Ülkemizin Yeraltı Kaynakları

yorumsuz
1.767 kez okundu

Ülkemizin Yeraltı Kaynakları

Ülkemizin Yeraltı Kaynakları Türkiye jeopolitik konum olarak Dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Asya ve Avrupa Kıt’alarının bir köprüsü olan Türkiye çok eski tarihlerden beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Sadece jeopolitik konumuyla değil aynı zamanda yeraltı kaynaklarıyla da önemli bir nüfuza sahiptir. Ülkemizin Yeraltı Kaynakları oldukça zengindir. Yaşadığımız coğrafyada pek çok maden yatakları bulunmaktadır. Türkiye’de kendi ham madde ihtiyacını karşılayabilecek kadar maden rezervlerine sahip nadir bir ülkedir. Ülkemizin Yeraltı Kaynakları bakımından çok çeşitlilik göstermektedir. Maden yatakları ile jeolojik zamanlar oluşumu birbiri ile ilişkilidir. Türkiye 4.jeolojik zamanda oluşmuş genç kıta ülkesidir. Bu yüzden maden rezervleri çok fazladır ve gün geçtikçe yeni maden rezervleri bulunmaktadır.

Ülkemizin Yeraltı Kaynakları nelerdir? Ülkemizin Yeraltı Kaynakları hangi jeolojik zamanda oluşmuştur? Ülkemizin Yeraltı Kaynakları hangi madenlerden oluşmaktadır? Ülkemizin Yer altı Kaynakları haritası nasıl çizilir? Ülkemizin Yeraltı Kaynakları nerelerde bulunur? Ülkemizin Yeraltı Kaynakları nerede işlenmektedir? Ülkemizin Yeraltı Kaynakları önemi nedir? Ülkemizin Yeraltı Kaynakları başında r oranıyla bor yatakları gelmektedir. Bor çok değerli bir madendir ve ülkemiz bor rezervinde dünyada söz sahibi ülkelerdendir. Türkiye’de madencilik sektörü 1935 yılında Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ile başlamıştır. 1954 yılına gelindiğinde ise devlet adına petrol arama ve petrol çıkarma faaliyetleri başlamıştır. Daha sonra Türkiye Kömür İşletmeleri kurulmuş ve taş kömürü üretimi başlamıştır. Günümüzde maden faaliyetlerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sorumludur.

Ülkemizin Yeraltı Kaynakları Devlet eliyle maden işletme çalışmaları devam etse de artık özel sektörde maden işletmeleri açmaktadır. Bir madenin işletilmesi için gerekli şartlar rezervinin yeterli olması, maden içindeki cevher oranının(saf madde oranı) yüksek olması, sermaye olması, uzman ve teknik elemanın olması ve yatırım olması gerekmektedir. Madencilik faaliyetleri ile sanayi sektörüne temel oluşturulmaktadır. Ülkemizin Yeraltı Kaynakları ülkemizde bulunan maden yatakları bor, linyit, mermer, toryum, taş kömürü, feldspat, manyezit, trona, barit, demir, krom, bakır, boksit, petrol, asbest, antimon, lüle taşı, sodyum sülfattır. Petrol günümüzde önemli bir enerji kaynağıdır. Petrol sanayinin en temel ham maddesidir.

Ülkemizde petrol yatakları kısıtlıdır. Bu petrol yatakları çoğunlukla Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir. İhtiyacımızın sadece küçük bir kısmını kendi üretimimizle karşılayabilmekteyiz. Güneydoğu Anadolu Bölgemizde çıkarılan petrol rafinerilerde işlenmektedir. İzmir, Kırıkkale, Batman İzmit’te petrol rafinerilerimiz vardır. Bu rafinerilerde ham petrol işlenerek kullanılır hale getirilmektedir. Türkiye’de petrol ve diğer yataklar dışında 4000 maden rezervi daha bulunmaktadır. Kendi sanayi kuruluşlarımızda işleyip ham madde olarak kullandığımız madenlerimizi aynı zamanda ihraç da etmekteyiz. Ülkemizin Yer altı Kaynakları yurdumuz madenciliği şuan tamamen endüstri kuruluşlarına ham madde üretmeye yönelik değildir. Birçok madenimiz yurt dışına satılmaktadır. Ülkemiz ekonomisi için bu madenlerin ihracatları çok önemlidir. İhracatta bizden en çok maden alan ülkeler Rusya, ABD, İspanya, Almanya ve İtalya’dır. Bu ülkeler Ülkemizin Yeraltı Kaynakları olan madenleri alarak ağır savunma sanayi sistemlerinde kullanmaktadırlar.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler:
Eklenme Tarihi: 24 Şubat 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.