Yazım Kuralları


Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları     Bilgisi Okullarda öğrencilerin derslerinde yazım kuralları bilgisi olması çok önemlidir. İmla kurallarına uyulmadığı zaman yazım hataları ve okunuş hataları da meydana..
Büyük Harfle İlgili Yazım Kuralları

Büyük Harfle İlgili Yazım Kuralları

Büyük Harfle İlgili Yazım Kuralları     Yazım kuralları konusu oldukça önemlidir. Büyük harfle ilgili yazım kuralları da bu konunun en temel kurallarını içerir. Büyük..
Sayıların Yazımı İle İlgili Yazım Kuralları

Sayıların Yazımı İle İlgili Yazım Kuralları

Sayıların Yazımı İle İlgili Yazım Kuralları   Yazım kuralları konusu Türkçe dersinin en önemli konularından biridir. Bunun yanı sıra yazım kurallarına uyarak yazıları yazmak kişinin..
Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları

Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları

Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları     Yazım kuralları oldukça önemli bir husustur. Zira bir dilekçe yazmak gerektiğinde ya da herhangi bir işi kağıda dökmek..
Bağlaçların Yazımı

Bağlaçların Yazımı

Bağlaçların Yazımı Tek başına bir anlam ifade etmeyen; ancak anlamca birbiriyle bağlantılı olan cümleleri, sözcükleri, söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. ” Ama, ancak,..
Birleşik Sözcüklerin Ayrı Yazımı

Birleşik Sözcüklerin Ayrı Yazımı

Birleşik Sözcüklerin Ayrı Yazımı     En az iki kelimenin çeşitli şekillerde bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklere birleşik sözcük denir. İsim tamlaması yoluyla, sıfat tamlaması..
Sayıların, Deyim ve İkilemelerin Yazımı

Sayıların, Deyim ve İkilemelerin Yazımı

Sayıların, Deyim ve İkilemelerin Yazımı   Yazım kurallarını bilmek Türkçe’yi doğru bir şekilde kullanabilmek ve yazılarda, dilekçelerde hata yapmamak için önem gösterilmesi gereken bir konudur...
Türkçede Yazım Kuralları

Türkçede Yazım Kuralları

Türkçede Yazım Kuralları ve Önemi Türkçede yazım kurallarını anlayabilmek için, Türkçenin tarihini ve tarih boyunca gösterdiği gelişmeyi bilmek ve anlamak gerekir. Türkçe Altay dil ailesine..
Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI   Yazım kuralları çok önemlidir. Zira bir milletin dili, o milletin en önemli unsurlarından biridir. Bir dil, ait olduğu milletin kültürel mirasını, benliğini..
Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları Duygu düşüncelerimizi anlatmanın en kolay yollarından biri yazıya dökmektir. Fakat anlatmak istediğimiz konuyu anlamlı bir bütün halinde yazıya geçiremezsek yazdıklarımız istenmeyen sonuçlar doğurabilir...
Türk Dili Ve Edebiyatı

Türk Dili Ve Edebiyatı

Türk Dili Ve Edebiyatı Dil, insanların kendilerini ifade etme biçimleri olarak bilinmektedir. Her ülkenin kendini ifade etmek amacıyla kullandığı dil vardır. Türk dili, Türklerin anlaşması..
Doğru Yazım Kuralları Nelerdir

Doğru Yazım Kuralları Nelerdir

Doğru Yazım Kuralları Nelerdir Türkçe de yazım kurallarına dikkat etmek oldukça önemlidir. Bunun İçin, İlk Öğretim kurumları ve liselerde imla kuralları çok önemlidir. Cümle kurmak..
Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Yazım kuralları, her dilin kendine özgü yapısal olarak belirlediği ve bilginin, görüş ve düşüncelerin nesillere aktarılıp net biçimde kavranabilmesi amacıyla oluşturulmuş kurallardır. Anlatılmak istenilenin yazı..
Türkçe Yazım Kuralları

Türkçe Yazım Kuralları

Türkçede yazım mantığı ve kuralları bazı dillere nazaran daha derli ve farklıdır. Latin harflerinin kullanıldığı tüm dillerde çoğunlukla aynı yazım kuralları bulunur. Fakat Türkçede onlardan..
Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

Konuşma dilinin aksettirilmesi ve duygu-düşüncenin karşı tarafa ve gelecek nesillere aktarılması için kullanılan yazının net anlaşılabilmesi için konulan kurallar bütününe yazım (imlâ) kuralları denir. Bu..