C Dersleri


C de Dizilerde İkili Arama Yapma

C de Dizilerde İkili Arama Yapma

      #include <stdio.h> #define BOYUT 15 int ikiliArama(const int [],int,int,int); int main() { int a[BOYUT],anahtar,sonuc,i; for(i=0; i<=BOYUT-1; i++) a[i]=2*i;// a dizisine eleman atamasi..
C de Dizilerde Lineer Arama

C de Dizilerde Lineer Arama

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define BOYUT 100 int lineerArama(const int [],int,int); int main() { int a[BOYUT],x,aramaDegeri,eleman; for(x=0; x<=BOYUT-1; x++) a[x]=2*x; // a dizisine eleman atamasi..
C’de Zar Atma(Barbut) Oyunu

C’de Zar Atma(Barbut) Oyunu

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> int zarAt(void); int main() { int oyunSonucu,toplam,oyuncuPuani; srand(time(NULL)); toplam=zarAt(); switch(toplam) { case 2: case 3: case 12: oyunSonucu=2; break;..
C de Kare Çizme Programı

C de Kare Çizme Programı

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <windows.h> int main() { int kenarUz,i,j; printf(“Karenizin kenar uzunlugunu giriniz:\n”); scanf(“%d”,&kenarUz); system(“CLS”); for(i=1; i<=kenarUz; i++) { for(j=1; j<=kenarUz; j++) {..
C de Mükemmel Sayı Bulma

C de Mükemmel Sayı Bulma

Kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir. Aşağıdaki kod parçasında C programlama dilinde bir sayının mükemmel olup olmadığı kontrol..
C de Faktöriyel Hesaplama

C de Faktöriyel Hesaplama

#include #include #include int fakt(int); int main() { int sayi; printf(“Faktoriyelini hesaplamak istediginiz sayiyi giriniz >> \n”); scanf(“%d”,&sayi); printf(“Sonuc >> %d”,fakt(sayi)); return 0; } int..
C de Kuvvet/Us Alma

C de Kuvvet/Us Alma

#include #include #include int usAlma(int ,int); int main() { int taban,us; printf(“Ussunu almak istediginiz sayiyi giriniz\n >> “); scanf(“%d”,&taban); printf(“Kacinci dereceden kuvvet almak istiyorsunuz?\n >>..
C de Rasyonel Sayılarda Dört İşlem

C de Rasyonel Sayılarda Dört İşlem

Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda rasyonel sayılarda 4 işlem yapabilen bir c kodunu ele alacağız. Bir rasyonel sayının pay ve payda olmak üzere iki bölümü bulunduğunu..
C de Karmaşık Sayılarda Aritmetik İşlemler

C de Karmaşık Sayılarda Aritmetik İşlemler

Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda karmaşık sayılarda aritmetik işlemler yapan bir program yazacağız. Bilindiği üzere karmaşık sayının gerçel ve sanal kısımları bulunmaktadır. Biz bu kısımları temsil..
C de Fonksiyon Kullanımına Örnek

C de Fonksiyon Kullanımına Örnek

C programlama dilinde fonksiyon kullanımı. Bu programda bir menü aracılığıyla permütasyon,kombinasyon,faktöriyel hesaplama ve dikdörtgen çizme fonksiyonları yer almaktadır. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <windows.h> //..
C de Bilinmeyenli Toplama Çıkarma İşlemi

C de Bilinmeyenli Toplama Çıkarma İşlemi

C programlama dilinde bilinmeyenli toplama çıkarma yapmaya yarayan program. 2’li toplama çıkarma işleminde ? işareti yerine gelmesi gereken sayıyı bulan program. #include <stdio.h> #include <stdlib.h>..