Türkçe


Sayıların Yazımı İle İlgili Yazım Kuralları

Sayıların Yazımı İle İlgili Yazım Kuralları

Sayıların Yazımı İle İlgili Yazım Kuralları   Yazım kuralları konusu Türkçe dersinin en önemli konularından biridir. Bunun yanı sıra yazım kurallarına uyarak yazıları yazmak kişinin..
Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları

Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları

Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları     Yazım kuralları oldukça önemli bir husustur. Zira bir dilekçe yazmak gerektiğinde ya da herhangi bir işi kağıda dökmek..
Bağlaçların Yazımı

Bağlaçların Yazımı

Bağlaçların Yazımı Tek başına bir anlam ifade etmeyen; ancak anlamca birbiriyle bağlantılı olan cümleleri, sözcükleri, söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. ” Ama, ancak,..
Birleşik Sözcüklerin Ayrı Yazımı

Birleşik Sözcüklerin Ayrı Yazımı

Birleşik Sözcüklerin Ayrı Yazımı     En az iki kelimenin çeşitli şekillerde bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklere birleşik sözcük denir. İsim tamlaması yoluyla, sıfat tamlaması..
Tekerlemeler

Tekerlemeler

Tekerlemeler   Uyaklarla oluşturulan, ses ve söz oyunları ile birbirine bağlanan, genelde iç ahenk olarak şiir fakat görünüm olarak düz yazı şeklinde olan, çoğu zaman..
Sayıların, Deyim ve İkilemelerin Yazımı

Sayıların, Deyim ve İkilemelerin Yazımı

Sayıların, Deyim ve İkilemelerin Yazımı   Yazım kurallarını bilmek Türkçe’yi doğru bir şekilde kullanabilmek ve yazılarda, dilekçelerde hata yapmamak için önem gösterilmesi gereken bir konudur...
Türkçede Yazım Kuralları

Türkçede Yazım Kuralları

Türkçede Yazım Kuralları ve Önemi Türkçede yazım kurallarını anlayabilmek için, Türkçenin tarihini ve tarih boyunca gösterdiği gelişmeyi bilmek ve anlamak gerekir. Türkçe Altay dil ailesine..
Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Duygu veya düşüncelerin söz ya da yazıyla ifade edilmesine anlatım denilmektedir. İşlenen konunun özelliklerine göre anlatım biçimleri vardır. Genellikle..
Eş Sesli Kelimeler

Eş Sesli Kelimeler

Eş Sesli Kelimeler Binlerce yıllık tarihi olan ve yeryüzünün en eski dillerinden biri olan Türkçe, dil bilgisi açısından da oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Dil..
Türkçе Vidеo Yaрma Progrаmı

Türkçе Vidеo Yaрma Progrаmı

Türkçе Vidеo Yaрma Progrаmı Vіdеo vе fіlm аrşіvіnіzі bіlgіѕaуarınız dışında bаşkа bіr сihаzdа çаlıştırmаk іѕtіyоrѕanız Var olan vіdeonuzu bаşkа bіr vіdеo biçiminе dönüştürmеnizе olаnаk ѕаğlауаn..
Kitap Okuma Formu ve Kitap Okuma Alışkanlıkları

Kitap Okuma Formu ve Kitap Okuma Alışkanlıkları

Kitap Okuma Formu ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Öğrenci tarafından doldurulacak olan kitap okuma formunu dоldurulduktan ѕonra öğrеtmеn tarafından kontrolü yаpılır ve öğrencіnіn оkuma dоѕyaѕına konulur...
5. Sınıf Türkçe

5. Sınıf Türkçe

5. Sınıf Türkçe 5. Sınıf Türkçe dersleri bаşаrıylа уürütülmeѕі için iyi bir şekilde düzenlenmіş bir prоgramla ve bu рrograma bаğlı kalınarak hazırlanmış 5. Türkçе derѕ..
Türkçe Dil Bilgisi Üstüne Çalışmalar

Türkçe Dil Bilgisi Üstüne Çalışmalar

Dil Bilgisi Bir dilin düzenini, bildirişim aracı olarak işleyişini ortaya koyan özellikle de biçim bilim ile söz dizimi kapsayan inceleme ve belli bir söylemin oluşturulmasına..
4. Sınıf Türkçe Fiil Sözcükler

4. Sınıf Türkçe Fiil Sözcükler

Fiil sözcükleri tanıyalım. 4. sınıf Türkçe ders etkinlikleri çalışma kağıdı indir. Fiillerde zaman, kişi konu etkinlikleri çalışma kağıdı indir. 4. sınıf Türkçe dersi etkinlik kağıdını..