Tarih Dersi Günlük Ders Planı Örneği 2016

yorumsuz
6.867 kez okundu

Sitemiz tarih öğretmeni tarafından özgün olarak hazırlanan tarih dersi örnek günlük ders planı aşağıdadır.

DERS PLANI

 

Dersin Adı ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
Sınıf 12-A
Ünite 1.ÜNİTE: 20. YY. BAŞLARINDA DÜNYA                     
Konu F. İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE AVRUPA

1. Barışın Sürekliliğini Sağlama Çabaları

2. Avrupa’da Sosyal ve Ekonomik Hayat

Süre 80 dk.(2 Ders Saati)
Öğrenci Kazanımları;

Hedef ve Davranışlar.

İki savaş arası dönemde Avrupa’da meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri kavrar.
Ünite Kavramları ve Sembolleri; I.Dünya Savaşı, Paris Konferansı, Monroe Doktrini, Çarlık, Basmacı Hareketi, OrtaDoğu
Öğretme-Öğrenme,

Yöntem ve Teknikleri:

Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Not Tutma, Test Çözme, Özet ve Tekrar
Kaynak.Araç ve Gereçler: Akıllı Tahta, Ders Kitabı, Üniversite Hazırlık Kitapları ve Testleri, Harita, Sözlük
ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ Sözel-Dilsel: – Öğretmen tarafından derste öğrenilecek konuların tahtaya yazılarak, neyin niçin öğrenileceği hakkında ön bilgi verilmesi.

– Konuyla ilgili kavramların açıklanması.

– Konunun Öğretmen tarafından özetlenmesi ve açıklamalar yapılması.

– Öğrencilere konuyla ilgili sorular yöneltilmesi, verilen cevapların değerlendirilerek yanlış bilgi ve anlamaların düzeltilmesi.

– Konuyla ilgili bilgilerin tartışılması ve değerlendirilmesi.

– Anlaşılamayan noktaların tekrar açıklanması.

– Harita ve sözlük bilgisinin değerlendirilmesi.

– Konuyla ilgili örnek test ve soruların değerlendirilmesi.

Doğacı:
Sosyal-Kişiler arası:
Mantıksal:
İçsel-Bireysel:
Görsel-Uzaysal:
Bedensel:
ÖZET: 1) Barışın Sürekliliğini Sağlama Çabaları

Milletler Cemiyeti: I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını ve sürekliliğini sağlamak amacıyla 10 ocak 1920 tarihinde Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kuruldu. başlangıçta 18 üyesi olan Millwetler Cemiyeti’ne Türkiye 1932 tarihinde üye olmuş, cemiyetinin üye sayısı 63’e kadar çıkmıştır.

Locarno Antlaşması: Locarno Antlşaması I. Dünya Savaşı sonrası, dünya barışını korumaya yönelik bir diğer gelişmedir. 1 aralık 1925 tarihinde Londra’da imzalanan bu antlaşmaya katılan devletler Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya’dır. bu antlaşma Avrupa’da gerginliği azaltsa da bu durum kalıcı olamadı.

Briand-Kellog Paktı: ABD önderliğinde 27 ağustos 1928 tarihinde Paris’te imzalanan bu pakta katılan ülkeler İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya ve Belçika’dır. birlik savunmaya dayanmayan savaşı kanun dışı saymış ve uluslararası anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesini esas almıştır.

Tüm bu çabalara rağmen uluslararası anlaşmazlıklar ve çıkar çatışmaları devam etmiş, II. Dünya savaşının çıkması da engellenememiştir.

2) Avrupa’da Sosyal ve Ekonomik Hayat

I. Dünya Savaşı milyonlarca insanın ölmesinin yanı sıra ABD ve Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik hayatında önemli değişikliklere yol açtı.  savaş nedeniyle başta ağır sanayi, silah ve motorlu taşıt imalatı canlandı. yeni üretim teknikleri ve teknolojiler devreye girdi. sanayileşmiş ülkelerin çoğunda ekonomik atılımlar yaşandı. en ağır darbeyi Orta ve Doğu Avrupa aldı. SSCB, sınırlarını ticarete kapatırken Almanya’da hızla yükselen enflasyon ekonomik felç oluşturdu. buna bağlı olarak işsizlik arttı. kırsaldan kentlere göç hızla arttı. avrupa ekonomisi ancak 1924’ten sonra düzelmeye başladı.

 

ÖLÇME ve  DEĞERLENDİRME:

 

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girişi hakkında bilgi veriniz.

Locarno Antlaşmasının önemini belirtiniz.

Dersin Diğer Derslerle     İlişkisi:  
Planın Uygulanmasına

İlişkin Açıklamalar:

 

 

 

 

 

 

Tarih Öğretmeni                                                                                                         Okul Müdürü

 

 

 

 


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 19 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.