E Okul Öğrenci Bilgi Formu

yorumsuz
3.433 kez okundu

E Okul Öğrenci Bilgi Formu

E Okul Öğrenci Bilgi Formu öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca tüm bilgilerinin yer aldığı genel bir doküman olmaktadır. Bu bilgilerin ana başlıkları öğrenci bilgileri ve alt unsurları, genel bilgiler, veli bilgileri, baba bilgileri, anne bilgileri ve kardeş bilgileri olarak ana başlıkları oluşturmaktadır. Öğrencinin okul içerisindeki hal ve hareketleri arkadaşlarıyla olan ilişkileri öğretmenleri tarafından bu bilgiler eşliğinde değerlendirmeye alınmaktadır. Çünkü bir öğrencinin okul içinde ve dışında ortaya çıkarmış olduğu davranışlar günlük yaşamında karşılaşmış olduğu tüm unsurların etkisiyle değişim göstermektedir. E Okul Öğrenci Bilgi Formu düzenlenirken bu davranış biçimlerini etkileyen her türlü detaylı bilgiyi içerecek şekilde düzenlenmektedir. Öğrenci bilgileri kapsamında E Okul Öğrenci Bilgi Formu içinde yer alan bilgiler öğrencinin kayıtlı olduğu nüfus kayıtlarına göre sahip olduğu Türkiye cumhuriyeti kimlik numarası okula kayıt olmasıyla birlikte belirlenmiş olan sınıfı.

Bu sınıfta kısaca tanınması için yazışmalarda ve sınıf içindeki yapılan sıralamaya göre verilen numara öğrencinin nüfus kağıdında yazıldığı şekilde adı ve soyadı bu şekilde belirtilmesinin nedeni isimler zaman içinde toplum tarafından değişik düşüncelere yöneltebileceği için değiştirilerek çevresi tarafından farklı benimsenebilmiş olacağı düşünülerek nüfus kağıdındaki bilgiler esas alınacaktır. Doğum yeri belirtilirken doğum yapmış olduğu ve resmi kayıtlara geçen aynı zamanda nüfus kâğıdında belirtilen doğum yeri esas alınarak doldurulmalıdır. Doğum tarihi aynı şekilde nüfus kâğıdında yer alan resmi doğum tarihi kaydı esas alınmalıdır. Nüfus cüzdanı kayıt numarası nüfus cüzdanında geçtiği şekilde yazılmalıdır. Nüfus cüzdanı veriliş tarihi bilinen tarih değil nüfus cüzdanını düzenleyen resmi kurum tarafından belirlenen tarih esas alınmaktadır. Kan grubu bölümüne tam teşekküllü sağlık kuruluşundan alınmış kan grubunu gösteren belgede geçen kayıtlar esas alınmalı veya şüpheli bir durum uyandığında en yakın sağlık kuruluşuna gönderilerek kan grubunun belirlenmesi sağlanmalıdır. Kan grubu öğrencinin hayatı boyunca gerekli olabileceği gibi öğrenim süresi içerisinde başına gelebilecek herhangi bir sıkıntıda gerekli müdahalenin yapılabilmesi için ve kan nakli gerektiğinde ölçüm için zaman kaybını önlemek için okul yönetimi veya olumsuz durumda müdahale eden kişiler tarafından sağlık personeline bildirilmek suretiyle müdahalesi kolay olacaktır. Dini bölümüne mensup olduğu dini yazılarak okul içinde arkadaşları arasında farklı dinden olan kişilerle olan münasebetlerinde takip edilmesi kolaylaşacaktır. Bunun yanında dini konularla ilgili dersler işlenirken çoğunluğun dışında dine mensup olan çocuklara karşı davranış biçimleri bu bilgi ışığında şekillenecektir.

E Okul Öğrenci Bilgi Formu genel bilgiler kapsamında öğrencinin asıl davranış biçimlerini sosyal yapısını derslerdeki dikkatini verilen görevlere karşı etkili olma seviyesini ve başarısını değerlendirmeye fırsat tanıyacak olan bilgiler topluluğu olmaktadır. Bunların en başında kiminle oturuyor bölümü okul içindeki tavırları okul dışında kalan zamanı değerlendirme şekilleri en kolay şekilde değerlendirmeye alınır. Çünkü ailesinin dışında arkadaş ortamında veya başka bir tesiste otel, apart otel, remi yurt veya özel yurt veya öğrenci evi gibi ailesinin kontrolü dışında bulunan öğrencilerin başarı durumları bu konu ile ilgili durumlar ortaya çıkarmaktadır. E Okul Öğrenci Bilgi formu genel bilgiler bölümünün 2. maddesi olarak evi kiramı yoksa kendi evlerimi olduğu bilgisi girilmektedir. Kendi odası var mı? Maddesini işaretlerken öğrencinin ev ortamında okulda işlemiş olduğu konuları tekrar edebilmesi alıştırma ve problemleri çözerken kendisini sadece derslere verebilmesi için bu madde önem kazanmaktadır. Ev ne ile ısınıyor bölümüne evin ısınma ihtiyacı için kullanılan yakıt veya sistem bilgisi girilmelidir. Okula nasıl geliyor bilgisini girerken taşımalı eğitim, kendi imkânıyla ulaşım veya okulda konaklama bölümü mevcut ise okulda kalıyor bilgisi girilerek öğrenci hakkında bilgi kaynağı oluşturulur. Okul dışında başka bir işte çalışıp çalışmadığını belirtmek için bir işte çalışıyor mu bölümü oluşturulmuştur. Bu bölüm öğrencinin derslerdeki performansını başarı derecesini ve okul ile olan ilişkilerini önemli ölçüde etkileyen bölümdür. Aile dışında kalan var mı? Sorusu ile ailenin asıl fertlerinden başka aile sayısını etkileyebilecek akraba veya aile dışından sürekli beraber yaşadıkları başka birilerinin olup olmadığı tespit edilir. Öğrencinin boy ölçüsü girilerek okul süresi içerisinde gelişimi izlenmektedir. Özür varsa özür türü bilgisinde öğrencinin belirgin durumunda olan günlük yaşantısını etkileyen özür durumu bu bölümde belirtilerek yıl içindeki performansı buna göre değerlendirilir. Şehit çocuğumu bölümünde anne veya babasının görev esnasında oluşan olumsuzluklardan dolayı şehit olmaları öğrencinin okul içinde ve dışında ders ortamında performansını etkileyebilecek duygusal bir durum yaratacağından bu durum da olan çocuklara okul yönetiminin ve eğiticilerin daha şefkatli davranmaları aile bireylerinin eksiklik hissini az da olsa etkileyecektir. Böylelikle derslerle olan bağı kuvvetlenecektir.

Yurt dışından geldi bölümünde öğrencinin ders yılı içerisinde veya okul başlangıcından hemen önce yurt dışında yaşayarak bulunduğu bölgede eğitime başlaması ortama ayak uydurmasını etkileyeceğinden özellikle bu tip öğrencilerde dil problemini ve uyum problemini çözebilmek için farklı eğitim programları uygulanmalıdır. Çift eğitim programı uygulayan okullarda gündüz veya 2. öğretim olarak akşam saatinde öğrenim hayatını sürdüren öğrencilerin durumunu belirtmek için e okul öğrenci bilgi formu içeriğinde bulunan gündüzlü bölümü durumu belirtilerek açıklanmaktadır. Burslu öğrencilerin burs seviyeleri burslu bölüme ayrıca yazılır. E okul öğrenci bilgi formu genel bilgiler kapsamında özellikle belirtilmesi gereken madde sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu tarafından yetiştirilmiş bir öğrencimi olup olmadığı bu bölümde belirtilir. Haneye giren toplam gelir bölümünde yıllık ailenin kazanmış olduğu toplam gelir belirtilmelidir. Hanede yaşayan kişi sayısı belirtilirken daha önceki maddelerde de belirtildiği gibi hane halkının kaç kişiden oluştuğu bu madde de toplam olarak belirtilir. Sağlık durumunun bilinmesi açısından daha önce geçirdiği kaza var mı? Daha önce geçirmiş olduğu ameliyat var mı? Kullandığı herhangi bir protez bulunuyor mu? Etkisini hissetmiş olduğu geçirdiği hastalık durumu veya bu hastalığın sürekli hastalık olup olmadığı. Hastalığına karşılık sürekli kullandığı ilaçlar nelerdir? Kardeş sayısı ve öğrencinin kilo durumu genel bilgiler kapsamında yer alan bilgiler olmaktadır.

E okul öğrenci bilgi formu veli bilgileri bölümünde velisinin kim olduğu veli adı soyadı velinin TC kimlik numarası ve veliyle sürekli iletişimde bulunmak için veli cep telefonu numarası bilgilerini içermektedir. E okul öğrenci bilgi formu baba bilgileri bölümünde babanın adı soyadı. Babanın TC kimlik numarası girilir. Öğrenim durumu ve mesleği belirtilir. Babanın kullandığı e posta adresi, sağ veya ölü olduğu, aile bütünlüğünü belirtmek için öğrenci baba ile birlikte veya ayrı, babanın sürekli hastalığı mevcut mu? Engel durumu baba ile iletişimde olabilmek için ev telefonu numarası, cep telefon numarası ve iş telefon numarası bilgileri girilmektedir. Anne bilgileri bölümünde annenin adı soyadı, nüfus cüzdanında belirtilen TC kimlik numarası, öğrenim durumu, anne mesleği, varsa e posta adresi, sağ veya ölü olup olmadığı, aile bütünlüğü açısından öğrenci ile birlikte veya ayrı olma durumu belirtilir. Sürekli hastalığı veya engel durumu, anne ile iletişim kurabilmek için ev telefon numarası, cep telefon numarası, iş telefon numarası bilgileri yer almaktadır. Kardeş bilgileri olarak adı soyadı, meslek durumu, öğrenim durumu, sürekli hastalığı gibi bilgiler girilerek velisi tarafından kontrol edilmekte ve imza altına alınmaktadır. E okul öğrenci bilgi formu okul yönetimi tarafından öğrenci okuldan ayrılana kadar muhafaza edilir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 15 Eylül 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.