6. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı

yorumsuz
1.925 kez okundu

6. SINIF İNGİLİZCE 1. DÖNEM 2. YAZILI

6. sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı için öğrenciler ilk beş üniteden sorumlu olmaktadır. Ünitelere göre öğrencilere kazandırılmaya çalışılan iletişimsel işlevler ve beceriler şöyledir; 6. sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı için 1. Ünite; * İnsanların düzenli olarak ne yaptıklarını tanımlama * Basit soruşturma yapma * Saati, günleri ve tarihleri söyleme * Öğrenciler başkalarının yaptıklarını sorabilirler * Öğrenciler bir dizi deyim ve Düzenli eylemlerini ifade etmek için basit ifadeler kullanırlar. * Öğrenciler zaman ve günleri söyleyebilecektir. * Öğrenciler kısa, basit metinleri okuyabilir * Öğrenciler geleneksel dansları tanımlayabilecektir * Öğrenciler ne zaman anlamadıklarını söyleyebileceklerdir 6. sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı için 2. Ünite; * Kabul etme ve reddetme * İnsanların düzenli olarak ne yaptıklarını tanımlama * Basit soruşturma yapma * Dinleme * Farklı adları tanımlayabilme * Bir yemek sohbetinde yiyecek maddeler hakkında konuşabilme * Öğrenciler, yemekleri hakkında bilgi verebilirler * Öğrenciler sevdikleri ve sevmedikleri yiyecekler hakkında konuşabilecektir. * Öğrenciler bir gıda ürününün etiketini okuyabilecektir. * Öğrenciler anlamadıklarını gösterebilecek Basit ifadeler kullanabilirler.

6. sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı için 3. Ünite; * Yerleri tanımlama * İnsanların şimdi ne yaptığını tanımlama * Karşılaştırmalar yapmak * Basit soruşturma yapma * Öğrenciler ifadeleri tanımlayabilecek ve Mevcut olaylarla ilgili cümleler.kurabilecektir * Öğrenciler, Şu anda ne yaptıklarını anlatabilecektir. * Öğrenciler farklı olanları tanımlayabileceklerdir * Öğrenciler iki şey arasında karşılaştırmalar yapabilecektir. * Öğrenciler görsel olarak desteklenen, Kısa, basit, yazılı ifadeleri okuyabilecektir. 6. sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı için 4. Ünite; * Yerleri tanımlama * Hava tahminleri * Öğrenciler hava durumunu sorabilirler. * Öğrenciler Günlük meselelerle (ör. Hava durumu ve duygular) ilgili konuşabilecek ve cevaplayabilecektir 6. sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı için 5. Ünite; * yerleri tanımlama * Duygu ifade etme * Beğenmeleri ve beğenilmeyenlerin ifade edilmesi * Karşılaştırmalar yapmak * Kişisel görüşleri belirleme * Dinleme * Öğrenciler bir dizi deyim ve Duygularını kişisel olarak ifade etmek için basit ifadeler kullanabilirler

İNGİLİZCE 6.SINIF 1.DÖNEM 2. YAZILI ALIŞTIRMALARI

1-It is …………………. today. Let’s make a snowman. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) snowy B) stormy C) windy D) hot Cevap; A seçeneğidir. 2- Emel : How is the weather there today? Ali : It’s snowy and cold. Emel : ………………………. Can you repeat, please? Ali : Sure. It’s snowy and cold. Yukarıdaki konuşmaya uygun düşen ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) What is the weather like? B) We can’t go out. C) I don’t understand. D) I don’t know. Cevap; C seçeneğidir. 3- ‘’Everywhere is white today’’ Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) It’s sunny B) It’s snowy C) It’s rainy D) It’s hot Cevap; B seçeneğidir. 4- Ahmet: How do you feel? leyla: I feel……………… Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruya uygun cevap olamaz? A) happy B) upset C)Chair D) scared Cevap; C seçeneğidir. 5- I feel …………… today because it is snowy. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir? A) happy B) cloudy C) windy D) freezing Cevap; D seçeneğidir. 6- “What is the weather like in summer?” Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabıdır? A) snowy B) stormy C) cold D) warm Cevap; D seçeneğidir. 7- Which one is different? A) wednesday B) tuesday C) sunday D) summer Cevap; D seçeneğidir. 8- Ayşe : …………. do you feel today? Ece : I feel sick. A) Where B) Why C) When D) How Cevap; D seçeneğidir. 9- I can’t see the tree because it is ……………………. A) foggy B) cold C) windy D) warm Cevap; A seçeneğidir.

İNGİLİZCE 6.SINIF 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1)Aşağıdakilerden hangisi “biraz” anlamına gelir?(5P) a-Some b-Any c-There are d-There is 2)Aşağıdakilerden hangisi “hiç” anlamına gelir?(5P) a-Some b-Any c-There are d-There is 3)Aşağıda verilenlerin türkçelerini yazınız.(8×5=40p) How many pencils? ……………………..? How much sugar? ………………………? What is your favourite vegetable? ………………………..? Do you like tomatoes? ………………………………….? Is there any teachers in the teachersroom? ……………………………….? This pen is blue ……………………… Rose is red ………………………… İs this pen yours? …………………..? 4) Milk, cucumber, elephant, eggplant kelimelerini aşağıdaki renkler ile eşleştiriniz.(4×5=20p) Green Grey Purple white 5)Aşağıdaki tabloda boşlukları “Frequency Adverbs (Sıklık Zarfları)” ile doldurunuz.(6×5=30p) Daima, Her zaman ………. Genellikle ………. Often ………. Sometimes ………. Hiçbir zaman ……….

İNGİLİZCE 6.SINIF 1.DÖNEM 2. YAZILI CEVAPLARI

1) Cevap; Aseçeneğidir. 2) ‘’Any’’ hiç anlamına gelir. 3) How many pencils? (Ne kadar kalem?) How much sugar? (Ne kadar şeker?) What is your favourite vegetable? (En sevdiğin sebze nedir?) Do you like tomatoes? (Domatesi sever misin?) Is there any teachers in the teachersroom? (Öğretmenler odasında hiç öğretmen var mı?) This pen is blue. (bu kalem mavidir) Rose is red. (Gül kırmızıdır) İs this pen yours? (bu kalem senin midir?) 4) Green (cucumber) Grey (elephant) Purple (eggplant) White (Milk) 5) Daima, Her zaman Always Genellikle Usually Often Sık sık Sometimes Bazen Hiçbir zaman Never


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler:
Eklenme Tarihi: 21 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.