Fen Teknoloji Dersi Şiirleri

yorumsuz
6.205 kez okundu

Tekerleme, şiir, bilmece gibi yöntemlerle bazı kavramların kolayca öğretilebileceği düşünüldüğünde bu araçların fen ve teknoloji konuları öğretirken kullanılması kaçınılmazdır. Fen ve teknoloji dersinde geçen bazı kavramları konu alan ve internetten derlenmiş şiirleri yazımız devamında okuyabilirsiniz. Öğrencilerin zorlandıkları kavramları bir de şiirlerle kavratmaya çalışmaya ne dersiniz? Haydi o zaman fen ve teknoloji dersinde bazı konuları şiirlerle öğrenmeye.

HÜCRE
Hücreler hücreler

biraraya geldiler
oluşturdular canlıyı
hareket güç verdiler

HÜCRE ZARI

Hücre zarı benim adım
sitoplazmayı dıştan sararım
seçerim herşeyi geçirmem
benimdir hücreye şekil veren
GOLGİ CİSİMCİĞİ
Golgi cisimciğidir adım
Salgı maddelerini ben yaparım
Bitkilerde koku salgılar
her dokuda ben varım
HÜCRE DUVARI
Bitki hücresinde bulunurum
hayvan hücresinde bulunmam
Cansızımdır hemde geçirgen
hücreye esneklik verenimdir ben

LİZOZOM
Tek zarım var benim
golgiden meydana gelirim
İçimdeki enzimlerle hücre içini sindiririm

KÖKLER
Bitkiyi toprağa bağlar
Madde iletimini sağlar
madensel tuzları alıp
hemen gövdeye yollar

Sanma kökler bukadar
Hava,tutunma,sömürme
Görevlerine göre
Kökler bulunur bitkide

İnce uzantısı var
emici tüyleride var
Fazladan görevi var
Bitkiyi toprağa bağlar

YAPRAK VE GÖREVLERİ
Üç bölümdür şu yaprak
Kını,sapı,ayası
Çok fazladır yaprağın
İnsana faydası

Depo,diken,üretken
Sülük yaprak ve kapan
Kloroplastı vardır
Fotosentez yapan

Bitkiler yaprağı ile
Boşaltım yapar
Terleme sırasında
Buhar katar havaya

FOTOSENTEZ
Fotosentez ile bu,
besin oksijen buldu
Karbondioksit alıp
oksijen doldurdu

TOHUM
Bitkinin geleceği
Tohum olur çiçeği
Döllenmiş yumurta ile
Bölünüp çoğaltır hücreyi

Tohum canlı olursa
ortamda hafif nemli
Birde karanlık olduğumu
çimlenir hemen bitki

BİTKİLER KORUNMALI
Bitkiler korunmalı
Çünkü oksijen kaynağı
Sakın hiç zarar verme
Çünkü zararın kendine

Bitkiler çeşit çeşit
Güzelliği bir destan
Eğer nefes alıyorsan
Bitkiyi koruyorsan

Bitkiye zarar verme
insanlığı yok etme
Eğer ağaç istiyorsan
Kestiğinde dik birtane

BAKTERİ
Mini mini bakteriler
Mikroskopta izlerler
o küçük bedenini
Tek vücutlu tek hücreli

Yoğurt yapar süt yapar
Hepsi birer iş yapar
Görmeyiz çıplak gözle
Onlar görür bizi her yerde

VİRÜS
Virüs girdi vücuduma
Geçirdi bir kuluçka
Hücrenin yapısını bozdu
Hastalığa sebep oldu

Virüsler her ortamda
Bulunurlar mutlaka
Öksürünce,hapşırınca
Girerler vücuduma

Virüs vücudumdayken
Çoğaldı bir saatte
Hücremi öldürerek
Hasta etti beni de

Suçiçeği olunca
Bilki sebebi virüs
Bir yerin kanayınca
Girer vücuduna virüs

Kuduz, kabakulak,suçiçeği
Aids tir en tehlikelisi
Kendine dikkat etmezsen
Öldürür belki seni

BİTKİ VE HAYVAN HÜCRELERİ

Hücreyi daha önce işledik,
Bilgilerimizi tazeledik,
Bitki ve hayvanlarda bulunan,
Hücreleri inceledik.

Haydi, şimdi hep birlikte,
Bitkiler ve hayvanlarda,
Hücreleri hatırlayalım,
Farklı ve benzer yönlerini,
Derinlemesine inceleyelim.

Bitki hücreleri köşeli şekilde,
Hayvan hücreleri yuvarlaktır,
Öğretmenim söyledi ki,
Hücre zarları ikisinde de vardır.

Kloroplast vardır,
Bitki hücrelerinde,
Hayvan hücrelerinde ise,
Ara bakalım nerede?

Kofullar çok sayıda ve küçüktür,
Hayvan hücrelerinde,
Bitki hücrelerinde ise,
Az sayıda ve büyüktür.

Sentrozomu vardır,
Hayvan hücrelerinin,
Bitki hücrelerinde yoktur izi,
Sentrozom organelinin.

Mitokondri, golgi, ribozom
Ve Endoplazmik retikulum,
Bulunur her ikisinde de,
Bitki ve hayvan hücrelerinin.

Not: Fen ve Teknoloji–6 müfredatı için yazılmıştır.

ISININ İLETİMİ

Isı iletim yoluyla katılarda yayılır,
Bizim sınıfta herkes bu konuya bayılır,
Diğer yayılma yollarını sorarsanız eğer,
Onlar konveksiyon ve ışıma yollarıdır.

Isıyı iyi iletir bütün metaller,
Demir, gümüş ve daha neler,
Tahta yalıtkandır ısı iletim yönüyle,
Öğrenelim bu konuyu bütün içeriğiyle.

Ahmet tahta zeminde otururken bir gün,
Beton zemine geçince daha çabuk üşüyormuş,
Bunun nedenini düşünüp dururken her gün,
Isının iletimle yayılmasını henüz bilmiyormuş.

Beton tahtaya göre ısıyı daha iyi iletir,
Bu yüzden Ahmet betonda daha çabuk üşür,
Çalışınca Ahmet bu konuya güzelce,
Bu gibi soruları çözüyormuş basitçe.

Annem çorba yaparken tahta kaşık kullanır,
Çünkü tahta kaşık ısıyı iletmemekte,
Eğer demir kaşık kullansaydı sıcak yemekte,
Bir zaman sonra kaşığı tutmakta zorlanır.

Fen ve Teknoloji dersi 6.sınıf konusu,
Isının iletim yoluyla yayılması,
Biraz anlattım ben bu konuyu sizlere,
Araştırmak düşüyor gerisini herkese.

Çalışalım arkadaşlar, poster hazırlayalım,
Güzel öğretmenlerimizi hiç kırmayalım,
Fen ve Teknoloji Dersini hafife almayalım,
Isının iletim yoluyla yayılmasını tekrarlayalım.

Not: 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Programı “Isının Yayılması” konusu için yazılmıştır.

ORGANELLER

Prokaryot olarak sadece ribozom bilinir,
Ribozomun görevi ise protein sentezidir.
=====
Üst üste dizilmiş yassı keselerdir,
Salgı üreten deyince akla golgi cisimciği gelir.
=====
Dik olarak duran ince çubuklar,
Hayvanlarda bulunur iğ ipliklerini oluştururlar.
=====
Plastidler üç çeşittir;
Kloroplast, kromoplast ve lökoplasttır.
=====
Fotosentez yapımında kloroplast görev alır,
Diğer görevi ise yeşil renk taşımasıdır.
=====
Hücre çeperi sadece bitkilerde vardır,
Selülozdan oluşmuş koruma tabakasıdır.
=====
Bitkilerde çeper hayvanlarda yoktur,
Hayvanlarda koful bitkilerde çoktur.
=====
Oksijenli solumun yaparak, bize enerji üretendir
Enerji ocağı olarak bilinen yer mitokondridir.
=====
Bu benim hücrede kara yolum
Taşımacılık yapan endoplazmik retikulum.
=====
Organeller birleşip hücreyi oluşturur,
Hücreler birleşip bizi oluşturur.

HÜCRE
Ben küçücük bir hücreyim
İnsanların vücudunda
Minicik ve küçüçeğim
Hep zirvenin tam ucunda
Sitoplazma ve çekirdeği
Hep en içimde taşırım
Güzel besinleri görünce
Kandan alır aşırırım

Hücre zarı sarar beni
Etkilerden korur beni
Sıcak soğuk etkilenmem
Çepeçevre sarar beni

Hücre duvarım yok benim
Çünkü hayvan hücresiyim
Dostlarımla tek farkım bu
Ama sonuçta hücreyim
ÜMRAN ERGÜL

HÜCRE NEDİR BİLİR MİSİN?

Hücre nedir bilir misin?
Canlılarda bulunan.
En küçük parçamızdır,
Canlılık özelliği olan.

Hücre nedir bilir misin?
Kısımlarını söyleyelim,
Zar, sitoplâzma, çekirdek,
Bunları hep bilelim.

Hücre nedir bilir misin?
Yönetim merkezi olan,
Buna çekirdek denir,
Organelleri yöneten.

Hücre nedir bilir misin?
Sitoplâzması olan,
Burada çeşitli görevleri yapan,
Organelleri bulunan.

Hücre nedir bilir misin?
İşte bazı organelleri,
Mitokondri, ribozom, koful,
Golgi aygıt ve diğerleri.

Hücre nedir bilir misin?
Mitokondri enerji üretir.
Ribozom ise protein.
Endoplazmik retikulum ise
Madde taşır her daim.

Salih Zeki GÖKÇE
alıntı.
MADDELER

Sıvıdır benim adım
Kabın şeklini alırım
Yağ,su örnektir bana
Her zaman akışkanım
Katıdır benim adım
Hiç akmayanım

Taş örnektir bana
Sıkıştırılamayanım
Gazdır benim adım
Gözle görülmeyen elle tutulmayan
karbondioksit,oksijen örnektir bana
Sıkıştırılır ayrıca uçarım

KARIŞIM

Benim adım karışımdır karışım
Homojen,heterojen diye ikiye ayrılırım
Benim adın homojen
Her yerinde aynı özellik gösterenim ben

Benim adımda heterojen
her yerde aynı özellik göstermem
Görmek istersen örneğimi
karıştır su ile yağı
Bak göreceksin beni

ÇÖZELTİNİN ÖZELLİKLERİ

Homojen olur saydam
İki veya fazla maddeden oluşan
İkisinide belli oranı olmayan
Ancak fiziksel yolla ayrılan
Elektrik akımını ileten
Çözülendir görülmeyen

ÇÖZELTİ

Çözelti de örnektir şekerli su
Çeşitleri doludur dolu
Yapalım şekerli bir su
Anlayalım bu konuyu
Doymuş doymamış diye
Sıralayalım biz yine
Ayıralım şimdilik çözenle,
Çözünen diye ikiye
Örnek verelim biz çözeltiye
Başlayalım tuzlu su diye
Daha neler neler var öğrenene

HEPSİ FEN BİLGİSİ

Vucudumuzu çözelim,
Maddeyi öğrenelim,
Hepsi fen bilgisi.

Kuvvet ve hareket,
Işık ve ses,
Hepsi fen bilgisi.

Canlıların dünyası,
Elektrikle uğraşalım,
Hepsi fen bilgisi.

Ege Saydam
ASİTLER BAZLAR VE TUZLAR

Su ile asit barışmaz
Bu tuzlar tatlanmaz
Bazlarda koklanmaz
Bunlar dikkatsiz kullanılmaz

Elmada malik asit
Çilekte folik asit
üzümde tartarik asit
hepsi birbirinden basit

Tadı acıdır bazların
Canını yakar insanın
Bazende severiz onu
Hemen kabartır hamuru

Yemekte,denizde,gölde
Bu tuzlar heryerde
Çok koşarsak bizde
Tuzlar çıkar terimizde

ASİTLER BAZLAR TUZLAR

Asidi döktüm şekere
Pis buhar verdi çevreye
Yol açtı yeni bir maddeye
Ortaya çıkan kimyasal tepkimeyle

Asiti`döktüm tüpe
Metali attım üstüne
Metal eridi büküle büküle
Turnusol oldu pespembe

KİMYASAL TEPKİMELER

Kimyasal tepkimeler
Her şeyi etkiler
Elmayı patatesi,patlıcanı
Değiştiren kimyasal tepkimeler

ORGANİK MADDELER

Ette,sütte,peynirde
Proteinler her yerde
Meyvede sebzede
Vitaminler bitkilerde
Sen yersen bizide
Ek*** olmayız hücrende
Arpada,buğdayda,yulaf ta
Karbonhidrat her tarafta
Beni yersen sofrada
Olmazsın hiç hasta
Fındıkta,fıstıkta,cev izde
Varız biz hemen her yerde
Depo ediliriz biz hücrelere
Bizi unutma büyüyünce

İNORGANİK MADDELER

İnorganik maddeleriz
Madensel tuz ve suyuz
Sudur benim adım
Hem yaparım hem onarırım
Belki inanmazsın ama
Atıklarıda ben atarım

CANLILAR

Solunum olmadan
Canlılar yaşayamaz
Öğrenciler aklını
Oksijensiz kullanamaz
Hayvanlar enerjiyi
Bitkilerden elde eder
İnsanlar ise enerjiyi
Besinlerden elde eder
Oksijen olmadan
hareket edemez insan
Solunum olmadan
yaşayamaz hiçbir insan


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 15 Şubat 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.