3. Sınıf İngilizce

yorumsuz
1.851 kez okundu

3. Sınıf İngilizce

3. sınıf İngilizce dersi olarak yabancı dil öğrenme çalışmalarında başlangıç aşamasını oluşturan temel kavramları öğretme çalışmalarıdır. Bu ders kapsamında detaylı çalışmalara girilmese de kelime ezberleme ve günlük hayat içinde gelişen tüm konuların ilk aşaması olarak verilmektedir. Geçmiş dönemlere bakıldığında yabancı dile fazla önem verilmediği başlangıç seviyesi olarak 5 ve 6. sınıflarda oluştuğu görülürken günümüzde okul hayatına başlangıç ile yabancı dil öğrenme konusunda önemli girişimler yapılmaktadır. Bu konuda öğrencilere fazla sıkıcı etki yaratmadan eğlenceli oyun havasında ders işlenerek en başta gerekli olan kelimeler öğretilmektedir. 3. sınıf İngilizce başlangıç olarak sayılarla giriş yapılmaktadır. Bu aşamada sayıların daha akılda kalıcı olması İngilizce telaffuz yeteneğini de geliştirmektedir. 3. sınıf İngilizce öğretimi yapılırken resimler ve nesneler sıklıkla kullanılmaktadır. Bilinmeyen kelimelerin sözlükte karşılıkları bulunurken okunuşları da beraberinde verilmekte bu konuda kolaylık sağlanmaktadır. Okul hayatına başlangıcında almış olduğu temel bilgiler ile 3. sınıf İngilizce seviyesine gelen bir öğrenci cisimleri nitelendirmeyi ve hissedilen duyguları İngilizce olarak kelime karşılıklarını anlamaya başlayacaktır. Daha iyi anlayabilmesi için ünitelerde oluşturulan çalışma sayfalarında İngilizce kelime okunuşu ve Türkçesi olacak şekilde ünite kapsamında işlenen bütün kelimeler belirtilmektedir.

Öğrenci İngilizce kelimeyi kullanma ihtiyacı duyduğunda eğer daha önceden karşılaşmadığı bir kelime olursa bu sayfadan faydalanmaktadır. 3. sınıf İngilizce öğretimi aşamasında Türkçe de yer alan isim, sıfat, fiil kavramları yavaş bir şekilde algılamaya başlamaktadır. Sıfat kavramını kişileri, hayvanları, nesnel yapıları tarif etmek için kullanırken isimleri de nitelendirdiğini öğrenmektedir. Bu nedenle yabancı dile geçmeden önce 3. sınıf İngilizce seviyesine gelen bir öğrencinin Türkçe de yer alan isim nitelendirmeyi isimleri sıfatla nitelendirmeyi ve davranışları belirten öğelerin fiil olduğunu bilmesi gerekir. Sayı kavramlarını işlerken matematiksel işlemleri kullanarak sayıların olması gereken yerlerini belirleyebilirsiniz. İşlenen konuların değerlendirmesini yaparken kısa sorular sorarak bunlarla ilgili ne kadar ilerleme sağlandığı görülecektir. Ünite değerlendirmelerinde konu içinde yer alan kelimeleri nesneleri ve oluşumları renkler, vücudun bölümleri, sayılar, ünite kelimeleri, basit diyaloglar, selamlaşmalar, sınıf ve okul eşyaları, haftanın günleri, oyun isimleri gruplar haline getirilerek belirli ünitelere kadar kısa değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca 3. sınıf İngilizce eğitimi esnasında okulda öğrendiklerini ev de velilerinin takip edebilmesi için belli bir çizelge hazırlanarak her üniteye ait kelimeler, cümleler velilerin anlayacağı şekilde ve takip edebileceği şekilde veli yardımcı kâğıdı hazırlanarak 1. üniteden 8. üniteye kadar olan tüm konular ve detaylar takip aşaması için hazırlanmaktadır.

Bu gönderilen kâğıt sayesinde öğrencilerle veliler arasında yapılacak çalışmanın nasıl olduğu ve neden bu kâğıdın gönderildiği ön bilgi olarak verilirken belirtilen notlarda velilerin yapmaları gereken açık bir şekilde not olarak belirtilmelidir. Önemli olan kâğıt üzerinden üniteye ait kelimeyi İngilizce olarak öğrencilere söyleyerek Türkçe karşılığını istemeleri gerektiğini belirtmelidirler. Ayraca veliler için 3. sınıf İngilizce takibinde kullanmaları amacı ile ders kitabının CD si olduğunu belirterek velileri yönlendirmeleri gerekmektedir. 3. sınıf İngilizce dersi işlenirken farkında olmadan velilerinde İngilizce öğrenmeleri sağlanmaktadır. Veli toplantılarında bu konu özellikle ele alınarak nasıl çalışmaları gerektiği okuldaki uygulamaların aynısı olmasa da yakınını uygulayabilmeleri için bilgilendirme yapılmalıdır. 3. sınıf İngilizce etkinlikleri olarak yapılacak çalışmalarda başlangıç olarak sayılar ele alınarak en başta 10 a kadar sayma işlemi İngilizce olarak yapılmalıdır. Kişilerin ve nesnelerin ifade edilmesinde öğrencilerin en yakın çevresi kullanılarak ifade yetenekleri geliştirilmelidir. Sayılarla ilgili işlemler geçildikten sonra 5. üniteye gelindiğinde kelimeler ve bilinmesi gerekenler değerlendirmeye alınmalı öğrenilen kelimelerin ezberlenme seviyeleri cümle içinde kullanılan nesneleri belirtme özellikleri değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 3. sınıf İngilizce içerikleri bakımından milli eğitim bakanlığı tarafından uygun görülen müfredat çerçevesinde İngilizce konuşabilme, yazma ve okuma yeteneklerini geliştirici seviyedeki ders kitapları takibi yapılarak en iyi şekilde İngilizce öğrenimi sağlanacaktır.

Bunun yanında destek almak isteyenler internet sayfalarında 3. sınıf İngilizce seviyesinde hazırlanan programlardan öğrenme yeteneklerini geliştirebilirler. 3. sınıf İngilizce konusunda daha iyi öğrenme sağlayabilmesi için mini hikâye derslerini dinleme çalışması şeklinde yapılabilir. Burada önemli olan nokta Türkçe kelime kullanmadan dinleme esnasında hikâyeyi durdurarak öğrencilere hikâye içinde geçen cümlenin Türkçe karşılığı sorulduğunda verilen cevaplar dinleme ve anlama yeteneklerini ortaya çıkaracaktır. Öğrencilerin sıkılmamaları ve derse olan ilgilerini kaybetmemeleri için aynı bölümler üzerinde 4 veya 5 günden fazla kalınmamalıdır. Yeni bölümle ilgili oluşturulacak hikâye bir önceki hikâyenin ilgilerini çekmesinden dolayı merak uyandıracaktır. 3. sınıf İngilizce öğretimi esnasında bir sonraki bölümde ortaya çıkarılan hikâye içinde geçecek olan yeni cümleleri duymak ve bunları anlayarak cevap verdikçe bu konudaki merak ve ilgileri de artacaktır. İşlenen konular belirli bir ilerleme sağlandıktan sonra daha önce işlenen konulara geri dönerek cümle ve kelimelerin daha iyi pekiştirilmesi sağlanacaktır. Bu sayede daha önceki bölümlerde öğrenmiş oldukları kelime ve cümlelerle ilgili soru sorulduğunda bilmenin mutluluğu ile 3. sınıf İngilizce dersi kapsamında zevk alarak ve isteyerek ders işleyeceklerinden ilgileri de bu yönde artış gösterecektir. Sürekli doğru cevapları vermeleri ayrıca mutluluk duymalarına sebep olacağından her doğru soruda aldıkları artı puan dersle olan bağlarını kuvvetlendirecektir. 3. sınıf İngilizce Öğretilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Öğrenciler okulda aldıkları eğitimle evde yapacakları tekrar ve veli takip listesinin verimli olabilmesi için çocuğunuzun ilgisi dağılmayacak bir ortam hazırlayarak dinleme olayını birlikte yapabileceğiniz bir ortam hazırlamalısınız. 3. sınıf İngilizce seviyesinde yapacağınız çalışma televizyon olmayan ortamda yapılmalıdır. Ayrıca ders tekrarları ve takip listeleri veya hazırlanan CD ler bilgisayardan takip edilerek anlatılanları çocuğunuzun anlayabilmesi için ilgisini bu noktaya çekmeye çalışın.

Çalışmaya başlarken temel bilgilerden başlamaya bölümlere sırasıyla geçilmeye ve her bölümde bir önceki bölümle ilgili sorular sorarak çocuğunuzun doğru cevaplarında ödül ceza yöntemini uygulayarak derse olan ilgisini arttırabilirsiniz. Derslerin dışında İngilizce öğrenme programları kullanarak 3. sınıf İngilizce seviyesinde çocuğuna eğitim vermek isteyenler için verilecek tavsiyeler arasında en önemlisi olanı derslerin dinlenmesi esnasında bölümleri fırsat bulunduğu takdirde bir kere sabah bir kere akşam yatmadan önce olacak şekilde çocuğunuzu sıkmadan dinleme yaptırmanız faydalı olacaktır. 3. sınıf İngilizce eğitimi uygulanırken evde yapılacak çalışmalarda çocuğunuzla birlikte günde 25 dakika oyun oynamalısınız. Oyunların takibinde günlük bir ders işleyecek şekilde uygulama yaparak belirli günleri boş geçebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken İngilizce dersler konusunda çocuklara asla baskı uygulanmamalıdır. Dersleri oyun olarak benimsetmeniz bir gün sonrasına başlangıç yapabilmeniz için faydalı olacaktır. 3. sınıf İngilizce öğrenimi esnasında çocuğunuzla yapacağınız bu düzenli çalışma hem çocuğunuzla kaliteli vakit geçirmesini sağlarken hem de bu konuya olan eğilimini arttırmış olacaksınız. 3. sınıf İngilizce seviyesinde bir çocuğun ailesi ile iyi iletişim kurabilmesi psikolojik yönden gelişmesine, öz güveninin artmasına ve gelecekte başarılı olmasına destek sağlamış olacaksınız. 3. sınıf İngilizce kitabı içerisinde yer alan basit cümleler mesela how are you today cümlesini günlük hayatında sürekli kullanabilmesi için neşeli anlarında velisi tarafından Türkçe yerine bu şekilde hitap ederek İngilizce konusunda gelişme sağlanabilecektir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 12 Eylül 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.