Proje Değerlendirme Ölçeği

yorumsuz
13.419 kez okundu

Proje Değerlendirme Ölçeği

Eğitim alanında proje ödevi ve performans ödevi ayrımında en önemli kavram zaman kavramıdır. Öğrencilere verilen performans ödevleri daha kısa süreli iken proje ödevleri daha uzun zaman almaktadır. Proje ödevleri bireysel ya da grup halinde hazırlanabilir. Konu olarak öğrencinin ilgilendiği bir alan varsa öğrencinin bu alanda araştırma yapıp, incelemelerde bulunup, araştırma sonuçlarını yorumlama, görüşünü yansıtma gibi faaliyetlerde bulunması beklenir. Proje hazırlarken öğrencilere farklı çalışmalar yaptırılabilir mesela; öğrencinin istediği bir konuda gözlem yapması şeklinde bir proje oluşturulabilir. Öğrencinin ilgi duyduğu bir alanda maket gibi bir tasarım yapması şeklinde bir proje oluşturulabilir. Konu ile ilgili alandaki kişilerle röportaj yapma şeklinde bir proje oluşturulabilir. Tiyatro gibi yaratıcı drama şeklinde bir proje oluşturulabilir. Sokak hayvanlarına yardım gibi yardım amaçlı çalışmalar şeklinde bir proje oluşturulabilir. Koleksiyon, gezi planlama şeklinde bir proje de oluşturulabilir. Proje değerlendirme ölçeği bu faaliyetleri değerlendirmek üzere kullanılacaktır. Öğrenciler hazırladıkları projeleri raporlaştırarak sunarlar. Projeler Öğrencinin ilgileri çerçevesinde seçilmelidir. Öğretmen, proje sürecinde rehber rolü üstlenmelidir. Öğrenciler projenin üzerine odaklanmalıdır. Öğrenciler proje süresince teşvik etmelidir. Öğrencinin proje sonucu elde ettiği sonuçlar öğretmen ve sınıfın önünde paylaşılmalıdır.

Proje ödevlerinin öğrencilere kattığı olumlu yanlar şöyledir; öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirir. Öğrencilerin özgüvenini artırır. Öğrencilerin bağımsız çalışmalarını sağlar. Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirir. Öğrencilerde sorumluluk duygusunu geliştirir. Öğrencileri akademik çalışma standartlarına alıştırır. Öğrencilerin ilgi alanları ve yeteneklerini keşfedilmesini sağlar. Öğrencilerin öğrenmesini hızlandırır. Öğrencilerin ebeveynleri ile olan ilişkilerini kuvvetlendirir. Öğrencilerin teknolojiyi kullanmasına ve farklı materyalleri kullanarak öğrenmesini sağlar. Tüm bu olumlu yanlarına rağmen proje ödevlerinin hazırlanmasında çeşitli kısıtlar karşımıza çıkmaktadır. Proje değerlendirme ölçeği’nin kullanılacağı proje ödevlerini hazırlarken öğrencilerin payı azdır. Proje hazırlanırken kullanılan materyallerin maliyetleri fazladır. Proje ödevleri fazla zaman harcanmasını gerektirmektedir. Öğrencilerin rehberliğe ihtiyacı fazladır ve öğretmenler yeterince rehberlik sağlayamamaktadır. Projelerin öğrenciler tarafından pek ilgilenilmeyip ebeveynler tarafından hazırlanması durumu vardır. İnternetten elde edilen projeler de öğrencilere kazanım sağlamamaktadır. Öğretmen tarafından hazırlanacak olan proje ödevi değerlendirme ölçeği’nde belli konularda değerlendirme yapılır ve her değerlendirmeye belli bir puan verilmektedir. Sınıfta bulunan tüm öğrenciler için aynı konularda değerlendirme yapılır.

Konu seçimi ve konunun amacına uygunluğu, öğrencinin proje konusu ile ilgili temel kavramları ve bilgileri anlaması ve anlatması, proje raporunun düzeni, görünüşü ve yazım kurallarına uygunluğunun kontrolü, öğrencinin bilgileri bir bütün haline getirmesi ve yaratıcılığının değerlendirilmesi, öğrencinin farklı bilgi kaynaklarını kullanıp kullanmadığının kontrolü, projenin zamanında teslim edilip edilmediğinin kontrolü, gibi konularda puanlama yapılır. Toplamı 100 puan olacaktır. Öğrencilerin başarısı (performansı) hakkında değerlendirme yapabilmek için kontrol listeleri ile dereceleme ölçekleri hazırlanırlar. Öğrencinin hazırladığı projeye ilişkin gözlenmesi gereken davranışları taşıyıp taşımadığını belirlemek için hazırlanır. Genellikle kısa süreli veya anlık değerlendirmelerde kullanılması daha uygundur. Öğrencinin hazırladığı projeye ilişkin gözlenmesi gereken davranışları taşıyıp taşımadığını belirlemek dışında bu davranışların sıklığını belirlemek için hazırlanır. Proje değerlendirme ölçeği belirlenirken proje dereceleme ölçekleri ve kontrol listeleri hazırlanırken şunlara dikkat edilmelidir; Öncelikle ölçülecek durumlar açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Tanımlanan bu davranışlara uygun ölçekler belirlenmelidir. Ölçülen duruma uygun tepki kategorileri ifadelerinin belirlenmelidir. Ölçülen durum için belirlenen tepki kategorilerinin sayısı belirlenmelidir. Ölçeğin hazırlanması sırasında kişilik özellikleri ile tutumların ölçülmesinde olumlu/ olumsuz ifadeler yer almalıdır. Ölçeğin hazırlanmasında ifadelerin açık bir şekilde, anlaşılır olarak yazılmalıdır. Ölçülecek duruma uyan bir puanlama yapılmalıdır. Ölçeğin hazırlanması sırasında amaca uygunluğa dikkat edilmelidir.

Ölçeğin hazırlanması sırasında durumun kapsamının örneklenmesi ve alt ölçüt ana ölçüt davranışlarının kapsamı değerlendirilmelidir. Öğrencinin başarısını ölçmede (performansı) yeterlilik açısından en az bir puan belirlenmelidir. Proje değerlendirme ölçeği için Dereceleme örnekleri;

• Her zaman (5) / Katılıyorum (4) / Genellikle (3) / Bazen (2) / Hiçbir zaman (1)

• Hiç sosyal değil (1) / az sosyal (2) / ne sosyal ne de sosyal değil (3) / sosyal (4) / Çok sosyal (5)

• Çok güzel (5) / Güzel (4) / Ne güzel ne kötü (3) / Kötü (2) / Çok Kötü (1)

• Tamamen Uygun (5) / Uygun (4) / Kararsızım (3) / Uygun Değil (2) / Hiç Uygun Değil (1)

• Her zaman (5) / Genellikle (4) / kararsızım (3) / Bazen (2) / Hiçbir zaman (1)

• Pasif (1) / az pasif (2) / ne aktif ne de pasif (3) / az aktif (4) / aktif (5)

• Kaba (1) / (2) / (3) / (4) / nazik (5)

• Bencil (1) / (2) / (3) / (4) / paylaşımcı (5)

• Tamamen katılıyorum (1) / (2) / (3) / (4) / hiç katılmıyorum (5)

• Proje konusunun özgün olup olmadığıyla ilgili; Hiç özgün değil, taklit (1) / Başkasının konusunu kullanmış, ancak üzerinde biraz farklılık yapmış (2) / başka bir proje konusundan esinlenmiş, ancak büyük oranda kendisi hazırlamış (3) / Proje konusunu tamamı ile kendisi hazırlamış, özgün (4)

• Proje konusunun sunumuyla ilgili; Öğrenci proje metnini tamamı ile metinden okuyor (1) / öğrenci proje metnine bağlı fakat kendiliğinden cümleler de ekliyor (2) / öğrenci proje metnine bağlı olmadan akıcı ifadelerle sunum yapıyor fakat görsel sunum yok (3) / öğrenci proje sunumunu akıcı olarak sunuyor ayrıca görsel materyaller de kullanıyor (4)7


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler:
Eklenme Tarihi: 23 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.