Mevzuat


Görme Engelliler Eğitim Programı (2015)

Görme Engelliler Eğitim Programı (2015)

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı (Görme Engelliler İçin)’ nın, 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere yayınlandı. Görme engelliler eğitim programına aşağıdaki..
Meb Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Meb Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazete’nin  29329 no’lu sayısında 17 Nisan 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. En son değişiklikleriyle 2015 atama..
Ortaöğretim Mevzuatı

Ortaöğretim Mevzuatı

Ortaöğretim kurumları ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, bakanlar kurulu kararları, yönetmelik, yönerge, esaslar, genelge ve talimat yazılarına ulaşabileceğiniz bir kaynak. Kaynakta yer alan İÇİNDEKİLER..
Rehberlik ve Kariyer Planlama Ders Programı

Rehberlik ve Kariyer Planlama Ders Programı

2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi Programını yeniledi. Kariyer planlamasını doğru yapan bireyler, kaynak israfı, zaman israfı gibi dezavantajlardan etkilenmeden ülke..
Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği Değişti

Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği Değişti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlükte bulunan Açık Öğretim Orta Okulu Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin değişen maddelerine yazımızın aşağıdaki bölümünden ulaşabilirsiniz. 14 Kasım 2014..
Meb Atama ve Yer Değiştirme Taslağı Yayınlandı

Meb Atama ve Yer Değiştirme Taslağı Yayınlandı

  Meb Atama ve Yer Değiştirme Taslağı yayınlandı. Taslağın 35. maddesine öğretmenlerle ilgili rotasyon da eklendi. Artık öğretmen bulunduğu yerde sekiz yıldan fazla çalışamayacak. Hoş..
Yetiştirme Kursları Yönergesi Yayınlandı

Yetiştirme Kursları Yönergesi Yayınlandı

Amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik olarak verilecek olan destekleme ve yetiştirme kursları..
Eğitim Kurumları Rehberlik ve Denetim Rehberi

Eğitim Kurumları Rehberlik ve Denetim Rehberi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, yeni bir Rehberlik ve Denetim Rehberi ile, “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi” yürürlükten kaldırdı. Denetim  kısaca,  bir  birimin ..
Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği Yayınlandı

Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği Yayınlandı

Kamuoyunda türban serbestliği olarak bilinen hukuksal, siyasal ve en önemlisi pedagojik yönden çok tartışılan yönetmelik resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Okul öncesi veya..
Teog Kurs Yönergesi

Teog Kurs Yönergesi

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu Yönergenin amacı, Millî..
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi

Okullarda yapılan öğrenci temsilciliği seçimi ile ilgili usul ve esasları belirleyen Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi metni. Yönergeyi indirmek için bağlantı linki yönerge metninin..
Değişen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Değişen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğik’nde 13 Eylül 2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren..
Teog Nakillerde Taban Puana Bakılmayacak

Teog Nakillerde Taban Puana Bakılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (Meb) ortaöğretimde nakillerle ilgili olarak ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Resmi Gazetenin 13 Eylül ve 29118. sayısında yayınlanan yönetmelik yönetmelik değişikliğine göre,..
Çocuk Kulüpleri Yönergesi 2014

Çocuk Kulüpleri Yönergesi 2014

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 83. maddesine istinaden “Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi” hazırladı. 26/08/2014 tarihli ve..
Seçmeli Görsel Sanatlar Dersi Programı

Seçmeli Görsel Sanatlar Dersi Programı

Seçmeli Sanat Etkinlikleri dersi öğretim programı kademeli olarak kaldırılıyor. Seçmeli Görsel Sanatlar ortaokul programı yayınlandı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 27/06/2014 tarihli ve 43769797/101.01/2671802 sayılı yazısı üzerine..