Genel


Eş Sesli Kelimeler

Eş Sesli Kelimeler

Eş Sesli Kelimeler Binlerce yıllık tarihi olan ve yeryüzünün en eski dillerinden biri olan Türkçe, dil bilgisi açısından da oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Dil..
Atatürk ve Liderlik

Atatürk ve Liderlik

Atatürk ve Liderlik Atatürk’ün liderlik özelliklerini üç ana başlık hâlinde şu şekilde sıralayabiliriz: 1)Ana ilkelerde tavizsizlik, uygulamada tedricîlik: Atatürk tam bağımsızlık, millî egemenlik ve çağdaş..
İnteraktif Okuma Devri

İnteraktif Okuma Devri

İnteraktif Okuma Devri Nasıl Başladı? Okumak beyni dinç tutar, kimsenin kimseyi dinlemediği günümüz dünyasında sözlerinize değer verilir, size saygın bir kişilik sunar. Klasikler, romanlar, edebiyat..
Karne Görüşü Örnekleri

Karne Görüşü Örnekleri

Karne Görüşü Örnekleri Karne görüşü örnekleri öğrencilerin öğrenim hayatları içerisinde not bilgileri ve davranış bilgilerini gösteren yazılı belgelerde belirtilen öğretmenlerin görüşleri olmaktadır. Bu bilgiler öğrencinin..
Karne Öğretmen Görüşü Örnekleri

Karne Öğretmen Görüşü Örnekleri

Karne Öğretmen Görüşü Örnekleri Karne öğretmen görüşü örnekleri öğrenci okul hayatına başladığı andan itibaren sınıf öğretmeninin öğrenciyi gözlemlemesinden sonra karne oluşturma aşamasında öğrenci hakkındaki düşüncelerini..
Okuduğunu Anlama Metinleri

Okuduğunu Anlama Metinleri

Okuduğunu Anlama Metinleri Okuduğunu anlama metinleri uygulamasında, ön bilgilerini kullanmak sureti ile metinlerde verilmek istenilen düşünceleri çözme amaçlı yapılan çalışmalar ve bunlara anlama kapasitesinde anlam..
Engelliler Haftası

Engelliler Haftası

Engelliler Haftası Engellilerin yaşadıkları toplumda karşılaştıkları sorunlar nelerdir? Engelli olarak yaşamını sürdürmekte olan ve buna değişik nedenler ile mecbur kalan bireyin yaşadığı sıkıntılar ve zorluklar..
Dikte Çalışması Nedir

Dikte Çalışması Nedir

Dikte Çalışması Nedir Dikte çalışması nedir? Öğrencilere okul ve eğitim programları içerisinde yazım ve noktalama kurallarına uygun olacak şekilde yazma becerisi kazandırmak amacı ile yaptırılacak..
Okuma Metinleri

Okuma Metinleri

Okuma Metinleri İnsanlar okuma esnasında gözleri sürekli soldan sağa doğru gitmektedir. Bu sırada gördüğü kelimeleri anlamlandırır ve okunan kelimeler kafasında anlatmak istediği şekilde oluşuma başlar...
E Okul Öğrenci Bilgi Formu

E Okul Öğrenci Bilgi Formu

E Okul Öğrenci Bilgi Formu E Okul Öğrenci Bilgi Formu öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca tüm bilgilerinin yer aldığı genel bir doküman olmaktadır. Bu bilgilerin ana..
7. Sınıf Matematik Yazılı Soruları

7. Sınıf Matematik Yazılı Soruları

7. Sınıf Matematik Yazılı Soruları 7. sınıf matematik yazılı soruları öğrencilerin eğitim hayatına başlamalarından itibaren belirli seviyelerde eğitim ve öğretim yılı içerisinde seviyelerini tespit etmek..
Ders Programı Hazırlama Programı

Ders Programı Hazırlama Programı

Ders Programı Hazırlama Programı Ders programı hazırlama çalışmalarında dikkat edilecek en önemli husus dersin en verimli bir şekilde aktarımını sağlayacak düzen kurmak olmaktadır. yakın zamana..
4. Sınıf İhtiyaç Listesi

4. Sınıf İhtiyaç Listesi

4. Sınıf İhtiyaç Listesi 4. sınıf ihtiyaç listesi belirlenirken öğrencinin eğitim öğretim yılı içerisinde gerek duyacağı her türlü ihtiyacının anında bularak dikkatinin dağılmaması konusuna özen..
Haftalık ders programı

Haftalık ders programı

Haftalık ders programı Haftalık ders programı, her yıl öğretim yılı başında veya her yılın ders yılı içinde okul yönetimi tarafından hazırlanır. Bu program hazırlanmasında yönetici..
Veli Toplantı Davetiyesi

Veli Toplantı Davetiyesi

Veli Toplantı Davetiyesi Veli toplantı davetiyesi öğrencilerin okul ile aile arasındaki bağını sağlamlaştırmak için hazırlanan bir basılı evrak olmaktadır. Hazırlama aşamasında ve içeriğinin düzenlenmesi tamamen..