Fen Bilimleri

yorumsuz
1.115 kez okundu

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri doğada bulunan varlıklar ve olayları inceleyen, açıklayan, bu varlık ve olaylara ilişkin genellemeler ve ilkeler bulmayı, bu ilkelerin yardımı ile gelecekte olabilecek olayları da kestirme çabası güden bir bilim alanıdır. Fen bilimleri pek çok bilim dalını bünyesinde barındırır. Cansız doğa ile ilgilenen fen bilimi dalları fizik, kimya, astronomi, jeoloji gibi bilimler ve alt dallarıdır. Canlı doğayı inceleyen fen bilimleri ise botanik, biyoloji, anatomi, fizyoloji, jeoloji gibi bilimler ve alt dallarıdır. Fen Bilimlerinin amacı dünyadaki olayları, varlıkları, her türlü olguları bilimsel yöntemler ile ya da edinilmiş deneyimler ile bilgi haline getirmek, bu bilgileri hayata uygulamak ve insanların kullanımına sunabilmektir. Tabiat sonsuz bir kaynaktır. Bünyesinde pek çok olayı olguyu barındırır.

Fen bilimleri bu kaynağı uygun bir şekilde kullanabilmek ve yararlanabilmek için çeşitli yöntemleri içerir. Yeni yöntemler geliştirir. Fen bilimleri doğada ve doğa ötesinde bulunan bütün kaynakları, canlı veya cansız varlıkları, kavramları, olguları, bunların birbirleri ile olan ilişkilerini inceleme, araştırma, tespit etme, deliller ile ispat etme ve uygulamaya koyma aracıdır. Doğa da ve doğa ötesinde bulunan her madde ile ilgili neden nasıl sorularına mantıklı cevaplar bulmaya çalışır. Fen bilimleri öğrencilere ilköğretimden itibaren öğretilmeye çalışılır. Bilim ile çok küçük yaşlarda tanışan öğrencilerin bilimi anlaması ve sevmesi sağlanır.

Fen bilimleri eğitimlerinin başarılı olması, öğrencilerin gelecekte bilimsel konulara hâkim olarak hayata atılmasını ve doğadaki varlıkların süreçlerin, olguların anlaşılmasını ve bu olguların insan hizmetine sunulmasını sağlayacak çalışmalara dahil olmasını sağlar. Unutulmamalıdır ki bilimle büyüyen çocuklar, gelecekte daha modern daha teknolojik toplumların temellerini atmak için en güçlü adaylar olacaklardır. Bilim konusunda verilen başarılı bir eğitim ile öğrenciler , doğa da bulunan varlıklar ile sistemler arasında bağ kuracaklar ve bu bağları kullanarak mantığa ve teknolojiye yönelik üretimlerde bulunacaklardır.

Fen bilimleri neden ve nasıl sorularına bilimsel cevaplar verir. Bu cevapları verirken de bilimsel yöntemleri kullanır. Sorulara deney ve gözlem yolu ile yaklaşarak cevap verir. Bulunan sonuçların gerçekçi olması hedeflenir. Fen bilimleri derslerinde öğrencilere hipotez kurma, deney yapma, gözlem yapma gibi bilimsel yöntemler öğretilir. Öğrencilerin bu şekilde psiko motor becerileri de gelişir. Fen bilimleri derslerinin hedeflerine ulaşması aslında toplumsal bir hedeftir. Yapılan yeni icatlar, buluşlar toplumların diğer toplumlar arasından sıyrılarak yükselmesini ve devamlılığını sağlar. Doğayı algılayan ve yorumlayabilen bu yorumlardan bilgiler elde edebilen bireylerden oluşan toplumlar her zaman daha modern bir yaşama sahip olacaklardır.

Fen bilimleri öğrenciler üzerinde kariyer bilincini ve kariyer isteğini de geliştirecek ve öğrencilerin gelecekte meslek seçmelerine de yardımcı olacaktır. Sosyal hayatlarında da bilimsel düşünme yöntemlerini kullanmalarını sağlayarak sorunlara akılcı ve mantıklı çözümler bulmalarını sağlayacaktır.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Nisan 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.