Aday Öğretmen Değerlendirme Formu

yorumsuz
1.670 kez okundu

Aday Öğretmen Değerlendirme Formu

Ülkemiz insanları hepsine göre en kutsal ve en zor mesleklerden biri olan öğretmenlik mesleğinin kalitesini artırmak ve daha iyi öğretmenler ile daha iyi öğrenciler yetiştirmek amacıyla öğretmenlik mezunlarının tam anlamıyla öğretmen vasfı kazanmadan önce değerlendirilmesini kapsayan çalışma geçtiğimiz yıl yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yer verilen çalışma öğretmenlik mezunlarının belli bir süre aday öğretmen statüsünde olmasını ve bu süre zarfında da danışman öğretmeni, okul müdürü ve ilgili ilçenin milli eğitim şube müdürü tarafından değerlendirilmesini kapsıyor. Son yıllarda öğretmenlik mezunlarının sayısındaki büyük artış ile öğretmenlik kimliğinin değer kaybetmemesi için geliştirilen bu çalışma ile üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan kişilerin hemen öğretmen olarak atanması yerine bir süre değerlendirilmesi ve gözlemlenmesine çalışılıyor. Değerlendirmeyi yapacak olan kişiler olan danışman öğretmen, okul müdürü ve milli eğitim şube müdür yapacakları gözlemlerde milli eğitim bakanlığının resmi gazetede yayınladığı aday öğretmen değerlendirme formunu kullanacak. Bu form öğretmenin kişisel bilgilerine, karakterine, öğretmenlik mesleğine duyduğu hevese, teorik ve pratik bilgisine ve öğrenciler ile olan ilişkisine dair başlıklar içermekte. Aday öğretmen değerlendirme formu dolduracak 3 kişi formun 3’er nüshasını dolduracak ve bir nüshasını değerlendirme sonucunda aday öğretmene sunacaktır. Diğer iki nüsha ise değerlendirme süreci sonuçlandıktan sonra en az 2 yıl boyunca okulun arşivinde saklanacak ve herhangi bir olumsuzluk durumunda en kısa zamanda milli eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir.

Aday Öğretmen Değerlendirme formunun içeriği Değerlendirme formunda en çok dikkat edilecek kısım aday öğretmenin teorik ve pratik bilgisini sergilediği öğretim kısmıdır. Bu kısımda öğretmenin ders anlatışı, derse hazırlanışı ve dersin içeriğinde nelere yer verdiği gibi konulara dikkat edilmekte ve plan yazma ve uygulama becerisi test edilmektedir. Mesleki ölçütler başlığı altında incelenen bu kısımda öğrencilere yaklaşımı, iletişim becerilerini kullanım tarzı, dersin zamanını kullanım şekli, eğitim ortamının düzenini sağlaması, eğitimi pekiştirecek materyallerden yardım alması, eğitim öğretimde teknolojik imkânlardan faydalanabilmesi ve öğrencileri bir bilgiye ulaştırabilmesi gibi ölçütlerde değerlendirilecek olan aday öğretmene her bir değerlendirici 0’dan 4’e kadar not verecek. Bu değerlendirme formunda 0 hiçbir zaman, 1 nadiren, 2 bazen, 3 sık sık, 4 her zaman olarak belirlenmiştir ve en yüksek not 4’tür. Kısım A olarak adlandırılan bu kısımda yer alan bilgilerden bir tanesi de aday öğretmenin okulun eğitim öğretim programlarına uygum sağlaması ve katkıda bulunması ve öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tutum ve davranışları sergileme maddesidir. Bu madde okulda hem öğretmenler ile hem de idareciler ile iyi ilişkiler kurmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Aynı zamanda kişinin diğer insanlar ile ilişkileri, öğrenciler ile ilişkileri, veliler ile ilişkiler, kılık ve kıyafetine gösterdiği özen ve aşırıya kaçmaması, ülkemizin milli ve ahlaki değerlerini koruması gibi maddeler de aday öğretmenin kişisel özelliklerinin değerlendirilmesinde önemli bir ölçüt olacaktır.

Rehberlik öğretmenlerinin değerlendirilmesi Yukarıda bahsettiğimiz aday öğretmen değerlendirme formunun A kısmı genel öğretmenler için kullanılacak bir değerlendirme kısmıdır. Rehberlik öğretmenleri içinse farklı bir kısım oluşturulmuş ve onların değerlendirilmesi farklı ölçütlere bağlı olarak yapılmıştır. Rehberlik öğretmenlerinin değerlendirilmesinde teorik ve pratik bilginin yanı sıra kişinin psikolojik birikimi de ölçülecektir. Bu çerçevede rehberlik öğretmen adayının ders anlatım tarzının ve şeklinin yanı sıra kendisine rehberlik hizmeti almaya gelen öğrencilere yaklaşımı ve onlara yardım etme şekli de çok önem kazanmaktadır. Adeta bir psikolog edasıyla yaklaşması gereken öğrencilere hayatlarının her alanındaki sorunlarda yardımcı olması ve doğru yolu göstermesi rehberlik öğretmenlerinin birinci görevidir. Bu psikolojik değerlendirmenin yanı sıra rehberlik öğretmenleri diğer öğretmenlerin bağlı olduğu tüm ölçütlere bağlı olacak ve yine onlar gibi öğrencilere yaklaşımı, iletişim becerilerini kullanım tarzı, dersin zamanını kullanım şekli, eğitim ortamının düzenini sağlaması, eğitimi pekiştirecek materyallerden yardım alması, eğitim öğretimde teknolojik imkânlardan faydalanabilmesi, dışarıya karşı tutumu, kılık kıyafetine özen göstermesi, okulun kurallarına saygı duyması ve uyum sağlaması gibi maddelerden not alacaklardır. Özel eğitim öğretmenliği Bu formun Kısım C olarak tanımlanan bölümü özel eğitim öğretmenleri için hazırlanmıştır.

İşitme engelli ya da zihinsel engelli öğrencilerin bulunduğu okullarda ya da bu çocukların bir arada bulunduğu sınıflarda görev alacak olan özel eğitim öğretmenliği oldukça zorlu ve bir o kadar da kutsal bir meslektir. Bu mesleği yapacak olan aday öğretmenler de Kısım A’daki ölçütlere bağlı kalacak ve birçok açıdan danışman öğretmenleri, okul müdürleri ve milli eğitim şube müdürleri tarafından aday öğretmen değerlendirme formuna tabii tutulacaktır. Her yıl düzenli olarak yapılacak olan bu değerlendirme sürecinin sonunda tüm aday öğretmenler sözlü sınava girecekler. Bir komisyon tarafından sözlü olarak da değerlendirilecek olan aday öğretmenlere bir konuyu kavrayıp ifade etme ve muhakeme gücü, iletişi becerileri, özgüveni, ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, toplum önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik niteliğine sahiplik gibi sınıflandırmalarda sözlü sorular sorulacak ve alınan cevaplara göre 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Sözlü sınavdan da başarılı olan adaylar bir kez da uygulama sınavına alınacak ve bu sınavda ders anlatışı gözlenecek. Uygulama becerisi yönünden 80 üzerinden, ders esnasındaki tutum ve davranışı yönünden de 20 üzerinden değerlendirilecek olan aday öğretmenler toplamda 100 puan üzerinden geçer not almaya çalışacaktır. Öğretmenlik mesleğini icra edecek olan kişilerin çok daha kaliteli kişiler olmasını ve bu kişilerin çok daha iyi nesiller yetiştirebilmesini amaçlayan bu değerlendirme süreci bir yıldan fazla sürecek uzun bir süreç olduğu için aday öğretmenlerin bu süreci en iyi şekilde değerlendirmesi ve meslek hayatına geçişi bu süreç ile yapması çok önemlidir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 11 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.