Ahir Zaman Hadisleri

yorumsuz
3.085 kez okundu

Ahir Zaman Hadisleri

 

İslamiyet, bildiğiniz gibi Hz. Muhammed (s.a.v) önderliğinde, bizlere sunulmuş olan, Kuran- ı Kerim ile bizlere yön veren bir din olarak tanımlanmaktadır. Elbette ki bu konuda internet üzerinden ve dini kitaplardan pek çok konuyu ele alabilmek mümkündür. Yine bu durumda, daha doğru ve net bilgilere ulaşabilmek üzere, Kuran- ı Kerim’ den bilgi almak her zaman daha doğru bir adım olacaktır. Her ne kadar çoğu zaman vakit bulamıyoruz desek de, bazı bilgilere yine internet üzerinden daha kolay ulaşabilmemiz ile bilgilere bu sayfalardan erişmek istemekteyiz. Sizlere bu yazımızda, ahir zaman hadisleri hakkında bazı bilgiler ulaştıracağız. İlk olarak hadis nedir, bu konu hakkında bilgiler verelim. Her ne kadar hadis hakkında bilgilerimiz olsa da, tam kelime anlamı ile açıklamak gerekirse, şu şekilde yer verebiliriz. Hadis nedir? İslam dininin peygamberi olan HZ. Muhammed, Müslümanlar tarafından oldukça değer verilen bir peygamberdir. Peygamber efendimizin, söz ve davranışları, kural niteliği olan sözleri ve bu kapsamda ki davranışlarına hadis olarak tanımlama yapmak mümkündür.

Peki, ahir zaman hadisleri nelerdir?

Ahir zaman hadisleri Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki sizin içinizden bir kişi emredilen şeylerin onda birini terk etse helâk olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki sizler içerisinden kim emredilmiş olanın onda birini yapsa kurtulur.” (Tirmizî, Fiten, 79/2267)

Öyle bir zaman gelecek ki okuma meraklı kurrâ çoğalacak; fakîhler ise azalacak ve bu sûretle ilim çekilip alınacak. Daha sonra öyle bir zaman gelecek ki insanların okumuş oldukları boğazlarından alt tarafa geçmeyecek.” (Hakim, Müstedrek, V, 504)

Şiddetli bir şekilde yaklaşmakta olan fitneden dolayı vay insanların hâline. İnsanlar mü’min olarak sabahlasa bile akşam kâfir oluverirler. İnsanlar dinlerini küçük bir dünya çıkarı için değiştiriverirler. İşte bu zamanda dinlerinde sabit kalanlar ellerinde kor olan ateşi tutanlar gibi olurlar.” (Ahmed İbn Hanbel, Müsned, II, 390; Ayrıca bkz. Müslim, İman 186; Tirmizi, Fiten 30, (2196)

Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimseler hain olarak ele alınacak, hâinlere güven artacak. İnsanlardan şâhidlik etmeleri istenmediği halde şâhidlik edecekler, yemin etmeleri istenmediği durumlarda bile yemin edecekler,” (Taberâni, XXIII, 314)

Peygamber efendimizin buyruğuna göre; Muhakkak ki insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o vakit kişi altından sadaka ile dolaşır da bunu kendisinden sadaka olarak alacak tek kişi bulamaz. O zaman, bir erkeğe kırk tane kadının tâbi olduğunu ve kadınların çokluğu ve erkeklerin azlığından dolayı ona sığınmakta olduklarını görürsün.” (Buhari, Zekât 9; MüsIim, Zekât 59)

Öyle bir zamanın geleceği, insanların kalplerinin dünya sevgisi ile dolacağı, cihadı zarar olarak görüp zekât vermeyi altından kalkabilmesi zor olan borç olarak görecekleri bildirilir. (Ali el-Müttaki, Kenz, III, 236/6322)

Beni İsrail üzerine gelen şeyler, aynıyla ümmetimin üzerine de gelecektir. Öyle ki onlardan aleni olarak annesine gelen olmuşsa, ümmetimden de bu kötü ve çirkin olan işi mutlak bir şekilde yapan olacaktır. Nitekim Beni İsrail yetmiş iki millete (dine, fırkaya) bölünmüştü. Benim ümmetim de çok say da milletlere bölünecektir. Bunlardan bir tanesi hariç hepsi ateştedir.” Ümeranız hayırlı olanlardan ise eğer, zengin olanlarınız sehâvetkâr kimselerse, işlerinizi aranızda müşavere ile sonuca ulaştırıyorsanız, bu durumda hayat ölümden daha hayırlıdır. Eğer ümeranız şerirlerinizden, zenginleriniz cimri ve işleriniz kadınların elinde ise, ölmek yaşamaktan daha hayırlı olmaktadır. (Çünkü artık dini ikame mümkün olmamaktadır).” (Tirmizi, Fiten 78/2266)

Peygamber efendimizin neredeyse 14 asır önce vermiş olduğu haberler ile birlikte, bu alametler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, aşağıda sıralanan maddeleri okuyabilirler. 14 asırlık alametler, günümüzde bir bir yaşanırken, elbette ki bunlardan bir ders çıkarmak, her Müslümanın boynunun borcu olurken, hayatımızı da Peygamber efendimizin sözlerine, Ahir zaman hadislerine ve davranışlarına göre yaşamamız gerekiyor. Sizlerde Kuran- ı Kerim kitabınız ve efendimizin yolunda bu bilgilere göz atarak, kendinizi geliştirebilir ve ufkunuzu aydınlatabilirsiniz.

• İnsanların başlarına öyle bir zaman gelecek ki, onlardan faiz almayan ve yemeyen kalmayacak, yemese bile alıp, bu günahın içerisine girecek.

• Birçok dünyanın bu kısa zarfında dinlerini feda edecek.

• Kazanç, sabit kişiler arasında dolaşacak ve dar gelirliler, sıkıntıya düşecek.

• Tecrübesiz gençler başa geçecek olurken, her eve fitne girecek.

• Kur’an’dan bir resim, Müslümanlardan bir cisim ve islamdan ise bir isim kalacak.

• Kendisiyle amel edilmiş sünnet, candan bir dost ve helal para kıymetlenecek.

• Müslümanlara galebe edecek olan ecnebiler çoğalacak.

• Önceden gelen nesillere, yeni nesiller sövüp sayacak.

• Rahat ve huzur kalmayacak, bela, mihnet ve musibetler artmış olacak. Ve bunlar el ile önlenemeyecek.

• Köylerden şehirlere akınlar başlayacak.

• Müslümanlar hor ve hakir görülmeye başlanacak.

• Cinayetler ve cehalet artmış olurken, ilim azalmaya başlayacak.

• Hilesiz iş kalmayacak, hile artacak. Tacirler çoğalacak.

• Kişiler dinlerini sakınmayacak hale gelirken, namazlarını kılmayacak.

• Akrabalık bağları azalıp, kopmaya başlayacak. Artık sadece tanınmış olan kişilere selam verilecek.

• Gösteriş artacak ve zenginler gösteriş için hac ibadetlerini yerine getirecek.

• Çocuklara terbiye vermek zorlaşacak. Merhamet ve hürmet azalacak.

• İnsanlar kötülüklerden birbirlerini sakındırmayacak ve iyiliği emretmeyecekler.

• Minareler daha fazla sayıya ulaşacak. Süslenecek, kilise ve havralar gibi olacak

. • Emin insan sayıları azalacak ve hainlere emin, eminlere de hain gözü ile bakılacak.Ahir Zaman Hadisleri


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 19 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.