BÖP 2016 Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı Örnek Planı

yorumsuz
22.744 kez okundu

BÖP 2016 Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı Örnek Planına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:  Mert TABAK

Sınıfı:                                 8                                                               26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012

 

Ders / Konu HAYAT BİLGİSİ                    Evimiz ve ailemiz – Aile bireylerinin görevleri
Öğrencinin Performans Düzeyi Mert, 8. sınıfa devam eden 14 yaşında bir erkek öğrencidir. Arkadaşlarını, öğretmenini  bilir, gösterir. Vücudun bölümlerini gösterir. Okulunu, kuralları tanımada, sağlıklı beslenme yollarını,  günleri mevsim ve ayları söylemede hava şartlarına göre giyinmede sınırlılığa sahiptir.
Uzun Dönemli Amaç

 

Mert  hayat bilgisi ile ilgili becerileri kazanır.
Kısa Dönemli Hedef

 

Mert, . Ailedeki bireylerin görevlerini bilir.
Öğretimsel Hedef

 

(Beceri öğretimi olduğu için tüm öğretimsel hedefler tek bir BÖP üzerinde verilmiştir.)
Öğretim Süreci

A) Öğretimin yapıldığı yer

 

Sınıf ortamı

B) Araç-gereçler Oyun alanı,spor giysileri.
C) Öğretimde kullanılan yöntemler/teknikler Açık anlatım, Tekrarlama, Doğrudan öğretim yöntemi, soru-cevap, gösterip yaptırma,

 

D) Süre 26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012
E) Dersin işlenişi

 

Çalışmaya başlarken öğrencinin dikkati çekilecek, çalışmanın amacı, uyması gereken kurallar ve çalışmayı bitirdiğinde kazanacağı ödül  öğrenciye söylenecek ve çalışmada kullanılacak araç-gereçler tanıtılacaktır. Daha sonra öğretmen evde kimlerin bulunduğunu sorar. Öğrenci, kişilerin adlarını söyler.  Öğretmen, kendi evinde bulunan anne, baba ve çocukların adlarını söyler. Adı söylenen kişilerin evde ne iş yaptıklarını söyleyerek model olur.Öğrenciden de evde bulunanlar hakkında verilen örnek açıklamaları yapmasını ister. Daha sonra oyuna geçilir. Öğrenci becerinin basamaklarını yerine getiriyorsa ödüllendirilecek, yerine getiremiyorsa uygun ipucundan başlanarak, yardımla öğrencinin basamakları yerine getirmesi sağlanacaktır. Daha sonra öğrencinin her beceri basamağındaki durumu BÖP Değerlendirme Formu’na kaydedilecektir.

 

F) Değerlendirme

 

BÖP değerlendirme formu kullanılarak başlangıç, öğretim süreci ve izleme değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 

 

        Hasan TÜRKMEN                                                                                    İbrahim AYHAN

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni                                                                           Müdür Yardımcısı

 

BÖP DEĞERLENDİRME FORMU

 

Öğretimsel Hedefler

Başlangıç

Değerlendirmesi

1. Söylenen aile bireyinin yaptığı işleri söyler.
2. Ailede kendi üzerine düşen işleri söyler
 

 

Değerlendirme sistemi:  +: Bağımsız           S: Sözel yardım            M: Model olma              F: Fiziksel yardım

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP) FORMU

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:  Mert TABAK

Sınıfı:                                 8                                                               26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012

 

Ders / Konu BESLENME  BİLGİSİ                 Peçete kullanma
Öğrencinin Performans Düzeyi Mert, 8. sınıfa devam eden 14 yaşında bir erkek öğrencidir. Eliyle yiyecek yiyebilir,bardaktan sıvı içebilir, peçete serebilir, Kaşıkla katı yiyecek yiyebilir. Çatal kullanma, bıçak kullanma, yemek yerken izlenmesi gereken sırayı bilmede sınırlılığa sahiptir.
Uzun Dönemli Amaç

 

Mert beslenme bilgisi becerileri kazanır.
Kısa Dönemli Hedef

 

Mert  Kumaş peçeteyi serer.
Öğretimsel Hedef

 

(Beceri öğretimi olduğu için tüm öğretimsel hedefler tek bir BÖP üzerinde verilmiştir.)
Öğretim Süreci

A) Öğretimin yapıldığı yer

 

Sınıf ortamı

B) Araç-gereçler Pipet, bardak, su.
C) Öğretimde kullanılan yöntemler/teknikler Açık anlatım, Tekrarlama, Doğrudan öğretim yöntemi, soru-cevap, gösterip yaptırma,

 

D) Süre 26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012
E) Dersin işlenişi

 

Çalışmaya başlarken öğrencinin dikkati çekilecek, çalışmanın amacı, uyması gereken kurallar ve çalışmayı bitirdiğinde kazanacağı ödül  öğrenciye söylenecek ve çalışmada kullanılacak araç-gereçler tanıtılacaktır. Daha sonra öğretmen eline peçeteyi alıp masa üzerine koyar, peçetenin üst katını açar daha sonra diğer katını açıp peçeteyi düzelterek öğrenciye model olur. Öğrencinin de öğretmenin yaptığı şekilde masa üzerine peçeteyi sermesini ister. Öğrenci başarılı olursa oyuna geçilir. Öğrenci becerinin basamaklarını yerine getiriyorsa ödüllendirilecek, yerine getiremiyorsa uygun ipucundan başlanarak, yardımla öğrencinin basamakları yerine getirmesi sağlanacaktır. Daha sonra öğrencinin her beceri basamağındaki durumu BÖP Değerlendirme Formu’na kaydedilecektir.

 

F) Değerlendirme

 

BÖP değerlendirme formu kullanılarak başlangıç, öğretim süreci ve izleme değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 

 

        Hasan TÜRKMEN                                                                                     İbrahim AYHAN

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni                                                                           Müdür Yardımcısı

 

BÖP DEĞERLENDİRME FORMU

 

Öğretimsel Hedefler

Başlangıç

Değerlendirmesi

1. Peçeteyi alır.
2. Peçeteyi masanın üzerine koyar.
3. Peçetenin üst katını açar.
4. Peçetenin diğer katını açar.
5. Peçeteyi eliyle düzeltir

Değerlendirme sistemi:  +: Bağımsız           S: Sözel yardım            M: Model olma              F: Fiziksel yardım

 

 

 

 

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP) FORMU

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:  Mert TABAK

Sınıfı:                                 8                                                               26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012

 

Ders / Konu DİL VE KONUŞMA GELİŞİMİ           Dudak esnekliğini geliştirici hareketler

 

Öğrencinin Performans Düzeyi Mert, 8. sınıfa devam eden 14 yaşında bir erkek öğrencidir.Sesin kaynağını bulabilmekte, sesleri ayırt edebilmektedir.Emme çalışması yapabilmektedir.Nefesini kontrolde,Dil, dudak ve çene esnekliğini geliştirici çalışmada dinleme ve izleme becerilerini bilmede sınırlılığa sahiptir.
Uzun Dönemli Amaç

 

Mert dil ve konuşma gelişimi ile ilgili becerileri kazanır.
Kısa Dönemli Hedef

 

Mert, . Dudak esnekliğini geliştirici çalışmalar yapar.
Öğretimsel Hedef

 

(Beceri öğretimi olduğu için tüm öğretimsel hedefler tek bir BÖP üzerinde verilmiştir.)
Öğretim Süreci

A) Öğretimin yapıldığı yer

 

Sınıf ortamı

B) Araç-gereçler Sınıf içinde eşyalar, çanta, kitap defter, kalem yazı tahtası tebeşir.
C) Öğretimde kullanılan yöntemler/teknikler Açık anlatım, Tekrarlama, Doğrudan öğretim yöntemi, soru-cevap, gösterip yaptırma,

 

D) Süre 26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012
E) Dersin işlenişi

 

Çalışmaya başlarken öğrencinin dikkati çekilecek, çalışmanın amacı, uyması gereken kurallar ve çalışmayı bitirdiğinde kazanacağı ödül  öğrenciye söylenecek ve çalışmada kullanılacak araç-gereçler tanıtılacaktır. Daha sonra öğretmen sınıf içinde öğrenciye dönerek dudağını büzer, daha sonra gerer, sağa doğru hareket ettirerek öpme sesi çıkarmaya çalışır. Aynı hareketi yapabileceğini söyler. Öğrenciden de dudaklarını büzme, germe, hareket ettirme ve öpme sesi çıkarmasını ister. Daha sonra oyuna geçilir. Öğrenci becerinin basamaklarını yerine getiriyorsa ödüllendirilecek, yerine getiremiyorsa uygun ipucundan başlanarak, yardımla öğrencinin basamakları yerine getirmesi sağlanacaktır. Daha sonra öğrencinin her beceri basamağındaki durumu BÖP Değerlendirme Formu’na kaydedilecektir.

 

F) Değerlendirme

 

BÖP değerlendirme formu kullanılarak başlangıç, öğretim süreci ve izleme değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 

 

        Hasan TÜRKMEN                                                                                    İbrahim AYHAN

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni                                                                           Müdür Yardımcısı

 

 

BÖP DEĞERLENDİRME FORMU

 

Öğretimsel Hedefler

Başlangıç

Değerlendirmesi

1. Dudaklarını büzer.
2. Dudaklarını gerer.
3. Dudaklarını sağa sola hareket ettirir.

 

4. Öpme sesi çıkarır.

Değerlendirme sistemi:  +: Bağımsız           S: Sözel yardım            M: Model olma              F: Fiziksel yardım

 

 

 

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP) FORMU

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:  Mert TABAK

Sınıfı:                                 8                                                               26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012

 

Ders / Konu MATEMATİK                              Rakamları yazma

 

Öğrencinin Performans Düzeyi Mert, 8. sınıfa devam eden 14 yaşında bir erkek öğrencidir.beşe kadar ritmik sayabilmekte,doğal sayıları söylemede, varlıklar arası ilişkileri söylemede, dört işlem  becerilerini bilmede sınırlılığa sahiptir.
Uzun Dönemli Amaç

 

Mert,  matematik ile ilgili becerileri kazanır.
Kısa Dönemli Hedef

 

Mert, Rakam yazma çalışmaları yapar.
Öğretimsel Hedef

 

(Beceri öğretimi olduğu için tüm öğretimsel hedefler tek bir BÖP üzerinde verilmiştir.)
Öğretim Süreci

A) Öğretimin yapıldığı yer

 

Sınıf ortamı

B) Araç-gereçler Sınıf içinde eşyalar, kitap, defter, kalem yazı tahtası tebeşir çeşitli kalemler.
C) Öğretimde kullanılan yöntemler/teknikler Açık anlatım, Tekrarlama, Doğrudan öğretim yöntemi, soru-cevap, gösterip yaptırma,

 

D) Süre 26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012
E) Dersin işlenişi

 

Çalışmaya başlarken öğrencinin dikkati çekilecek, çalışmanın amacı, uyması gereken kurallar ve çalışmayı bitirdiğinde kazanacağı ödül  öğrenciye söylenecek ve çalışmada kullanılacak araç-gereçler tanıtılacaktır. Daha sonra öğretmen tahtaya rakamları yazar.Havada el kol hareketleriyle yazar, öğrencinin tekrar etmesini ister. Tahtada satır aralığına rakamları yazacağını söyler. Rakamları yazarak model olur. Öğrenciden de öğretmenin yaptığı gibi önce tahtaya daha sonra defterine rakamları yazmasını ister. Daha sonra oyuna geçilir. Öğrenci becerinin basamaklarını yerine getiriyorsa ödüllendirilecek, yerine getiremiyorsa uygun ipucundan başlanarak, yardımla öğrencinin basamakları yerine getirmesi sağlanacaktır. Daha sonra öğrencinin her beceri basamağındaki durumu BÖP Değerlendirme Formu’na kaydedilecektir.

 

F) Değerlendirme

 

BÖP değerlendirme formu kullanılarak başlangıç, öğretim süreci ve izleme değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 

 

        Hasan TÜRKMEN                                                                                    İbrahim AYHAN

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni                                                                           Müdür Yardımcısı

 

 

BÖP DEĞERLENDİRME FORMU

 

Öğretimsel Hedefler

Başlangıç

Değerlendirmesi

1. Havada, masada vb. yerde kol ve el hareketleri ile rakamları yazar.
2. Nesnelerle rakamları yazar.
3. Satır aralığına bakarak rakamları yazar.
4. Söylenen rakamı satır aralığına yazar.

Değerlendirme sistemi:  +: Bağımsız           S: Sözel yardım            M: Model olma              F: Fiziksel yardım

 

 

 

 

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP) FORMU

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:  Mert TABAK

Sınıfı:                                 8                                                               26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012

 

Ders / Konu  GÖRSEL SANATLAR                    Kağıt yırtma çalışmaları
Öğrencinin Performans Düzeyi Mert 8. sınıfa devam eden 14 yaşında bir erkek öğrencidir.Araç gerecini düzenli kullanır.Yoğurma yapar, kalem ve pastel boya ile sınırlı boyama yapar. Rast gele kağıt yırtar. Kırmızı rengi bilir. Sulu boya ile boyama yapmada,baskı yapmada, kağıt katlama ve kesmede sınırlılığa sahiptir.
Uzun Dönemli Amaç

 

Mert görsel sanatlar becerileri kazanır.
Kısa Dönemli Hedef

 

Mert Kağıt yırtma çalışması yapar.
Öğretimsel Hedef

 

(Beceri öğretimi olduğu için tüm öğretimsel hedefler tek bir BÖP üzerinde verilmiştir.)
Öğretim Süreci

A) Öğretimin yapıldığı yer

 

Sınıf ortamı

B) Araç-gereçler Resim defteri, boyalar
C) Öğretimde kullanılan yöntemler/teknikler Açık anlatım, Tekrarlama, Doğrudan öğretim yöntemi, soru-cevap, gösterip yaptırma,

 

D) Süre 26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012
E) Dersin işlenişi

 

Çalışmaya başlarken öğrencinin dikkati çekilecek, çalışmanın amacı, uyması gereken kurallar ve çalışmayı bitirdiğinde kazanacağı ödül  öğrenciye söylenecek ve çalışmada kullanılacak araç-gereçler tanıtılacaktır. Daha sonra öğretmen eline kağıt alır. Kağıdı üst kenarından tutar, ellerini zıt yönde hareket ettirip kağıdı yırtarak öğrenciye model olur. Öğrencinin öğretmenden gördüğü şekilde kağıt yırtma çalışması yapmasını ister. Öğrenci becerinin basamaklarını yerine getiriyorsa ödüllendirilecek, yerine getiremiyorsa uygun ipucundan başlanarak, yardımla öğrencinin basamakları yerine getirmesi sağlanacaktır. Daha sonra öğrencinin her beceri basamağındaki durumu BÖP Değerlendirme Formu’na kaydedilecektir.

 

F) Değerlendirme

 

BÖP değerlendirme formu kullanılarak başlangıç, öğretim süreci ve izleme değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 

 

        Hasan TÜRKMEN                                                                                   İbrahim AYHAN

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni                                                                           Müdür Yardımcısı

 

BÖP DEĞERLENDİRME FORMU

 

Öğretimsel Hedefler

Başlangıç

Değerlendirmesi

1. Elleriyle kâğıdın üst kenarından tutar.
2. Ellerini zıt yönde hareket ettirir.
 

 

Değerlendirme sistemi:  +: Bağımsız           S: Sözel yardım            M: Model olma              F: Fiziksel yardım

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP) FORMU

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:  Mert TABAK

Sınıfı:                                 8                                                               26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012

 

Ders / Konu BEDEN EĞİTİMİ                     . Atlama çalışmaları
Öğrencinin Performans Düzeyi Mert 8. sınıfa devam eden 14 yaşında bir erkek öğrencidir. Vücudun bölümlerini tanıyabilmekte, vücudun bölümlerini hareket ettirebilmektedir. Yürüme, koşma, sıçrama atlama, top yuvarlama, top atma yapabilmektedir. Taklidi hareketler yapmada, düzen alıştırmalarında sınırlılığa sahiptir.
Uzun Dönemli Amaç

 

Mert beden eğitimi becerileri kazanır.
Kısa Dönemli Hedef

 

Mert. atlama çalışmaları yapar.
Öğretimsel Hedef

 

(Beceri öğretimi olduğu için tüm öğretimsel hedefler tek bir BÖP üzerinde verilmiştir.)
Öğretim Süreci

A) Öğretimin yapıldığı yer

 

Sınıf ortamı

B) Araç-gereçler Oyun alanı, spor giysileri.
C) Öğretimde kullanılan yöntemler/teknikler Açık anlatım, Tekrarlama, Doğrudan öğretim yöntemi, soru-cevap, gösterip yaptırma,

 

D) Süre 26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012
E) Dersin işlenişi

 

Çalışmaya başlarken öğrencinin dikkati çekilecek, çalışmanın amacı, uyması gereken kurallar ve çalışmayı bitirdiğinde kazanacağı ödül  öğrenciye söylenecek ve çalışmada kullanılacak araç-gereçler tanıtılacaktır. Daha sonra öğretmen okul bahçesinde öğrenciyle kum havuzuna gider. Yumuşak zemine atlama yapar. Duvar kenarından havuz içine atlama davranışı yaparak öğrenciye model olur. Öğrenciden de örnek olarak yapmasını ister. Öğrenciyle birlikte atlama çalışması yapılır.Daha sonra oyuna geçilir. Öğrenci becerinin basamaklarını yerine getiriyorsa ödüllendirilecek, yerine getiremiyorsa uygun ipucundan başlanarak, yardımla öğrencinin basamakları yerine getirmesi sağlanacaktır. Daha sonra öğrencinin her beceri basamağındaki durumu BÖP Değerlendirme Formu’na kaydedilecektir.

 

F) Değerlendirme

 

BÖP değerlendirme formu kullanılarak başlangıç, öğretim süreci ve izleme değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 

 

        Hasan TÜRKMEN                                                                                    İbrahim AYHAN

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni                                                                           Müdür Yardımcısı

 

BÖP DEĞERLENDİRME FORMU

 

Öğretimsel Hedefler

Başlangıç

Değerlendirmesi

1. Yumuşak zemine koşarak atlar.
2. Üstüne çıktığı belli yükseklikteki araçtan atlar.

 

 

 

Değerlendirme sistemi:  +: Bağımsız           S: Sözel yardım            M: Model olma              F: Fiziksel yardım

 

 

 

 

 

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP) FORMU

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:  Mert TABAK

Sınıfı:                                 8                                                              26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012

 

Ders / Konu MÜZİK                              Sesleri taklit edebilme
Öğrencinin Performans Düzeyi Mert 8. sınıfa devam eden 14yaşında bir erkek öğrencidir.Sesin kaynağını bulabilmekte, sesleri ayırt edebilmektedir.Emme çalışması yapabilmektedir.Nefesini kontrolde,Dil, dudak ve çene esnekliğini geliştirici çalışmada dinleme ve izleme becerilerini bilmede sınırlılığa sahiptir.
Uzun Dönemli Amaç

 

Mert müzik ile ilgili becerileri kazanır.
Kısa Dönemli Hedef

 

Mert, Sesleri taklit etme çalışmaları yapar.
Öğretimsel Hedef

 

(Beceri öğretimi olduğu için tüm öğretimsel hedefler tek bir BÖP üzerinde verilmiştir.)
Öğretim Süreci

A) Öğretimin yapıldığı yer

 

Sınıf ortamı

B) Araç-gereçler Ders kitabı, yazı tahtası, tebeşir, bilinen çalgıların resimleri
C) Öğretimde kullanılan yöntemler/teknikler Açık anlatım, Tekrarlama, Doğrudan öğretim yöntemi, soru-cevap, gösterip yaptırma,

 

D) Süre 26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012
E) Dersin işlenişi

 

Çalışmaya başlarken öğrencinin dikkati çekilecek, çalışmanın amacı, uyması gereken kurallar ve çalışmayı bitirdiğinde kazanacağı ödül  öğrenciye söylenecek ve çalışmada kullanılacak araç-gereçler tanıtılacaktır. Daha sonra öğretmen öğrenciye çeşitli sesler dinleteceğini, bu sesleri taklit edeceğini öğrencinin de aynı şekilde taklit çalışması yapacağını söyler. Örnek olarak ses dinlenip sesin taklidi yapılarak model olur. Öğrenciden de sesleri dinleyip taklit yapmasını ister. Daha sonra oyuna geçilir. Öğrenci becerinin basamaklarını yerine getiriyorsa ödüllendirilecek, yerine getiremiyorsa uygun ipucundan başlanarak, yardımla öğrencinin basamakları yerine getirmesi sağlanacaktır. Daha sonra öğrencinin her beceri basamağındaki durumu BÖP Değerlendirme Formu’na kaydedilecektir.

 

F) Değerlendirme

 

BÖP değerlendirme formu kullanılarak başlangıç, öğretim süreci ve izleme değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 

 

        Hasan TÜRKMEN                                                                                    İbrahim AYHAN

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni                                                                           Müdür Yardımcısı

 

 

BÖP DEĞERLENDİRME FORMU

 

Öğretimsel Hedefler

Başlangıç

Değerlendirmesi

1. Dinletilen sesi taklit eder.
2. Gösterilen varlığın sesini taklit eder.

 

 

 

Değerlendirme sistemi:  +: Bağımsız           S: Sözel yardım            M: Model olma              F: Fiziksel yardım

 

 

 

 

 

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP) FORMU

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:  Mert TABAK

Sınıfı:                                 8                                                               26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012

 

Ders / Konu  TOPLUMSAL UYUM BECERİLERİ       . Ayakkabı giyme
Öğrencinin Performans Düzeyi Mert,8. sınıfa devam eden 14 yaşında bir erkek öğrencidir.Ellerini yüzünü yıkayabiliyor. Giysilerini çıkarabiliyor.Masa silip çöp toplayabiliyor. Başkaları ile ilişki kurma, tırnak kesme, tuvalet temizliği, kilitli kapıyı açma, düğme ilikleme, giysileri katlama, ayakkabı boyama, bağcık bağlamada sınırlılığa sahiptir.
Uzun Dönemli Amaç

 

Mert toplumsal uyum becerileri kazanır.
Kısa Dönemli Hedef

 

Mert, . Ayakkabı giyer.
Öğretimsel Hedef

 

(Beceri öğretimi olduğu için tüm öğretimsel hedefler tek bir BÖP üzerinde verilmiştir.)
Öğretim Süreci

A) Öğretimin yapıldığı yer

 

Sınıf ortamı

B) Araç-gereçler Tırnak makası gazete, örtü, su ve sabun, havlu peçete.
C) Öğretimde kullanılan yöntemler/teknikler Açık anlatım, Tekrarlama, Doğrudan öğretim yöntemi, soru-cevap, gösterip yaptırma,

 

D) Süre 26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012
E) Dersin işlenişi

 

Çalışmaya başlarken öğrencinin dikkati çekilecek, çalışmanın amacı, uyması gereken kurallar ve çalışmayı bitirdiğinde kazanacağı ödül  öğrenciye söylenecek ve çalışmada kullanılacak araç-gereçler tanıtılacaktır. Daha sonra öğretmen eline ayakkabıyı alır. Ayakkabının dilini tutar,ayağını ayakkabının içine yerleştirip bağcıkları sıkılaştırır.Bağcığı düğümleyip fiyonk yaparak öğrenciye göstererek model olur. Öğrencinin de öğretmenin yaptığı gibi ayakkabı giyme çalışması yapmasını ister. Ayakkabıyı giyerken ters düz oluşuna dikkat etmesi gerektiğini söyler. Öğrenci becerinin basamaklarını yerine getiriyorsa ödüllendirilecek, yerine getiremiyorsa uygun ipucundan başlanarak, yardımla öğrencinin basamakları yerine getirmesi sağlanacaktır. Daha sonra öğrencinin her beceri basamağındaki durumu BÖP Değerlendirme Formu’na kaydedilecektir.

 

F) Değerlendirme

 

BÖP değerlendirme formu kullanılarak başlangıç, öğretim süreci ve izleme değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 

 

        Hasan TÜRKMEN                                                                                    İbrahim AYHAN

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni                                                                           Müdür Yardımcısı

 

BÖP DEĞERLENDİRME FORMU

 

Öğretimsel Hedefler

Başlangıç

Değerlendirmesi

1. Ayakkabının dilini tutar.
2. Ayağını ayakkabının içine yerleştirir.
3. Bağcıkları sıkılaştırır.
4. Düğüm yapar.
5. Fiyonk yapar/bantları kapatır.

Değerlendirme sistemi:  +: Bağımsız           S: Sözel yardım            M: Model olma              F: Fiziksel yardım

 

 

 

 

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP) FORMU

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:  Mert TABAK

Sınıfı:                                 8                                                               26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012

 

Ders / Konu  OKUMA YAZMA                    Tümce okuma çalışmaları
Öğrencinin Performans Düzeyi Mert 8 sınıfa devam eden 14 yaşında bir erkek öğrencidir.Sesleri tanımakta, okuma yapabilmektedir. Okuduğunu anlamakta , yazılı anlatım yapmada, söylenen sözcükleri yazmada sınırlılığa sahiptir.
Uzun Dönemli Amaç

 

Mert okuma yazma becerileri kazanır.
Kısa Dönemli Hedef

 

Mert, . Tümce okuma çalışmaları yapar.
Öğretimsel Hedef

 

(Beceri öğretimi olduğu için tüm öğretimsel hedefler tek bir BÖP üzerinde verilmiştir.)
Öğretim Süreci

A) Öğretimin yapıldığı yer

 

Sınıf ortamı

B) Araç-gereçler Çeşitli okuma metinleri, heceler, hikaye ve masal kitapları, gazeteler.
C) Öğretimde kullanılan yöntemler/teknikler Açık anlatım, Tekrarlama, Doğrudan öğretim yöntemi, soru-cevap, gösterip yaptırma,

 

D) Süre 26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012
E) Dersin işlenişi

 

Çalışmaya başlarken öğrencinin dikkati çekilecek, çalışmanın amacı, uyması gereken kurallar ve çalışmayı bitirdiğinde kazanacağı ödül  öğrenciye söylenecek ve çalışmada kullanılacak araç-gereçler tanıtılacaktır. Daha sonra öğretmen sınıf içinde tahtaya basit tümceler yazar, öğrencinin dikkatini çekerek model olur. Öğrencinin de tahtaya yazılan tümceleri okumasını ister. Okumanın sınıfça yapılacağı söylenip okumaları istenir. Doğru okumaya dikkat çekilir. Öğrenci becerinin basamaklarını yerine getiriyorsa ödüllendirilecek, yerine getiremiyorsa uygun ipucundan başlanarak, yardımla öğrencinin basamakları yerine getirmesi sağlanacaktır. Daha sonra öğrencinin her beceri basamağındaki durumu BÖP Değerlendirme Formu’na kaydedilecektir.

 

F) Değerlendirme

 

BÖP değerlendirme formu kullanılarak başlangıç, öğretim süreci ve izleme değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 

 

        Hasan TÜRKMEN                                                                                   İbrahim AYHAN

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni                                                                           Müdür Yardımcısı

 

BÖP DEĞERLENDİRME FORMU

 

Öğretimsel Hedefler

Başlangıç

Değerlendirmesi

1. Verilen tümceyi tek başına okur.

 

2. Verilen tümceyi sınıfla birlikte okur

 

 

 

Değerlendirme sistemi:  +: Bağımsız           S: Sözel yardım            M: Model olma              F: Fiziksel yardım

 

 

 

 

 

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP) FORMU

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:  Mert TABAK

Sınıfı:                                 8                                                               26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012

 

Ders / Konu  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ     Dualarımız
Öğrencinin Performans Düzeyi Mert, 8. sınıfa devam eden 14 yaşında bir erkek öğrencidir. Dimimizin İslam olduğunu,namazın islamın şartlarından biri olduğunu bilmektedir. Peygamberimizle ilgili, namaz, abdestle ilgili bilgilerde sınırlılığa sahiptir.
Uzun Dönemli Amaç

 

Mert,  din kültürü ve ahlak bilgisi becerileri kazanır.
Kısa Dönemli Hedef

 

Mert, Duanın anlamını bilir.
Öğretimsel Hedef

 

(Beceri öğretimi olduğu için tüm öğretimsel hedefler tek bir BÖP üzerinde verilmiştir.)
Öğretim Süreci

A) Öğretimin yapıldığı yer

 

Sınıf ortamı

B) Araç-gereçler Ders kitabı, namazla ilgili resimler ve yazılar.
C) Öğretimde kullanılan yöntemler/teknikler Açık anlatım, Tekrarlama, Doğrudan öğretim yöntemi, soru-cevap, gösterip yaptırma,

 

D) Süre 26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012
E) Dersin işlenişi

 

Çalışmaya başlarken öğrencinin dikkati çekilecek, çalışmanın amacı, uyması gereken kurallar ve çalışmayı bitirdiğinde kazanacağı ödül  öğrenciye söylenecek ve çalışmada kullanılacak araç-gereçler tanıtılacaktır. Daha sonra öğretmen öğrenciye hiç dua yapıp yapmadığını sorar. Öğretmen duaların Allah tarafından işitildiğini söyler. Duaların sevinçli veya üzüntülü anlarımızda yapıldığını söyleyerek model olur. Öğrencinin de öğretmenin anlattığı şekilde dualarla ilgili öğrendiklerini tekrar etmesini ister. Öğrenci becerinin basamaklarını yerine getiriyorsa ödüllendirilecek, yerine getiremiyorsa uygun ipucundan başlanarak, yardımla öğrencinin basamakları yerine getirmesi sağlanacaktır. Daha sonra öğrencinin her beceri basamağındaki durumu BÖP Değerlendirme Formu’na kaydedilecektir.

 

F) Değerlendirme

 

BÖP değerlendirme formu kullanılarak başlangıç, öğretim süreci ve izleme değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 

 

        Hasan TÜRKMEN                                                                                    İbrahim AYHAN

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni                                                                           Müdür Yardımcısı

 

BÖP DEĞERLENDİRME FORMU

 

Öğretimsel Hedefler

Başlangıç

Değerlendirmesi

4. Duaların Allah tarafından işitildiği ve kabul edildiğini söyler.

 

5. Duaların sevinçli/üzüntülü anlarda yapıldığını söyler

 

 

 

Değerlendirme sistemi:  +: Bağımsız           S: Sözel yardım            M: Model olma              F: Fiziksel yardım

 

 

 

 

 

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP) FORMU

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:  Mustafa DEDEOĞLU

Sınıfı:                                 4                                                               26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012

 

Ders / Konu  TRAFİK GÜVENLİĞİ VE İLKYARDIM      Trafik nedir?
Öğrencinin Performans Düzeyi Mustafa 4.. sınıfa devam eden 10 yaşında bir erkek öğrencidir. Ellerini yüzünü yıkayabiliyor. Giysilerini çıkarabiliyor. Masa silip çöp toplayabiliyor. Başkaları ile ilişki kurma, tırnak kesme, tuvalet temizliği, kilitli kapıyı açma, düğme ilikleme, giysileri katlama, ayakkabı boyama, bağcık bağlamada sınırlılığa sahiptir.
Uzun Dönemli Amaç

 

Mustafa trafik güvenliği ilkyardım becerileri kazanır.
Kısa Dönemli Hedef

 

Mustafa, Trafiğin anlamını bilir.
Öğretimsel Hedef

 

(Beceri öğretimi olduğu için tüm öğretimsel hedefler tek bir BÖP üzerinde verilmiştir.)
Öğretim Süreci

A) Öğretimin yapıldığı yer

 

Sınıf ortamı

B) Araç-gereçler Çeşitli trafik resimleri, kitapları, ışıklı trafik uyarı cihazı resimleri.
C) Öğretimde kullanılan yöntemler/teknikler Açık anlatım, Tekrarlama, Doğrudan öğretim yöntemi, soru-cevap, gösterip yaptırma,

 

D) Süre 26.Kasım.2012 / 07. Aralık.2012
E) Dersin işlenişi

 

Çalışmaya başlarken öğrencinin dikkati çekilecek, çalışmanın amacı, uyması gereken kurallar ve çalışmayı bitirdiğinde kazanacağı ödül  öğrenciye söylenecek ve çalışmada kullanılacak araç-gereçler tanıtılacaktır. Daha sonra öğretmen taşıt, insan kavramına dikkat çeker. Taşıt ve insanların yollar üzerindeki hareket düzenine trafik denildiğini söyleyerek model olur. Öğrencinin de öğretmenin anlattığı şekilde taşıtların ve insanların yol üstündeki hareket düzenine ne denildiğini söylemesini ister. Öğrenci becerinin basamaklarını yerine getiriyorsa ödüllendirilecek, yerine getiremiyorsa uygun ipucundan başlanarak, yardımla öğrencinin basamakları yerine getirmesi sağlanacaktır. Daha sonra öğrencinin her beceri basamağındaki durumu BÖP Değerlendirme Formu’na kaydedilecektir.

 

F) Değerlendirme

 

BÖP değerlendirme formu kullanılarak başlangıç, öğretim süreci ve izleme değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 

 

        Nursel GÜREZ                                                                                          İbrahim AYHAN

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni                                                                           Müdür Yardımcısı

 

BÖP DEĞERLENDİRME FORMU

 

Öğretimsel Hedefler

Başlangıç

Değerlendirmesi

1. Trafiği oluşturan öğelerin taşıtlar, insanlar ve yollar olduğunu söyler.
2. Taşıtların ve insanların yol üzerindeki hareket düzenine “trafik” denildiğini söyler
 

 

Değerlendirme sistemi:  +: Bağımsız           S: Sözel yardım            M: Model olma              F: Fiziksel yardım


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , , ,
Eklenme Tarihi: 20 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.