AÖF 2013-2014 Kayıt Duyurusu

yorumsuz
405 kez okundu

2013- 2014 ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT DUYURUSU

         Üniversitemize bağlı örgün eğitim yapan Fakülte/Yüksekokullarına ÖSYS, DGS, TCS ve Yurt Dışından Kabul Edilen Yabancı Uyruklu (AYÖS) öğrencilerin kesin kayıtları 02-06 Eylül 2013 tarihleri arasında Yunus Emre Kampüsünde ilgili fakülte veya yüksekokullarda kayıt bürolarında mesai saatleri (09.00-17.00) içinde yapılacaktır. (Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yerleştirilen adayların kayıtları Muttalip Mevkiinde İki Eylül Kampüsünde; Porsuk Meslek Yüksekokulu ve Ulaştırma Meslek Yüksekokuluna  yerleştirilen adayların kayıtları Basın Şehitleri Caddesinde (TÜLOMSAŞ yakınında) kendi binasında yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 1- 2013-ÖSYS sonuç belgesi, (Sonuç belgesi ÖSYM’nin internet sayfasından birim tarafından alınacaktır.)

2- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz). Ek puandan yararlanarak ya da Sınavsız Geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır).

3- T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- İkametgahı ile ilgili beyanı,

5- Askerlik durumu ile ilgili yazılı beyanı,

6- 12 adet (4,5×6 cm) boyutunda renkli fotoğraf,

7- Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği Programına kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden konuşma, işitme ve görme özürü olmadığını belgeleyen rapor alınması gerekir,

8- Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (UOLP-SUNY Cortland), İşletme (UOLP-SUNY Empire State College) ve İşletme (UOLP-Leeds Metropolitan), Eskişehir Meslek Yüksekokulu Turizm Yönetimi (İngilizce) (UOÖLP-Leeds Metropolitan University), Porsuk Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (UOÖLP-Leeds Metropolitan University), Yunus Emre Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Bilimler (UOÖLP-Leeds Metropolitan University) programlarına yerleştirilen öğrencilerden, kayıt anında ÖSYS Kılavuzunda belirtilen TOEFL puanını aldığını belgeleyenler doğrudan lisans öğrenimine başlayacaklardır. Belirtilen puanları alabilecek derecede İngilizce dil bilgisine sahip olanların en kısa zamanda TOEFL sınavına girmeleri önerilir. Öğrenciler, bir yıl yoğun İngilizce eğitiminden sonra, uluslararası ortak lisans programına başlamadan yeniden TOEFL sınavına girip belirtilen puanı almak zorundadır. Öğrencilere TOEFL koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl verilir,

9- a) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümüne kesin kayıt için “JAR FCL MEDİCAL 3”e göre geçerli bir Class I sağlık sertifikası gerekmektedir. Hava Trafik Kontrol Bölümünde kesin kayıt için, tam teşekküllü hastanelerden alınacak olan, mesleği yapmasına engel bir sağlık probleminin olmadığını gösteren (özellikle görme, işitme ve konuşma problemi vb.) ICAO-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın 1. Ekinin, 3. Sınıfına veya JAR FCL 1. Sınıfa göre alınmış sağlık raporu. Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde-Motor Bakım bölümlerine kesin kayıt için Üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği Tıbbi uygunluk madde 30’a göre görme ve renk ayırma kabiliyetinin kaybolmadığının, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. (ÖSYS Kılavuzu 831 no’lu koşul gereğince.) Bu sağlık şartlarını sağlamayanların kayıtları yapılmayacaktır,

b) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri için kişiler tarafından “Sabıka Kaydı Olmadığını Gösterir” yazılı beyanı (ÖSYS Kılavuzu 41 no’lu koşul gereğince),

10- Engelliler Entegre Yüksekokuluna kayıt için her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğunu ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu alınması gerekir,

11- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir,

12- Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı’na 2013-2014 Öğretim Yılı’nda kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin; kayıt yaptırmaya gelirken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önemlidir.

a) 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU’NDA yer alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları: 762. maddesinde belirtilen koşullara uygun olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirmiş olduğu hastanelerden “uçuşa uygunluk raporu” getirmeleri zorunludur.

b) 02-06 Eylül 2013 tarihleri arasında kayıt yaptırmaya gelen öğrencilerin 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU’NDA yer alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları: 762. maddesinde belirtilen koşullara uygun olmak üzere yaş, boy, ağırlık, gibi fiziksel özellikleri ve ilgili mülakattan olumlu not almaları halinde kayıt günü saat 17:00’de; psikolojik, algı-karar verme yetisini ölçmeye yönelik test sınavı yapılacak ve test sınavından olumlu not alanların kesin kayıt hakkı gerçekleştirilecektir.

c) 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU’NDA yer alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları: 46. maddesinde belirtilen koşullara uygun olmak üzere 1 yıl süreli isteğe bağlı İngilizce hazırlık okuluna devam etmek isteyip istemedikleri hususunda karar vermiş olmaları istenecektir.

13-a) Cari Hizmet Maliyetine  Öğrenci Katkı Payı ödemeyecek öğrenciler internette yenikayit.anadolu.edu.tr linkine tıklayarak, T.C. Kimlik numarası ile internet üzerinden “Öğrenci Bilgi Formunu” doldurabileceklerdir. Öğrenciler, kayıt için ilan edilen tarihleri aşmayacak şekilde işlemlerini yaptıracak ve diğer belgelerle birlikte kayıt yaptıracakları fakülte/yüksekokula teslim edeceklerdir,

b) Öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler öğrenim ücreti tutarını internette yenikayit.anadolu.edu.tr  linkine tıklayarak, kullanıcı kodu olarak T.C. kimlik numarasını kullanmak suretiyle öğrenebilecek ve bulundukları il veya ilçelerdeki Vakıfbank şubelerine ödemelerini yapacaklardır. Öğrenciler öğrenim ücreti ödedikten sonra T.C. Kimlik numarası ile internet üzerinden “Öğrenci Bilgi Formunu” doldurabileceklerdir. Öğrenciler, kayıt için ilan edilen tarihleri aşmayacak şekilde işlemlerini yaptıracak ve diğer belgelerle birlikte, banka dekontunu da kayıt yaptıracakları fakülte/yüksekokula teslim edeceklerdir,

14- Adaylar daha önce öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarında başarılı oldukları dersler için kredi ve not transferi talebinde bulunabilirler. Bu durumda bulunan öğrencilerin, bir dilekçe ile birlikte kredi transferine esas oluşturabilecek belgeleri kesin kayıt yaptırdığı ilk haftada kayıtlı olduğu birime vermeleri gerekir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

NOT:

 · Açıköğretim sistemiyle eğitim veren İKTİSAT FAKÜLTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ ile AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ’nin programlarını kazanan adayların kesin kayıtları 02-17 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt ile ilgili duyuru  http://www.anadolu.edu.tr  adresinde ilan edilecektir.

Diğer duyurular:

İlk Kez Kayıt Yaptıracaklar hangi işlemleri yapacak?

Yabancı Dil Sınav Duyurusu

2013-2014 Öğretim Yılı Temel Bilgisayar Derslerinden Muafiyet Duyurusu

2013-2014 Öğretim Yılı Kayıt Hakkı Kazanan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Esasları

Uluslararası Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması

Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu

 

 


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 26 Ağustos 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.