Haftalık ders programı

yorumsuz
10.525 kez okundu

Haftalık ders programı

Haftalık ders programı, her yıl öğretim yılı başında veya her yılın ders yılı içinde okul yönetimi tarafından hazırlanır. Bu program hazırlanmasında yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin ve öğretmenlerin okutacakları oldukları derslerin zaman kavramına uyması açısından gün ve saatlere göre dengeli bir şekilde dağılımı yapılmasının devamında bu konu ile ilgili herkese yazılı olarak imza karşılığı duyurulur. Haftalık Ders Programı Düzenlenme Aşamasında İlgili kurumunun eğitim ortamı uygunluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Öğretmen durumu dikkate alınmalı, fiziki şartlar değerlendirilmeli bunun yanında pedagojik çok iyi bir şekilde değerlendirilerek bu esaslar göz önünde bulundurulur. Haftalık Ders Programı müfredatta bulunan tüm dersler, özelliklerine göre ayrımları yapılarak üst üste veya haftanın belirli günlerinde görülecek şekilde dengeli olarak dağıtılır. Haftanın belirli günleri yapılan Bayrak törenleri dikkate alınmak sureti ile beden eğitimi dersleri ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe gelecek şekilde konulmasına özen gösterilir. Program içeriğinde bulunan teorik yapı özelliğine sahip ve uygulamalı şekilde yapılan derslere aynı günde yer verilmesi durumlarında, teorik yapıda olan derslere öğleden önce yapılmasını sağlayacak durumda, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yapılacak şekilde yer verilmesine özen gösterilir.

Haftalık ders programı müfredatta uygun görülen derslerin zaman kavramını en iyi şekilde değerlendirme aşamasında gün ve saatlere göre dengeli dağılımı yapılmaktadır. Üst üste yada haftanın belirli günlerine gelecek şekilde dengeli olarak dağıtılmak sureti ile bu işlem yapılırken özellikle Bayrak törenleri dikkate alınmasında müteakip beden geliştirme ve çocukların aktivitelerini yönlendirme aşamasını belirlemek için müfredata uygun bir şekilde işlenmekte olan beden eğitimi dersi ve yine aktivite aşamasında öğrencilerin yeteneklerini belirleme veya bu yönde öğrencileri yönlendirme amaçlı müfredata uygun bir şekilde işlenen müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe denk gelecek şekilde özellikle hafif dersler olması açısından değerlendirilerek konulmasına özen gösterilmektedir. Belirlenen bu esaslar doğrultusunda Haftalık Ders Programı hazırlanarak öğrencilerin en uygun şekilde dersleri yorulmadan dengeli bir şekilde algılama zamanlarını ayarlayarak düzenlenmesi gerekmektedir. Haftalık ders programları haftanın bütün günlerini kaplayacak şekilde ve bütün günlere eşit olarak dağıtılır. Bu sebeple, haftanın hiçbir gününde öğleden sonrası boş bırakılmamalıdır. İlkokullarda uygulanacak olan Haftalık Ders Programı 30 saat, ortaokullarda uygulanacak olan Haftalık Ders Programı esasları doğrultusunda35 saat ders okutuluyor. Bunlardan hazırlanan Haftalık Ders Programı içeriğinde ortaokullarda 29 saat zorunlu olarak,6 saat seçmeli ders olarak dersler bulunmaktadır.

İlkokulda ise seçmeli ders olmayıp bunun yerine Haftalık Ders Programı olarak 1 ve3. Sınıflarda serbest etkinliğe yer verilmiş durumdadır. İlkokul 4.sınıf seviyesinde tüm dersler zorunlu olarak müfredat gereğince eğitim ve öğretimi yapıldığı görülmektedir. Haftalık Ders Programı uygulamasında 4.sınıf seviyesinde serbest etkinlik içeren ders uygulaması bulunmamaktadır. Eğitim öğretim yılı içinde Türkçe dersi, matematik dersi, görsel sanatlar dersleri ve müzik dersleri tüm sınıflarda olacak şekilde ortak öğretilmesi gereken dersler olup matematik dersi birinci sınıftan başlayarak arar vermeden sekizinci sınıfa kadar haftada 5 saat olacak şekilde. Müzik dersi ve görsel sanatlar dersleri Haftalık Ders Programı içeriğinde sadece bir saat olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Hayat bilgisi dersi sadece ilk üç sınıfta yer almaktadır. Çünkü müfredat uygulamasında hayat bilgisi dersinin bir üst basamaklara çıkıldıkça daha ayrıntıya girerek öğrencilerin seviyesine göre hazırlanan sosyal bilgiler dersi ve fen ve teknoloji dersleri benzeri ayrılarak eğitim öğretime devam edilmektedir. Fen ve teknoloji dersi 3.sınıftan başlayarak, sosyal bilgiler dersi 4.sınıftan başlayarak, yabancı dil dersi ise 2.sınıftan başlamak sureti ile bu seviyelerden itibaren öğretilmeye başlanmaktadır. Diğer müfredatta öğretilmesi uygun görülen derslerin hangi sınıf seviyesinde ve kaç saat okutulması gerektiğine, bunun yanında seçmeli derslerin neler olduğunu belirleme safhaları belirlenecek olan haftalık ders çizelgesinden faydalanarak düzenlemesi yapılmaktadır. İlkokul ve Ortaokul Seviyesinde Haftalık Ders Programı Serbest etkinlikler olarak değerlendirilen uygulama velilerin tercihleri doğrultusunda okul yönetiminin de beraber karar vermelerine bağlı olup zorunlu bir uygulama olarak şart koşulmamaktadır.

Seçmeli olarak değerlendirilen derslerin kaç saat ve kaç kez alınabileceği dersin adının yanında Haftalık Ders Programı içerisinde ayrıca parantez içinde belirtilerek velilerin ve öğrencilerin seçimlerine yardımcı olunmalıdır. 3) Seçmeli olarak değerlendirilen ve zorunluluğu olmayan derslerden birden fazla olacak şekilde sınıf düzeyinde alınabilecek olan derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulmaktadır. Öğrenciler tercihlerine göre bu derslerden herhangi birini,5. Sınıf ile 8. Sınıf arasında yer alan herhangi bir sınıf seviyesinde ya da tercih ettikleri doğrultuda sürekli olarak alabilirler. Öğrenci okul yaşamı süresince, beşinci sınıftan itibaren başlayan programda seçmeli olarak değerlendirilerek yer verilen bir dersi bu belirtilen alt sınıflarda hiç almayarak devam edebilir. Bunun yanında ilk kez sekizinci sınıfta alabilmesine müsaade edilerek, bu seçmeli ders olarak değerlendirilen uygulamayı beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçerek ders programına dahil edebilir. Bu tür uygulamaya benzer herhangi bir sınıf düzeyinde bulunan başka bir alandan ders seçebilir. Öğretim programlarının uygulanması esnasında Haftalık Ders Programı uygulamalarında haftanın belirli bir günü yada günleri uygulanan altı ders saatlik zaman dilimi bu tür seçmeli ders saatleri olarak belirlenmektedir. Bu şekilde yapılarak farklı sınıf seviyelerinde olup fakat seçmiş oldukları ders açısından aynı düzeyde olan öğrenciler tarafından seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanmaktadır. Bunu başka bir şekilde anlatmak gerekirse; bir öğrenci seçim yaparak Kur’an-ı Kerim dersini başlangıç olarak ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve daha başlangıç seviyesinde bulunuyor ise bu dersi beşinci sınıf, altıncı sınıf ve sekizinci sınıfta okumakta olan ve başlangıç seviyesinde olan tüm öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem mevcut kaynakların daha rasyonel bir şekilde kullanılması hem de öğrenciler için hak ettikleri tercih haklarının karşılanma yönünde imkan sağlanmış olur.

Haftalık Ders Programı uygulamasında Sanat ve Spor dersleri, Görsel Sanatlar dersleri, Müzik dersi, Spor ve Fiziki Etkinlikler dersleri aynı şekilde öğrencilerin tercihleri doğrultusunda buna bağlı olarak iki ders saati veya dört ders saati olarak seçilebilmektedir. Beşinci sınıf seviyesinde Türkçe dersi, Matematik dersi, Fen ve teknoloji dersi, Sosyal Bilgiler dersi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri 20 ders saati süre ile öğretimi yapılır. Bunun yanında bu uygulamada en az dört ders saatlik olacak şekilde seçmeli dersi tamamlamak koşulu ile, imkan ve şartları uygun durumda olan okullarda tercihe bağlı olarak bu uygulama on sekiz ders saatine kadar uygulanacak şekilde yabancı dil dersinin öğretimi yapılabilir. Haftalık Ders Programı bu tür bir uygulamayı yapan okullarda, okulda bulunan tüm öğrencilerin hazır bulunurluk düzeyleri süreklilik arz edecek şekilde dikkate alınması ön koşul olarak bildirilmiştir. Talim ve Terbiye Kurulu tarafından uygun görülerek kabul edilmiş olan ve uygulanmaya konulan yabancı dil dersi bu uygulama çerçevesinde eğitim öğretim programlarına dayalı olacak şekilde dersin öğretilmesinde etkili olan zümre öğretmenler kurulunca yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan öğretim programları uygulanabilir. Haftalık Ders Programı bazı okullarda 10 ders saatine kadar uygulama okul ortamı ve çevrenin şartları ile öğrencilerin sahip olduğu bireysel özellikleri ve bireysel olarak ihtiyaçları dikkate alınmak şartı ile bu konuda değişiklik yapabilirler. Sanat etkinlikleri faaliyetleri, sportif yönlü çalışmalar, sosyal açıdan ve kültürel açıdan etkinlikler ile uygulanmasında sakınca görülmeyen her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilme yöntemleri okul yönetiminin kararı doğrultusunda uygun olacak şekilde faaliyete geçirilebilir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 7 Eylül 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.