Yargı: ADEY Uygulaması Anayasaya Aykırı

yorumsuz
393 kez okundu

Milli Eğitim Bakanlığı (Meb) devamsız öğrencilerin izlenmesi, devamsızlık nedenlerinin saptanması ve okula devamının sağlanması gibi amaçlarla 25.08.2011 tarih ve 2011/47 sayılı genelge ile  Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) uygulamaya koydu. Uygulama başlamadan bile eğitimin ilgili kesimlerinden bir çok itiraz gelmesine rağmen Meb bu itirazları kabul etmedi. Eğitim Sen gibi sendikalar üyelerinin ADEY formunu doldurmamalarının doğru olacağını vurgulamaya çalıştı. Gerçekten “özel hayatın giziliğine aykırı” öğrencinin özel hayatını kurcalayan , nerdeyse didik didik eden o denli  bitmez tükenmez sorulara yer verilmişti ankette.

Uygulamaya itiraz eden sendikalardan birisi de Eğitim İş oldu. Eğitim İş’in yürütmenin durdurulması ve iptali için açmış olduğu dava sonuçlandı. Yargı ADEY uygulanmasında özel hayatın gizliliğine müdahale görerek, uygulamayı anayasaya aykırı buldu.

Eğitim İş sonucu kendi sitesinde “Öğretmeni Angaryadan Kurtarma” olarak duyururken ayrıntılarında  fişlemeyi önleme olarak ortaya koydu. Haberin ayrıntıları ve mahkeme kararı:

Milli Eğitim Bakanlığı’nın birçok konuda olduğu gibi eğitim sendikalarından görüş almaksızın ve yine kamuoyunda tartışmaya açmaksızın hayata geçirdiği uygulamalardan biri olan ADEY’ in yürürlüğe girmesinden sonra, uygulamaya ilişkin tereddütlerimizin gözden geçirilerek hukuka aykırı ve uygulamada pek çok soruna neden olacak kısımların geri alınarak iptal edilmesi için Bakanlığa başvuru yapmıştık. Ancak Bakanlık nezdinde gerçekleşen bu girişime Bakanlık ret yanıtını vermişti. Bakanlığın bu ret cevabı üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 25.08.2011 tarih ve 2011/47 sayılı genelge ile ilköğretim çağındaki çocukların okula devamlarının sağlanması, devamsızlığın erken tanılanması, değerlendirilmesi, devamsızlık yapan çocuğa yönelik bireyselleştirilmiş müdahale yapılmasını sağlamak için öngördüğü Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) Uygulamasını yaşama geçiren genelgenin hukuka aykırı bölümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açmıştık.

 

Açtığımız dava kapsamında ilgili genelgede yer alan;

  • Öğretmenlere angarya yükleyen düzenlemelerin,
  • Uygulama sürecinde elde edilen özel hayata ilişkin bilgilerin ve öğretmen değerlendirmelerinin, FİŞLEME anlamına gelecek e- devlet kapsamında veri tabanına kaydedilmesi uygulamasının,
  • Öğrenci ev ziyaretlerinde “kanaat önderi”, “din görevlisi”, “toplum tarafından kabul gören kimseler” ile işbirliği yapılmasını öngören, LAİKLİK İLKESİNİN ihlali anlamındaki düzenlemelerin,
  • ADEY uygulaması kapsamında doldurulacak RİDEF formlarında yer alan, öğrencilere sorulacak Özel Hayatın Gizliliğini İhlal eden bölümlerin,
  • Çocukların psikolojisini etkileyecek nitelikteki bu soruların psikoloji ve pedagoji eğitimi alan uzman kişiler yerine sınıf rehber öğretmeni tarafından sorulmasını öngören bölümlerin,
  • Çocuk yaştaki öğrencilere sorulacak sorular kapsamında bulunan ve öğrenci ve ailesinin psikolojisine olumsuz etki edecek nitelik taşıyan bölümlerin,
  •  Uygulamanın temel amacının, devamsızlık sorunu olan öğrencilerin bu sorunlarına çözüm getirilmesi olarak ifade edilmesine karşın -yukarıda ifade edilen hukuka aykırılıklarda göz önünde bulundurularak-, uygulamanın devamsızlık sorunu olan olmayan her öğrenciye uygulanacak olmasını öngören düzenlemenin tamamının

yürütmesinin durdurulmasını ve dosya tekemmül ettiğinde iptalini talep etmiştik. Dosyayı görüşen Danıştay 8. Dairesi yürütmeyi durdurma istemimizi reddedince olumsuz yargı kararının kaldırılması için Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na başvurduk.

Danıştay’dan Bakanlığa Tokat Gibi Yanıt: Öğrencileri ve ailelerini fişleyemezsin

Genel Kurul 2012/617 YD İtiraz nolu dosya kapsamında itirazımızı görüşerek, Sendikamızı haklı bulmuş Danıştay 8. Daire’sinin olumsuz kararını kaldırmış ve dava konusu düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Genel Kurul gerekçeli kararında, Anayasa güvence altında bulunan özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı ile kişilerin kendileriyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme haklarına aykırı olduğunun; Türkiye’nin tarafı olduğu Çocuk Haklarına Dair Milletlerarası Sözleşme’ye aykırı olduğunun altını çizmiştir. Yine Genel Kurul özetle, düzenlemenin uygulamanın sınırlarını belirleyen çerçeve düzenlemeye dayanmıyor olmasını; uygulamanın pediatri uzmanı, psikolog gibi uzman kişiler eliyle yürütülmüyor olmasını; amacın devam sorunu yaşayan öğrencilerin bu sorununu aşmak olarak izah edilmesi rağmen bu sorunu yaşamayan diğer öğrencilerin de sisteme dahil edilmesini eleştiri konusu yapmıştır.

Kararla birlikte, milyonlarca öğrenci ile bu öğrencilerin ailelerinin psikolojisini bozan; özel hayatın gizliliğini ihlal ederek eğitim kurumları üzerinden yurttaşlarımızı fişleme hedefi güden; haksız ve hukuka aykırı olarak yüz binlerce eğitim çalışanının omuzlarına angarya yükleyen ADEY uygulaması bu aşamada hukuken ve fiilen uygulanamaz hale gelmiştir.

Öğrencilerimize, ailelerine ve tüm eğitim camiasına hayırlı olsun. Sendikamız kurulduğu günden bugüne olduğu gibi, bundan sonra da her zaman onlar için ortaya koyduğu mücadelesini soluksuz sürdürecek.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

ADEY Uygulamasını durduran Yargı (Danıştay) kararı metni için Tıklayın.

 


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 27 Ağustos 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.