Özgüven Geliştirici Etkinlik Örnekleri

yorumsuz
25.292 kez okundu

Çocuklarda özgüven geliştirmeye yönelik olarak derlenmiş etkinlik örnekleri.

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVENİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖRNEK GRUP ETKİNLİKLERİ

KENDİMDE SEVDİKLERİM

Amaç: Kendi hakkında olumlu düşünmeyi ve bunu dile getirmeyi öğretmek.

Düzey: 4. sınıflar

Hedef Davranış: Kendi hakkımızda olumlu şeyler söylemenin neyin göstergesi olduğunu belirlemek.

Malzeme: Benim kendimde sevdiğim şey ………” yazanbir pano hazırlamak.

Eğitici oturumun konusuna geçer ve şöyle der:

“Bazen kendimizin iyi ve güçlü yanlarını görmekte güçlük çekeriz. Aslında kendimiz hakkında olumlu düşünmek çok normaldir. Bu bize zor gelen şeyleri yapmaya cesaretlendirir. Başkalarından duyduğumuzda hoşumuza giden ve bize gurur veren şeyleri neden kendi kendimize söylemeyelim? Bu oyunda herkesin kendinde beğendiği ya da gurur duyduğu birkaç özelliğini düşünme ve diğerleriyle paylaşma fırsatı olacak. Bunlar çok basit ve önemsiz görünen şeyler olabilir. Örneğin benim kendimde sevdiğim şey iyi sofra kurmamdır.”

Eğitici tahtaya ya da büyük bir kağıda:

BENİM KENDİMDE SEVDİĞİM ŞEY ……..’ DIR.” yazar.

Düşünmek için bir süre bekledikten sonra grup üyelerinden sırayla bu cümleyi yüksek sesle tamamlamaları istenir. Eğer çocuklar çabuk ilerlerse herkese 2-3 kere söz hakkı verilmelidir. Bu çalışmayı yapmakta zorlanan ya da isteksiz biri olursa diğerlerinden bu kişide beğendiği bir özelliği söylemesi istenir.

Eğitici şöyle der:

“Kendi hakkımızdaki olumlu şeyleri farketmek ve bunu söyleyebilmek kendimizden memnun olduğumuzu, kendimize güvendiğimizi gösterir. Bunları farketmek kendimizi iyi hissetmemizi sağlar.”

Oyunun sonunda çocuklara neler hissettikleri sorulur, nedenleri tartışılır.

KENDİ REKLÂMIM

Her çocuk sırayla ayağa kalkar ve kendi reklamını yapar. Bunlar çok basit özelliklerini söylemek ya da yapabildikleri şeyleri söylemek olabilir. Bu özelliklerden söz ederken kendilerini piyasada satılan bir ürünmüş gibi düşünüp, televizyondaki reklamlardaki gibi kısa bir programda izleyicilere tanıtmaları istenir. Başkalarını kötülemeden insanların diğerlerini değil de niçin kendisini seçmesi gerektiğini gösteren özellikler söylenmelidir. Her çocuk, programı bittikten sonra grup tarafından alkışlanır.

Eğitici:

“Kendi hakkımızdaki olumlu şeyleri farketmek ve bunu söyleyebilmek kendimizden memnun olduğumuzu, kendimize güvendiğimizi gösterir. Bunları farketmek kendimizi iyi hissetmemizi sağlar.” der.

Oyunun sonunda çocuklara neler hissettikleri sorulur, nedenleri tartışılır.

KENDİMİ SEVİYORUM

Amaç: Öğrencilerin kendilerini, kim olursa olsunlar sevgiye layık birer varlık olarak

görmelerine yardımcı olmak.

Düzey: İkinci sınıf ve üstü

Materyal:

·Her öğrenci için birer adet 12´18 boyutlarında beyaz resim kağıdı

·Her öğrencinin birer adet vesikalık fotoğrafı

·Zamk

·Boya kalemleri

SÜREÇ

1.Öğrencilere resim kağıtlarını dağıtın ve fotoğraflarını kağıtların üst kısmına yapıştırmalarını isteyin. (fotoğraf temin edilmemişse öğrenciler renkli kalem kullanarak kağıdın üstüne ad ve soyadlarını yazabilirler.)

2.Öğrencilere aşağıdaki talimatları verin.

·Şimdi resminizin altına sevdiğiniz memnun olduğunuz ya da gurur duyduğunuz bir özelliğinizi sevdiğiniz renkte bir kalem kullanarak yazın. Bu özelliğiniz görünüşünüz, kişiliğiniz ya da becerilerinizle ilgili olabilir.

·Şimdi kağıtlarınızı ters çevirin ve arka yüzüne bu kez kendinizle ilgili hoşlanmadınız bir özelliği hoşlanmadığınız renkte bir kalem kullanarak yazın.

·Tekrar kağıdın ön yüzüne geçin ve hoşlandığınız başka bir özelliğinizi yine sevdiğiniz renkte bir kalem kullanarak yazın.

·Bundan sonra sırayla kağıtlarınızın arka yüzüne kendinizle ilgili hoşlanmadığınız, ön yüzlerine ise hoşlandığınız özelliklerinizi yazmaya devam edin.

3.Öğrenciler bu işlemi tamamladıktan sonra aşağıdaki talimatı verin.

Şimdi kağıtların arka yüzlerini çevirin ve kendinizle ilgili her eleştirinizi tek tek okuduktan sonra, o eleştirinin hemen altına “………..sam bile kendimi seviyorum” ya da

“……….. zaman bile kendimi seviyorum” biçiminde ifadeler yazın. Örneğin “İyi resim yapmasam bile kendimi seviyorum” ya da “Gözlük taktığım zaman bile kendimi seviyorum” gibi.

4.Cevaplandırma işlemi bittikten sonra gönüllü öğrencilerin kağıtlarına yazdıkları ifadeleri sınıfla paylaşmalarını isteyin.

5.Öğrencilerin hazırladıkları kağıtları fotoğraflarının (ya da isimlerinin) bulunduğu yüz öne gelecek biçimde ya da evde odalarının duvarlarına asmalarını isteyebilirsiniz.

6.Öğrencilerin ilgili yaşantılarını paylaşarak etkinliği sona erdirin.

HATASIZ İNSAN OLMAZ

Amaç: Öğrencilerin hata yapmanın hayatın bir parçası olduğunu kavramalarına yardımcı olmak.

Düzey: İkinci sınıf ve üstü

Materyal: Her öğrenci için birer boş kağıt

SÜREÇ

1.Kağıtları öğrencilere dağıtın her insanın hayatında bir takım hatalar yapabileceğini belirterek, onlardan bugüne kadar yaptıkları beş hatayı yazmalarını isteyin. Bu hataları yapmalarına nelerin sebep olduğunu ve sonuçta neler öğrendiklerini de özetlemelerini isteyin.

2.Bütün öğrenciler işlemi tamamladıktan sonra cevaplarını sınıfla paylaşmalarını isteyin.

3.Aşağıdaki soruları sınıfa yönelterek grup etkileşimini başlatın.

·İçinizde hiç hata yapmayan var mı?

·Sizce bu sınıfın dışındaki diğer insanlarda zaman zaman hata yapıyor mudur?

·Bir insanın hata yapması onun kötü, işe yaramaz ya da aptal olduğunu mu gösterir? Niçin?

·Sürekli hata yapmaktan korkarsak bu nasıl bir sonuç doğurur?

GÜVEN YÜRÜYÜŞÜ

Amaç: Öğrencilerin güven duygusunun önemini kavramalarına yardımcı olmak.

Düzey: Üçüncü sınıf ve üstü.

Materyal: Bir adet gözleri kapamaya yarayacak herhangi bir materyal

SÜREÇ

1. Aşağıdaki konularda tartışma başlatın.

·Birine güven duyduğunuz bir yaşantınızı hatırlıyor musunuz?
·Birinin size güven duyduğu bir yaşantınızı hatırlıyor musunuz?

2.Bu konularda yeterli sayıda örnek aldıktan sonra öğrencileri ikişerli gruplara ayırın.

3.Çiftlerden birer üyenin rehber olmasını isteyin. Diğer üyenin gözlerini bağlatın.

4.Sırayla rehberlerden diğer üyeyi sesli talimatlar vererek sıraların yerlerini değiştirerek yeniden düzenlediğiniz sınıfta dolaştırmalarını isteyin. (rehber diğer üyenin koluna girerek de bu işlemi gerçekleştirebilir.)

5.Gruplardaki rolleri değiştirdikten sonra süreci tekrar edin.

·Birinin sorumluluğunu almak sizde nasıl bir duygu yarattı?

·Biri tarafından rehberlik edilmek sizde nasıl bir duygu yarattı?

·Rehberinize duyduğunuz güven, yürüyüşün başından sonuna kadar aynımıydı?

SORUMLU KİM?

Amaç: Öğrencilerin olaylar üzerindeki kontrollerinin ve sorumluluklarının farkına

varmalarına yardımcı olmak.

Düzey: Yedinci sınıf ve üstü

Materyal: Her öğrenci için birer adet FORM A

SÜREÇ

1.Öğrencilere formları dağıtın ve formun başındaki açıklamayı okuyarak formu doldurmalarını isteyin.

2.Aşağıdaki soruları sınıfa yönelterek grup etkileşimini başlatın.

FORM A

Her bir durumu okuduktan sonra bu durumdan kimin sorumlu olduğunu altındaki ölçek üzerinde işaretleyiniz. 1’i işaretlediyseniz bu durumdan tamamen başkasının ya da başkalarının sorumlu olduğunu düşünüyorsunuz demektir. 1’de 5’e doğru gittikçe sizin sorumluluğunuz artmakta, 5 ise bu durumdan tamamen sizin sorumlu olduğunuzu göstermektedir.

A.Bir sınavdan zayıf aldınız.

Tamamıyla başkalarının hatası Tamamıyla benim hatam

1 2 3 4 5

B.Bir ev ödevinizi yapmadınız.

Tamamıyla başkalarının hatası Tamamıyla benim hatam

1 2 3 4 5

C. Harçlıklarınızın tamamını harcadığınızı için arkadaşınıza hediye alamadınız.

Tamamıyla başkalarının hatası Tamamıyla benim hatam

1 2 3 4 5

D. Sizin de yer aldığınız takımınız maçta (oyunda) yenildi.

Tamamıyla başkalarının hatası Tamamıyla benim hatam

1 2 3 4 5

E. Bir arkadaşınız diğer arkadaşlarınıza sizin hakkınızda olumsuz şeyler söyledi.

Tamamıyla başkalarının hatası Tamamıyla benim hatam

1 2 3 4 5

Daha sonra sınıfa şu soruları sorarak tartışma ortamı yaratın.

* Sadece sizin hatanızdan kaynaklanan bir madde işaretlediniz mi? Örnekler verir misiniz?

* Sadece başkalarından kaynaklanan bir madde işaretlediniz mi? Örnekler verir misiniz?

* Başınıza gelenlerin ne kadarından sorumlu olduğunu düşünüyorsanız?

* Sizden kaynaklanmadığını düşünmediğiniz durumlarda yapabileceğiniz hiçbir şey yok mu?

* Olaylar üzerindeki kontrolünüzün ne kadar olmasını isterdiniz?

! Tartışmalar sırasında öğrencilerin olaylar üzerindeki kontrollerinin düşündüklerinden daha fazla olduğunu ve sorumluluk almanın kişisel güçlerini arttıracağını kavramalarına yardımcı olun.

İYİ YAPIYORSUN!

Amaç: Çocuklara, arkadaşlarına destek ya da cesaretverme becerisini kazandırmak.

Hedef Davranışlar:

1.Çocuklar, arkadaşlarına “Senin …………… yapışın hoşuma gidiyor.”, “Biliyorum yapabilirsin” gibi cesaret verici sözler söyleyecekler.

2.Çocuklar, birine cesaret verdiklerinde o kişinin nasıl hissedeceğini söyleyebilecekler.

Çocuklara, birini cesaretlendirmek istediklerinde ona neler söyledikleri sorulur. Yanıtlar

tartışılır. Sonra, cesaret verici sözleri; kişinin yaptığı bir olayı benimsediğimiz zaman (Örneğin, “Çalışma şeklin çok hoşuma gidiyor.”), o kişinin yeteneklerine güvendiğimiz zaman (Örneğin, “Eminim bu işi yapacaksın.”) ve de o kişinin çabasını ve ilerlemesini gördüğümüz zaman (Örneğin, “Matematikte ne kadar ilerledin farkında mısın?) kullandığımız belirtilir.

Çocuklara çiftler halinde oturmaları söylenir. Sırayla istedikleri bir resmi çizmeleri istenir. Çocuklardan yanlarında resim çizen arkadaşlarına, cesaretlendirici birer mesaj vermeleri istenir. Herkes bir kez mesaj verip alana dek oynanır. Sonunda neler hissettikleri tartışılır. Oyun sırasında çocuklara örnek sözler verilebilir.

·Bu işi iyi yapıyorsun.

·Bunu becerebileceğini biliyorum.

·Başarman için çaba göstermen ne güzel.

·Senin ………. yapışın hoşuma gidiyor.

·Biliyorum, …………. yapabilirsin.

·……………. yaptığına çok memnunum.

KÜÇÜK FARKLAR

Amaç: Öğrencilerin insanlar arasındaki birtakım farklılıkların, onları daha iyi ya da daha kötü yapmayacağını anlamalarına yardımcı olmak.

Düzey: Üçüncü sınıf ve üstü.

Materyal: Bir küçük sepet ya da kutu.

SÜREÇ

1.Öğrencilerin kalemlerinin özelliklerini iyice inceledikten sonra onları masaya koyduğunuz sepete atmalarını isteyin.

2.Kalemleri karıştırın.

3.Öğrencilerden teker teker masaya gelerek kalemleri bulmalarını isteyin.

4.Aşağıdaki soruları sınıfa yönelterek grup etkileşimini başlatın.

·Kimler zorluk çekmeden kalemini bulabildi?

·Hangi özelliklerine bakarak kalemlerinizi ayırabildiniz?

·Farzedin ki sepete kalemler yerine insanları koyduk. İnsanların ya da kalemlerin bu farklılıkları onları diğerlerinden daha iyi ya da kötü yapar mı?

·Herkes ya da her şey birbirinin aynı olsaydı ne tür problemlerle karşılaşırdık?

·Sizi diğer insanlardan ayıran farklılıklarınız nelerdir?

·Siz bu farklılıklarınızın olmasından memnun musunuz?

KENDİNE ŞEFKAT GÖSTERME

Amaç: Öğrencilerin; kendilerinin de başkalarına gösterdikleri şefkati görmeye ihtiyacı

olduğunu anlamalarına ve bu yolla benlik saygılarını arttırmalarına yardımcı olmak.

Düzey: İkinci sınıf ve üstü.

Materyal: Her öğrenci için birer adet kağıt.

SÜREÇ

1.Öğrencilere kağıtları dağıtın ve kendilerini eleştirirken, kendi kendilerine söyledikleri şeyleri düşünüp bunlardan beş tanesini kağıtlarına yazmalarını isteyin.

2.Bu işlem tamamlandıktan sonra, sevdikleri bir arkadaşları yanlarına gelip aynı eleştirileri kendisi (arkadaşı) ile ilgili olarak ifade ettiğinde ona ne söyleyeceklerini her bir eleştiri için tek tek düşünmelerini isteyin. Bunları kendi kendilerine de söylemelerini ve kağıtlarına yazmalarını isteyin.

3.Gönüllü öğrencilerin kağıtlarına yazdıklarını sınıfla paylaşmalarını isteyin.

4.Öğrencilere aşağıdakilere benzer yönelterek etkileşimi başlatın.

·Arkadaşlarımıza gösterdiğimiz sevgiyi ya da şefkati kendimize de göstermeli miyiz? Niçin?

·Bunu yapıyor musunuz? Niçin? Yapmıyorsanız bundan sonra yapmayı düşünüyor musunuz?

ZOR DURUMLARLA BAŞA ÇIKABİLME

Amaç: Alay etme ile başa çıkma becerisini geliştirme.

Düzey: 6-13 yaş

İŞLEM

1.İki el kuklası hazırlayın.

2.Çocuğunuzla, arkadaşlarıyla birbirleri ile alay etmeleri, birbirlerini kızdırmaları hakkında konuşun. Böyle durumlarda neler yapabileceğini sorun.

3.Şimdi seninle gel kukla oynayalım… diyerek el kuklalarınızı gösterin.

4.Oyuna başlamadan önce kuklaları eline almasına, bakmasına izin verin.

5.Her iki kuklayı da siz alın. Aşağıdaki gibi oynatın.

1.Kukla: (Ağlar)

2.Kukla: Ne oldu? Niçin ağlıyorsun?

1.Kukla: Arkadaşlarım beni hep kızdırıyorlar, bana şişko diyorlar. Çok kızıyorum. Onları vurmak istiyorum.

2.Kukla: Seni böyle kızdırdıkları için çok üzgünüm. Ben sana yardım edeceğim.

1.Kukla: Nasıl?

2.Kukla: Sana çok kolay bir şey öğreteceğim. Böylece arkadaşların seninle bir daha alay etmeyecekler.

1.Kukla: Gerçekten mi? (Ağlamaya devam eder.)

2.Kukla: Evet. Böyle zamanlarda yapacağın şey ne biliyor musun? Onları görmüyormuş, duymuyormuş gibi yapmak.

1.Kukla: Nasıl yapacağım bunu?

2.Kukla: Gel seninle çalışalım. Sana ne zaman “şişko” derlerse, onlara bakmayacaksın, duymamış gibi yapacaksın, arkanı döneceksin.

1.Kukla: Hadi başlayalım. Sen bana “şişko” de…

“ 2 arkadaş 5-6 gün çalıştılar. Sonunda … kendisiyle alay edenleri duymuyormuş gibi davranmayı öğrendi. Böylece alay eden çocuklar, onun kızmadığını görünce vazgeçtiler.” Diyerek oyunun sonunu getirin.

6.“Şimdi sen dener misin ?” diyerek onu cesaretlendiriniz. Kuklaları ona verin. Sözcükleri hatırlayamadığı zaman yardım edin.

7.Bitirince “Aferin çok güzel yapıyorsun.” diyerek ödüllendirin.

8. Kukla oyununuz hakkında tartışın.

( * Daha büyük yaşlarda kukla yerine arkadaşlarıyla oyun ortamında rol yaptırarak bu etkinliği deneyin.)

ALAY KALKANI

Amaç: Çocuklara, kendileriyle alay edildikleri durumlarla başa çıkma becerilerini Kazandırmak.

Hedef Davranışlar:

    • Çocuklar, alay edilen kişinin neler hissettiğini söyleyebilecekler.
    • Çocuklar, kendileriyle alay edildiği durumlarla başa çıkabilmelerini sağlayan davranış seçeneklerine (hissettiklerini söyleyerek, o kişileri görmezden gelerek, konuyu değiştirerek vb.) örnek verebilecekler.)

Malzeme: Alay edilmeile başa çıkma becerilerini gösteren pano.

Eğitici ismiyle alay edilen bir çocuğun öyküsünü okur.

“Hasan uzun boylu, zayıf bir çocuktu. Bir gün okula güzel bir çantayla geldi. Cem bakmak için çantayı Hasan’ın elinden çekip aldı. Hasan Cem ’e kızdı ve “Çantamı geri ver!” dedi. Cem “Al çantanı leylek diyerek çantayı yere attı. Bu olaydan sonra bazı çocuklar Hasan’a leylek demeye başladılar.”

Çocuklara, öyküde dalga geçilen çocuğun neler hissedebileceği ve neler yapabileceği sorulur. Çocukların yanıtları tahtaya yazılır ve tartışılır. Daha sonra çocuklara dalga geçildiklerinde uygulayabilecekleri seçeneklerin listesi verilir.

·Seninle alay edenleri görmezden gel (orada yoklarmış ve onları duymuyormuş gibi davran)

·Konuyu değiştir.

·Uygun bir şekilde onlara kendini nasıl hissettiğini anlat.

·( Sen ….. bana leylek ….dediğin zaman ……. kendimi çok üzgün …… hissediyorum gibi)

·Haklı olduklarını söyle ve kabul et. (“Evet bence de boyum biraz uzun.” gibi.)

·Söylenenler hakkında şaka yap.(“Yakında havalar soğuyacak, artık beni buralarda fazla göremeyeceksiniz.”).

Öykü hakkında tartıştıktan sonra, çocuklara şimdiye dek kimsenin onlarla dalga geçip, duygularını incitip incitmediği sorulur. Önce dalga geçilip geçilmedikleri konusunda emin olmaları gerektiği hatırlatılır. Sonra çocukların dalga geçildiklerinde, bununla nasıl baş ettikleri konusunda tartışılır.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 17 Kasım 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.