Din Güzel Ahlaklı Olmayı Nasıl Sağlar

yorumsuz
538 kez okundu

Din Güzel Ahlaklı Olmayı Nasıl Sağlar

Ahlak, bir toplumda ki kişilerin iyi veya kötü olarak belirlediği veya uyguladığı huylardır. Bu huylar söz ve davranışlara yansıdığı zaman iyi ve kötü şeklinde değer kazanır. Ahlak, kişinin kendisini ve çevresini mutlu edecek kuralları belirler. Herkes inandığı gibi düşünür ve inandığı ölçüler üzerine hareket eder. Din de; insanın, zorlama olmadan, çıkar gözetmeden, samimice, içtenlikle iyi ve güzel işler yapmasına katkı sağlamaktadır. Din Güzel Ahlaklı Olmayı Nasıl Sağlar? İslam dininin amacı insanları doğruya, iyiye ve en güzele yönelterek onların mutlu bir şekilde ve huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır. Kişilerin ve toplumun huzur içinde yaşaması, güzel ahlakın benimsenmesi ve yaygınlaşmasına bağlıdır. İbadetler güzel ahlaklı olmaya en büyük katkıyı sağlar. Tam anlamıyla dininin emrettiklerini yapan kişilerin ahlaklarının da düzeldiği gözlenmektedir.

Kur’anı Kerim’de peygamberlerin ve iyi insanların ahlaki özelliklerine ve örnek davranışları açıklanarak bizlere örnek olarak gösterilmiştir. Allah, kulu Hz. Muhammed’i insanlığa örnek ve model insan(eşref-i mahlukat) olarak yarattığını bildirmiştir. Ahlak ile dinin birbirini tamamlayıcı özelliği vardır. Din Güzel Ahlaklı Olmayı Nasıl Sağlar, Din doğruluğu, dürüstlüğü, yalan söylememeyi, yardımlaşmayı ve sabırlı olmayı tavsiye etmiştir. Dinimizce haram sayılan,içki içmek, hırsızlık yapmak,yalan söylemek,dedikodu yapmak ve iftira atmak gibi davranışlar ahlaki olarak da kötü kabul edilmiştir. Bir hadisi şerifte,“Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir.” diye buyrulmuştur.

İslam’da Övülen Ahlaki Tutum ve Davranışlar Şunlardır:

Güzel ahlak, daha çok söz ve davranışlardaki doğruluk, tutarlılık ve dürüstlükle ortaya çıkar. İyilik; sevgi, saygı ve hoşgörü sınırları içerisinde, doğru, güzel ve adaletli olmakla gerçekleşir. İyi ve güzel davranışta bulunan kişiler toplum tarafından daha çok sevilir, sayılır ve örnek olarak alınırlar.

1. Doğruluk ve Dürüstlük Doğruluk ve dürüstlük, özü ve sözü bir olmaktır. Doğru sözlü olan ve dürüst davranan kim-seye her zaman güven duyulur.

2. Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak) İnfak, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla kişilerin mal varlıklarından harcamada bulun¬ması, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesidir. Bu yönüyle infak hem zekâtı hem de her türlü hayır çeşidini içerir.

3.Emaneti Korumak Emanet; korumamız istenilen bir mal, eşya veya para olabileceği gibi herhangi bir görev veya saklı tutmamız gereken bir sır da olabilir. Güzel ahlak sahibi kişiler kendilerine emanet edilen şeyleri her türlü şartta korur ve gözetir.

4. Adaletli Olmak Adalet, her şeyin ve herkesin hakkını vermek, ölçülü ve dengeli davranmaktır. Adaletin uygulanmadığı yerde sosyal ve ekonomik dengesizlikler baş gösterir. Haksızlık ve karga¬şa toplumu huzursuz eder.

5. Hoşgörü ve Bağışlama Bağışlama ise insanların hatalarını affetmek, özür dilemesine olumlu karşılık vermektir.

6.Alçak Gönüllülük (Tevazu) Alçak gönüllü olmak, sahip olunan imkânlar, iyilik ve güzellikler karşısında gurura kapılma-maktır. Alçak gönüllü olmaya “tevazu”, bunu benimseyip davranış hâline getiren kimseye de “mütevazı” kimse denir.

7. Görgülü Olmak İnsanların günlük hayatta birbirleriyle olan ilişkilerinde uymaları gereken kurallara görgü kuralları denir. İnsanlar, bu kuralları aile, okul ve çevreden öğrenirler.

8.Savurganlıktan Kaçınmak İnsanın sahip olduğu mal, sağlık, zaman gibi nimetleri gereksiz yere ve aşırı tüketmesine savurganlık denir. Savurganlık, israf olarak da adlandırılmaktadır


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 3 Ekim 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.