TSK Ortaöğretim Yönetmeliği 13. Madde

yorumsuz
701 kez okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği 13. madde. Askeri liselere başvuru koşulları arasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği’nin 13. maddesinde belirtilen giriş koşullarını taşımak,” koşulu neleri kapsamaktadır? 13. madde hangi koşulları içermektedir?

Bu ve benzer soruların yanıtı olan, TSK Otaöğretim Okulları Yönetmeliği 13. maddesi aşağıda verilmiştir.

MADDE 13 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarına giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir.

  1. a) Sosyal durumu ile ilgili koşullar:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak. Çifte vatandaşlık hakkına sahip olan adaylara 18 yaşını geçmelerini müteakip diğer ülke vatandaşlığından çıkması gerektiği yazılı olarak bildirilir. Aday diğer ülke vatandaşlığından çıkmadığı takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesileceği konusunda bilgilendirilir.

2) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

(a) Tutum ve davranışları ile kanun dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

(b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

(c) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,

(ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmaması veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmaması,

(d) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonuçları ile adlî sicil kayıtlarının olumlu olması,

3) Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikahsız birlikte yaşamamak,

4) Okul idaresine karşı sorumluluğu yüklenen bir veli göstermek.

b) Öğrenim durumu ile ilgili koşullar:

1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilköğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul edilmiş yabancı ilköğretim okullarından, sınava giriş yılında doğrudan mezun olmak,

2) Belirlenecek ilköğretim mezuniyet puanı/notuna sahip olmak,

3) Yurt dışında eğitim görüp mezun olan adaylar için; sınava giriş yılında doğrudan mezun olmak, bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığı ve ilköğretim okulları ile denkliğine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı bir belgeye sahip olmak,

4) Herhangi bir nedenle ilköğretim okullarından çıkarılmamış olmak.

c) Sağlık, yaş, boy ve ağırlık ile ilgili koşullar:

1) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin ortaöğretim okullarına girecek adaylarda aranacak boy, ağırlık ve ön sağlık niteliklerine sahip olmak,

2) Sevk edildiği askeri hastaneden Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan sağlık raporunu almak,

3) Giriş yılında en az 13, en çok 16 yaşında olmak. Adayın yaşının hesaplanmasında kayıt işlemlerinin yapıldığı yıl esas alınır. Ay ve gün farkları dikkate alınmaz. Yaş düzeltmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları geçerlidir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 9 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.