Türk Dillerinin Sınıflandırılması

yorumsuz
457 kez okundu

Türk Dillerinin Sınıflandırılması
turk-dili-siniflandirilmasi

Kuzey-Batı, Kıpçak Grubu Yedinci yüzyılın başından beri var olan Türk dilleri, zamanla birçok değişime ve etkileşime uğramıştır. Kıtlık ve savaş gibi nedenlerden ötürü ötürü göç etmek zorunda kalan Türkler gittikleri yerlerin dillerinden etkilenerek değişim geçirmişlerdir. Hazar denizini merkez alan göç yollarına göre Kuzey-Batısına yol alan Türkler Kıpçak grubu Türklerindendir. Şu anda birçok Türk dilini barındıran Kuzey-Batı/Kıpçak grubu, Hazar denizinin kuzeyinden geçerek batıya yani Avrupa’ya yönelmiş olan Türk boyu grubudur. Şu anda bilinen Kuzey-Batı/Kıpçak grubundan Türk aileleri şunlardır; 1-Kumık Türkçesi 2-Karaçay-Balkar Türkçesi 3-Kırım Tatarcası 4-Karayim Türkçesi 5-Tatar Türkçesi 6-Başkurt Türkçesi 7-Kırgız Türkçesi 8-Kazak Türkçesi Özellik olarak diğer dil ailelerine göre değişim gösterirler. Türk dillerinin “Genel Türkçe” adı verilen ortak dilden sonraki değişimleri onları farklı lehçe ve diller haline getirmiştir. Orhon ve Uygur Türkçelerinin kurallarında zamanla oluşan değişimler Kuzey-Batı/Kıpçak grubunda şunlardır; 1- Kuzey-Batı/Kıpçak grubu ŞaZ Dili kullanır. Türk dillerini en çok ayıran özellik bazı kelimelerde “ş ” sesine karşılık “l”, “z”sesine karşılık ise “r” sesinin kullanılmasıdır. Bu da Türk dillerini ŞaZ ve LiR Türk dilleri olarak sınıflandırmamıza yol açar. Ancak hâlihazırdaki Türk dillerinden Çuvaşça hariç hepsi ŞaZ Türk dilidir. 2- Kuzey-Batı/Kıpçak grubunda, Genel Türkçeden gelen söz sonu “noktalı g” sesi dudaksılaşarak “w” sesine dönüşür. Örnek olarak ” ag” kelimesi ” aw” haline dönüşür. 3- Kuzey-Batı/Kıpçak grubunda, Genel Türkçeden gelen “lıg” ekinin sonundaki “g” sesi düşerek ” lı,li” eki halini alır. 4- Kuzey-Batı/Kıpçak grubunda, Genel Türkçeden gelen söz başı “t-” sesi korunur. Örnek olarak “tag” kelimesi önce “t-” sesi korunur, daha sonra “g” sesi değişerek “taw” kelimesi halini alır. 5- Kuzey-Batı/Kıpçak grubunda, Genel Türkçede çok heceli sözcük sonlarında bulunan “-g” sesleri düşer. Örnek olarak “kudug” sözcüğü bugün kullandığımız “kuyu” halini alır. 6- Kuzey-Batı/Kıpçak grubunu ve diğer Türk dillerini birbirinden ayıran bir diğer özellik ise “adak”,”ayak” olayıdır. Bu dil özellikleri içerisinde “d,y” değişimi olarak görülür Kuzey-Batı/Kıpçak grubu ise “ayak” grubundandır. 7- Kuzey-Batı/Kıpçak grubunda, Genel Türkçeden gelmiş olan söz başı ” y-“ler ya korunur ya da “j,c” seslerinden birine dönüşür. Örnek olarak “yürek > yürek/jürek/cürök” halini halır. 8- Kuzey-Batı/Kıpçak grubunda, Genel Türkçeden gelmiş olan söz başı ” k-“sesleri korunur. Örnek olarak ” kök > kök ” olarak aynı kalır. 9- Kuzey-Batı/Kıpçak grubunda, Genel Türkçeden gelmiş olan söz sonu “-gan,gen” eki tamamen korunarak aynı haliyle kalır. 10- Kuzey-Batı/Kıpçak grubunda, Genel Türkçeden gelmiş olan söz başı “b-” ler Türkmen Türkçesinde ki gibi tamamen korunur. Örnek olarak “bol > bol, bar > bar ” olarak kalır.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 28 Kasım 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.