler.

• Öğrenciler okulun kendilerine kazandırdıklarının farkında olurlar.

• Öğrenciler dayanışma ve iş birliği içinde olmayı alışkanlık haline getirirler.

• Öğrenciler insanlara sevgi ve saygı duyarlar.

• Öğrenciler Atatürk’ e sevgi ve saygı duyarlar. Tüm bunların yanı sıra bu derslerin öğrencilere kattığı birçok özel amaç da bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı ise şöyledir:

• Öğrenciler kendini tanıtır.

• Öğretmeni, sınıf arkadaşları ve sınıfını tanır.

• Sınıfta bulunan araç gereçler, okulu ve okul bölümlerini tanır.

• Okuldaki görevlileri tanır.

• Sınıfta uyulması gereken kuralları bilerek kurallara uyar.

• Sınıfı temiz ve düzenli tutma konusunda özenlidir.

• Okulda uyulması gereken kuralları bilerek bu kurallara uyar.

• Yakın çevresini tanır ve ailesini tanıtabilir.

• Ailesindeki bireylerin görevlerini, aile yaşantısındaki kuralları bilir.

• Evin bölümleri ve bu bölümlerdeki eşyaları tanır.

• Yakın akrabalarını tanır.

• Misafirlikle ilgili kuralları bilir.

• Vücudunu, duyu organlarını ve başlıca iç organları bilir.

• Vücut temizliğinde kullanılan araç gereçleri, yapılması gerekenleri ve vücut temizliği önemini bilir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 16 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.