Fen Bilgisi

yorumsuz
956 kez okundu

Fen Bilgisi

Fen Bilgisi konusunda yapılan düzenleme Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2004-2005 yıllarında icra edilen ders yılı başında yapılan düzenleme ile ilköğretim müfredatı değiştirilmek sureti ile Fen Bilgisi dersinin adı bugünde kullanılan Fen ve Teknoloji dersi adını alarak müfredatta bu şekilde uygulanan ders olmuştur. Bu yapılan değişim sadece dersle ilgili isim değişikliği ile kalmamış sürekli gelişen ve küreselleşen dünyanın gereksinimlerine tam cevap verebilecek bir içerik değişimine gidilmiştir. Bu yapılan içerik değişimi bu dersin var olan amaçlarını değiştirmiş ve bu sayede yeni amaçlar eklemiştir. Mili Eğitim Bakanlığının Fen Bilgisi dersinin adını değiştirerek Fen ve Teknoloji dersinin asıl amaçlarını gelişen teknoloji ve yaşamın tamamen gittikçe teknoloji kullanımına bağımlı olan bir hale gelmesine uygun olarak değiştirilmiş olduğu görülmektedir. Çünkü gün geçtikçe sürekli yeni buluşlar olmakta bununla beraber bilgi miktarı sürekli artmaktadır. Bilgi miktarının artması ile bilgi çeşitliliğini arttırır düşüncesi ve böylece bilginin içeriği de hızla eskimeye başlar. Bu oluşan hızlı değişim gün geçtikçe sürekli ilerlemekte ve hiçbir şekilde yerinde saymamaktadır.

Bu değişimin dikkat edilerek göze alınmasıyla bu kadar oluşan bilginin nasıl öğretileceği, bunun yanında hangisinin öğretilmesinin yararlı olacağı konusu, böylesine geçici olan bir içeriğin neden öğretileceği gibi sorular sürekli karşımıza çıkar. Bu noktada durup bir şekilde düşünüldüğünde öğrenciye bu bilginin öğretilmesi yerine bu alanda öğrenciye nasıl öğrenebileceğinin öğretilmesi konusu söz konusu olmuştur. Böylece öğrenci her istediği bilgiye ulaşıp bu sayede kendine gerekli olan bilgiyi en iyi şekilde öğrenebilecektir. Bu oluşturulan alt yapı üzerine yapılandırıcı bir eğitim stratejisi inşa edilmiş ve bu sayede Fen Bilgisi dersi düzenlenerek Fen ve Teknoloji dersi yapılandırıcı yaklaşıma göre yapılmıştır. Fen Bilgisi İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi sürekli gelişen ve küreselleşen dünya şartlarına en iyi şekilde uyabilecek öğrenciler yetiştirebilmek gayreti için olağan amaçlarına yeni amaçlar eklenmiştir. Bu amaçlar içerisinde Fen Bilgisi konusunda öne çıkanlar şöyledir. Fen ve teknolojiye dayalı meslekler hakkında bilgi edinilmesi, deneyim elde edilmesi sağlanmaktadır. Bu mesleklere ilgi geliştirmelerini sağlayabilme konusunda, öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu sayede iş alanlarının sürekli değişen mahiyetine ayak uydurabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bilme ve anlamaya istekli davranma sağlama konusu, sorgulama yeteneği, doğal çevrelere değer verme özellikleri, mantığa değer verme özellikleri geliştirilmektedir. Eylemlerin ortaya çıkan sonuçlarını düşünme gibi bilimsel nitelikli değerlere sahip olma yetenekleri, meslek yaşamlarında bilgi edinmeleri, anlayış ve becerilerinin tamamını kullanarak ekonomik verimliliklerini arttırma gibi tüm detaylar sıralanabilir. Fen Bilgisi değişimi ile Fen ve Teknoloji dersinden sonra ki zaman içinde öğrencinin fen ve teknolojinin doğasını tam olarak anlaması amaçlanır.

Fen bilimleri olarak etkili olarak bilinen fizik kuralları, kimya oluşumları ve biyoloji bilimleri arasındaki ilişkiyi anlayan bir öğrencinin bu ilişkiyi teknoloji ile tam anlamı ilke bütünleştirmesi istenir. Çünkü yaşadığı çevre sürekli değişmekte, her gün yeni bir buluş ortaya çıkarak televizyon yayınlarında, internet ortamında, e-dergi sayfalarında, e-gazete gibi iletişim kaynaklarında sürekli yayınlanmaktadır. Bu oluşan gelişime ayak uydurabilmenin ilk ayağı ne olduğunu anlama, nasıl olduğunu tam olarak anlamaktan geçmektedir. Böylece öğrencinin Fen Bilgisi, fen ve teknolojinin çevre ile olan tüm ilişkisini de görmesi sağlanarak bu ilişki çerçevesinde olayları tam olarak yorumlaması istenir. Dünya genelinde ne kadar büyük buluşlar olursa olsun asıl teknolojiden yalıtılmış olan bir ortamda yaşandığı sürece sürekli öğrenilen bilgiler somutlaştırılamayacağı için bu açıdan anlam ifade etmez. Öğrencinin en kolay bir şekilde teknolojiye ulaşması, aynı zamanda ulaşamadığı noktada bunu kullanan insanları en iyi şekilde örnek alması gerekir. Öğrencinin bu alanda etkileşime geçmesi öğrenim süreci boyunca ortaya çıkaracağı en önemli adımlardan biridir. Öğrenci Fen Bilgisi dersi yerine uygulanan fen ve teknoloji ile ilgili olan bir sorunla karşılaştığında daha önce derste öğrendiği çözüm yollarını en iyi şekilde uygulaması amaçlanır. Derste yapılan birçok etkinlik gerçekleştirerek öğrencinin değişik süreçleri görmesi sağlanmakta, her süreç için ayrı strateji geliştirmesi amaçlanır. Buna bağlı olarak daha önce derste uyguladığı bu aşamaları günlük hayatta sürekli karşılaştığı durumlar üzerinde uygulaması Fen Bilgisi, Fen ve Teknoloji dersinin en önemli amacıdır. Bu sebepten dolayıdır ki dersin teorik kısmının atlanmaması aynı zamanda yeni müfredatta özellikle vurgulanmış durumlar, hatta derslerin tamamının bu etkinlikler üzerinden işlenmesi öngörülmüştür.

Gelişmekte olan dünyada sürekli yeni bilgi üretilmektedir. Bu bilgilere dayanarak ortaya çıkan yeni teknolojik aletler ve hayatı kolaylaştıracak şekilde ürünler üretilmektedir. Fakat sürekli yeniliklerin eseri olan yeni üretilen her ürünün bu alanda insanlık için yararlı olduğu söylenemez. Hatta özellikle ortaya çıkan bireysel farklılıklar göz önüne alınacak olursa herkes için farklı etkiler doğurabilecek olan gelişmeler yaşanmaktadır. Bu durumda Fen Bilgisi, Fen ve Teknoloji dersi öğrencinin ortaya çıkan yer türlü yeniliklere karşı eleştirel olması ve aynı zamanda sorumlu tutumlar geliştirebilmeleri için gerekli tüm bilgi ve becerilerinin olmasını amaçlar. Böylece öğrenci kendi ve çevresi için en iyi olanı ve ekonomik olanını algılayarak nasıl seçeceğini, nerelerden nasıl bilgi edinebileceğini gibi önemli noktalarda karar vererek, nasıl çözümler üreteceğini bilecektir. Fen Bilgisi konusunda küreselleşme süreciyle birlikte ortaya çıkan değişimin niteliği değişmiş, bu değişim insanlık tarihinde daha önce hiç görülmediği kadar büyük ölçekli olacak şekilde, kısa aralıklı olarak ve hızlı hale gelmiştir. Bu duruma bağlı olarak her öğrencinin; geçmişten günümüze gelişen insanların sahip oldukları bilgi ve anlayışlarında meydana gelen tüm değişimleri anlaması amaçlanmaktadır. Çünkü teknolojik değişim sürekli olarak devam etmektedir. Çok hızlıdır. Bu süreç içerisinde gelişen bu süreci herkes aynı seviyede değişimi iyi bir şekilde takip edememektedir. Bu sebepten dolayı sosyal bağlamda gelişen, çevresinde bilgisini paylaşan bir toplumun oluşumu, bilimsel keşfin gelişimine en iyi şekilde ayak uydurabilen öğrenciler elde etme konusu hedeflenmektedir.

Böylece ders içerisinde gelişmekte olan sosyal ilişkilerde iyi bir şekilde göz önüne alınır ve bu sayede birbirinden öğrenen öğrenciler yaratılmaya çalışılır. Bu noktada en iyi uygulanacak yöntem ders esnasında grup çalışmalarına bol miktarda yer vermektir. Fen Bilgisi dersinde yapılan düzenlemeler eşliğinde, Fen ve teknoloji ile ilgili olan tüm meselelerde çeşitli değerlerin ele alınması, bakış açılarının değişiminin sağlanması ve verilen tüm kararların farkında olması sağlanarak ve olaylardan sorumlu bir şekilde hareket etmesi beklenir. Öğrencinin yaratılmış olduğu farklı bakış açıları karşısında ilk bakışta ön yargı gütmemesi sağlanarak, her yoldan doğruya en iyi şekilde karar vererek ulaşılabileceğini görmesi sayesinde yeni açılımlar yapabilmesi için gereklidir. Fen Bilgisi oluşan tüm farklılıklar karşısında en olumlu bakışı sergileyebilecek ve çekinmeden sorumluluk üstlenebilecek düzeyde kendini geliştiren bireyler yetiştirmek amaçlanır. Fen Bilgisi Bilimsel sürecin sürekli olarak nasıl geliştiğini ortaya çıkarırken, her basamakta yenilgiye hazır olacak şekilde ilerlemenin nasıl bir ruh hali yaratacağının bilincinde ve farkında olan öğrenciler amaçlanır. Böylece gelişen bilimsel süreçleri ve oluşan teknolojik çözümleri sorgulayarak detaylı araştırması beklenir. Bu alanda öğrencinin araştıran ve araştırma sonuçlarını yorumlayabilen yetenekte öğrenci bu alanda öğrenmeyi öğrenme aşamasında da başarılı olmuş sayılır. Böylece öğrenci Fen Bilgisi alanında her zaman istediği bilgiye istediği anda ulaşarak istediği sonuçları bulur.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 2 Eylül 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.