Zıt Anlamlı Sözcükler Sözlüğü

yorumsuz
2.313 kez okundu

Zıt anlamlı sözcükler mini sözlüğü. Sözcüklerin zıt anlamlılarını öğren. Zıt anlamlı örnek sözcükler listesi indir.

Zıt anlamlı sözcükler mini sözlüğünde yer alan bazı sözcükler birbirlerinin tam karşıtı olmasa da yakın olduğu için zıt anlamlı olarak alınmıştır.

Çalışmayı daha düzenli olarak aşağıda verilen bağlantıyı tıklayıp bilgisayarınıza word belgesi olarak indirebilirsiniz.

A İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

abartmak ………………….. küçültmek

abes ………………….. anlamlı, mantıklı

abullabut ………………….. zarif, nazik

abus ………………….. güleç

acar ………………….. güçsüz, beceriksiz

acayip ………………….. normal, doğal

acele ………………….. yavaş, ağır

acemi ………………….. usta

acı ………………….. tatlı

acı ………………….. sevinç, neşe

acıklı ………………….. neşeli

acımasız ………………….. merhametli

acıtmak ………………….. hoşnut etmek

aç ………………….. tok

açık ………………….. kapalı

açık ………………….. koyu

açıkça ………………….. gizlice

açıkgöz ………………….. saf, aptal

açılış ………………….. kapanış

adi ………………….. kaliteli

adil ………………….. adaletsiz

afacan ………………….. uslu

affetmek ………………….. cezalandırmak

afiyet ………………….. hastalık

agâh ………………….. bilgisiz

ağaçlık ………………….. çorak

ağdalı ………………….. yalın

ağır ………………….. hafif

ağlamak ………………….. gülmek

ahbap ………………….. düşman

ahenk ………………….. uyumsuzluk

aheste ………………….. çabuk, hızlı

ahir ………………….. evvel

ahlaksız ………………….. iffetli

ahmak ………………….. zeki, kurnaz

ak ………………….. kara

akıbet ………………….. evveliyat

akıl dışı ………………….. akılcı

akıllı ………………….. aptal

akıllı ………………….. deli

aktif ………………….. pasif

aksi ………………….. uysal

akşam ………………….. sabah

âlâ ………………….. çok kötü

alacaklı ………………….. borçlu

alakasız ………………….. ilgili

alafranga ………………….. alaturka

albeni ………………….. iticilik

alçak ………………….. yüksek

alçak gönüllü ………………….. kibirli

aldanmak ………………….. aldatmak

alelade ………………….. fevkalade

alenen ………………….. gizlice

aleni ………………….. gizli

aleyh ………………….. leh

alıcı ………………….. satıcı

alıcı ………………….. verici

alık ………………….. açıkgöz, kurnaz

alış ………………….. veriş

alicenap ………………….. gaddar

âlim ………………….. bilgisiz, cahil

allak bullak ………………….. düzenli

almak ………………….. vermek

alt ………………….. üst

amade ………………….. hazırlıksız

amatör ………………….. profesyonel

amir ………………….. memur, ast

anaerkil ………………….. ataerkil

analiz ………………….. sentez

anlamdaş ………………….. zıt anlamlı

anormal ………………….. normal

antik ………………….. yeni

antipati ………………….. sempati

aptal ………………….. zeki

ara bulucu ………………….. ara bozucu

ara sıra ………………….. sık sık

aralıklı ………………….. sık

ardıl ………………….. öncül

arı ………………….. kirli

arınmak ………………….. kirlenmek

arızalı ………………….. sağlam

arif ………………….. bilgisiz

arka ………………….. ön

arkaüstü ………………….. yüzüstü

arsız ………………….. utangaç

art ………………….. ön

artçı ………………….. öncü

artı ………………….. eksi

arz ………………….. saklama

asayiş ………………….. düzensizlik

asgari ………………….. azami

asıl ………………….. taklit, sahte

asılsız ………………….. gerçek

asil ………………….. soysuz

asla ………………….. daima

ast ………………….. üst

aş ………………….. yemek

aşağı ………………….. yukarı

aşağılamak ………………….. yüceltmek

aşağılık ………………….. değerli

aşırı ………………….. ölçülü

aşikâr ………………….. gizli

aşina ………………….. yabancı

aşk ………………….. nefret

ataerkil ………………….. anaerkil

ateist ………………….. dindar

atılgan ………………….. çekingen

ati ………………….. mazi, geçmiş

atik ………………….. hantal, uyuşuk

avantaj ………………….. dezavantaj

ayak takımı ………………….. soylular

ayık ………………….. sarhoş

ayırmak ………………….. birleştirmek

aydınlık ………………….. karanlık

aymaz ………………….. uyanık

aynı ………………….. farklı

aynı ………………….. ayrı

ayrı ………………….. aynı

ayrı ………………….. yakın, birlikte

ayrılık ………………….. birliktelik

az ………………….. çok

azalmak ………………….. çoğalmak

azamet ………………….. küçüklük

azami ………………….. asgari

azınlık ………………….. çoğunluk

azmak ………………….. uslanmak

azman ………………….. ufak tefek

B İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

babacan ………………….. sevimsiz

babayiğit ………………….. namert

bacaksız ………………….. uzun boylu

bağımlı ………………….. özgür

bağımsızlık ………………….. tutsaklık

bağışlamak ………………….. cezalandırmak

bağlamak ………………….. çözmek

bağnaz ………………….. çağdaş, aydın

bahadır ………………….. korkak

bahtiyar ………………….. mutsuz

bakımlı ………………….. harap

baki ………………….. fani, ölümlü

bakir ………………….. bozulmuş, işlenmiş

balaban ………………….. bücür

baliğ ………………….. toy

baltalamak ………………….. kolaylaştırmak

barbar ………………….. medeni

barış ………………….. savaş

barışmak ………………….. savaşmak

barışmak ………………….. küsmek

bariz ………………….. gizli

basılı ………………….. el yazmalı

basit ………………….. zor

baş ………………….. son

başarı ………………….. başarısızlık

baş eğmek ………………….. isyan etmek

başıboş ………………….. kayıtlı, bağlı

başlamak ………………….. bitirmek

başlangıç ………………….. bitiş

baş örtülü ………………….. başı açık

başsız ………………….. liderli, amirli

batı ………………….. doğu

batıl ………………….. doğru, hakiki

batmak ………………….. çıkmak

batmak ………………….. kalkınmak

battal ………………….. zarif, kibar

bayağı ………………….. bayar

bayat ………………….. taze

bayılmak ………………….. ayılmak

baygın ………………….. diri, canlı

baysal ………………….. huzursuzluk

bazen ………………….. her zaman

bebe ………………….. yaşlı

bed ………………….. güzel, iyi

bedava ………………….. ücretli

bedbaht ………………….. talihli, mutlu

bedbin ………………….. iyimser

beddua ………………….. dua

bedelli ………………….. bedava

bedelsiz ………………….. paralı

beka ………………….. geçicilik, fanilik

bekâr ………………….. evli

beleş ………………….. paralı

belgin ………………….. kapalı, namsız

belgisiz ………………….. belli

belki ………………….. kesinlikle

bembeyaz ………………….. simsiyah

bencil ………………….. fedakar

benzer ………………….. ayrı, farklı

beraat ………………….. suçlanma

beraber ………………….. ayrı

berbat ………………….. iyi, temiz, güzel

bereket ………………….. kıtlık, azlık

berk ………………….. çürük, yumuşak

beşerî ………………….. hayvanî, hayvansal

beter ………………….. çok iyi, âlâ

beyan ………………….. gizleme, saklı tutma

beyaz ………………….. siyah, kara

bezgin ………………….. istekli

bıkmak ………………….. doyamamak

biçare ………………….. mutlu, talihli

bihaber ………………….. haberli

bilahare ………………….. önce

bildik ………………….. yabancı

bileşik ………………….. yalın, basit

bilge ………………….. cahil

bilimsel ………………….. bilim dışı

bilinen ………………….. meçhul

binici ………………….. yaya, piyade

biniş ………………….. iniş

bir ………………….. ayrı

biraz ………………….. çok

birey ………………….. topluluk

birikmek ………………….. eksilmek

birinci ………………….. sonuncu

bitap ………………….. dinç, kuvvetli

bitaraf ………………….. taraflı, yanlı

bitkin ………………….. diri, canlı

bivefa ………………….. vefalı

bol ………………….. dar

bol ………………….. az, kıt

bolluk ………………….. kıtlık

bonkör ………………….. cimri

borç ………………….. alacak

boş ………………….. dolu

boş ………………….. anlamlı

boşanmak ………………….. evlenmek

boşboğaz ………………….. ağzı sıkı

boşlamak ………………….. ilgilenmek

boylam ………………….. enlem

boyunduruk ………………….. serbestlik

bozgun ………………….. zafer

bozmak ………………….. yapmak

bozuk ………………….. sağlam

böke ………………….. korkak

bölme ………………….. çarpma

bölük ………………….. bütün

bön ………………….. uyanık

buçuk ………………….. tam

budala ………………….. zeki

buhran ………………….. ferahlık

bulanık ………………….. duru, berrak

bulmak ………………….. kaybetmek

bunak ………………….. aklı başında

bunalım ………………….. ferahlık, rahatlık

buyruk ………………….. rica, istirham

bütün ………………….. eksik, parçalı

büyük ………………….. küçük

C İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

cafcaflı ………………….. sade, gösterişsiz

cahil ………………….. bilgli, okumuş

cakalı ………………….. gösterişsiz

camit ………………….. canlı

cana yakın ………………….. sevimsiz

canlı ………………….. ölü, hareketsiz

can sıkıcı ………………….. ferah, iç açıcı

cansız ………………….. diri, parlak

cari ………………….. hareketsiz

cari ………………….. yürürlükten çıkmış

cavlak ………………….. tüylü, örtülü

caymak ………………….. vazgeçmemek

cazibe ………………….. gösterişsiz

cazibeli ………………….. itici, çirkin

cazip ………………….. elverişsiz

cebanet ………………….. cesaret

cebren ………………….. güzellikle, iyilikle

cedit ………………….. eski

cefa ………………….. sefa

cehalet ………………….. bilgelik, ariflik

cehennem ………………….. cennet

cellat ………………….. kurban

cemal ………………….. çirkinlik

cemil ………………….. çirkin

cenk ………………….. sulh, barış

cennet ………………….. cehennem

centilmen ………………….. kaba, görgüsüz

cenup ………………….. kuzey, şimal

cereme ………………….. kâr, yarar

cesaret ………………….. korkaklık

cesur ………………….. korkak

cevap ………………….. soru, sual

cevval ………………….. pısırık

ceza ………………….. ödül

cezir ………………….. med, yükselme

cıbıl ………………….. giyinik

cılız ………………….. gürbüz

cıvık ………………….. terbiyeli

cıvık ………………….. katı

cibilliyetsiz ………………….. soylu

cici ………………….. çirkin

cidden ………………….. yalancıktan

ciddi ………………….. şakacı

ciddi ………………….. hafif, önemsiz

ciddi ………………….. yalan, uydurma

cihat ………………….. barış, sulh

cilalı ………………….. mat ,donuk

cimri ………………….. cömert, eli açık

cingöz ………………….. avanak

cismani ………………….. ruhani

civar ………………….. taşra

civelek ………………….. çekingen, somurtkan

coşkun ………………….. sakin, durgun

cömert ………………….. cimri, pinti, eli sıkı

curcuna ………………….. sessizlik

cühela ………………….. çok bilgili

cüsseli ………………….. çelimsiz

cüzi ………………….. çok

Ç İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

çabuk ………………….. yavaş;

çaçaron ………………….. suskun

çağdaş ………………….. çağdışı

çağırmak ………………….. kovmak

çakırkeyif ………………….. ayık

çaktırmadan ………………….. açıkça

çalık ………………….. düzelmiş

çalık ………………….. doğru, akıllı

çalışkan ………………….. tembel

çapkın ………………….. ciddi, uslu

çapraşık ………………….. düzenli

çarçur etmek ………………….. tutumluluk

çare ………………….. dert

çarpık ………………….. düzgün

çarpma ………………….. bölme

çarpraz ………………….. düz

çatak ………………….. düz, kolay, yalın

çatık ………………….. neşeli, güler yüzlü

çatışma ………………….. iyi geçinme

çavaş ………………….. gölgelik

çekici ………………….. itici

çekidüzen ………………….. düzensizlik

çekimser ………………….. kararlı

çekingen ………………….. girişken

çelebi ………………….. terbiyesiz, kaba

çelişik ………………….. uyumlu

çelişki ………………….. tutarlılık

çelişmek ………………….. örtüşmek

çekmek ………………….. itmek

çetin ………………….. kolay

çetrefil ………………….. açık

çevik ………………….. hantal

çıkarma ………………….. toplama

çıkış ………………….. giriş

çıktı ………………….. girdi

çılgın ………………….. uslu, akıllı

çıplak ………………….. giyinik, örtülü

çıtı pıtı ………………….. etli butlu

çift ………………….. tek

çiğ ………………….. pişmiş

çile ………………….. esenlik

çilekeş ………………….. huzurlu, dertsiz

çirkin ………………….. güzel

çizmek ………………….. silmek

çoğul ………………….. tekil

çoğunluk ………………….. azınlık

çok ………………….. az

çok eşlilik ………………….. tek eşlilik

çolak ………………….. sağlam, sağlıklı

çorak ………………….. verimli

çömez ………………….. usta

çözelti ………………….. bileşim

çözmek ………………….. başlamak

çözmek ………………….. çıkmaza sokmak

çözüm ………………….. sorun

çukur ………………….. tümsek

çürük ………………….. sağlam

D İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

dağılmak ………………….. taplanmak

dağınık ………………….. toplu, düzenli

dahil ………………….. hariç

dahili ………………….. harici

daim ………………….. fani, bazen

daima ………………….. zaman zaman

daimi ………………….. geçici

dalaşmak ………………….. iyi geçinmek

dalgalı ………………….. durgun, sakin

damgalı ………………….. temize çıkmış

dar ………………….. geniş

dargın ………………….. barışık

darılmak ………………….. barışmak

darmadağın ………………….. derli toplu

davacı ………………….. davalı

dayanıklı ………………….. çürük

değerli ………………….. kıymetsiz, adi

değersiz ………………….. kıymetli, erdemli

değişik ………………….. alışılmış

değişken ………………….. durağan

dejenere ………………….. soylu

dekolte …………………..kapalı

deli ………………….. akıllı

deliksiz ………………….. aralıklı

delirmek ………………….. akıllanmak

deniz ………………….. kara

densiz ………………….. terbiyeli, saygılı

derin ………………….. sığ

derlemek ………………….. dağıtmak

dert ………………….. derman

despot ………………….. demokrat

devrim ………………….. evrim

dezavantaj ………………….. avantaj

dış ………………….. iç

dışarı ………………….. içeri

dik ………………….. eğik

dikey ………………….. yatay

dikit ………………….. sarkıt

dikkafalı ………………….. geçimli

dikkatli ………………….. dalgın

dilaver ………………….. korkak

dilbaz ………………….. suskun, sessiz

dilber ………………….. çirkin

dinamik ………………….. hareketsiz, sabit

dinç ………………….. bitkin

dingin ………………….. hareketli

dinibütün ………………….. dinsiz, ateist

dinsiz ………………….. dindar, dinibütün

dip ………………….. baş, en üst

direnmek ………………….. boyun eğmek

diri ………………….. ölü

diri ………………….. solmuş

disiplin ………………….. düzensizlik

dişi ………………….. erkek

dişli ………………….. güçsüz

doğal ………………….. yapay

doğmak ………………….. ölmek

doğmak ………………….. batmak

doğru ………………….. yanlış

doğru ………………….. eğri

doğrulamak ………………….. yalanlamak

doğu ………………….. batı, garp

doğum ………………….. ölüm

doğurgan ………………….. kısır

dolaylı ………………….. doğrudan, aracısız

dolu ………………….. boş

donuk ………………….. parlak

doruk ………………….. dip

dost ………………….. düşman

doymak ………………….. acıkmak

dönek ………………….. kararlı, güvenilir

dönüş ………………….. gidiş

dövmek ………………….. sevmek

dövüş ………………….. barış

dua ………………….. beddua

dul ………………….. evli

dur ………………….. git

durağan ………………….. dinamik

durgun ………………….. hareketli, dalgalı

duru ………………….. bulanık

duygulu ………………….. hissiz, gamsız

duygusuz ………………….. içli, hassas

düğüm ………………….. çözüm

dünya ………………….. ahiret

dünyevi ………………….. uhrevi

dürüst ………………….. hileci

düş ………………….. gerçek

düşman ………………….. dost

düşmek ………………….. kalkmak

düz ………………….. eğri

düzenbaz ………………….. doğru, dürüst

düzmece ………………….. gerçek

E İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

ebedi ………………….. fani, geçici

ecnebi ………………….. yerli

edep ………………….. terbiyesizlik

edepsiz ………………….. terbiyeli, zarif

edilgen ………………….. etken

edinmek ………………….. kaybetmek

efendi ………………….. kaba, şımarık

efendi ………………….. köle

efkarlı ………………….. sevinçli

egemen ………………….. köle

eğik ………………….. dik

eğilmek ………………….. doğrulmak

eğlenmek ………………….. sıkılmak

eğreti ………………….. esas, sağlam

eğri ………………….. doğru

ehemmiyetli ………………….. önemsiz

ehemmiyetsiz ………………….. önemli

ehil ………………….. cahil, acemi

ehil ………………….. yabancı

ehliyet ………………….. yetersizlik

ekim ………………….. biçim

ekseriyet ………………….. azınlık

eksi ………………….. artı

eksik ………………….. tam

eksilmek ………………….. çoğalmak

el (yabancı) ………………….. tanıdık

elem ………………….. sevinç

eli açık ………………….. cimri, pinti

eli sıkı ………………….. cömert , eli açık

elim ………………….. sevindirici

eloğlu ………………….. tanıdık, dost

elveda ………………….. merhaba

elverişli ………………….. uygunsuz

elverişiz ………………….. uygun, müsait

elzem ………………….. gereksiz

emin ………………….. güvenilmez

emretmek ………………….. emir almak

en ………………….. boy

enayi ………………….. açıkgöz

ender ………………….. bol, sık, çokça

enfes ………………….. çok kötü, çok çirkin

engebe ………………….. düzlük

engel ………………….. destek

enlem ………………….. boylam

enteresan ………………….. sıradan

epey ………………….. az

er ………………….. geç

erbap ………………….. acemi, toy

eril ………………….. dişil

erimek ………………….. donmak

eritmek ………………….. dondurmak

erkek ………………….. kadın, dişi

erkek adam ………………….. namert

erken ………………….. geç

ertesi …………………..geçen, geçmiş

esaret ………………….. özgürlük

esas ………………….. yedek

esas ………………….. yalan, yanlış

esen ………………….. hasta, güçsüz

esir ………………….. özgür

eski ………………….. yeni

esnek ………………….. katı

esrarengiz ………………….. açık seçik

essah ………………….. yalan, yanlış

eş ………………….. zıt, karşıt

etken ………………….. edilgen

etki ………………….. tepki

etkin ………………….. pasif

evcil ………………….. yabani

evet ………………….. hayır

evlenmek ………………….. boşanmak

evli ………………….. bekar

evrim ………………….. devrem

evvel ………………….. ahir, sonra

ezel ………………….. ebed

ezeli ………………….. ebedi

eziyet ………………….. sefa

 

F İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

faal ………………….. tembel, durgun

faaliyet ………………….. durgunluk, hareketsizlik

fahiş ………………….. ucuz

fakir ………………….. zengin

fani ………………….. baki

farklı ………………….. aynı, benzer

fasıla ………………….. sürekli, devamlı

fayda ………………….. zarar

faydalı ………………….. yararsız

faydasız ………………….. yararlı

fazla ………………….. az

felaket ………………….. mutluluk, refah

fena ………………….. iyi

fenalaşmak ………………….. iyileşmek

fenalık ………………….. iyilik

fer ………………….. cansız, donuk

fersiz ………………….. canlı, parlak

fert ………………….. toplum

fesat ………………….. ara bulucu

fevklade ………………….. olağan, sıradan

feyizli ………………….. bereketsiz

fitneci ………………….. ara bulucu

fiyasko ………………….. başarı

fos ………………….. sağlam, dolu

fukara ………………….. varlıklı

fukaralık ………………….. zenginlik

fuzuli ………………….. gerekli, önemli

G İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

gaddar ………………….. merhametli

gafil ………………….. uyanık

gaflet ………………….. uyanıklık

gaip ………………….. ortada, meydanda

galeyan ………………….. durgunluk, dinginlik

galibiyet ………………….. mağlubiyet

galip ………………….. mağlup

gam ………………….. sevinç, neşe

gamlanmak ………………….. sevinmek

gammaz ………………….. ara bulucu

gani ………………….. fakir

gani gani ………………….. az

garaz ………………….. dostluk

garp ………………….. doğu, şark

gavur ………………….. dindar

gavur ………………….. merhametli

gayet ………………….. pek az

gayri ………………….. bundan önce

gebermek ………………….. yaşamak

gece ………………….. gündüz

gecikmek ………………….. erken gelmek

geç ………………….. erken

geçici ………………….. kalıcı

geçimsiz ………………….. uysal

geçinmek ………………….. aç kalmak

geçinmek ………………….. kavga etmek

geçmiş ………………….. gelecek

gelecek ………………….. geçmiş, mazi

gelir ………………….. gider

gelişigüzel ………………….. özenli

gelişmek ………………….. gerilemek

genç ………………….. yaşlı

gençlik ………………….. ihtiyarlık

genel ………………….. özel

geniş ………………….. dar

genişlemek ………………….. daralmak

genleşme ………………….. büzüşme

gerçek ………………….. sahte, yalan

gerçek ………………….. hayal

gerdirmek ………………….. gevşetmek

gerekli ………………….. lüzumsuz

gereksiz ………………….. lüzumlu, yararlı

geri ………………….. ileri

geri ………………….. gelişmiş, medeni

gerici ………………….. aydın

geveze ………………….. suskun, ketum

gevşek ………………….. sıkı, gergin

gezmek ………………….. durmak

gıpta etmek ………………….. iğrenmek

gıyaben ………………….. yüz yüze, şahsen

gider ………………….. gelir

gidiş ………………….. geliş, dönüş

girinti ………………….. çıkıntı

giriş ………………….. çıkış

girişken ………………….. pısırık, çekingen

girmek ………………….. çıkmak

gitmek ………………….. gelmek, dönmek

giyinmek ………………….. soyunmak

gizlemek ………………….. açıklamak

gizlemek ………………….. göstermek

gizli ………………….. görünür, belli

gizlice ………………….. alenen, açıkça

göçebe ………………….. yerleşik

göçmek ………………….. yerleşmek

göğüs ………………….. sırt

gök ………………….. yer

gömmek ………………….. çıkarmak

görgülü ………………….. kaba

görgüsüz ………………….. nazik, kibar

görkem ………………….. sadelik, basitlik

görkemli ………………….. sade, gösterişsiz

görmüş geçirmiş ………………….. deneyimsiz

görünmek ………………….. kaybolmak

göstermek ………………….. gizlemek

gösterişli ………………….. sade

götürmek ………………….. getirmek

gözü pek ………………….. korkak, çekingen

gözü tok ………………….. aç gözlü

grev ………………….. iş başı

gurbet ………………….. sıla, yurt

güç ………………….. kolay

güçlü ………………….. kuvvetsiz, zayıf

güdümlü ………………….. bağımsız

gül ………………….. ağla

güleç ………………….. somurtkan

gülmek ………………….. ağlamak

günah ………………….. sevap

gündüz ………………….. gece

güney ………………….. kuzey

gür ………………….. seyrek

gürbüz ………………….. sıska, cılız

gürültü ………………….. sessizlik

güzel ………………….. çirkin

güzide ………………….. sıradan, rastgele

H İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

haberdar ………………….. habersiz

haberleşmek ………………….. ilgiyi kesmek

haberli ………………….. bihaber

hadsiz ………………….. sınırlı

hafi ………………….. açık, belli

hafif ………………….. ağır

hafiflik ………………….. ağırlık

hafifmeşrep ………………….. ağırbaşlı

hakaret ………………….. iltifat

hakikat ………………….. yalan

hakikat ………………….. hayal

hakiki ………………….. yalan

hakkaniyet ………………….. adaletsizlik

hakkıyla ………………….. gelişigüzel

hakir ………………….. değerli, üstün

halef ………………….. selef, öncül

halis ………………….. katışık, kirli

halsiz ………………….. dinç

haluk ………………….. terbiyesiz

ham ………………….. olgun, yetişmiş

ham ………………….. idmanlı

hamarat ………………….. tembel

hanım ………………….. bey, erkek

haram ………………….. helal

harcamak ………………….. biriktirmek

hareketli ………………….. durgun

harici ………………….. dahili

hariç ………………….. dahil

harp ………………….. sulh, barış

has ………………….. katışık

hasım ………………….. dost

hassas ………………….. vurdumduymaz

hasta ………………….. sağlıklı, dinç

hastalık ………………….. sağlık

haşarı ………………….. uslu

haşin ………………….. yumuşak, uysal

haşlamak ………………….. okşamak, sevmek

hatırlamak ………………….. unutmak

havadar ………………….. havasız, izbe

haya ………………….. utanmazlık

hayal ………………….. gerçek

hayasız ………………….. terbiyeli

hayat ………………….. ölüm

hayati …………………..önemsiz

hayır ………………….. şer, kötülük

hayır ………………….. evet

hayırlı ………………….. yararsız

hayırsız ………………….. yararlı

haylaz ………………….. uslu

haylaz ………………….. çalışkan

hayli ………………….. az

haysiyetli ………………….. onursuz

haysiyetsiz ………………….. onurlu

haz ………………….. acı

hazır ………………….. ısmarlama

hazırlıksız ………………….. amade

helal ………………….. haram

hep ………………….. hiç

herkes ………………….. hiç kimse

hesaplı ………………….. pahalı

hezimet ………………….. zafer, galibiyet

hıncahınç ………………….. bomboş

hırçın ………………….. uysal

hırgür ………………….. geçim

hızlı ………………….. yavaş

hiciv ………………….. övgü

hicvetmek ………………….. övmek

hicviye ………………….. methiye

hisli ………………….. duygusuz

hissiz ………………….. duygulu, içli

hoppa ………………….. ağır başlı

hor ………………….. değerli

hoş ………………….. nahoş, sevimsiz

hoşlanmak ………………….. beğenmemek

hususi ………………….. genel, umumi

hücum ………………….. geri çekilme

hükümsüz ………………….. geçerli

hür ………………….. esir

hürriyet ………………….. tutsaklık

hüzün ………………….. sevinç

hüzünlü ………………….. sevinçli, şen

I İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

ırak ………………….. yakın

ısıtıcı ………………….. soğutucu

ıslak ………………….. kuru

ısmarlama ………………….. hazır

ıssız ………………….. kalabalık

İ İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

iç ………………….. dış

içeri ………………….. dışarı

ihtimam ………………….. baştan savma

ihtiyar ………………….. genç

ileri ………………….. geri

iletken ………………….. yalıtkan

ilk ………………….. son

ilkel ………………….. çağdaş

ince ………………….. kalın, kaba

inmek ………………….. çıkmak

ince ………………….. kalın

indirim ………………….. zam

indirmek ………………….. kaldırmak

iniş ………………….. çıkış

istikbal ………………….. mazi

isyan ………………….. itaat

ithalat ………………….. ihracat

itici ………………….. çekici

iyi ………………….. kötü

iyilik ………………….. kötülük

iyimser ………………….. kötümser

K İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

kaba ………………….. terbiyeli, ince

kahrolsun ………………….. yaşasın

kalabalık ………………….. tenha

kalıcı ………………….. geçici

kalın ………………….. ince

kâmil ………………….. cahil

kapalı ………………….. açık

kâr ………………….. zarar

kara ………………….. ak

karışık ………………….. düzenli

karşı ………………….. beri

karşıt ………………….. eş

kart ………………….. körpe

katı ………………….. sıvı

katı ………………….. yumuşak

kavuşmak ………………….. ayrılmak

kaybetmek ………………….. bulmak

kazanç ………………….. zarar

keder ………………….. neşe

kısa ………………….. uzun

kısır ………………….. üretken, doğurgan

kış ………………….. yaz

kıtlık ………………….. bolluk

kıvanç ………………….. utanç

kıyrak ………………….. ırak

kirli ………………….. temiz

kolay ………………….. zor

konmak ………………….. uçmak

konuşkan ………………….. suskun

korkak ………………….. cesur

koyu ………………….. açık

körpe ………………….. kart

kötü ………………….. iyi

kurnaz ………………….. saf

kuru ………………….. yaş, nemli

kuvvetli ………………….. zayıf, güçsüz

kuytu ………………….. uğrak

kuzey ………………….. güney

küçük ………………….. büyük

küsmek ………………….. barışmak

küt ………………….. sivri

 

L İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

legal ………………….. illegal, yasadışı

leh ………………….. aleyh

leyli ………………….. nehari, gündüzcü

M İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

maddi ………………….. manevi

mağlubiyet ………………….. galibiyet

mağlup ………………….. galip

masum ………………….. suçlu

mat ………………….. parlak

mazi ………………….. gelecek

mazlum ………………….. zalim

meçhul ………………….. belirli, belli

medeni ………………….. ilkel

mektepli ………………….. alaylı

memnu ………………….. meşru

mert ………………….. namert

methiye ………………….. hicviye

minimum ………………….. maksimum

muntazam ………………….. düzensiz

müsrif ………………….. cimri

mütemadiyen ………………….. aralıklarla

mütereddit ………………….. kararlı

mutluluk ………………….. üzüntü, hüzün

 

N İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

nahoş ………………….. hoş

namert ………………….. mert

nazik ………………….. kaba

nefret ………………….. sevgi

negatif ………………….. pozitif

nemli ………………….. kuru

nesnel ………………….. öznel

neşeli ………………….. üzgün

netice ………………….. neden

nezaket ………………….. kabalık

nikbin ………………….. bedbin

O İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

onarmak ………………….. bozmak

onat ………………….. özensiz

oturmak ………………….. kalkmak

Ö İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

ödül ………………….. ceza

ölü ………………….. diri, canlı

ölüm ………………….. yaşam

ön ………………….. arka

öncü ………………….. artçı

örtmek ………………….. açmak

övgü ………………….. yergi

övmek ………………….. yermek

övünç ………………….. utanç

öz ………………….. üvey

özel ………………….. resmî

özenmek ………………….. baştan savmak

özgür ………………….. tutsak

öznel ………………….. nesnel

P İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

pahalı ………………….. ucuz

parlak ………………….. mat

pasif ………………….. aktif

perakende ………………….. toptan

peşin ………………….. veresiye

pinti ………………….. cömert

pozitif ………………….. eksi, negatif

profesyonel ………………….. amatör

R İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

rasyonel ………………….. irrasyonel

reddetmek ………………….. kabul etmek

resmi ………………….. samimi

ret ………………….. kabul

S İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

sabah ………………….. akşam

sade ………………….. gösterişli

sağ ………………….. sol

sağlam ………………….. çürük

saldırı ………………….. savunma

sarkıt ………………….. dikit

satış ………………….. alış

savaş ………………….. barış

saydam ………………….. opak

sert ………………….. yumuşak

sevap ………………….. günah

sevinmek ………………….. üzülmek

sevinç ………………….. üzüntü

sevinçli ………………….. üzgün

seyrek ………………….. sık

sıcak ………………….. soğuk

sığ ………………….. derin

sık ………………….. seyrek

sıkıcı ………………….. iç açıcı

sırt ………………….. göğüs

siyah ………………….. beyaz

soğuk ………………….. sıcak

somurtkan ………………….. güleç

son ………………….. ilk

sonra ………………….. önce

soru ………………….. cevap, yanıt

sorun ………………….. çözüm

soyut ………………….. somut

sözel ………………….. sayısal

sözlü ………………….. yazılı

suçlu ………………….. masum

sulak ………………….. kurak

susmak ………………….. konuşmak

süratli ………………….. yavaş

 

 

Ş İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

şer ………………….. hayır

şirin ………………….. sevimsiz

şişman ………………….. zayıf

T İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

tamam ………………….. eksik

tatlı ………………….. acı

tavan ………………….. taban

taze ………………….. bayat

tekil ………………….. çoğul

tembel ………………….. çalışkan

temiz ………………….. kirli, pis

tenha ………………….. kalabalık

tepe ………………….. dip

ters ………………….. düz

tertipli ………………….. dağınık

tok ………………….. aç

toplama ………………….. çıkarma

toyluk ………………….. olgunluk

tutsak ………………….. özgür

tutucu ………………….. ilerici

tutumlu ………………….. savurgan

tümsek ………………….. çukur

tün ………………….. gün

U İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

ucuz ………………….. pahalı

uçmak ………………….. konmak

unutmak ………………….. hatırlamak

uslu ………………….. yaramaz

usta ………………….. acemi

uygun ………………….. elverişsiz

uygun ………………….. yakışıksız

uysal ………………….. dik başlı

uyumak ………………….. uyanmak

uzak ………………….. yakın

uzun ………………….. kısa

Ü İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

ümmi ………………….. okuryazar

üretim ………………….. tüketim

üst ………………….. alt

üstünkörü ………………….. özenli

üvey ………………….. öz

üzgün ………………….. sevinçli

üzüntü ………………….. sevinç

V İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

vahşi ………………….. evcil

var ………………….. yok

varsıl ………………….. yoksul

vebal ………………….. sevap

verecek ………………….. alacak

verimli ………………….. kısır

vicahen ………………….. gıyaben

Y İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

yabancı ………………….. tanıdık, yerli

yabani ………………….. evcil, medeni

yad ………………….. tanıdık

yadsımak ………………….. kabul etmek

yahşi ………………….. çirkin, kötü

yakalamak ………………….. kaçırmak

yakın ………………….. uzak (ırak)

yakışıklı ………………….. çirkin, biçimsiz

yaklaşık ………………….. tam olarak

yalan ………………….. gerçek, hakikat

yalandan ………………….. sahiden, gerçekten

yalın ………………….. süslü, gösterişli

yalıtkan ………………….. iletken

yandaş ………………….. karşıt

yanılmak ………………….. bilmek

yanıt ………………….. soru

yanlı ………………….. tarafsız, bitaraf

yanlış ………………….. doğru

yanmak ………………….. sönmek

yansız ………………….. yandaş, taraflı

yapay ………………….. doğal

yapıcı ………………….. yıkıcı, kırıcı

yapım ………………….. yıkım

yaramaz ………………….. uslu

yarar ………………….. zarar

yâren ………………….. yabancı, el

yas ………………….. neşe, sevinç

yaslı ………………….. şen

yaş ………………….. kuru

yaşlı ………………….. genç

yatılı ………………….. gündüzlü

yavaş ………………….. hızlı

yaya ………………….. atlı, süvari

yayılmak ………………….. toplanmak

yaz ………………….. kış

yazılı ………………….. sözlü

yazmak ………………….. silmek

yedek ………………….. asil

yegâne ………………….. fazla, çok

yeğ ………………….. kötü, fena

yekta ………………….. çok

yeni ………………….. eski

yenik ………………….. galip

yenilgi ………………….. galibiyet

yerli ………………….. yabancı

yermek ………………….. beğenmek, övmek

yeterli ………………….. kifayetsiz

yetişkin ………………….. 1.küçük, ufak. 2.ham

yetkin ………………….. eksik, kusurlu

yıkıcı ………………….. yapıcı

yıkık ………………….. sağlam

yıkım ………………….. yapım, onarım, imar

yılışık ………………….. ciddi, ağırbaşlı

yırtıcı ………………….. evcil

yiğit ………………….. korkak, cesaretsiz

yiğitlik ………………….. korkaklık

yoğun ………………….. seyrek

yok ………………….. var, mevcut

yokluk ………………….. varlık, bolluk

yoksul ………………….. varsıl

yokuş ………………….. iniş

yüksek ………………….. alçak

yolsuz ………………….. uygun, yasal

yorgun ………………….. dinç, zinde

yukarı ………………….. aşağı

yumuşak ………………….. katı, sert

yurtsever ………………….. vatan haini

yüce ………………….. alçak

yüksek ………………….. alçak

yürekli ………………….. korkak, ödlek

yüreksiz ………………….. cesur

yüz akı ………………….. yüz karası

yüzsüz ………………….. mahcup, çekingen

yüzükoyun ………………….. sırtüstü

Z İle Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler Listesi

zafer……………… yenilgi, mağlûbiyet, hezimet,

zafiyet……………… güçlülük,

zahiri………………..  görünmeyen.  içten.

zahmet………………….. kolaylık,

zahmetli…………… sıkıntısız, eziyetsiz, kolay,

zalim……………….. merhametli, adil.

zarafet…………… kabalık, çirkinlik, zevksizlik,

zarar………………….. kâr, yarar, menfaat,

zarif………………….. kaba.

zaruri………………….. gereksiz,

zavallı………………….. mutlu, talihli. güçlü.

zayıf………………….. şişman.  güçlü. sağlam,

zayi………………….. buluntu,

zayiat………………….. kazançlar,

zebun………………….. güçlü, zayıf,

zeki………………….. aptal.

zem………………….. övgü.

zengin…………….. fakir, yoksul, parasız, düşkün,

zevce………………….. koca.

zevkli………………sıkıntılı, yavan, zevksiz, kaba.

zıddiyet…………………..  uyum.  geçimlik,

zıt………………………………………. eş.

zıtlaşmak………………….. anlaşmak, uyuşmak.

zifiri………………….. aydınlık, ferah.

zinde………………….. yorgun.

zirve………………….. dip.

ziya………………….. karanlık.

ziyade………………….. az.

zor………………….. kolay.

zoraki………………….. isteyerek.

zorlama………. iyilikle yaptırma, serbest bırakma

zorlu………………….. kolay,

zorluk………………….. kolaylık.

zorumlu………………….. gereksiz

zuhur……………. kaybolma, çekilme, yok olma

zulmet………………….. aydınlık

zulüm………………….. iyilik

züğürt………………….. zengin

Zıt anlamlı sözcükler örnek mini sözlüğü aşağıda verilen linki tıklayıp word belgesi olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
zit-anlamli-sozcukler-sozluk


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 16 Nisan 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.