İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası

yorumsuz
1.286 kez okundu

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası

İnsan haklarına dayalı yapıda gelişen demokratik toplum yapısı; tamamen insanın odak alındığı bir yapı oluşturarak, demokratik yapı oluşturmuş çerçevede, laik bir yapıda ve sosyal hukuk temeline dayanan devlet yapısının işlerlik kazandığı, her şartta, şekilde ve her alanda insanca yaşama hakkı ve hızlı bir şekilde gelişimin temel amaç hedeflendiği ve bu yönde bir hedef olduğu, katılımcı yapı oluşturarak, dayanışmanın güçlü yapıda geliştiği ve paylaşmanın tamamı ile toplumsal bütünleşmeyi bu alanda en yüksek seviyede sağladığı, karşılıklı ortaya çıkan sevgi anlayışı, saygının kendini en yüksek seviyede gösterdiği ve hoşgörünün bütün ilişkiler kapsamında temel olduğu, toplumda sorumluluk sahibi kişiliklerin artması ve gayet bilinçli durumda olan vatandaşların yüksek etkisinin olduğu bir toplum düşüncesini gerektirmektedir. İnsan hakları ve demokrasi haftası genel olarak değerlendirmeye alındığında saygılı bir toplum yapısı, özgürlükçü düşünce topluluğu, eşitlik ilkesine ve sosyal adalet ilkesine ve düşüncesine sahip, çoğulculuk düşüncesi bir bütün halinde bir olgu olarak ve katılımcılık çerçevesinde demokrasi yapı kültürünün temel göstergesi olmaktadır. Demokrasi kültür yapısı ve insan hakları kültür yapısı; devletin içyapısında ve dış yapısında, toplumsal bütünlük sistemi dâhilin de ve bütünlük ilkesi yapısında oluşan akıllı insan ilişkilerinde çok boyutlu olarak gerçekleşmektedir.

Geçmişten günümüze her alanda ortaya çıkan demokratik değer olmaktadır. Tutumların ortaya çıkışı ve davranışların en güzel şekilde geliştirilmesi için, toplum düzeyinde insanların özgürlüğü ve mutluluğu amaçlanmaktadır. Toplumsal örgütleşme yapısının gelişmiş durumda ve nitelikli bir yapıda bütün vatandaşların yetiştirilmesi amaçlanarak çoğulcu demokrasi çerçevesinde ve aynı zamanda pekiştirilmiş İnsan hakları kültürünün dinamiğini ve bütünlüğünü oluşturmaktadır. İnsan hakları ve demokrasi haftası genel yapı itibari ile her birey düşünce yapısı işlenmekte olan ilke ve standartları, ulusal düşünce olarak cumhuriyete bağlı olan demokrasi kültürünü en yüksek seviyede detayları ile besleyen ve geliştiren bir işleve sahip olmaktadır. İnsan haklarına saygı düşüncesini hiçbir zaman terk etmeyen; sadece insan hakları ve demokrasi haftası dahilinde değil genel olan yapı itibari ile ortaya çıkan anlayış topluluğu herkesi kapsayan düşünce yapısı insan haklarının sahip olduğu temel yapısı, özgürlüklerin sağlanması amaçlanarak, uygulanması gerekmektedir. Aynı zamanda bu düşünce yapısına işlerlik kazandırılması açısından değer kazanarak bütün bir şekilde davranışa dönüştürülmesi anlamını taşımalıdır. İnsan haklarına saygı sadece belirli günler kapsamında değil genel yaşam kuralları içinde, bir devlet yapısının sorumluluğu olduğu kadar, toplumun tamamının iç yapısını ve toplumu oluşturan bütün vatandaşların sahip olduğu temel sorumluğunu da içermektedir. Ortak yükümlülüklerin etrafında ve sorumluluk alanında bulunan; bütün hakları sağlama düşüncesi ile koruma altına alma düşüncesi, ihlalleri önleme çalışmaları, yararlandırma çalışmaları için faaliyetleri geliştirme yönündeki bütün girişimler önem kazanmaktadır. İnsan hakları ve demokrasi haftası çerçevesinde bir bütün olarak ele alınan bütün sahip olunan hakları düzenlemek, sistemi en sağlam yapıda kurmak için değer kazanacak bir plan oluşturmak gerekmektedir.

Süreçleri en iyi şekilde tanımlamak, kurumlar yoluyla en düzenli şekilde gelişecek işlerlik kazandırmak ve değerlendirmek, belirli bir süre sabırla izlemek ve geliştirmek demokratik devlet yapısının temel sorumluluğu olmaktadır. Bütün olarak ele alınan toplum ve bireyler, mantık çerçevesinde bilinçli yapıda gelişen varlıklar olarak, herkesin sahip olduğu insan hakları hakkında en detaylı bilgi sahibi olarak bu bilincine sahip olmak gerekmektedir. Bunu en güzel bir şekilde davranışa dönüştürmek gerekirken aynı zamanda bu düşüncenin devamında planlamaları hayata geçirmek sorumluluğunu taşımaktadırlar. İnsan haklarının her birey tarafından en iyi şekilde kullanımını gerçekleştirmek en güzel davranış şekli olmaktadır. Bu davranış şeklini ortaya çıkabilecek ihlalleri önlemek amacı ile korumak ve geliştirmek için bütün toplumun ve insanın yaşamının pratiği içinde tüm haklardan yararlanması sağlanmaktadır. İnsan haklarını bilmek ve bunun bilincinde olduğunu göstermek için insan hakları ve demokrasi haftası kutlamaya ve bunu belirli bir zaman içerisine sığdırmasına çalışmaya gerek kalmamalıdır. İnsan sahip olduğu her türlü hakkı, uygulama sorumluluğu bilinci ve bunun her noktasında, her zaman uygulama aşamasına katılım ve geliştirme, çalışmaları kamusal nitelikte olmalıdır. Toplumsal nitelik yapısında ve bireysel duyarlılık yapısında aynı zamanda sorumluluk bilinci gerektirmektedir. Demokrasi anlayışı ve insan hakları kültürü olarak; demokratik bir devletin yönetim biçimi ve anlayışı olduğu kadar, aynı zamanda toplum ve insan için de bu tür bir davranış biçimi yaşam tarzını oluşturmaktadır. Kamusal nitelikli yapıda bulunan bir alanda demokratik yönetim süreçleri içinde bulunan insan hakları, benimsenen ilke ve standartları temel alınmasının yanında, yaşam alanları ve toplum içinde ki, en küçük aile içeriğindeki, sosyal çevre kapsamı içinde kendini hissettirmelidir.

Bütün kentsel ve kırsal yaşam alanlarını içine alan, eğitim öğretim merkezi olan okullarda ve başka düzeylerde ilişki şekillerini yönlendirmektedir. Ana-baba-çocuktan oluşan çekirdek aile yapısında gelişen bunların ortaya çıkan ilişkileri içinde bilinçli bir şekilde insan hakları işleniyor olmalıdır. Öğretmen-öğrenci ilişkileri kapsamında, çocuklar-yetişkinler arasındaki ilişkileri çerçevesinde ve diğer tüm yaşam alanları ortamında ortaya çıkan ilişkileri içine alan yapıda insan hakları anlayışı yaşanmalı ve yaşatılmalıdır. En uygun şekilde ve demokrasi anlayışı yaşanmalı ve yaşatılmalı, uygulanabilmeli, en iyi şekilde özümlenmeli ve özendirilmeli, en iyi şekilde duyarlılık gösterilmeli, bu düşünce ve davranışlara uygun girişimler yaparak ve yaşayarak öğrenim sağlanmalıdır. İnsan hakları ve demokrasi haftası genelinde işlenmek istenen tema insanlık yaşamının gelişme süreci içinde; kişi özgürlüklerini en yüksek seviyeye getirerek ve siyasal hakları sosyal ve ekonomik yapıda bunun paralelinde gelişen tüm detayları ele alama sureti ile değerlendirmektir. Kültürel haklarını ayrı bir kategoriye ayırmadan sahip olunan katılım ve dayanışma hakları kapsamında bir bütün oluşturarak tam ve eksiksiz bir şekilde olacak duruma getirerek üç aşamada gelişme sağlamasını sağlamaktır. Yaşam koşullarını oluştururken ve bütün insanlar dünyaya gelirken özgür doğarlar bu yapıda ele alındığında insan hakları ve demokrasi haftası, insanlar onurları ve hakları bakımından eşit doğmaktadırlar.

Herkes yaşam alanları içinde kendi düzeyinde kendini gösterecek ve idare edecek yeterlilikte akıl ve vicdana sahip olmaktadırlar. İnsan toplumları birbirlerine karşı her zaman, kardeşlik zihniyeti düşünce yapısını kaybetmeden hareket ederler. İnsan hakları ve sahip oldukları yeterlilik durumları, bu düşünce kültürü en geniş kapsamda değerlendirmeye alınarak, evrensel bir yapıda olmak kaydı ile insancıl düşünceyi yaygınlaştırarak her zaman geliştirmiştir ve bu düşünce çevresinde yaygınlaştırmaktadır. İnsan hakları ve demokrasi haftası kutlama amaçları çerçevesinde anlam ve önemi açısından belirtilmek istenen duygu ve düşünceler tam olarak; bu hakların herkese aynı ölçüde ve eşit hak sağlanması için çalışmalar yaygınlaştırılmadır. Ayrımcılığın tamamen önlenmesi gerekmektedir. Eşitlik ilkesinin benimsetilmesi gerekmektedir. Adalet anlayışı kavranarak, yüksek hukuk devleti düşüncesinin, süreklilik arz edecek şekilde gelişimini sağlamaktadır. Yaşam alanları için de ve dışında, özgürlük seviyesi en yüksek, kişi güvenliği hakları en önemli husus olarak görülen bir düşünce yapısı olmalıdır. Köleliğin tamamen ortadan kaldırılması çalışmaları düşünce olarak gelişmelidir. İşkencenin önlenmesi için çalışmalar yapılmalı, yaşamın dokunulmazlığı sağlama konusunda aktiviteler düzenlenmelidir. Uyruk hakkı içeriğinde yer alan düşünce yapısı, evlenme hakkı özgürlüğü değerlendirme içinde tutularak önemli konular arasında yer alması sağlanmalıdır. İnsan hakları ve demokrasi haftası sadece kutlama ile kalmayıp fiili düşünce geliştirme yönünde etili olması için çalışmalar sergilenmelidir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 19 Eylül 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.