Atatürk İlkeleri

yorumsuz
1.338 kez okundu

Atatürk İlkeleri

Ulu önder Atatürk önderliğinde Türk milleti tarihinin en görkemli, en olağanüstü bağımsızlık mücadelesini vermiştir. Öyle ki batı dünyası bu mücadelemizi Türk mucizesi olarak isimlendirmiştir. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türk milleti verdiği haklı bağımsızlık mücadelesini kazanmış ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Bundan sonraki hedef çağdaş muasır milletler seviyesine ulaşmak halkın refahını ve huzurunu sağlamaktı. Atatürk kurtuluş Savaşı’nı kazandıktan ve Cumhuriyeti kurduktan sonra çağdaş muasır milletler seviyesine ulaşabilmek için fikir yönünden yenilikler yapılması gerekliliğini vurgulamıştır. Atatürk İlkeleri Atatürk’ün temel düşüncelerini içeren ilkelerdir. Atatürk ilkeleri incelenirken bir bütün olarak ele alınmalıdır. Çünkü her ilke birbirini tamamlar.

Atatürk ilkeleri şunlardır.

1- Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetçilik ilkesi ana ilkedir. Devletimizin yönetim şeklinin demokratik bir cumhuriyet olduğunu benimsemek esasına dayanır. Egemenliğin millette olması, yönetim konusunda halkın söz sahibi olmasıdır. Atatürk’e göre Türk ulusunun yapısına en uygun yönetim şekli Cumhuriyettir.

2- Milliyetçilik: Cumhuriyet rejimini koruyabilmek ve devamlılığını sağlayabilmek için Türk milletinde siyasi alanda birlik şuuru olmalıdır. Milliyetçilik ilkesi ırkçılık ile karıştırılmamalıdır. Türk olmanın şuurunu ve bilincini bilen bir millet olmak her alanda özellikle de siyasi ve tarihi anlamda istikrarımızın korunmasını sağlayacaktır. T.C. sınırları içerisinde yaşayan, Türk kültürü ile yetişip büyüyen, Türkçe konuşan ve hangi dine mensup olursa olsun Türk ülküsüne sahip olan herkes Türk’tür ve Türk Milliyetçisidir.

3- Halkçılık: Atatürk ilkeleri içinde üçüncü sırada olan halkçılık , halk içerisinde sınıflandırma esasına karşıdır. Türk halkı eşittir. Ayrıcalıklı bir sınıf, bir kesim olamaz. Kanunlar önünde herkes eşittir. Halkçılık ilkesi milliyetçilik ilkesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Türk halkı birlik ve beraberlik içerisinde bir bütündür. Halkçılık ilkesine en güzel örnek Atatürk’ün şu sözleri ile verilebilir. ‘ Köylü milletin efendisidir.’

4- Devletçilik: Atatürk İlkeleri’nde devletçilik ekonomik anlamlıdır. Anayasada belirtildiği gibi devletçilik ilkesi karma ekonomi esasına dayanır. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Sosyal devlet anlayışına göre de ekonomik hayata özel sermayenin yanı sıra, devletin de yatırımı gereklidir. Özellikle ekonomik alanda alt yapı hizmetlerini devletin yapması veya desteklemesi beklenir. Dış sermaye ye de uygun koşul ve şartlarda açıktır.

5- Laiklik: Atatürk’e göre din ile dünya işleri birbirinden ayrılmalıydı. Din bir vicdan bir inanç konusudur. Devlet işlerinde özellikle de politika konusunda din işleri ve devlet işleri birbirinden ayrılmalıdır. Her vatandaş dini inancında serbesttir, ibadetlerini istediği gibi yapma özgürlüğüne sahiptir. Dine karşı saygılı olunmalıdır. Laiklik ilkesi, Türk ulusunun çağdaş bir millet olmasını sağlamıştır.

6- İnkılapçılık: Atatürk İlkeleri içerisinde son sırada inkılapçılık ilkesi yer alır. İnkılapçılık ülkesine göre çağdaş medeniyetler seviyesine varabilmek için Türk milletinin ilerlemesine engel olan kuruluşların kapatılması, yerlerine ilerlemeyi getirecek müesseseler kurulmasıdır.

Atatürk ‘Efendiler! Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen yeni ve bütün anlam ve biçimi ile uygar bir sosyal toplum haline ulaştırmaktır. Devrimlerimizin asıl ilkesi budur.’ diyerek inkılapçılık ilkesinin önemini vurgulamıştır.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Nisan 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.