Veli Toplantı Davetiyesi

yorumsuz
3.145 kez okundu

Veli Toplantı Davetiyesi

Veli toplantı davetiyesi öğrencilerin okul ile aile arasındaki bağını sağlamlaştırmak için hazırlanan bir basılı evrak olmaktadır. Hazırlama aşamasında ve içeriğinin düzenlenmesi tamamen okulun öğrenciye ve velilere gösterdiği ilgiyi yansıtacağından önem verilmesi velilerin okul hakkındaki düşüncelerini etkileyecektir. Velileri okula çağırmak için öğrenci ile haber gönderilmesi de yeterli olmasının yanında bu tür bir faaliyet pek önemsenmeyeceğinden uygulaması fazla tercih edilmemektedir. Çünkü amaç öğrencinin en iyi şekilde yetiştirilmesi olmasından dolayı özellikle hem okulda hem e evde aile ortamında gerekli ilgiyi görebilmesi için öncelikle okulun veli ile iletişim kurması gerekmektedir. Bir veli davetiyesi hazırlanırken veliye hitap tarzı çok önemlidir. Öğrenci velisine çağrıda bulunurken sadece okula gelerek okula katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Çünkü bir öğrencinin okulda başarılı olduğu kadar evde de takip edilerek başarısını katlaması için öncelikle veli durumundaki kişilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu alanda yapılan çalışmada veli toplantı davetiyesi hazırlanırken nezaketi kesinlikle göz ardı etmemek önemli olan bir konudur. Bu tür bir veli toplantı davetiyesi örneği olarak hazırlanacak metinde bulunması gerekenler; Davetiyenin hangi sınıf seviyesi için hazırlandığı bilgisi. Davetiye üzerinde kısa ve eğitimle ilgili olan etkileyici bir söz. Veliye nezaketen yapılan hitap bölümü.( sayın veli, saygıdeğer eli, sayın velimiz gibi) Eğitim öğretim döneminin belirtilmesi.

Veli toplantısı yapılış nedeni. Velinin niçin çağrıldığını açıklayan bölüm. Veli toplantısına iştirak edecek öğretmenler grubunun belirtilmesi Veli toplantısı tarihi Veli toplantısı saati Veli toplantısı yeri Veli toplantı davetiyesine etkileyici renk ve desenin belirlenmesi. Davetiye metini olarak; Saygıdeğer velimiz. ……./……. Eğitim öğretim faaliyetlerimiz ve eğitim öğretim yılı boyunca yapacağımız çalışmalarımız kapsamını siz sevgili öğrencimizin saygıdeğer velisi ile paylaşmak amacı ile bir arada bulunmak istiyoruz. Sevgili öğrencimiz ve sizler için önem arz edecek olan bu toplantımıza katılmanızı canı gönülden bekler, saygılar sunarız. …. Sınıf öğretmenleri Tarih: Saat: Yer: Gibi bir veli toplantı davetiyesi hazırlayarak veli toplantı davetiyesi olarak kullanılabilir. Velilerin toplantıya çağrılması ile amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için toplantı sırasında ele alınacak konular velileri doyurucu nitelikte olmalıdır. Davetiyeyi alarak toplantıya gelen veli çocuğunun nasıl bir ortamda nasıl bir eğitici kadrosunun ellerinde yetişmiş olduğunu gördüğünde memnun olmalıdır. Çünkü sağlam iletişim öğrenci ile olan ilgiyi de düzenleyen faktörlerden olmaktadır. davetiye hazırlanarak çağrılan velinin karşısına çıkacak olan öğretmenin görevi, öğrenciyi eğitmek olan öğretmenin ilk hedefi aynı zamanda öğrencinin sahip olduğu ailesi de olmalıdır. Öğretmenler için geçerli olan nitelikli eğitim uygulamasında aileler ile iletişim kurmaları ve işbirliği çok önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmenler ile aile işbirliği sayesinde ailelerin ortaya çıkarmış oldukları izlenimler okula ve eğitime karşı olumlu bir şekilde tutum takınmaları sağlanabilir. Bu işbirliğini sağlamak amacıyla veli toplantı davetiyesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak düzenlenen Rehberlik hizmetleri ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 46’ıncı maddesinde belirtildiği şekilde.

Aynı zamanda Rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunda belirtildiği şekilde. Eğitim ortamında gerçekleşen, öğrenciler açısından önemli olan, aileler tarafından desteklenen, yöneticiler tarafından yönlendirilen bir ortam hazırlanmalıdır. Öğretmenler tarafından ve psikolojik danışmanlar arasında uygulanan sağlıklı ve uyumlu ilişkilerin kurulabilmesi için gerekli olan önlemler görüşülür ve yapılacak olan bütün çalışmalar belirlenir. Bu amaçla hazırlanan veli toplantı davetiyesi; resmi ve özel okullarda rahatlıkla kullanılmaktadır. Okul ve aile bunun yanında öğretmenler arasında iş birliğini gerçekleştirmek amacı ile, velileri bu konuda ve öğrencilerin gelişim dönemleri süreçlerinde ve akademik durumları hakkında en detaylı bir şekilde bilgilendirmek, okula en iyi şekilde sahip çıkmalarını sağlamak amacı ile etkin bir şekilde eğitim hizmetlerine katmak amacı hedeflenerek mevcut olan bir eğitim-öğretim yılında en az iki kez uygulanmak üzere veli toplantı davetiyesi hazırlanarak okul idaresinin ihtiyaç duyduğu zaman aralıklarında veli toplantıları yapılması uygun bir faaliyet olmaktadır. Veli toplantı davetiyesi ile gerçekleştirilen veli toplantıları üç ana grup altında toplanarak farklı zaman aralıklarında velilerinde uygun olacakları tatil gününe denk getirilerek uygulanması doğru bir faaliyet olmaktadır. bu üç grup;

• Genel veli toplantısı uygulaması

• Şube bazında yapılan veli toplantısı

• Bireysel görüşmeler için uygulanan veli toplantısı olmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan veli toplantı davetiyesi içeriğinde açıklama bölümünde veli toplantısı amaçları kısaca açıklanarak velinin neden okula gelmek zorunda olduğu belirtilmektedir. Bu tür veli toplantılarında toplu olarak görüşmelerin yapılmasının yanında bireysel olarak da yapılan veli toplantıları olmaktadır. bu bireysel olarak yapılacak görüşmelerde öğrencinin sınıf öğretmeni ile ayrı bir şekilde görüşme yapılır. Bunun yanında her dersin branş öğretmeni ile sura iler yanına girilerek öğrenci olmadan öğretmen veli ilişkisi kurulmak amacı ile görüşmeler yapılmaktadır. Bu veli toplantılarına okul yöneticileri, okulda mevcut ise psikolojik danışmanları yani rehber öğretmenleri, sınıflarda mevcut olan rehber öğretmenleri ve derslerin branşlarına göre alan öğretmenlerinin işbirliği sağlanmak amacı ile bütün öğretmenlerin içinde bulunduğu kapsamlı katılımı sağlanmalıdır. veli toplantı davetiyesi hazırlanarak düzenlenen veli toplantılarında ele alınması gereken hususlar olarak; Velilere yapılacak olan toplantı amacı ile gönderilen veli toplantı davetiyesi içeriğinde toplantı gündemi açık bir şekilde belirtilmelidir.

Gerekirse bu konu ile ilgili veliler telefonla da bilgilendirme yapılarak toplantıya en üst seviyede katılım sağlanmalıdır. Yapılan veli toplantısının amaçları mutlaka gönderilen veli toplantı davetiyesi ve yazıda belirtilmelidir. Velinin davetiyeyi aldığında yalnızca çocuğunun okuldaki başarısını göster notunu öğrenmek ya da okul idaresi tarafından yardım istenmesi amacıyla veli toplantısı için çağrıldığını düşünmemesi sağlanmalıdır. Veli toplantısı esnasında okul bütün yapısıyla velilere açık bir şekilde tanıtılmalı ve okulun beklenen düzeyde eğitim vermesi için okul açısından ve veli beklentileri açısından bu konular üzerinde konuşulmalıdır. Yapılan veli toplantı içeriğinde oku içinde ve dışında uyulması gereken kurallar öğrencilere anlatıldığı şekilde velilere de anlatılmalı, okulun mevcut yönetmelikleri tanıtılmalı, bu konularda da velilerin en üst düzeyde özen göstermesi istenmelidir. Öğrencilerin başarılarının artırılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmaların, velilerle işbirliğinin en iyi şekilde sağlanması gerekliliği üzerinde özenle durulmalı ve velilerin sağlayacağı desteği ile bu tür eğitim seviyesinin sağlanabileceği anlatılmalıdır. Veli toplantı davetiyesi gönderilerek düzenlenen veli toplantısında öğrencilerin o anda mevcut olan bireysel farklılıkları anlatılmalıdır. Her öğrencinin ayrı düzeydeki başarısının ya da en çok başarılı olduğu alanların farklı olabileceği konusu ve onlardan sahip oldukları yeteneklerinin üstünde olacak seviyede başarı beklemelerinin çok yanlış olacağı dile getirilerek veliler bu konularda detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır.

Öğrencilerin her an sıkıldıklarında müracaat edecekleri rehber öğretmeni de toplantılara katılım sağlayarak velilere bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesi gereklidir. Rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışma servisinin görevlerini açık bir akıcı dille tanıtarak, hangi durumlarda bu servisle işbirliği yapmaları gerektiği konusunda, öğrencilerin gelişim dönemleri içerisinde, gelişim özellikleri açısından, bu dönemlerin etkili bir şekilde getirdiği davranış özellikleri hakkında ve öğrenci başarısının sürekli artırılması konularında toplantıya katılan velileri bilgilendirmelidir. Velilerin veli toplantı davetiyesi alarak katıldıkları toplantılarda öğrencilerin gelişim dönemlerine ilişkin olan konularda ayrıca bilgilenmek istedikleri konular oluştuğunda ayrıca ilgilenerek bilgi verilmelidir. Psikolojik danışman tarafından bu tür konular saptanarak daha sonraki toplantı harici günlerde bu konularla ilgili detaylı bilgiler içeren seminerler düzenlenmelidir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 6 Eylül 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.