C de Fonksiyon Kullanımına Örnek

yorumsuz
676 kez okundu

C programlama dilinde fonksiyon kullanımı. Bu programda bir menü aracılığıyla permütasyon,kombinasyon,faktöriyel hesaplama ve dikdörtgen çizme fonksiyonları yer almaktadır.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
// Fonksiyon Tanimlama
void menu_goruntuleme(void); // Programimizin yapabileceklerini bir menu haline getirdik.
int sayi_al(int,int); // Girilicek sayilari ayarlayabilmek icin yazilmis fonksiyon..
void dikdortgen_ciz(int,int); // Dikdortgen cizecek fonksiyon..
int faktoriyel(int); // Faktoriyel hesaplayan fonksiyon..
int kombinasyon(int,int); // Kombinacyon hesaplayan kod..
int permutasyon(int,int); // Permutasyon hesaplayan kod..
// end Fonksiyon Tanimlama

// Main
int main()
{
int secim,dikey_kenar,yatay_kenar,n,k,r;
char cikis=’h’;
do
{
menu_goruntuleme();
printf(“\n Seciminizi giriniz:\n >> “);
secim= sayi_al(0,4);
switch(secim)
{
case 1 :
system(“CLS”);
printf(“\n Dikdortgenin dikley kenar uzunlugunu giriniz.[1,20]\n >> “);
dikey_kenar = sayi_al(1,20);
printf(“\n Dikdortgenin yatay kenar uzunlugunu giriniz.[1,75]\n >> “);
yatay_kenar= sayi_al(1,75);
dikdortgen_ciz(dikey_kenar,yatay_kenar);
break;
case 2 :
system(“CLS”);
printf(“\n Faktoriyeli hesaplanacak sayiyi giriniz.[1,15]\n >> “);
n = sayi_al(1,15);
printf(“\n %d!=%d\n\n”,n,faktoriyel(n));
break;
case 3 :
system(“CLS”);
printf(“\n n sayisini giriniz.[1,10]\n >> “);
n = sayi_al(1,10);
printf(“\n k sayisini giriniz.[1,%d]\n >> “, n);
k = sayi_al(1,n);
printf(“\n C(%d,%d)=%d\n\n”, n, k, kombinasyon(n,k));
break;
case 4 :
system(“CLS”);
printf(“\n n sayisini giriniz.[1,10]\n >> “);
n = sayi_al(1,10);
printf(“\n r sayisini giriniz.[1,%d]\n >> “, n);
r = sayi_al(1,n);
printf(“\n C(%d,%d)=%d\n\n”, n, r, permutasyon(n,r));
break;
case 0 :
system(“CLS”);
do
{
printf(“\n Cikmak istediginizden emin misiniz(e/E/h/H)\n >> “);
fflush(stdin);
cikis = getchar();
}
while(cikis!=’e’ && cikis != ‘E’ && cikis != ‘h’ && cikis != ‘H’ );
}
}
while(cikis==’H’ || cikis==’h’);
return 0;
}
// end Main

// menu_goruntuleme Fonksiyonu
void menu_goruntuleme(void)
{
printf(“\n 1. Dikdortgen cizme…\n”);
printf(” 2. Faktoriyel hesaplama…\n”);
printf(” 3. Kombinasyon hesaplama…\n”);
printf(” 4. Permutasyon hesaplama…\n”);
printf(” 0. Cikis…\n”);
return;
}
// end menu_goruntuleme Fonksiyonu

// sayi_al Fonksiyonu
int sayi_al(int alt_sinir , int ust_sinir)
{
int sayi;
scanf(“%d”,&sayi);

while(sayi<alt_sinir || sayi>ust_sinir)
{
printf(“\n Hatali giris yaptiniz,Lutfen tekrar giriniz!!\n >> “);
scanf(“%d”,&sayi);
}
return sayi;
}
// end sayi_al Fonksiyonu

// dikdortgen_ciz Fonksiyonu
void dikdortgen_ciz(int dikey_kenar , int yatay_kenar)
{
printf(“\n “);
int i , j;
for(i=1; i<=dikey_kenar; i++)
{
for(j=1; j<=yatay_kenar; j++)
{
printf(“*”);
}
printf(“\n “);
}
printf(“\n”);
}
// end dikdortgen_ciz Fonksiyonu

// faktoriyel Fonksiyonu
int faktoriyel(int sayi)
{
int carpan , carpim;
carpim = 1;
for(carpan=sayi; carpan>1; carpan–)
{
carpim = carpan * carpim ;
}
return carpim;

}
// end faktoriyel Fonksiyonu

// kombinasyon Fonksiyonu
int kombinasyon(int n , int k)
{
return faktoriyel(n) / (faktoriyel(k) * faktoriyel(n-k));
}
// end kombinasyon Fonksiyonu

// permutasyon Fonksiyonu
int permutasyon(int n,int r)
{
return faktoriyel(n) / faktoriyel(n-r);
}
// end permutasyon Fonksiyonu

Program çalıştırıldığında ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. Programda bulunan system(“CLS”); komutu seçim girildikten sonra ekrandaki tüm yazıları siler.Bu kodun çalışması için  windows.h kütüphanesi programımıza eklenmelidir.(#include <windows.h>)Bu kod ekran görüntüsünün karmaşık görünmesi engeller.

fonkk

 


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 9 Eylül 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.