Mevzuat


Aday Öğretmen Kitapçığı

Aday Öğretmen Kitapçığı

Eğitim-Sen tarafından hazırlanan ve “ADAY ÖĞRETMEN YAZILI SINAV ÇALIŞMA KILAVUZU VE KİTAPÇIĞI” adıyla sunulan aday öğretmen klavuz kitapçığı. Bu çalışma 2014 yılı Eylül ayından itibaren..
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği‘nin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’nin bugünkü (19 Ocak 2016) sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik metni aşağıda verilmiştir. Ayrıca..
Kaynaştırma Öğrencisi Ders Muafiyeti

Kaynaştırma Öğrencisi Ders Muafiyeti

Hangi tür kaynaştırma öğrencisi hangi dersten muaf olabilir? Her kaynaştırma öğrencisine ders muafiyeti var mı? Kaynaştırma öğrencileri nasıl değerlendirilir? Muafiyet için okul yönetimi ve velinin..
Kaynaştırma Muafiyet Dilekçe Örneği

Kaynaştırma Muafiyet Dilekçe Örneği

Yönetmelikte de belirtildiği gibi İşitme ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda (okul yönetimine dilekçe vermek suretiyle) yabancı dil programlarındaki bazı bilgi..
Destekleme Kursları e-klavuzu

Destekleme Kursları e-klavuzu

2015-2016 eğitim öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları e-klavuzu yayınlandı. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kılavuzu, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 23.09.2014 tarihli ve..
Yetiştirme Kursu Yönergesinde Değişiklik

Yetiştirme Kursu Yönergesinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin bazı maddelerinde değişiklik yaptı. Aşağıda yönergenin değiştirilmiş hali verilmiştir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE..
Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik

Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde bazı değişikliklere gitti. Resmi gazetenin bugünkü (14 Ekim 2015) 29502 nolu sayısında yayınlanan değişiklik aşağıda verilmiştir...
Yeni Yönetici Atama Yönetmeliği 2016

Yeni Yönetici Atama Yönetmeliği 2016

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği değişti. Yeni yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü (6 Ekim 2016) sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren bu yönetmelikle 0/6/2014 tarihli ve..
Rotasyonda Süre Hesabı

Rotasyonda Süre Hesabı

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir duyuru ile rotasyonda süre hesabının nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar yapıldı. Duyuruya göre yer değiştirme istekleri..
Rotasyon Süresinde Değişiklik

Rotasyon Süresinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 2 ay önce çıkarmış olduğu “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde değişikliğe gitti. Değişiklikler 4 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe..
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Değişti

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Değişti

1 Temmuz 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ortaöğretim kurumları yönetmeliği bugünden itibaren yürürlüğe girmiştir. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin değişen maddeleri aşağıda verilmiştir. 1 Temmuz..
Ortaöğretime Geçiş Yönergesi Yayınlandı

Ortaöğretime Geçiş Yönergesi Yayınlandı

Değişen Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda yenilenen Ortaöğretime Geçiş Yönergesi yayınlandı. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve..
İlköğretim Yönetmeliğinde Bazı Değişiklikler

İlköğretim Yönetmeliğinde Bazı Değişiklikler

Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikler Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yeni yönetmelik metni aşağıda verilmiştir...
Taslak Öğretim Programları Yayınlandı

Taslak Öğretim Programları Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı bazı sınıf ve derslerin öğretim programı taslağını yayınladı. Taslağı değişik sınıflara ait dersler aşağıda verilmiştir. Taslak öğretim programları ile ilgili görüş ve..
2015-2016 Yılı Çalışma Takvimi

2015-2016 Yılı Çalışma Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (Meb) 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı’na ilişkin çalışma takvimini yayınladı. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı : 84037561/10.06.02/5258235 Konu : 2015-2016..