3. Sınıf Fen Bilimleri

yorumsuz
3.099 kez okundu

3. Sınıf Fen Bilimleri

3. Sınıf Fen Bilimleri ilkokul kademesinde 3.sınıf öğrencileri ilk kez fen bilimleri ile tanışmaktadırlar. Aslında günlük hayatımızda karşılaştığımız pek çok durum fen bilimleri ile ilgilidir. Fakat biz farkında değilizdir. Şekerin çayda çözünmesi, dışarıda bırakılan yemeğin bozulması aslında fen bilimlerinin en temel konularıdır. Okullarda 3. Sınıf Fen Bilimleri dersi fen okuryazarlığının ilk adımını oluşturmaktadır. Bireylerin fen okuryazarı olması, bilimsel bakış açısını kazanması, analitik düşünmesi için 3. Sınıf Fen Bilimleri eğitim erken yaşta başlamaktadır. Gelişen ve değişen dünyada tüm ülkeler bilimin ışığını takip etmektedir. Bilimsel gelişmeleri takip edemeyen ülkeler ekonomik anlamda kendini ilerletememektedir. 3. Sınıf Fen Bilimleri eğitimi bu yüzden oldukça önemlidir ve fen öğretiminin ilk adımını oluşturmaktadır.

3. Sınıf Fen Bilimleri nedir? 3. Sınıf Fen Bilimleri konuları nelerdir? 3. Sınıf Fen Bilimleri dersi nedir? 3. Sınıf Fen Bilimleri test çalışması nasıl hazırlanır? 3. Sınıf Fen Bilimleri sınavına nasıl hazırlanılır? 3. Sınıf Fen Bilimleri dersi kaç saattir? 3. Sınıf Fen Bilimleri öğretim programı nasıl indirilir? 3. Sınıf Fen Bilimleri yıllık planı nasıl hazırlanır? 3. Sınıf Fen Bilimleri deneme sınavı nasıl hazırlanır? 3. Sınıf Fen Bilimleri sınavı nasıl hazırlanır? 3. Sınıf Fen Bilimleri dersi nasıl işlenmelidir? 3. Sınıf Fen Bilimleri dersi ilk kez 2014 yılında uygulamaya konmaya başlamıştır. Fen bilimlerinin amacı öğrencilere fen okuryazarlığı kazandırmak, bilim süreç becerilerini kazandırmak, muhakeme gücünü arttırmak ve temel bilgilerin üzerine fen temeli inşa etmektir. 3. Sınıf Fen Bilimleri dersi bu temelleri atmak için iyi bir fırsattır. Çocuklar 3. Sınıf Fen Bilimleri dersi kapsamında yaparak yaşayarak öğrenme ilkeleri doğrultusunda fen okuryazarı olurlar. İleri ki yıllarda görecekleri fizik, kimya, biyoloji dersleri için 3. Sınıf Fen Bilimleri dersi önemli bir köprü oluşturmaktadır.

Öğretmenler eğitim öğretim yılı başında 3. Sınıf Fen Bilimleri ile ilgili gerekli yıllık plan çalışmalarını yaparak dersin etkili ve verimli geçmesi için düzenlemeleri hazır etmelidirler. Doğa bilimlerinin tüm kapsadığı alanlara fen bilimleri denir. Fen bilimleri ile aslında her gün iç içeyiz. Farkın olmasak da günlük olayların birçoğu fen bilimleri ile ilişkilidir. 3. Sınıf Fen Bilimleri dersi de bu günlük olayları öğrencilere bilimsel anlamda kavratmak için tasarlanmıştır. Bu dersin uygulamalı olarak işlenmesi öğrenciler için kalıcı öğrenmeleri arttırır ve çeşitli avantajlar sağlar. Derslerde deneyler ve eğlenceli etkinlikler yapılarak öğrencilerin derse ilgileri arttırılabilir. Öğrencilerde olumlu davranışlar geliştirmek için çok çeşitli etkinlikler mevcuttur. 3. Sınıf Fen Bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerini bilerek ve tanıyarak bu deneyleri sınıfına uygun bir şekilde yaptırmalıdır. Yıllık plana bu deneyler eklenmelidir. Çocuklar deneyler yaparak fen bilimleri dersinin ne kadar eğlenceli ve anlaşılır olduğunu kavrarlar.

3. Sınıf Fen Bilimleri dersinin amaçları öğrencilerde fen bilimleri bilinci oluşturmak, fen bilimleri kariyeri alanında çalışmalar yapmalarını desteklemek, fen bilimleri dalındaki bilimsel çalışmaları takip etmek, birey çevre doğa üçgeni içindeki ilişkiyi kavramak, bilim insanlarını tanımak ve buluşlarını bilmek olmalıdır. 3. Sınıf Fen Bilimleri dersi aşamalılık ve sarmallık ilkesine göre işlenmelidir. Sınıf içindeki farklı öğrenci profilleri göz önüne alınarak çeşitli öğretim ve tekniklerinden yararlanılmalıdır. Ders içinde 3. Sınıf Fen Bilimleri kavramları ile ilgili beyin fırtınası yaptırılmalı, balık kılçığı metodu ile sorunların detaylı incelemeleri yapılmalı, 6 şapka tekniği ile farklı görüş açıları sunulmalı ve gerekirse fen bilimleri ile ilgili alanlara geziler düzenlenmelidir. Fen Bilimleri amaçları doğrultusunda öğrencilere proje ve performans ödevleri verilmelidir. Bu proje ve performans ödevleri öğrencilerin hayal gücünü zenginleştirecek ve problem çözme becerilerini, yaratıcılığını geliştirecek şekilde verilmelidir.

Çevre sorunları, doğa bilimleri ile ilgili keşfedici ödevler verilebilir. Yaşadıkları çevrede oluşan bir sorun ile ilgili çözümler üretmeleri ve bu çözümleri raporlaştırmaları istenebilir. Aynı zamanda bilim insanları, bilim insanlarının sorunlara nasıl çözüm geliştirdikleri, buluşlarını nasıl yaptıkları ve hangi ortamlarda çalıştıkları ile ilgili sunumlar hazırlamaları istenebilir. 2005 yılında benimsenen yapılandırmacı eğitim felsefesi öğrenciyi temele alır ve tüm konuları öğrencilerin kendi keşfi ile öğrenmesini hedefler. Öğretmen derslerde sadece yol gösterici bir rehber olmalıdır. Böylece çocuk kendi keşfederek öğrendiği bilgileri daha kalıcı şekilde hafızasında depolamış olmaktadır. 3. Sınıf Fen Bilimleri konuları ışık, ses, canlılar dünyası, 5 duyu organımız ve maddeden oluşmaktadır. Fen bilimleri dersinde deney ve raporları çok önemli bir yer tutmaktadır.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Şubat 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.