Dikte Çalışması Nedir

yorumsuz
112.570 kez okundu

Dikte Çalışması Nedir

Dikte çalışması nedir? Öğrencilere okul ve eğitim programları içerisinde yazım ve noktalama kurallarına uygun olacak şekilde yazma becerisi kazandırmak amacı ile yaptırılacak etkinliklerdir. Dikte hakkında yapılan araştırmalara göre öğrencilerin haftalık süre içerisinde 2 gün boyunca 10 dakikalık süreler ile yaptırılacak bir dikte çalışması yazma konusunda telaffuz konusunda sözcük dağarcığı ile birlikte dinleme yeteneğini de olumlu yönde geliştireceği ortaya çıkmaktadır. 5. Sınıf Türkçe dersinde duyduklarını kurallara uygun şekilde yazma konulu bir dikte çalışmasında okunan bir metni uygun görülen kurallara göre yazabilmeleri hedeflenirken yazım kuralları içerisinde davranış biçimleri olarak başlıkta oluşturulan her sözcüğün ilk harfini veya tüm harflerini büyük yazabilmeleri gerekmektedir. Paragraf başı yapabilmeleri cümlelere büyük harfle başlama davranışları cümleler bittikten sonra cümle sonlarına uygun noktalama işaretlerini koyma davranışları sözcükleri doğru bir şekilde yazma davranışlarını ortaya çıkarıp çıkarmadıkları kontrol edilmelidir. Öğrencilerin bu konu üzerine dikkatlerini çekebilme çalışmaları yapılırken onları güdüleme girişiminde de bulunarak öğrencilere bu dersin amacı hakkında detaylı bilgi verme çalışması olarak yapılmaktadır. Burada öğretmenin çocukları motive etme konusunda yapacağı seslenişinde bu derste dikte çalışması yapılacaktır.

Daha önceki çalışmalarda olduğu gibi hiç yanlışı olmayan veya en az yanlış yapan veya istenilen konuyu en güzel yazanların yazılarını sınıf içerisinde veya okul genelinde panoya asacağım bakalım bu çalışmamızın birincileri kimler olarak ortaya çıkacaktır. Ortaya çıkan bu öğrenciler arkadaşlarına örnek gösterilirken ayrıca kanaat notu olarak ta bu konu çerçevesinde ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Diye yapacağı bir motive uygulaması öğrencilerin bu konu üzerindeki ilgilerini arttırırken daha dikkatli çalışma yapmalarını sağlayacaktır. Ayrıca konu hakkında ön bilgileri hatırlatarak bu konuda daha dikkatli bir çalışma ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ön bilgiler içerisinde yazarken nelere dikkat etmeye gerektiği konusunda öğrencilere sorular sorarak yazım ve noktalama kuralları açısından uygun ve düzgün yazılması gereken hatırlatmalar yaparak değerlendirmede dikkate alınacak değerlendirme ölçütlerini bilmeleri sağlanabilir. Dikte çalışması nedir? Davranışlar ile ilgili uyarıcı materyaller sunma konusunda yapılacak çalışma yapılırken verilen metin öncelikle konuşma hızıyla okunur. Öğrencilerin verilen metinin bütün bölümünü algılamalarına fırsat verilir. Bunun sonrasında metni anlamlı sözcük grupları halinde okuması saplanır ve bunun sonucunda öğrenciler metini yazarlar. Sınıfın anlama düzeyini dikkate alarak gerek görülürse tekrar aynı metin konuşma hızında okunur. Yapılan bu çalışma öğrencilerin yazdıklarını kontrol etme fırsatını bulmalarını sağlar. Burada hedeflenen davranışların öğrenciler tarafından ne derece kazanılıp kazanılmadığını kontrol etmek için kağıtla kalemler bıraktırılır.

Öğretmen yazılı olan metni günümüzde kullanılan projeksiyon cihazı ile herkesin görebileceği şekilde yansıtarak öğrencilerin arasında yazdıkları kağıtları değiştirmeleri istenir. Her öğrenci farklı kağıt üzerinde arkadaşlarının yazdıklarını yansıda ki metine bakarak yanlışlarını işaretler öğretmene söyler. Yapılan bu kontrol sistemi doğru davranışlar kazandırılmak istenen öğrencilerin yanlış olan davranışları fark etme becerilerini kazanmalarını sağlayacaktır. Bunun sonrasında herkes kendi kağıdını alarak yanlışlarını düzeltecektir. Hiç yanlış yapmayan veya en az yanlış yapan kağıt en başta motive amacıyla söylendiği gibi sınıf içerisinde veya okul genelinde panoya asılarak ödüllendirilmiş olur. Dikte çalışması uygulamalarında hedeflenen noktalar yazım kurallarını kullanım amaçları sesleri algılayabilmeleri harfleri hecelerle ve sözcüklerle pekiştirebilmeleri hedeflenmektedir. Yazma becerilerini geliştirmek ve bunun yanında yazım kurallarına dikkat ederken noktalama işaretlerine uygun bir şekilde yazabilmesi sağlanmaktadır. Seslerin ne düzeyde algılanarak öğrenildiğini kontrol etme fırsatı vermektedir. Dinleme sonucunda cümle oluşturabilmeleri okumayı pekiştirebilmeleri telaffuz hatalarını fark etme yetenekleri artmaktadır. Duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade ederken akılda tutma konusunda dikkat arttırmak ve anlamlı okuma sağlamak amaçlanmaktadır. Çalışma çerçevesinde okuma ve yazmayı aynı anda yürütmek anlamında yapabileceklerini görme ve değerlendirme fırsatı vermektedir. Not tutma çalışmaları bilgi verme kompozisyon yazma özet yazdırma çalışmaları yapılarak düşünce sistemleri ölçülmektedir. Aynı zamanda dikte çalışmaları yapılırken problem kurdurma, kalem tutma , düzenli defter tutma gibi becerileri arttırılmaktadır. Elde etmiş olduğu bu becerileri yazma becerisi, yazım kurallarına uyma becerisi, noktalama işaretlerini uygun kullanma becerisi kazanmaktadır.

Beceriler konusunda okuma, dinleme, güzel yazı yazma, anladığını anlatma becerilerini kazanırken okuduğunu anlama, doğru telaffuz, hızlı düşünme, grup iş birliği yapma becerileri de kazanmaktadır. Dikte çalışması nedir? Diye öğretmenler arasında yapılan araştırmada çıkan sonuçlara göre verilen cevaplar önemli olduğu kadar gerekli ve yaralı bir çalışma olduğu okuma ve yazma yeteneklerinin ne derece kazanıldığını gösteren bir çalışma olduğunu söylenenleri en doğru şekilde yazma becerisi kazandırdığını ifade ettikleri görülmektedir. Araştırmanın devamında okuma konusunda etkileyici bir çalışma olduğu kadar yorucu ve zor bir çalışma olduğu da belirtilmektedir. Anlama çalışmaları için gerekli olan yazım kurallarına uygun yazmayı geliştiren yazıyı anlatan anlamlı yazma konusunda ilk adımı oluşturan bir çalışma olduğu verilen cevaplar arasında yer almaktadır. Duyguları ifade etme konusunda ilk aşamayı oluştururken güzel yazı yazma becerisini yararlı ses harf ve heceleri hatasız öğrenerek pekiştirdiği görüşü de bulunmaktadır. El, göz koordinasyonunu geliştirerek gördüklerini el hareketlerine yazma çalışması karşılığında geliştirdiğini belirtmektedirler. Okuma yazmayı olumlu etkilerken defter ve kalem tutmayı da önemli ölçüde etkilediği bir gerçektir. Kendine güven duygusunu kazanırken okuma ve yazma konusundaki eksik konuları kendisi belirleyebildiği görüşü hakim olmaktadır.

Kalıcı öğrenme seviyesinde Dikte çalışması nedir? Diye düşünüldüğünde bütün sayılan bu konularda seviye belirleme aşamasında yardımcı olduğu anlaşılmaktadır. Cümle yapısını kavramayı sağlarken okuma ve yazmayı beraber bir şekilde geliştirdiği anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda düzenli olmayı sağlarken sözcük dağarcığını geliştirmektedir. Belirtilen diğer görüşlerde göz sıçraması konusunda etkili bir çalışma olduğu ve bu alanda gelişme sağladığı belirtilmektedir. Zihni sürekli açık tutması Türkçeyi doğru şekilde kullanmayı etkilerken uygun vurgu ve tonlamalar yapması konusunda en iyi şekilde fayda sağladığı belirtilen konular arasında yer almaktadır. Dikte çalışması nedir? Bunu anlamak için yapılan çalışmalar yazmaya hazırlık çalışmaları etkinlik olarak yapılırken defter kullanma şekilleri de gösterilmektedir. Aynı zamanda harflerin yazılış biçimleri gösterilmekte bunu yaparken kalem tutma yazarken oturuş ve yazma çalışmaları yapılmaktadır. Cümlelerin oluşumunda hece ve sözcüklerin etkisi ve bunu oluştururken yapılan hataların düzeltilmesi Dikte çalışması nedir? Kapsamında yapılan faaliyetler olmaktadır. Söylenenleri ve okunanları yazma işlemi sırasında yazım kurallarının ve noktalama işaretlerinin önemi belirtilmektedir. Aynı zamanda bakmadan yazma çalışmaları yazılanların okutulması etkinliği yapılmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde Dikte çalışması nedir? Konusunda yazmakta zorlanan öğrencilere geri besleme yaptırılarak faaliyetlere aynı seviyede katılımları sağlanmaktadır.

Dikte çalışması nedir? Konusunda öneriler olarak belirtilen konular ele alındığında öğrencilerin seviyelerine uygun sözcükler ve cümlelerin oluşturulması önerilmektedir. Dikte çalışması sistematik bir şekilde yapılması gerektiği bu aşamada verilen her sesin öğrenilme durumunun kontrol edilerek hataların anında düzeltilmesi ile öğrencinin daha iyi anlayabileceği önerisinde bulunulmaktadır. Dikte çalışması nedir? Açıklamasında bu çalışmanın başlı başına bir ders olarak yapılması gerektiği bu çalışma içerisinde önceden veya yeni öğrenilen sesleri karıştırarak dikte çalışması olarak yapılması gerektiği öneriler arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda ayrı bir dikte defteri tutulması eğik el yazısı kullanılmaması yaratıcı bir şekilde drama çalışmalarının uygulanması görsellerden yararlanılması önerisin de bulunulmaktadır.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 17 Eylül 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.