Orman Haftası

yorumsuz
244 kez okundu

Orman Haftası

orman-haftasiOrmanlar içerisinde çeşitli bitkilerin bulunduğu ve hayvanların barındığı sık ağaç topluluklarıdır. Ormanlarda büyük ağaçlar, küçük ağaççıklar, otlar, mantarlarla birlikte binlerce bitki bir arada bulunmaktadır. Çam, köknar, sedir, ardıç, ladin, dişbudak, meşe, gürgen, kayın gibi türler başlıca orman ağaçlarıdır. Ağaçlar zaman zaman kendiliğinden yetişmekte ya da insanların ormanlara diktiği fidanlarla oluşmaktadır. Eski çağlarda yeryüzünün oldukça büyük bir bölümünü ormanlar kaplamaktaydı. Ancak insanların bilgisizliği ve bilinçsiz davranışları nedeniyle yok edilen ormanlardan sonra yerlerini bozkırlar, çöller ve çoraklaşmış topraklar aldı. Ağaçların bizlere sağladıkları İnsanlar geçmişten bugüne kadar her zaman ağaçlara ve ağaçlardan yapılan çeşitli araç ve gereçlere ihtiyaç duymuştur. Ayrıca ağaçlar toprağın nemli kalmasını sağlamakta, toprak kaymalarını önlemekte ve selleri durdurmaktadır.

Ormanlar içinde bulundukları yörenin iklimini büyük ölçüde etkilemektedir. Yağmur yağmasını sağlamakta, çok sıcak ve şiddetli soğukları önlemektedir. Bununla birlikte ormanlar hayvanların da barınaklarıdır. Bir ülke için doğal güzellik ve zenginlik kaynağı olarak ormanlardaki ağaçlar kullandığımız pek çok araç gerecin kaynağını oluşturmaktadır. Günümüzde insanlık yaptıklarından sonra doğaya karşı büyük bir sadakat sınavının eşiğine gelmiştir. İçinde yaşadığı toprakları, gökyüzünü, denizleri kirletmiş, ormanları yok etmiştir. Bunun sonucunda ise iklim dengeleri değişmiş, toprak verimliliği azalmış, ormanların azalması yüzünden sık sık erozyonla karşılaşılmıştır. Orman haftası ve önemi Dünya ve dolayısıyla ülkemiz son yüzyılda büyük bir tehdidin içerisine girmiştir. Hemen her gün haberlerde bahsedilen küresel ısınma, evrensel bir tehdit olarak hayatımıza girmiştir.

Kentleşmenin meydana getirdiği olumsuz etkiler, sera gazı salınmasına bağlı olarak meydana gelen küresel ısınma, ormanların giderek azalması, erozyon, tarım arazilerindeki verimsizlik ve tahribat, nehir yataklarındaki kirlenmeler ve su kaynaklarının kuruması… Bunlar gibi pek çok etkinin yer aldığı bu liste oldukça uzundur. Tüm bunların sonucunda ise doğa zarar görmektedir. Bu konuda bizlere düşen ise bilinçlenmek ve sorumluluklarımızın farkına varmaktır. Tüm bu sebeplerle 21 Mart Dünya Orman Haftası olarak seçilmiş, bu günde ormanların doğa ve insan için önemi vurgulanarak evrensel bir duyarlılık geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Devletler, çevre kuruluşları, basın- yayın organları, okullar çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve bu günün önemini vurgulayarak insanlardaki bilinç düzeyinin artırılması için çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizde yapılan etkinlikler Cumhuriyet Döneminde ormanları korumak ve ormanlık alanları genişletmek amacıyla ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı kurulmuştur. Çalışma alanı ise milli ve evrensel miras olan ormanlarımızdır.

Bununla birlikte ülkemizde her yıl Mart ayı içerisindeki bir hafta Orman Haftası olarak kutlanmakta, Ağaç Bayramı da bu hafta içerisindeki bir günde kutlanmaktadır. Ormanların korunması için çıkarılmış olan yasalar, verilen eğitim ve alınan önlemlerle ancak bir noktaya kadar başarı sağlanabilmektedir. Bu noktadan sonra ise insanlar vicdanlarını dinlemelidir. Bu nedenle Orman Haftası etkinliklerinde gerekli bilince ulaşılması için çalışmalar yapılmalıdır. Okullarda bu konuda çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve eğitimler verilerek bu bilincin küçük yaşlarda kazanılması hedeflenmektedir. Ormanların korunması için

• İzinsiz ağaç kesilmemelidir.

• Kaçak kesim yapanların görülmesi halinde ilgili kişilere haber verilmelidir.

• Orman içerisinde ve yakınlarında ateş yakılmamalıdır.

• Ormanlara yanan kibritler ve sigaralar atılmamalıdır.

• Yangın görüldüğünde en kısa zamanda ilgililere haber verilmelidir.

• Ormanlara başıboş hayvan bırakılmamalıdır.

• Her fırsatta ağaç ve fidan dikilmelidir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 16 Eylül 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.