Yaz Tatilinde Ana Sınıfı Eğitimi

yorumsuz
394 kez okundu

Yaz tatili aylarında ana sınıfı eğitimi olur mu?

Sorunun yanıtını Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği madde 8’le verebiliriz. Yönetmeliğin 8. maddesi d bendine göre:

d) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, çalışan anne-babanın taleplerini karşılamak için bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sayıda her yaş grubundan başvurunun olması hâlinde; okul müdürlüğünce Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda, çocuklar için önem ve öncelik arz eden konuları kapsayan ve valiliklerce onaylanacak program çerçevesinde iki ayı geçmemek üzere yaz aylarında da eğitim yapılabilir. Yaz aylarında yapılan eğitimde, okul öncesi eğitimden yararlanamayan (Değişik: 21/07/2012 – 28360 RG) 60-66 ay arası çocuklara öncelik tanınır. Yaz eğitimine katılmış olmaları bu çocuklara yeni eğitim yılı için kayıtta öncelik hakkı sağlamaz. Yaz eğitimi döneminde yapılan eğitim çalışmalarının sonuçları, değerlendirildikten sonra rapor hâlinde il millî eğitim müdürlüklerince Eylül ayı içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa bildirilir.

8. maddenin ikinci fıkrası:

(Değişik ikinci fıkra: 27.10.2007/26683 RG) Bir gruptaki çocuk sayısının 10 dan az, 20 den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azamî çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25 e kadar çıkarılabilir.

Yukarıdaki yönetmelik maddesinden de anlaşılacağı üzere yaz aylarında belli koşullar sağlanırsa ana sınıfı (okul öncesi eğitim) hizmeti verilebilir.

Verilme koşulları

1. Valilik onayı,
2. En az 10 başvuru.

 


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 19 Haziran 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.