Kimya


Kimya Madde Ve Madde Özellikleri

Kimya Madde Ve Madde Özellikleri

Kimya Madde Ve Madde Özellikleri   Maddenin Halleri Ve Hal Değişimleri Maddenin halleri konusu fiziksel olaylar olup tanecikler arasında yer alan mesafelere bağlı olarak değişmektedir...
Kimya Madde Ve Özellikleri

Kimya Madde Ve Özellikleri

Kimya Madde Ve Özellikleri   Karışımlar Ve Karışımların Ayrılması Karışımlar iki ya da daha fazla maddenin birbiriyle karıştırılmasıyla elde edilen maddelerdir. Bu maddelerin saf maddeler..
Kimyasal Denklemler Oyunu

Kimyasal Denklemler Oyunu

Kimyasal denklemlerle ilgili oyun oyna. Kimyasal denklemleri oyunla öğren. Kimya dersi online deneyler yap. Online deneylerle suyu ayrıştır. Oyunla amonyak yap. Deneylerle amonyak yap, suyu..
Kimyasal Bağlar Konu Anlatım

Kimyasal Bağlar Konu Anlatım

Kimyasal bağlarla ilgili konu anlatımı. Kimyasal bağlar başlığı altında Atomlar niçin bileşik oluştururlar? iyonik bağ ve kovalent bağ alt başlıkları ele alınmıştır...