Öğretmenler Günü

yorumsuz
188 kez okundu

Öğretmenler Günü

Öğretme işini meslek edinen kişilere öğretmen adı verilmektedir. Öğretmenlik herkesin yapabileceği diğer mesleklerle kıyaslandığında oldukça farklı bir yere sahiptir. Çünkü öğretmenlik mesleği fedakarlık ve özveri istemektedir. Kişilerin gerçek birer öğretmen olabilmesi için kesinlikle öğretmen yetiştiren okullardan mezun olması gerekmektedir. Eskiden öğretmenlere muallim, öğretmen yetiştiren okullara ise muallim mektebi adı verilmekteydi. Cumhuriyet’ in ilanıyla birlikte eğitim verilen önem büyük oranda artış göstermiştir. Ülke genelinde yeni okullar açılmış, 1928 yılında Atatürk’ ün yaptığı Harf Devrimi ile Latin alfabesi kullanımına geçilmiştir. Bu dönemde okuma yazma öğrenen kişi sayıda büyük bir artış göstermiş, okul çağı dışındaki vatandaşların da okuma yazma öğrenmesi amacıyla Millet Mektepleri açılmıştır. Atatürk bu yeni alfabeyi öğretebilmek için bizzat kendine kara tahta başına geçerek yeni Türk harflerini tüm halka tanıtmaya başlamıştır. Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir karar ile Atatürk’ e Millet Mektepleri Başöğretmenliği ünvanının verilmesi de bu döneme rast gelmektedir. 24 Kasım tarihi Atatürk’ ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği ünvanını kabul ettiği gün olması nedeniyle Atatürk’ ün 100. doğum yıldönümü olan 1981 yılında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

Kurtuluş Savaşı yıllarında öğretmenlerin büyük bir özveri ile çalıştığını gören Atatürk, yeni Türkiye’ nin temellerinin atılmasında öğretmenlere büyük görevler düştüğüne inanmaktaydı. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşılması için eğitim yaygınlaşması gerektiği düşüncesine sahipti. Söylediği sözlerle öğretmenlere verdiği değer ve önemi her zaman göstermekteydi. Eğitim ve öğretimin önemi 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlerin toplum içerisinde yeri ve görevine dikkat çekilmektedir. Genç nesillerin yetiştirilmesi sırasında öğretmenlerin sağladığı katkılar dile getirilmekte, eğitim ve öğretime hizmet etmiş ve büyük katkılar sağlamış kişiler anılmaktadır. Öğretmenlik mesleğini yeni başlayacak olan öğretmenler Öğretmen Andı içerek görevlerine başlamaktadır. Öğretmenlerin başarılı olmaları için cesur, yapıcı, özverili, insan sevgisiyle dolu, dünyayı tanımaya ve tanıtmaya çalışan, her alanda yenilik ve gelişmeleri savunan kişiler olmaları gerekmektedir. İnsanlar dünyaya geldiklerinde gözlerini açar açmaz çevresindekileri hissetmeye çalışmaktadır. Yemek, içmek, emeklemek, yürümek, koşmak ve konuşmak gibi pek çok davranışı öğrenmektedir. Kendini ve çevreyi algılamaya çalışmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen yine de büyüme dönemlerinde yardıma ihtiyaç duymaktadır. İnsan yaşamındaki ilk yardımcılar anne, baba, kardeşler, dede ve ninedir. Büyüyüp gelişen çocukların bilgilenme süreci başlamaktadır. Bu sebeple aile içi eğitim ve öğretim yetersiz kalmaktadır. Çocuklar bu dönemlerde ihtiyaç duydukları bilgilere ancak okulda, öğretmenleri kılavuzluğunda, sistemli bir eğitimle almakta ve bilgilerini yönlendirebilmektedir. Okul ve öğretmenlerin bu süreçte gösterdikleri katkı ile ailelerin bu konuda yaşayacakları sorunlar da çözülmektedir.

Bir milletin çağdaş ülkeler seviyesine erişebilmesi ancak eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle sürdürülmesi ile mümkün olmaktadır. Eğitim sorunlarını çözmüş milletler, bilim, sanat, kültür, teknoloji, sosyo ekonomik alanlarda da kalkınmakta ve ilerlemektedir. Eğitime gereken önemi ve ilgiyi göstermeyen milletler ise başka milletlerin kölesi olmaya mahkumdur. Kalkınma için temel şart eğitim ve öğretimdir. Öğretmenler gününün önemi Ülkemizde 24 Kasım’da kutlanan bugünde Türk öğretmenlerinin toplumdaki önemi ve değerinin belirtilmesi, öğretmenler ve öğrencilerin arasındaki sevgi-saygı ve dayanışma bağlarının güçlendirilmesi, emekli öğretmenleri saygıyla anılması, öğretmenlik mesleğine yeni başlayacak öğretmenler için mesleklerinin yüceliğinin bilincinin uyandırılması amacıyla çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yapılmaktadır. Atatürk’ ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği ünvanını aldığı bugün 1981’den itibaren her yıl kutlanmaktadır. Bizleri büyüten ve ilk eğiten anne ve babalarımızdır. Bunun yanı sıra bilgi ve beceriler kazanmamızda yardımcı olan ve bizlere hayata hazırlayanlar ise öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin sabırlı çalışmalarının sonucunda kalem tutmayı, okuma ve yazmayı, yeni bilgileri öğrenmeyi başarır, yeni beceriler kazanırız. Hepimiz üzerinde büyük emekleri olan öğretmenlerin değerinin bilinmesi ve gereken önemin gösterilmesi için özenli davranmalıyız. Unutulmaması gereken ise gelecekteki öğretmenler, subaylar, doktorlar, mühendisler, pilotlar ve daha pek çok meslek sahiplerinin öğretmenler tarafından yetiştirildiğidir. İçinde bulunduğumuz uzay çağı bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır.

Bilim, sanat ve teknik uygarlığı oluşturmaktadır. Tüm bunları bize tanıtan, öğreten, sevdiren ve benimseten öğretmenlerdir. Bu durumun önemini anlamış olan ileri milletler öğretmenlerin yetiştirilmesine büyük bir önem vermektedir. Batı ülkelerini örnek aldığımız Tanzimat Dönemi’nde yaşanan yeniliklerden biri de 16 Mart 1848’de öğretmen okulunun açılışıdır. Bu okulda ortaokullara öğretmen yetiştirilmesi amaçlanmıştır. 1870’te ise İstanbul’da ilkokul öğretmenleri ve 1874’te lise öğretmenleri yetiştiren okullar açılmıştır. Bu okullarda öğretim tekniklerinin yanı sıra el işi, beden eğitimi gibi uygulamaları dersler de öğretilmiştir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı sona ermeden 1921’de Ankara’da Maarif Kongresi düzenlemiştir. Düzenlenen bu kongrede, gelecekteki Türk milli eğitimi ilkeleri belirlenmiştir. O gün yapılan konuşmalar günümüzde de hala geçerliliğini korumaktadır. Cumhuriyet’in ilk 15 yılında Türk öğretmenine çok büyük değerler veren Atatürk onları onurlandırmıştır. Atatürk’ün önde gelen devrimlerinden olan harf devriminden sonra tüm öğretmenler onu Başöğretmen olarak tanımaktadır. Yeni Türk harfleri sayesinde gelen kolaylıklarla öğretmenlerin özverili çalışmaları sonucunda Türk milletinin okuma yazma oranı büyük bir hızla artmıştır. Başlatılan seferberliklerle Cumhuriyet döneminde en küçük yerleşim yerlerine kadar okullar ve öğretmenler sağlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar sayesinde çağdaş bir Türkiye’nin temelleri atılmış ve ülke gelişimine katkı sağlanmıştır. Büyük katkılar sağlayan öğretmenlerin değeri bilinmeli, onlara gereken önem her daim gösterilmelidir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 17 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.