Eğitim Sağlık ve Gıda Harcamaları

yorumsuz
285 kez okundu

İnsan olmanın temel koşullarından sağlıklı ve eğitimli olmak. Sağlıklı olabilmenin ilk koşullarından birisi de beslenmedir.

Hanehalkı bütçe araştırmasına göre 2012 yılında insanlar gelirinin yaklaşık dörtte birini konut edinme veya kira giderleri, beşte birini de gıda için harcanmış. Ancak burada en çarpıcı durum gelir düzeyi yükseldikçe bu harcamalar da yükseliyor ama bütün içindeki oranı da düşüyor.

Eğitim için yapılan harcama ise yok denecek kadar az olarak yorumlanıyor. Yüzde 2.3. Sağlık harcamalarının oranı ise yüzde 1.8 olarak belirtilmiş. Bu oranlar aslında bir bakıma çok yüksek bir oran. Sağlık ve Eğitimin kamusal ve parasız olması ilkesi düşünüldüğünde 1000 TL’lik gelirin yaklaşık 40 TL’sini eğitim ve sağlığa harcaması eğitim ve sağlıktaki özel kurumların etkisini gösterirken devletin temel görevi olan eğitim ve sağlık alanından elini çekmeye başladığının bir göstergesi sayılabilir.

Eğitim ve sağlık temel insan hakkı sayıldığı için bu hakların insanlara ulaştırılması devletlerin temel görevleri arasında sayılmaktadır. Devletin sağlık ve eğitimi nitelikli ve kolay ulaşılabilir  olarak sunma görevini başka kişilere devretmesi, hanehalklarının gelirlerinden eğitim ve sağlığa ayırdığı payın artması demektir.

2012 yılında kentsel yerlerde 2 bin 642 TL kişi başına aylık ortalama harcama değeri düşerken bu pay kırsal yerlerde 741 TL olarak belirlenmiştir. Kırsal kesimdekiler 741 TL’lik gelirin yaklaşık yüzde 4’ü ücretsiz olması gereken eğitim ve sağlığa ayrılıyor. (Diğer teknik ve ince hesap kısmı ayrı tutarak) kentsel kesimdekilerin gelirlerinin yüzde 4’ü ile karşılaştırdığımızda  ortaya çarpık bir durumun çıkacağı, parasız olması gereken bu hizmetlerin insanlar arasında nasıl bir eşitsizliğe yol açacağı rahatlıkla görülebilir.

Kırsal alanda yaşayan insanların eğitim için ayırdığı pay muhtemelen dersanelere akmaktadır. Kentsel kesim için bu giderlere özel okul ve üniversiteleri ekleyebiliriz.

Kentsel kesimde yaşayanlar beslenme için gelirlerinden yaklaşık 450 TL (en az) harcarken, kırsal kesimde bu rakam en fazla 250 TL olarak gerçekleşmektedir araştırmaya göre. Bu sonuç bize başka bir çarpıklığı göstermektedir. Bu çelişkiyi “milli gelirimiz kişi başı 10 bin dolar oldu.” gibi söylemler ne derece açıklar bilinmez.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 4 Eylül 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.