Proje Değerlendirme Ölçeği

yorumsuz
1.900 kez okundu

Proje Değerlendirme Ölçeği

Proje değerlendirme ölçeği öğrencilerin kendi başlarına yapabildikleri araştırma ve geliştirme çalışmalarını en yüksek seviyeye çıkarabilmeleri için belirli konularda proje çalışmaları görevi verilmektedir. Proje değerlendirme ölçeği bir öğrencinin öğrencilik yaşamı içerisinde araştırma, araştırdıklarını yorumlama, yorumladıkları ile sonuca varma becerilerini geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje değerlendirme ölçeği oluşturulurken yapılan çizelgede öncelikle öğrenci bilgileri net bir şekilde belirtilmelidir. Öğrenci adının ve öğrencinin bulunmuş olduğu sınıf şube veya bölüm belirtilmek sureti ile Proje değerlendirme ölçeği ön bilgileri oluşturulmalıdır. Buradaki amaç öğrencinin proje geliştirme yöntemlerinde kendi başına ifade yeteneğinin gelişmesini sağlamaktır. Yapılan bir çalışma karşılığında edinilen bilgiler hayatları boyunca karşılaşabileceği tüm olayların içeriğinde bulunacak faydalı bilgileri kapsayacaktır. Projenin başlangıç aşamasında öğrenci düşünme yeteneğini geliştirerek kendi başına plan yapma ve yaygınlaştırma çabalarını güçlendirmiş olacaktır. Bu kapsamda Proje değerlendirme ölçeği öğrencinin yıl içerisinde sınıfta göstermiş olduğu performanslarının yanında sadece sözlü olarak değil yazılı olarak da kendini ifade etmesinin bir karşılığı olmaktadır. Proje değerlendirme ölçeği oluşturulurken değerlendirme aşamaları gerekli görülen maddelerin derecelendirmesi yapılarak sonuç itibarı ile toplamda elde edilen değer ve derece öğrencinin proje etkinliğini gösterecektir.

Burada gözlenecek öğrenci kazanımları proje içeriğini kapsayacak şekilde maddeler halinde belirtilirken projenin giriş bölümü, gelime bölümü ve sonuç bölümü ayrı ayrı değerlendirmeye alınmalıdır. Proje değerlendirme ölçeği çünkü giriş bölümünde öğrencinin istenilen konu üzerinde ne kadar detaylı araştırma yapımı yapmadığı konuya girişi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılacaktır. Ayrıca geliştirilen projenin gelişme bölümünde detaylar ele alınırken maddeleme yapılmış mı yapılan maddeleme bilgi verici nitelikte olmuş mu buna dikkat edilmelidir. Proje sadece sözlü olarak değerlendirmeye alınmadan öğrencinin geliştirmiş olduğu bilgi aktarımı özelliği gelişme dönemleri olarak da ele alınmalıdır. Yapılan derecelendirmede zayıf olarak görülen noktalar en düşük puanı alırken çok iyi görünen noktalar en yüksek puanı oluşturacak şekilde değerlendirmeye alınmalıdır. Gözlenecek öğrenci kazanımları maddelerini inceleyecek olursak; Proje Hazırlama Süreci ve Proje Değerlendirme Ölçeği bu aşamada Proje değerlendirme ölçeği ele alınırken süreç göz önünde bulundurularak öğrenci verilen süreyi nasıl değerlendirdiği hızlı ve basit bir şekilde mi hazırladı yoksa tüm zamanı kullanarak bütün detayları ele almış mı bu konu üzerinde durulmalıdır. İkinci bir konu olarak projeye uygun bir çalışma planı yapılıp yapılmadığına bakılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken daha önce de söylendiği gibi projeye ana hatlar belirtilerek giriş, gelişme ve sonuç bölümleri ayır ayrı şekillendirme yapılarak detaylar maddelemeler altında ve alt başlıklar gruplandırması yapılarak çözümlenmiş olduğuna dikkat edilmelidir. Burada derecelendirme yapılırken planlama çok iyi değerlendirilerek zayıf kabul edilebilir, orta, iyi ve çok iyi değerleri belirtilerek puanlama yapılmalıdır. bir diğer değerlendirmeye alınacak konu projenin amacının belirlenmesi olmaktadır. Proje amacını belirleme projenin hazırlanması aşamasından bitirilmesine kadar ana hatları oluşturacak madde olmasından dolayı çok iyi değerlendirilmelidir.

Değerlendirme yapılırken istenen konunun anlatılması, bilgi aktarması, kaynakların belirlenmesi ve bu kaynakların ne kadar faydalı olacağının bilincinde bir amaç güdülerek hareket edilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Projenin amacını belirleme ve projeye uygun çalışma planı yapma gibi konuları ihtiyaçları belirleme konusu üzerinde etkili olabileceği düşünülerek bunların devamında Proje değerlendirme ölçeği içinde ihtiyaçları belirleme maddesi olarak da bir derecelendirme yapılması gerekir. Burada dikkat edilecek projenin oluşturulması aşamasında kaynaklar bu kaynaklara ulaşım sağlamak amacı ile hangi ortamlardan yararlanılmış, nerelerden destek alınmış yazılı kaynaklarda veya internet ortamından yapılan araştırmalar yorumlamalar ile değiştirilmiş veya özgünleştirilmiş bir proje oluşturma çalışması yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. İhtiyaçları belirleme aşaması projenin en başta olan önemli maddelerinden olmaktadır. Çünkü ihtiyaçlarının ne olduğunu belirlemeden proje hazırlığın başlayan öğrenci proje oluşturması sırasında yarıda keserek kaynak arayışına gireceğinden projenin bütünlüğü bozulacaktır. Başlangıcından sonuna kadar yapılacak olan Proje değerlendirme ölçeği kaynakları açısından bu madde çok önem kazanmaktadır. Farklı kaynaklardan bilgi toplama Proje değerlendirme ölçeği için ayrı bir madde oluşturmaktadır. Burada önemli olan değerlendirmeye alınacak konu tek kaynak üzerinden hazırlanacak proje farklı detaylar oluşturmadan tek düze bir anlatım üzerinde yalnızca tek fikir olarak kaynak oluşturacağından değişik kaynakların bilgileri proje oluşturma aşamasında kendini gösterecektir. Farklı kaynaklardan bilgi toplama tartışma konularını sunum esnasında ortaya çıkaracağından projenin oluşturmasını hangi kaynaklardan faydalandığı bu aşamada kendini gösterecektir. Proje değerlendirme ölçeği bir diğer değerlendirme maddesi olarak projeyi plana göre gerçekleştirme çalışmalarının nasıl yapıldığını değerlendirme aşamasıdır. Çünkü bir plan hazırlamadan proje geliştirildiğinde üstün körü yavan bilgi içermeyen sadece verilen görevi üzerinden atma çabasını hedefleyeceğinden plansız çalışmanın bu değerlendirme aşamasında açıkça görülmesi mümkündür.

Plansız yapılan çalışmalar sürekliliği olmayan bir anlatım, bölük pörçük bilgiler sürükleyici olamayan bilgi aktarımını ortaya çıkartacaktır. Proje değerlendirme ölçeği olarak buraya kadar sayılan maddeler ana başlık Proje hazırlama süreci Proje amacını belirleme Projeye uygun çalışma planı İhtiyaçları belirleme Farklı kaynaklardan bilgi toplama Projeyi plana göre gerçekleştirme Değerlendirme maddeleri olarak projenin ana hatlarını derecelendirmesini yapmada olanak sağlayacak ana başlıklar olmaktadır. bu başlıkların karşılığında verilecek derecelendirme zayıf durumda, kabul edilebilir durumda, orta seviyede, iyi durumda veya çok iyi durumda olarak not sistemine tabi tutularak bunların toplamı alındığında projenin hazırlama sürecindeki öğrencinin başarı derecesi elde edilmiş olacaktır. Projenin İçeriği ve Proje Değerlendirme Ölçeği Proje değerlendirme ölçeği olarak değerlendirme yapılırken projenin içeriğinde bulunan Türkçeyi doğru kullanma ve yazma başarısının ele alınması gerekmektedir. Bunun yanında verilene bilgilerin doğruluğu elde olan kaynaklar ile karşılaştırılarak tespit edilmeli proje hazırlama aşamasında ve tamamında toplanmış olan bilgilerin analiz edilerek projeye aktarılmış olup olmadığı ele alınacak önemli konulardandır. Değişik kaynaklardan elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma projenin detay aşamaların oluşturan en önemli unsurlarıdır. Birçok kaynaktan toplanan bilgilerin düzenlenmesi projenin planına uygun hale getirilmesi bir diğer Proje değerlendirme ölçeği kapsamında yer alan önemli noktadır. Projeler öğrencilerin kritik düşünme becerisini gösterme aşamasında etkili olan dönüm noktaları olmaktadır. burada en önemli dikkat edilecek konu kaynaklardan elde edilen bilgilerin öğrencinin kendi yaratıcılık yeteneğini kullanma becerisini ortaya koyarak proje dahilinde değerlendirme yapabilmesidir.

Sunum Yapma ve Proje Değerlendirme Ölçeği Proje değerlendirme ölçeği göz önüne alındığında sözlü olarak öğrencinin bütün becerilerini ortaya koyacağı nokta burası olmaktadır. Burada yapılacak değerlendirmelerde Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma yeteneğine sunum esnasında proje kapsamından kopmadan sorulan sorulara cevap verebilme yeteneği ayrıca konuyu sunumu esnasında dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma hazırlamış olduğu değerlendirmelidir. Sunuyu tespit ettiği hedefe yönelik materyaller ile destekleme çalışmaları sunu esnasında akıcı bir dil kullanarak dinleyicilerin dikkatini çekebilmek için beden dilini kullanma hazırlamış olduğu proje kapsamında verilen süreyi bilgi aktarımı amaçlı kullanma için verilen sürede sunuyu yapması gözlemlenmelidir. Sunum sırasında ki özgüvenini koruyarak severek sunu yapma yeteneklerini tek tek inceleyerek ve gözlemleyerek Proje değerlendirme ölçeği hazırlanması ve derecelendirmenin genel toplam aşamasında öğrencinin proje hazırlama ve sunma başarısını tespit etmek için kullanılması gerekmektedir. bu çalışmalar kapsamında Proje değerlendirme ölçeği öğrencinin 1 yıl süre içerisinde edinmiş olduğu bilgi ve becerileri de sunum esnasında Türkçe kullanma yeteneği ve akıcı konuşması derslere olan katılımı çerçevesinde kendini net bir şekilde gösterecektir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 5 Eylül 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.