Eğitim Nedir

yorumsuz
2.384 kez okundu

Eğitim Nedir

Eğitim nedir: Toplumun yaşayışı içinde yer edinmek için kendi bünyesinde edinilen bilgi, beceri ve anlayışlar topluluğuna eğitim denir. Eğitim konusu geniş anlamda, bireylerin oluşturduğu toplumun standartlarını, sahip olduğu inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında en çok etkili olan bütün sosyal süreçlerdir. Asıl önemli olan tercih edilen davranışı geliştirme süreç kapsamı olarak da anlatılabilir. Eğitim nedir sorusuna cevap olarak sunulan bilgiler topluluğunda Bilim insanları tarafından farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bu konuda yapılan önemli kişiliklerin tanımları:

• Kişinin sahip olduğu davranış örüntülerini tamamen değiştirme sürecidir. (Tyler).

• Fizik ve sosyal tabiatının insan üzerinde etkileşim oluşturarak meydana getirdiği tesirlerdir.(Durkheim)

• Bireyin sahip olduğu davranışlarında ve kendi yaşantısı yoluyla ve de kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirmesi sürecidir. (Ertürk).

• İnsanın sahip olduğu davranışlarında bilgileri, becerileri, anlayışları, ilgi alanları, tavırları, karakteri ve önemli sayılmakta olan kişilik nitelikleri yönünden belli değişmeler sağlamak maksadı ile yürütülen düzenli bir etkileşimdir. (Yıldırım).

• Eğitim nedir? • İnsanları belli amaçlar doğrultusunda yetiştirme sürecidir (Nurettin Fidan). Eğitim nedir felsefi akım görüşleri

• İdealizm akımına göre göre eğitim, özgün yapıdaki ve bilinçli yaşam süren insanoğlunun tanrıya olan yükselme ve uyum çabalarının bitimsiz sürecidir.

• Realist yönden değer kazanan anlayışa göre eğitim nedir? Yeni kuşak olarak gelişen bireylere kültürel mirası aktarmak maksadı ile onları yetişkinler toplumuna uyum için hazırlama sürecidir.

• Pragmatist anlayış sahiplerine göre eğitim nedir? Bireyin sahip olduğu yaşantılarını yeniden inşa etme yoluyla yetiştirme sürecidir.

• Marksizm akımına göre, insanı her açıdan çok yönlü eğitme, doğa yapısını denetleyerek onu değiştirecek olan ve üretimde bulunacak şekilde yetiştirme sürecidir.

• Naturalizm görüşüne göre, kişinin gerçekleştirmiş olduğu doğal olgunlaşmasını arttırma yönünde ve onun bu özelliğini en iyi şekilde göstermesini sağlama işidir.

Eğitim nedir? Eğitim bir insana tercih edilen özellikleri kazandırmaktan ziyade kültür edinme sürecini kast edilmektedir. Çevremizde bulunan insanlarca oluşturulan bilgi topluluğunu kendimize katmayı tercih ederiz ve bunu sürekli isteriz. Bu kültür edinme sürecine eğitim adı verilmektedir. İnsanlığın bildiği değerleri ve tüm bilgileri bir diğer insana katmak olarak düşünebiliriz. İnsan olmanın en önemli yönlerinden biridir. Kendimizi eğitime tabi tutmadan insanlığa katkı yapamazdık. Eğiterek ve eğitilerek daha çok sayıdaki insanı kendimize katmayı başardık. Bunu çok eski zamanlardan bu yana, insanlık tarihinin başlangıcından beri başarı ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Çevremize baktığımızda eğitimin önemini daha iyi anlamaktayız.

Bir kuş kısa sürede yetişip uçmayı başarıp giderken insan oğlu bir süre emekledikten sonra yürümekte ve belirli bir süre ebeveynlerinin kontrolünde beslenme ve diğer ihtiyaçlarını gidermekte bu sırada eğitim almaktadır. Almış olduğu bu eğitimi kendinden sonrakilere aktarmak sureti ile sürekliliği kazandırmaktadır. İşte bu noktada eğitim nedir denildiğinde bir döngü olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim nedir aşamasını geçtikten sonra eğitim türlerinin de ne olduğu bilinmesi bu konuda daha bilinçli bireyler olarak bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır.

Formal eğitim nedir • Amaç ve belirli kuralları önceden belirlenmek sureti ile planlı ve programlı bir şekilde yürütülen eğitimdir.

• Formal eğitim nedir, süreklilik arz eden eğitimin kurumsallaştırılmış halidir. Her bireyde belirli bir davranış değişikliği ortaya çıkarmak ve bunu meydana getirmek üzere bilinçli olarak, planlı çalışmalarla, kontrollü bir şekilde ve kasıtlı bir biçimde öğretim ortamı düzenlenmektedir.

• Profesyonel nitelikteki kişiler tarafından verilmektedir. Varılmak istenen nokta önceden belirlenmiştir.

Örgün Eğitim nedir? • – Okul öncesi dönemde, ilköğretim seviyesinde, ortaöğretim çağında, yükseköğretim seviyesinde, açık öğretim ortamında, uzaktan öğretim sistemleri gibi öğrenim şartlarının tamamına örgün eğitim denilmektedir.

• – Yaş belirli dönemler içinde bellidir.

• – Kademeler ön koşullu olarak ortaya çıkarılmıştır.

• – Milli Eğitimin kurumlarının temel amaçları vardır.

Yaygın eğitim nedir? • – Halk eğitimi merkezlerinde tercih edilen eğitimin alınması, dershanelerde normal derslerin dışında destekleyici çalışmalar, özel kurslar yardımı ile kendini geliştirme, hizmet içi eğitim kursları ile meslek edinme çalışmaları olarak ortaya çıkarılan eğitim türüdür.

• – Belli bir yaş sınırlaması yoktur. Bu eğitimden yararlanmak isteyenler tercih ettikleri dönemler içinde yerinde eğitim koşullarını yerine getirerek kendilerini belirli konularda eğitim almalarını sağlamaktadırlar.

• – Kademe düzenlemesi ve ön koşul olmaması sayesinde herkes faydalanabilir

• – Bireyin bu eğitim alırken belirli hedeflere ulaşmak veya belirli bir meslek dalında serbest çalışabilmek için sertifika sahibi olmak gibi amaçları vardır.

İnformal eğitim nedir? • Belirli bir amaca ve plana bağlı kalmadan yaşam içinde zamanın ilerlemesi sırasında kendiliğinden gerçekleşen eğitimdir.

• Birey çevresinde bulunan diğer bireylerin bilgi ve becerilerinden faydalanarak ve bu bireylerle sürekli iletişim halinde olarak onların yaptıklarını ve yapabildiklerini takip ederek, iletişim araçlarının içeriklerinden etkilenerek bu eğitimi kazanmaktadır

• Bu eğitim sistemi genel yapı itibari ile genellikle arkadaş ortamından, aile içerisindeki büyüklerden ve iletişim araçları aracılığıyla kendiliğinden bu iletişim araçlarının sıklıkla kullanılması sayesinde ortaya çıkar. Yer, mekân ve ortam durumu sürekli değişebilir.

Kültür eğitimi nedir Kültür nedir? İnsanoğlunun oluşturmuş olduğu maddi ve manevi sahip olduğu her türlü şey kültür yapısını oluşturmaktadır. İnsanlar bu kültür yapısı içinde ayrıca bir kültür eğitimine tabi olunmadan kendiliğinden bu eğitimi almaktadırlar. Normal yaşam süresi içinde değişik ortamlarda yer alması sonucu ülke genelinde var olan kültürleri benimseyerek bunları öğrenme şansı bulunmaktadır. Öğrenilen bu değişik kültürlerin kişiler üzerindeki etkisi kültür eğitimini oluşturmaktadır. Genel olarak kendi kültürünün eğitimini bireyler ailesinden almaktadırlar.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler:
Eklenme Tarihi: 24 Temmuz 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.