7. Sınıf Matematik Yazılı Soruları

yorumsuz
3.975 kez okundu

7. Sınıf Matematik Yazılı Soruları

7. sınıf matematik yazılı soruları öğrencilerin eğitim hayatına başlamalarından itibaren belirli seviyelerde eğitim ve öğretim yılı içerisinde seviyelerini tespit etmek için sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavlar öğrencilerin anlatılan dersleri anlamaları sürekli ileriye yönelik çalışmalar yapılarak sınıf içerisinde veya şubeler arasında başarı seviyesini belirleyerek bunu bir yarış haline getirmek gibi düşünülebilir. Çünkü belirli bir yaşa gelen öğrenciler daha bilinçli ve söyleneni anlayan kişilik sahibi olmasından dolayı aynı seviyede bulunan öğrenciler ile sınavlardan notlar sonucunda seviyesini görmekte ve bu yarışta nerede olduğunu anlamaktadır. Bu düşünce doğrultusunda daha fazla gayret göstererek daha ileriye gitmek için sınavlarda gayret sarf etmektedir. 7. Sınıf matematik düzeyinde konu içerikleri olarak matematik seviyesinde belirli bir düzeye gelen öğrenciler daha bilinçli işlemler yaparak sonuç bulmada kendilerini geliştirmektedirler. 7. sınıf matematik yazılı soruları konu başlıkları belirtilerek sınavı kapsayan konularda öğrencilerin çalışmasını sağlayarak seviyelerini belirlemek için 7. Sınıf seviyesinde ilk olarak tam sayılarla çarpma ve bölme işlemleri konusunda değerlendirmeye alınarak öğrencilerin alt sınıflarda öğrenme seviyeleri de ölçülmüş olmaktadır.

Tam sayılar konusunda işlenen konuların konu anlatımları yapıldıktan sonra konu değerlendirmesi olarak öncelikle araştırma soruları sonrasında birkaç ünite ile birlikte birleştirilerek öğrenciler sınava tabi tutulmaktadır. 7. Sınıf matematik dersi 1. Dönem 1. Yazılı sınavında ele alınan konular tam sayılarla çarpma ve bölme işlemleri tam sayıların kuvvetini belirten üslü sayılar rasyonel sayılarla yapılan işlemler ve sayı doğrusu üzerinde gösterme rasyonel sayıların ondalık gösterimi işlemleri ve devirli sayılar gibi konuları içeren 12 sorudan oluşan ve içinden 10 sorunun seçilerek yapılabildiği bir sınav uygulanarak öğrencilerin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Sınavda çıkan sorulardan örnek verilecek olursa Ahmet cevizlerinin 6 adedini yedikten sonra geriye tüm cevizlerinin 3/4 ü kalmaktadır. Buna göre Ahmet’in başlangıçta kaç cevizi vardır? Bu işlem sonucunda sonucunun 24 olması çözümü esnasında 4 işlemin kullanılması doğal sayıların ve rasyonel sayıların birlikte kullanılıyor olması öğrencilerin pratik düşünmesini geliştirirken daha sonra karşılarına çıkacak olan işlemlerde ve problemlerde çözmüş oldukları bu soruyu örnek alarak temel oluşturmalarını sağlamaktadır. Bir başka soruya bakacak olursak 40 kişilik bir sınıftaki kız öğrencilerin toplam sayısı sınıfta bulunan erkek öğrencilerin sayısını 2 katından 4 fazladır. Bu durumda sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? Bu soruda sonuç istenmesi görülüyor gibi olsa da asıl istenen problemin çözümünü veren denklemin oluşturulmasıdır. Bu soruda asıl amaç pratik düşünmeyi geliştirmek amaçlanırken daha önceki bilgilerinde kullanmaları hedeflenmektedir. Bu sorunun cevabını okula ilk başladıkları andaki toplama ve çıkarma işlemlerinde verilmeyeni bulma problemlerinde izlemiş oldukları yolları düşünerek X+2x+4=40 olduğunu bulabileceklerdir.

Matematikte kural bilinenleri ve bilinmeyenleri bir arada harmanlayarak geriye dönük işlem yapma kabiliyetini geliştirmek olduğundan dolayı dikkat edilmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilecek olan 4 işlemi öğrendiği anda ki basit matematik kurallarını küçümsemeden gerekirse hafızasını en başta öğrendikleri ile pekiştirmesi sonuca ulaşma yönünde izleyeceği doğru yol olacaktır. Bir başka soru 3x-24=x denklemini sağlayan x kaçtır? Burada cevap 12 olduğunu öğrenci bulurken yine aklına getirmesi gereken matematik dersine ilk başladığında oyun niteliğindeki bulmaca olacaktır. Bu sınav kapsamında tam sayılar üslü sayılar, rasyonel sayılar, devirli sayılar, 4 işlem konusunda işlenen derslerin değerlendirmesi olmaktadır. Öğrenci bu konular işlenirken kendini dersin içinde hissettiği süre içinde doğru cevabı bulması kolaylaşacaktır. 7. sınıf matematik yazılı soruları olarak 1. Dönem bir başka yazılı sınavında çıkmış olan sorular Ardışık 2 tek sayının toplamı 84 olmaktadır. Bu sayılar hangileridir? Hangi sayının 3 katı 36 dır? Babasının yaşı Ahmet’in yaşının 3 katından 4 yaş eksiktir. Babasının ve Ahmet’in yaşlarının toplamı 52 olduğuna göre Ahmet kaç yaşındadır? 2 sayının biri diğerinden 5 eksiktir. Büyük olan sayının 3 katı ile küçük olan sayının 4 katının toplamı 642 dır. Bu durumda asıl sayı kaçtır? 2,35 ondalık sayısının rasyonel karşılığı kaçtır? 2 basamaklı en büyük negatif tam sayı ile 2 basamaklı en küçük pozitif sayının çarpımı kaçtır? Soru kalıplarına bakıldığında tamamen mantık çerçevesinde çözülmesi gereken yapılan değerlendirmede öğrencilerin çalışmalarında 4 işlemi kullanma yetenekleri çözüm yollarını izleme kabiliyetleri ve bu çözüm yolları kullanımlarında acele etmeden sabırlı davranışlarını görmek mümkün olacaktır.

1. Dönem yapılan sınavlarda genel olarak verilmeyeni bulma sorularına ağırlık verilmiştir. Bu soruların değerlendirme aşamasında eksik konuların ve çözümünde genel olarak hata yapılan soruların tespit edilerek geri besleme yapılması bu konudaki başarı yüzdesini arttıracaktır. Bir başka sınavdan örnek soru verilmiş olan işlemi çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılım özelliğini kullanarak yapınız. 8.(12+20) 15.(22-7) Bir başka soru 7/9 ve 8/9 rasyonel sayıları arasında 3 tane rasyonel sayı bulunuz. 7. sınıf matematik yazılı soruları 1. dönem yapılan sınavların geneline bakıldığında 4 işlem kullanılarak tam sayılar, tam sayıların kuvvetleri ile ilgili konular, rasyonel sayılar, devirli sayılar, rasyonel sayıları karşılaştırma ve sıralama konuları işlenmektedir. Rasyonel sayılarla toplama işlemi ve çıkarma işlemi, rasyonel sayılarla çarpma işlemi, rasyonel sayılarla bölme işlemi işlenmiş olduğu görülmektedir. Bunun devamı olarak dönemlere göre matematik işlemlerini bir üst seviyeye hazırlık olması acısından basit fakat temel kavramlar küçük sayılarla öğretilme aşamaları kullanılmaktadır. Konuların başlıklarına bakıldığında rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler içeriği olarak merdivenli işlemler ve adım adım işlemler olarak 2 gruba ayırarak öğrencilere öğretilmektedir. Bilinmeyeni bulma denklemleri aşamasına başlangıç olarak bir bilinmeyenli denklemler başlığı altında denklem kurma ve denklem çözme konuları detaylı bir şekilde problem çözmek alıştırma yapma, aynı konu üzerinde benzer denklemler oluşturarak konunun en iyi şekilde anlaşılması sağlanmaktadır.

Önceki yılların birikimi ve tecrübelerini 7. Sınıfta en iyi şekilde gösteren öğrenciler koordinat sistemi doğrusal denklemler konusunda doğrusal ilişki matematiksel işlemleri öğrenmektedir. Bunlara örnek olarak Bir fidan 50cm boyundayken ayda ortalama 10 cm uzamaktadır. Fidanın boyunun zamana göre ilişkisinin grafiği nasıl çizilir? Bir başka soru -3x+2y=-6 doğrusunun grafik çizimi nasıldır? Gibi sorularla doğrusal denklemlerin grafikleri başlığı altında denklem grafiği çizme metotları öğretilmektedir. Bunun devamında doğru orantı, ters orantı, orantı problemleri bölümlerini kapsayan oran ve orantı konuları işlenmektedir. Bu konuların devamı olarak yüzdeler ve yüzde problemleri 7. sınıf matematik yazılı soruları olarak öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Sınav soruları genellemesinde 1. Dönem işlenmiş olan konular sınavlarda soru olarak nitelendirilirken 2. Dönemde kitabın içerisinde bulunan görülmüş olan konuların yanında 1 açıya eş açı ve açı ortay çizme konuları 3 doğrunun birbirine göre durumları konuları dahil edilirken paralel 2 doğrunun bir kesenle yaptığı açılar çember ve daire konuları daire grafiği ve çizgi grafiği konuları aritmetik ortalama ortanca değer tepe değer konuları dahil edilerek yıl içerisinde görülmüş olan tüm konular 7. sınıf matematik yazılı soruları olarak öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Bu tür matematik işlemleri matematik konusunda algılama yeteneği yüksek ve bu konuları seven öğrenciler açısından basit konular olurken kendini derslere veremeyen öğrenciler içinse sınavlarda sorulan bu sorular sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle özellikle ders içinde işlenen konulara katılım azami seviyeye çıkarılmalıdır.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 13 Eylül 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.