Eldesiz Toplama İşlemi Yapalım

Eldesiz olarak toplama işlemi yapalım etkinlik sayfası, toplama işlemi ile ilgili bilgilerin tekrar edilmesi için kullanılabilir. Çalışma yaprağında 20 ye kadar olan sayılarla eldesiz toplama işlemleri bulunmaktadır. Toplama işlemlerinde iki basamaklı ve tek basamaklı sayılar kullanılmıştır.

2. sınıflar için       Eldesiz toplama işlemi çalışma sayfası

Kategori: 2.Sınıf