Sosyal Bilgiler Dersi

yorumsuz
670 kez okundu

Sosyal Bilgiler Dersi

Sosyal bilgiler dersi veriliş amacı olarak, dersi görmüş olan bireyin toplum içerisinde yaşamı boyunca sürekli karşılaşacağı sorunlar karşısında kullanması gereken becerileri en iyi şekilde aşılamayı amaçlayan bir derstir. Sosyal bilgiler dersi amacı bireyin toplum içerisinde yeterli bilgi, beceri ve tutum sahibi olmasıdır. Bu önemli konuları maddeler halinde Sosyal Bilgiler dersi bireye kazandırdıklarını toplumdaki yerini belirleme aşamasında sağlamış olduğu katkılardan amaçları hakkında sıralama yapılacak olursa; Sosyal Bilgiler dersi kişiye ve toplum bireylerine vatandaşlık ile ilgili bütün sorumluluklarını ve sahip olduğu her yaş kademesinde görevlerini bilinçli bir şekilde elde etmesini ve bunları toplum içinde uygulamam metotlarını kazandırmaktadır. Türk milletine karşı olan sorumluluklarının bilincine vararak ve aynı zamanda Türk milletinin barışta ve savaşta muhafazasını sağlayan mercilere karşı olan saygı ve sevgilerini pekiştirerek güven duygusu yaratır. Ulu Önderimiz Mustafa kemal Atatürk’ün çizmiş olduğu yolda kişinin ve bireyin daha bilinçli ilerlemesini sağlar. Bu doğrultuda kendine kılavuz belleyeceği Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini aşılar. Sosyal bilgiler dersi Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahip olduğu temel ilkleri hakkında en akılcı yapıda kazanımlar sunar. Türk tarihi ile ilgili detaylı ve önemli bilgiler vererek genç neslin geçmişi ile bütünleşerek kültürel değerlerine bağlılığını arttırır.

Ülkemizin yanı sıra ülkemiz dışında gelişen dünya düzeni ile ilgili bilgiler vererek bu konuda dışarıya karşı uygulanan politikaların bilincinde bir birey haline gelir. Demokrasiyi en detaylı bir şekilde öğrenerek ve demokratik yaşam tarzı hakkında bilinçli bir hale gelerek toplum düzeni içinde ortaya çıkan olaylara reaksiyonunu belirleyerek toplum düzenine karşı saygılı yaşam disiplini aşılar. Sosyal bilgiler dersi toplum içinde beraber yaşama hakkı elde etmiş her birey ile birlikte gelen sorumluluk duygusunun, yardımlaşma anlayışının ve doğru karar verme yeteneğinin gelişmesi sayesinde toplum yaşam düzenleri ile ilgili konular hakkında bilgiler verir. Kişilerin toplum düzeni içinde yakın ve uzak iletişim kuralları çerçevesinde birbirlerine olan saygılarının ne anlama geldiğini ve ifade ettiğini anlatır. Kişide empati duygusunu geliştirerek bu anlayışın yaşamın her noktasında bireyin hayatına yerleştirir. Bilim konularının ve Teknolojinin bireylerin yaşamlarındaki ana ilkeler olması amacı ile öğrencilerin çağdaş düzeyde ve modern yaşama adapte edilmesini sağlar. Sosyal bilgiler dersi toplum düzeni içinde Özgür bir birey olarak fiziksel yapıda ve duygusal yapıda gelişen özelliklerimizin; ilgi alanlarını, isteklerimizin ve yeteneklerimizin farkında olarak yaşamamızı sağlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tüm geçmişimizden gelen kahramanlık duyguları kaplı ve cesaretli birer birey olarak vatanımızı ve milletimizi en yüksek seviyede sevmeyi öğretir. Haklarının ne olduğunu ve sorumluluklarının neler olduğunu bilen, ulusal bilince sahip olan bir vatandaş olarak yetişmemizi sağlar.

Türk kültürünü ve tarihini oluşturmakta olan temel öge ve süreçleri en iyi şekilde kavrayarak ulusal bilincin oluşmasında en önemli etkiyi göstererek bu yönde etki sağlayan kültürel mirasın korunmasını ve geliştirilmesinin gerektiğini öğreterek sahip olunan değerlerin yerinde saymaması sağlanmış olur. Atatürk ilke ve inkılâplarının bilincine sahip birer vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilericilik düzeyinde kalkınmasındaki yerini kavrar; laik anlayış, demokratik yapı, ulusal nitelikleri ve çağdaş değerleri sürekli yaşatmaya istekli oluruz. Sosyal bilgiler dersi oluşturulmuş olan hukuk kurallarının toplum düzeyinde herkes için aynı seviyede bağlayıcı olduğunu, bütün kişi ve kuruluşların belirlenmiş olan yasalar önünde eşit olduğunu derslerin içeriğinde gerekçeleriyle biliriz. İnsan hakları hakkında detaylı bilgi sahibi olmamızı sağlar. Sosyal bilgiler dersi Ulusal egemenlik kavramının ne olduğunu öğretir. Demokrasi kavramının ne olduğunu tüm bireylere öğretir. Laiklik kavramının ne olduğunu tüm bireylere öğreterek toplum düzeninin oluşturulmasında karıştırılmaması gereken noktaları benimsetir. Sosyal bilgiler dersi Cumhuriyet kavramının önemini kavrayarak yaşamımızı yönetim şekli olan demokratik kurallara göre düzenlemeyi öğreniriz. Sosyal bilgiler dersi hayati değerlerimiz içinde insanlığın bir parçası olduğumuz bilincini taşımak sureti ile ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren bütün konulara karşı duyarlılık gösteririz Bilim alanında ve teknolojinin süreklilik arz eden gelişim sürecini ve toplumsal yapı üzerinde ve yaşam üzerindeki etkilerini kavramak sureti ile bilgi sahibi olarak en iyi şekilde iletişim teknolojilerini kullanabiliriz. Bilimsel alanda en detaylı bir şekilde akılcı ve mantıklı düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma yöntemlerini, bilgiyi kullanma yöntemlerini ve üretimde oluşması gereken bilimsel ahlakı gözetiriz.

Sosyal bilgiler dersi birey olarak, toplum düzeni ve devlet yapısı arasındaki ilişkileri en iyi şekilde açıklarken sosyal bilimlerin bir parçası olan temel kavramlarından yararlanırız Bu alınan bilgiler ışığında ülke yönetimi hakkında bilgi sahibi olarak gelişen tüm olayların bilincinde vatandaş oluşumu sağlanmaktadır. Vatandaş olarak sadece toplumsal olayları değil sosyal bilgiler sayesinde sosyal olarak çevremizde gelişen tüm yaşam öykülerini duyduğumuzda analizini ve yorumlamasını daha bilinçli yapabiliriz. Yer şekilleri bakımından kazançların elde edilmesinde ve ekonomiye etkisi hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Sosyal bilgiler dersi Aynı zamanda yeryüzü üzerinde gelişen tüm olayların nasıl ortaya çıktığını öğrenerek doğaya karşı daha duyarlı davranışlar sergileriz. Sosyal bilgiler dersi takvim ve zaman kavramı hakkında dünden bu güne ortaya çıkmış olan yenilikler kaynaklar dayandırılarak sosyal bilgiler konuları içinde yer alarak bilinçlenmeyi sağlamaktadır Buraya kadar öneminden bahsedilen sosyal bilgiler dersinden günlük hayatta ortaya çıkan tüm olayların ve varlıkların ortaya çıkardığı olaylar hakkında en geniş düşünme becerisini kazanarak, olaylar ile en detaylı ilişki kurma becerisini ve geçmiş ile gelecek arasında ilişki kurabilmemizi sağlamaktadır. Sosyal bilgiler dersi Tarihin derinliklerinde bu günlerin bu toplumsal hak ve özgürlüklerin yaşanmasını sağlayan varlıkların geçtikleri yolları ve bu varlıkların nasıl bir coğrafyada var olma savaşı vererek bu günlerin oluşumunu sağladıkları öğrenmemizi sağlamaktadır.

Sosyal bilgiler dersi bazı tarihi nitelikteki şahsiyetlerin varlığını öğrenerek bu şahsiyetlerin düşünce yapısını örnek alabilmemizi, günlük hayatımızda karşılaştığımız meseleler hakkında kendimize görev bilinci oluşturarak. sorumluluk ve haklarımızı öğrenmemizi sağlayan sosyal bilgiler dersi yaşam alanlarımızda var olan tüm canlıların neden nasıl niçin sorularını açık bir şekilde anlamamızı sağlayarak ve bunları günlük hayatta en iyi şekilde kullanmamızı sağlayarak hayati idame ettirmenin detaylarını öğretmektedir. Sosyal bilgiler dersi bilinci kişilerin okula ilk başladığı günden sosyal konular hakkında bilinçlenmesi için her yaşa uygun nitelikte bilgi demetleri oluşturarak ilkokul çağında basit olarak bir sonraki basamaklarda daha bilinçli ve en sonunda sosyoloji olarak karşımıza çıkarak sosyal yapıda en iyi şekilde gelişmemizde bizlere basamak oluşturmaktadır. Okullarda belirli kurallar çerçevesinde öğrenilen sosyal bilgiler daha sonraki gelişme dönemlerinde toplum içinde hayatın gerçekleri olarak her alanda karşımıza çıkan olaylar ve davranışlar topluluğu olmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi sosyal bilgiler hayatın her alanında en küçük yaştan en son anımıza kadar öğrenilmesi, gereken hususlar konusunda zengin bir yapıya sahip bilgi demeti olmaktadır. Gün geçtikçe gelişen teknoloji sosyal alanda iletişimi ve bu alandaki yakın ilişkileri de beraberinde değişime uğratmaktadır. Bu nedenle her öğrenildiğini zannettiğimiz sosyal bilgiler dersi kapsamındaki hususu bize yenilik olarak dönüş yapabilmektedir. Sosyal bilgiler dersi insanların yaşadığı çevreden başlayarak en uzak noktada ortaya çıkan davranışların etkisini hissederek nesiller arasında geçiş yapan toplumsal gelişim kuralları olmaktadır. Toplumun birbirine olan saygısı sevgisi ve paylaşımcı tavırları sosyal bilgiler dersi kapsamında ele alınması gereken ilkeler olmaktadır


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 4 Eylül 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.