Eğitimde Rehberlik Neden Önemlidir

yorumsuz
3.004 kez okundu

Eğitimde Rehberlik Neden Önemlidir

 

Ülkemizde 66 aylıktan itibaren tüm çocuklar ilkokula başlar. Zorunlu eğitim kapsamında olmasa da daha küçük yaşlarda anaokuluna giden çocuklar da vardır. Okullarda farklı öğrenme seviyelerine sahip, kişisel olarak birbirinden pek çok farklı özelliği olan, yetenek ve ilgi alanları değişkenlik gösteren çocuklar vardır. 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin her kademesinde rehberlik hizmetleri mevcuttur. Öğrenci sayısının çokluğu aynı sayıda çoklu problemleri de beraberinde getirmektedir. Okullarda öğrenciler sadece bilişsel beceriler değil duyuşsal ve devinimsel beceriler de kazanırlar. Çağdaş eğitim yaklaşımlarında öğrenci bir bütün halinde bu becerilerin eğitimini almalıdır felsefesi vardır. Öğrenci bu eğitim sürecinde kendisini tanır. Yetenek ve ilgilerini keşfeder. İlgi alanlarına göre meslek seçimini belirler ve hayatına bu akışa göre yön vermeye başlar. Rehberlik en temelde öğrenciye kendi tanımasında yardımcı olur.

Rehberlik hizmetleri nelerdir? İlkokulda rehberlik hizmetleri neden önemlidir? Eğitimde rehberlik nasıl olmalıdır?  Eğitimde Rehberlik Neden Önemlidir ? Rehberlik hizmetinin amaçları nelerdir? Rehberlik hizmetinden kimler yararlanabilir? Rehberlik öğretmeni olmak için hangi şartlar aranır? Rehberlik öğretmenliği taban ve tavan puanları nelerdir? Rehberlik hizmeti kimlere sunulur? Rehberlik hizmetini kimler verebilir? Okullarda rehberlik hizmeti kim tarafından yürütülür? Rehberlik ve Araştırma Merkezi nedir? Rehberlik hizmetlerinden özel eğitim öğrencileri nasıl faydalanır? Okullarda çok farklı seviyede öğrenciler vardır. Her öğrenci kendine hastır ve biriciktir. Rehberlik bu düşünceyle tüm öğrencilere eşit şekilde yaklaşır. Okullarda her kademede rehberlik hizmeti sunularak eğitim ve öğretimin kalitesi arttırılabilir. Rehberlik hizmetleriyle öğrencilere istendik davranış değişiklikleri kazandırılır.

Rehberlik tüm gelişim alanlarına yönelik yeterlilikler kazandırmak için önemli bir köprüdür. Rehberlik hizmetleriyle birlikte çocuk kendi kendine yetebilmeyi, kendine olan güvenini arttırmayı ve sorunlara akılcı pratik çözümler bulmayı öğrenir. Eğitimin ilk kademesi olan ilkokul döneminde öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla 4 yıl boyunca eğitim görürler. Bu devrede sağlıklı bir rehberlik hizmetiyle öğrencilerde işbirliği, sorumluluk, öz güven, liderlik, yardımlaşma, hoşgörülü olma gibi pek çok sosyal özellikler kazanabilirler. Anaokulu ve ilkokul kademesinde rehberlik hizmetleri kapsamında eğitici oyunlar olmalıdır. Eğitici oyunlar çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirmekte ve kalıcı öğrenmeler sağlamaktadır. Rehberlik eğitimin her kademesinde öğrencilere hayata karşı olumlu tutum geliştirme, verimli ve etkin ders çalışma becerisi ve sevdiği ilgi duyduğu mesleği seçme ve insanlarla sağlıklı ilişkiler kurma fırsatları yaratır.

Rehberlik hizmetleri belli bir dönemde değil sürekli olmalıdır.Eğitimde Rehberlik Neden Önemlidir , Öğrencilere ve öğretmenlere verilen rehberlik hizmetlerinin yanında velilere verilen rehberlik hizmetleri de çok önemlidir. Eğitim öğretim sürecinde okul-aile-öğrenci işbirliği oldukça faydalıdır. Okullarda rehberlik hizmetleri belirli bir plan ve program çerçevesinde yürütülmektedir. Okuldaki tüm öğretmenler rehberlik hizmetlerine yardımcı olmalıdır. Birey tüm bu rehberlik hizmetleri ile kendi hayatı ile ilgili sağlıklı ve gerçekçi kararlar alabilir. Kendisine uygun mesleği seçebilir. Eğitimde rehberlik neden önemlidir? Sorusuna cevap verelim. Öğrenci odaklı yapılandırmacı eğitim felsefesini benimseyen eğitim sistemimizin temel taşlarından biri de rehberlik ve danışma hizmetleridir. Rehberlik hizmetleri alanında uzman kişilerce yapılır. Doğru bir rehberlik hizmeti ile eğitimde kalite yükseltilir.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler:
Eklenme Tarihi: 21 Ocak 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.