Dikkat Lys’de Bu Hataları Yapmayın

yorumsuz
566 kez okundu

Üniversiteye girişte ikinci basamağı oluşturan Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) sayılı günler kaldı. Gençler Haziran ayında yapılacak LYS’ler için çalışmalarını hızlandırırken uzmanlar da en fazla yapılan hatalara dikkat çekerek LYS’lerde bilginin yanı sıra bazı özelliklere de dikkat etmek gerektiğini söylediler.
Kültür Fen Lisesi ve Kültür Lisesi uzmanları LYS’lerde alanlara göre yapılan en fazla hataları ve adayların dikkat etmeleri gerekenleri sıraladı:

LYS 1 MATEMATİK SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Matematik testi, sayısal ve eşit ağırlık tercihi yapacak adaylar için mutlak anlamda yapılması gereken bir test. Birçok öğrencinin korkulu rüyası olan matematik, yıllardır öğrencilerin ”en fazla sıkıntı çektiği alan” olma konusunda bir numaralı yerini koruyor.
Başarılı olmak için şunlara dikkat edin
LYS Matematik testi için dört anahtar kelime: Limit, Türev, İntegral ve Trigonometri.
Matematik testinde başarılı olabilmek için yapılması gereken en önemli çalışma, bu dört konuya odaklanmaktır. Bu bağlamda geçtiğimiz son beş yılın soruları yeniden dikkatlice çözülmelidir. Ayrıntılara dikkat: Matematik testinde bir konuyla ilgili çok farklı türlerde soru sorulabilir. Aynı şekilde bir sorunun çok farklı çözüm yolları da olabilir. LYS’de soruları yanlış yapma ihtimalini en aza indirgemek için konularla ilgili mümkün olduğunca çok ve farklı tarzda sorular çözmek gerekir. Öğrenciler genellikle kolay gibi gözüken aslında dikkat gerektiren soruları çok hızlı çözerken ayrıntıyı kaçırıyor ve bu da
sorunun yanlış çözülmesine neden oluyor. Öğrenci özellikle çok alışılmadık kalıplarda soru ile karşılaştığı zaman sıkıntı yaşıyor.
Matematik sorularındaki hiçbir veri gereksiz değildir. Her veri, sorunun çözümünde gerekli olacak ipuçlarıdır. Sorularda her ayrıntıya dikkat etmek gerekir. Matematik soruları; sayılar yardımıyla problem çözebilme, matematiksel ilişkilerden yararlanabilme ve düşünme yeteneğini geliştirme niteliklerine sahiptir. Adaylar sorunun ne anlama geldiğini kavramak için dikkatli bir şekilde, gerekirse altını çizerek soruyu okumalı, önce çok iyi anlamalı ve çözümü yaparken işlem hatası yapmamalı. İşlemin bitiminde mutlaka çözüm kontrol edilmeli.

LYS GEOMETRİ

2012 LYS geometri soruları, 2010 ve 2011 LYS sorularına göre daha farklı özellikler içeren, yoruma dayalı, çeldiricileri güçlü olduğu için zorluk düzeyi daha yüksek sorulardı. Geçtiğimiz yıllardaki sınavlarda pek görülmedik şekilde, öncüllü ve geometrik şekil içermeyen sorular ön plandaydı. Uzun işlemli ve şekil içermeyen sorular çoğunlukta olduğundan öğrenciler süreyi yetiştirmeyle ilgili problem yaşadılar. Geçmiş yıllara göre “katı cisimler” konulu sorularda artış olduğu gözlenmiştir.
Bu tip sorularda başarılı olabilmek için sınava girecek öğrencilerin, müfredat çerçevesinde konuların temel bilgisini teorik olarak iyi bilmesi ve yorum yapabilmesi gerekiyor.
Bunlara dikkat edin:
a) Konu eksikliklerini erken bitirip test ve deneme sınavlarının çözümüne geçin
b) Eksik olduğunuz konuları belirleyerek eksikliklerinizi telafi edici bir çalışma
programı hazırlayın
c) Çok sayıda soru çözün
d) Zorlandığınız konuları belirleyerek mutlaka bir destekle giderin
e) Haftada en az bir deneme sınavı çözün

FEN BİLİMLERİ LYS-2 SINAVINDA YAPILAN HATALAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:
Lisans yerleştirme sınavları çoğunlukla bilgi ölçen sorulardan oluşuyor. Bu
nedenle öğrencilerin konu detaylarını çok iyi öğrenmiş; temel kavram ve bilgileri çok iyi
özümsemiş olmaları gerekiyor.

Sık Yapılan Hatalar
Okumadan kaynaklanan hatalar;

Öğrencilerin soruyu eksik, hızlı okumaları sorunun bütününü görmelerinde sorun oluşturuyor. Eğitimleri süresince doğru okuma alışkanlığı kazanmış öğrenciler daha avantajlı.
• Dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar;
o Birim hataları yapmaları ”soruda istenilen birime dikkat etmemeleri çeldirici
şıkkı işaretlemelerine yol açıyor”
o Çözdükleri soruların cevap seçeneğini, optik cevap kâğıdına yanlış kodlamaları.
o “Kesinlikle doğrudur? Kesinlikle yanlıştır? Hangisi yanlıştır? Hangisi değildir?
“gibi özel vurgulu soruları daha dikkatli okumaları, soruyu doğru çözmelerini
sağlayacaktır.
o “Kesinlikle doğrudur?” tarzı sorularda soruda belirtilen öncüllerin doğruluğunu
bulmak yerine, öncülü çürütmeye çalışmak daha doğru taktik olacaktır.
o Sıralamalı sorularda, sıralama hatasının yapılması yanlış cevap verilmesine neden
oluyor.

• Matematik bilgisi gerektiren sorularda yapılan hatalar;
o İşlem sorularında soruyu hızlı çözmek için yapılan dört işlem hataları doğru
sonuca ulaşmayı engelliyor.
o Denklem çözümleri ve oran- orantı bilgisini Fen derslerindeki işlem ve yorum
sorularına aktaramaması, soruyu çözememesine neden oluyor.

• Grafik sorularında yapılan hatalar;
o Soruda verilen grafiğinin değişkenlerine dikkat etmeme sorunun hatalı çözülmesine
neden oluyor.
o Grafikteki verilerin yanlış yorumlanması, çeldirici yanıtlara gidilmesine neden
oluyor.
o Sorudaki grafikte, bilgiye nasıl ulaşacağını yani eğiminin ve eğri altındaki
alanının hangi bilgiye ulaştıracağının iyi analiz edilmesi gerekiyor.
o Soruda verilen bilgiyi kullanarak grafiğe dönüştürememek yanlış şıkka
yönlendiriyor.
• Şekillere bağlı sorularda yapılan hatalar;
o Soru kökünü okumadan, doğrudan şekle yönelerek çözüm yapmaya çalışmaları soruyu
hatalı ve eksik çözmelerine neden oluyor.
o Verilen şekilsel bilgilerdeki ayrıntılara dikkat etmemeleri, hata ya da eksik
çözmelerine neden olmaktadır.” Cam kapta su ve gaz var, tarzı bir soruda suyu
görmeyebiliyor”
• Soruların görselliği öğrenciler üzerinde kaygı yaratabiliyor. Soruları
görselliklerine göre derecelendirmeyin. Unutulmamalıdır ki uzun paragraf sorularında
yanıt sorunun içinde bulunuyor.
• Sistem ya da cisme etki eden tüm kuvvetleri doğru olarak göstermeniz, denklem
kurmada kolaylık sağlayacaktır. Akıldan yapılan bu işlemde çoğu öğrenci denklemi yanlış
ya da eksik verilerle kurar. Bu da sorunun çözülememesine ya da yanlış çözülmesine yol
açacaktır.
• Seçenekleri doğru okuyup, örtüşmeyen şıkkı ya da yanıtı görebilmek hem süreyi
kısaltacak hem de doğru yanıta ulaşmayı kolaylaştıracaktır.
• Tur atlama tekniğini kullanarak zamanı iyi değerlendirin. Çözümünden emin
olmadığınız soru ile vakit kaybetmeyiniz. Bu soru ya da sorulara sınav sonunda bakmak
üzere kendinize has imgeler koyun.

LYS 3’de YAPILAN HATALAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sınavlarda sık yapılan hataların farkında olmak adayların soru çözme becerisini olumlu
yönde etkiliyor. LYS 3’ün 56 soruluk bölümünü kapsayan ve Türk Dili ve Edebiyatı
sorularından oluşan bu bölümde adayların şunlara dikkat etmesi gerekiyor.
– Sınavda sadece edebiyat soruları olmayacak. Bu yönüyle YGS öncesinde elde ettiğiniz
bilgi birikimini mutlaka gözden geçirin. Yeniden paragraf sorularına eğilin ve mutlaka
dilbilgisi çalışın.
– Edebiyat soruları bilgi sorularından oluştuğu kadar dikkat sorularını da içerir. Bu
yönüyle bakıldığında dikkatinizi toplamanız ve konsantrasyonunuz oldukça önemlidir. Soru
kökünü tam olarak anlamadan seçeneklere bakmayın.
– Boş bırakmayı bilmek önemli bir stratejidir. Bilmediğiniz soruları mutlaka boş bırakın.
– Kolay sorular sizi şaşırtmamalı. O tarz soruların altında başka şeyler aramayın.
Unutmayın ki her sınavda mutlaka kolay sorular soruluyor.
– Sorunun tamamını gözden geçirdikten sonra seçeneklerde eleme yapın.
– Mutlaka bütün seçenekleri okuyun. Okuduğunuz ilk seçenek doğru bile olsa bunun kararını
diğer seçenekleri okuduktan sonra verin.
– Zaman baskısıyla soruları yanlış okumak yine en sık yapılan hatalardandır. Yanlış
okunan soru doğal olarak yanlış yanıtlanır. Zaten seçenekler arasında da bu tür şıklar
yerleştirilmeye çalışılır. Özellikle değildir, çıkarılamaz gibi kelimelere dikkat edin
– Özellikle birkaç soruyu yapamadığında heyecan artışı ve panikleme görülmektedir. Bu
durumlarda sınavdaki tüm soruları ilk bakışta çözemeyeceğinizi, daha sonra tekrar
bakabileceğinizi düşünün. Sınavın sonuna kadar da kaybedilmiş hiçbir şeyinizin olmadığını
düşünerek paniklerinizi azaltabilirsiniz.
– Soruları hızlı okuyup vakit kazanacağım düşüncesi üstünkörü okumanıza sebep
olmamalıdır. Soruyu bir kere iyi okumak iki kere okumaktan daha az zaman kaybettirir
– “Altı çizili sözcük ya da cümleler” le ilgili sorular çözülürken sözcüğü ya da cümleyi
tek başına düşünmemek gerekir. Unutulmamalıdır ki her sözcük ya da cümle içinde bulunduğu
parçayla anlam kazanır. Soruyu hiç okumadan seçeneklerde sadece bu altı çizili
sözcüklerin yanıtlarını aramanız sizi genellikle çeldirici seçeneğe götürüyor. Buna
dikkat edilmeli.

COĞRAFYA

LYS 3 Coğrafya sınav sorularının öncelikle çok iyi okunarak ne istendiğinin anlaşılması
gerekiyor. Soru kökünde istenilen bilgi iyi irdelenmeli.
LYS 3 ve LYS 4 sınavlarının coğrafya konuları ve içerikleri hemen hemen örtüşüyor. Yorum
sorularının olması yanında çoğu soru bilgi içerikli olacağından, altını çizmek gerekirse
soruları dikkatli okumak ve anlamak başarılı geçecek bir sınav için öncelik taşıyor.

BUNLARA DİKKAT

– Şıkların tamamı okunmadan cevap işaretlenmemeli. Sıklarda doğru cevabın yanında
güçlü bir çeldiricinin de olabileceği unutulmamalı.
– Gerekmedikçe soruda ayrıntıya girilmemeli. Çünkü ayrıntı içinde boğulan öğrenci
doğru seçenekten uzaklaşacaktır.
– Paragraf tipi sorularda, önemli yerlerin ya da kavramların altını çizip istenen
bilgiyle uyuşup uyuşmadığına bakmak doğru cevabı vermemiz için işimizi
kolaylaştıracaktır.
– Harita, tablo, şekil ve grafik sorularında öncelikle görselin iyi anlaşılıp,
yorumunun tam yapılması gerekir ki doğru seçeneğe ulaşılabilsin.. Grafik okumak grafik
içeren soruların büyük kısmını çözmek demektir.
– Yapamadığımız bir soru ile karşılaştığımızda soruyla inatlaşmak yerine soruyu boş
bırakarak, diğer sorulara geçmeliyiz. Tüm soruları bitirdikten sonra yapılamayan sorulara
dönmek hem zamanı verimli kullanmamızı hem de yanlış işaretleme yapıp doğrularımızı
kaybetmememizi sağlayacaktır.

LYS -4 TARİH

LYS 4 Tarih sınav sorularında
*Soru kökünde istenilen bilgi iyi okumak ve anlamak ve irdelemek en önemli noktalardan
biri.
* Şıkların tamamı okunmalı ondan sonra cevap işaretlenmeli. Şıklarda doğru
cevabın yanında güçlü bir çeldiricinin de olabileceği unutulmamalı.
*Gerekmedikçe soruda ayrıntıya girilmemeli. Ayrıntı içinde boğulan öğrenci
doğru seçenekten uzaklaşacaktır.
*Zorlandığımız ve emin olmadığımız bir soru ile karşılaştığımızda soruyla
inatlaşmak yerine soruyu boş bırakarak, diğer sorulara geçmeli. Bütün soruları yapıp
bitirdikten sonra yapılamayan sorulara dönmek, zamanı verimli kullanmamızı, yanlış
işaretleme yapıp doğrularımızı kaybetmememizi sağlayacaktır.

FELSEFE GRUBU

Bir soruyu çözmek için öncelikle o sorunun iyi anlaşılması gerekiyor. Sorular dikkatle
okunmalı- öncelikler soru kökü okunmalı ki paragrafta bizden istenilen bilgiyi arayalım-
şıkların tamamı okunmadan cevap işaretlenmemeli.
Gerekmedikçe soruda ayrıntıya girilmemeli çünkü ayrıntı içinde boğulan öğrenci doğru
seçenekten uzaklaşacaktır.
Paragraf tipi sorularda, önemli yerlerin ya da kavramların altını çizip istenen bilgiyle
uyuşup uyuşmadığına bakmak doğru cevabı vermemiz için işimizi kolaylaştıracaktır.
Grafiklerde yatay ve dikey konumlarda yazan bilgilere dikkat edilmesi gerekir. Grafik
okumak grafik içeren soruların büyük kısmını çözmek demektir.
Yapamadığımız bir soru ile karşılaştığımızda soruyla inatlaşmak yerine soruyu boş
bırakarak diğer sorulara geçmeliyiz. Tüm soruları bitirdikten sonra yapılamayan sorulara
dönmek hem zamanı verimli kullanmamızı hem de yanlış işaretleme yapıp doğrularımızı
kaybetmememizi sağlayacaktır.

LYS 5 İNGİLİZCE SORULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

LYS 5 sınavı on ana başlık altında toplanabilir. Bu başlıklar altında dikkat edilmesi
gereken en önemli hususlar kısaca şu şekilde ifade edilebilinir.
1.Boşluğa uygun düşen ifade
Bu tip sorularda öğrencinin gramer bilgisi ölçülmektedir.Öğrenciler yıllarca gramer
dersleri görmelerine rağmen bu bölümde çok fazla hata yapmaktadırlar.Bunun ana nedeni ise
öğrencilerin dilin diğer beceri yönlerinin (Kitap okuma, görsel ve sesli yayınları takip
etme gibi…)yetersiz olması ve öğrenilen kuralların yeterince özümsenmemesinden
kaynaklanmaktadır.
2.Cümlenin İngilizce Karşılığı
Bu tip sorularda anahtar kelime dediğimiz ve verilen ifadeyi tam olarak tercüme etmeden
cevabı bulmaya yarayan çeşitli kullanımlar vardır.Bu kelimeler göz ardı edilmemelidir.
Yardımcı fiil uyumu bir başka önemli noktadır. Son olarak İngilizce ve Türkçedeki söz
dizimi farklılığından dolayı birçok hata yapılmaktadır.
3.Cümlenin Türkçe Karşılığı
Bu bölümde dikkat edilmesi gereken iki ana başlık vardır.
a)Dilbilgisi Konuları
• Zaman uyumu
• Sayı Uyumu
• Cinsiyet uyumu veya farkı
• Yardımcı fiil
• Özne uyumu

Yukarıda sayılan başlıklar dikkat edilmelidir.

b)Bağlaçlar ve Anlam uyumu
Çeviri yaparken bağlaçların hangi mantık ilişkisi ile kullanıldığını bilmemiz
gerekir.Mutlaka çeldiriciler verilir ve genelde cevabın zıt yapısındadır.
4.Parçayla ilgili sorular
Anlama soruları birkaç tip olarak karşımıza çıkar.
• Yorum sorusu
• Çıkarım sorusu
• Açıklama sorusu
• Ana fikir soran çeşit
• Gizli mesaj sorusu
• Sonuç Çıkarma sorusu
• Demeye Çalışma sorusu
• Özellikle bir şeyin belirtilmesi

Parçayı okurken bu sorular dikkate alınıp ne istenildiğine çok dikkat edilmelidir.
5.Duruma Uygun düşen ifade
Bu tip sorularda dilin işlevsel yöntemini ne kadar iyi anladığınız sorulur. Bu soru
grubunda sorulan her şey sizin yaşantınızdan ve sosyal çevrenizden alınmış gerçek
durumlardır. Kullanılan yardımcı fiillere çok dikkat edilmeli ve birden fazla çeldirici
şıkları bulunduğu için en mantıklısını seçmeniz beklenir.
6. Cümlenin diğer bir ifadesi
Bu tür sorularda çeldiriciler çoğunlukla zaman uyumu , cümlenin çoğul veya tekil olması ,
cinsiyet ,ve özne – yüklem farklılıkları ile doludur ve bunlara dikkat edilmesi gereken
husustur.
7. Cümle tamamlama
Cümle tamamlama sorularında ağırlıklı olarak en çok yapılan hata bağlaçların yanlış
kullanımı ve yine zaman uyumudur.
8. Paragraf Tamamlama
Paragraf tamamlamada anlam bütünlüğü çok önemlidir. Paragrafın ilk cümlesinden son
cümlesine kadar konu bütünlüğü sağlanmalıdır. Bazı durumlarda bir veya yarım cümle boş
bırakılmış olabilir. Özne –yüklem uyumu ve olayın akış sıralaması önemlidir.Bu bölümde en
çok yapılan hata paragrafın hızlı bir şekilde okunup son cümlenin gözden kaçmasıdır.
9. Diyalog Tamamlama
Bu konuda ilk önce dikkat edilmesi gereken boşlukta söylenmiş şeyin soru cümlesi olup
olmadığıdır. Bazı boşluklardan sonraki cevap Yes yada No olarak başlar. Burada boşluğun
soru olduğuna dikkat edilmelidir.Yine öznenin birinci ve ikinci şahıs olması ve boşlukta
da buna uygun özneye cevap vermesine dikkat edilmelidir.Bir başka önemli husus ise
boşluktan önceki zaman ile boşluktan sonraki zamanın uyumudur.
10. Parça bütünlüğünü bozan cümle
Bu bölümde parçanın tek bir konu ile ilgili olduğuna dikkat edilmelidir ve konunun sırası
ile anlatıldığı dikkate alınmalıdır. Bir konudan bahsederken başka konuya geçiş yapılmış
olabilir. Bazen konu anlatımında anlam olarak bir sıkıntı yok gözükse de zaman
uyumsuzluğu yüzünden yanlış olarak şık belirlenebilir. Yine her bölümde oluğu gibi özne
–yüklem uyumunun bu bölümde de göz ardı edilmemesi gerekir.

(egitimhaber)


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 31 Mayıs 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.