Antropoloji Mesleğini Tanıyalım

1 yorum
181 kez okundu

Antropoloji mesleği ile ilgili bilgilerin yer aldığı meslek tanıtım sayfası.

ANTROPOLOG (ANTROPOLOJİ)’U TANIYALIM

MESLEĞİN TANIM

Antropolog,  evrenin  ve  dünyanın  oluşumu,yaşamın  başlangıcı  ve  gelişimi,insanın  biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla farklılıklarını araştıran kişidir.

GÖREVLER

Toplumların kültürel ve biyolojik özellikleri hakkında bilgi toplar,

Belli  bir  toplumda  yaşayan  insanların  beden  yapısı  özelliklerini  saptar,  bedensel özelliklerinin standartlarını ortaya koyar,

İnsanın biyolojik yapısının gösterdiği çeşitliliği ve biyolojik yapının  zaman içerisinde gösterdiği değişimi inceler,

Toplumlardaki  çeşitli  kültürleri  benzerlik  ve  farklılıklarına  göre  inceler,  kültürel değişme olgusunu irdeler,

Kültürleri  hem  kendi  özgül  bütünlüğü  içinde  inceler  hem  de  kültürler  arası araştırma yapar,

Kültürel  alandan  derlediği  verileri  karşılaştırmalı  yöntemle  analiz  eder,  kültürel sorunlara çözümler üretir,

Çeşitli  insan  grupları  arasında  yaşayarak,  davranışlarını,  adetlerini  gözlemler, çalışmaları doğrultusunda bazı gruplara anket uygular,

Çalışmalarını  araştırma  konusuna  göre  din,  siyaset,  aile  yapısı,  aile  içi  ilişkiler,

akrabalık  sistemleri,  toplumsal  değerler,  kentleşme  ,  toplumsal  değişimler  vb. konularda yoğunlaştırır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Ses ve görüntü kayıt cihazları (Fotoğraf makinesi,Teyp, Kamera vb.)

Anket ve görüşme formları,

Çeşitli büro malzemeleri.

ANTROPOLOG’DA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Antropolog olarak çalışmak isteyenlerin;

Tarih, biyoloji  ve sosyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

Toplumların biyolojik ve kültürel özelliklerine ilgi duyan,

Araştırma gücü yüksek ve ilgisinin yanı sıra bilimsel meraka sahip,

Ayrıntılarla uğraşmayı seven,

Gözlem yeteneği gelişmiş,

Analitik düşünme gücü yüksek,

Dikkatli ve sabırlı,

İnsanlarla iletişimi iyi

kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Antropolog,  oldukça  çeşitlilik  gösteren  çalışma  alanına  sahiptir.Kent,  kasaba,  köy  gibi farklı  büyüklükteki  ve  farklı  bölgelerdeki  yerleşim  birimlerinde  insan  topluluklarını biyolojik  ve/veya  kültürel  açıdan  incelemek  amacıyla  farklı  bölgelere,  kentlere  yada ülkelere  gidebilir.Bu  alanlarda  çalışma  süresi  değişkenlik  göstermektedir.Birkaç  aydan birkaç yıla yayılabilir.Gittiği alana göre çalışma koşulları zorlayıcı olabilir.Çalıştığı ortamda her zaman kendisinden farklı insanlarla karşılaşır.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin  eğitimi,  Dil  ve  Tarih  Coğrafya  Fakültesi ve üniversitelerin     Fen  Edebiyat Fakültelerinde  verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Tarih,

Sosyoloji,

Psikoloji,

Biyoloji,

Matematik,

Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE  GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yükseköğretime  Geçiş  Sınavı  (YGS)  ve  Lisans  Yerleştirme  Sınavı  ’nda  (LYS) “Antropoloji” lisans programı için yeterli  “TM-3” puan almak.

Öğrenci  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  (ÖSYM)  Tercih  Bildirim  Formunda  “Antroploji”  lisans  programı  ile  ilgili  en  az  bir  yüksek  öğretim  programını  tercih etmek gerekmektedir.

Bu  yükseköğretim  programında  öğrenim  görmek  isteyen  adaylar  liselerin  Türkçe-Matematik alanından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Antropoloji programında eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince :

  1. yılda; Biyolojik ve kültürel antropoloji bilimlerinin kapsamını tanımlayan temel nitelikli giriş dersleri. Bunlara  ek  olarak,  antropoloji  ile  yakından  ilişkili  olan  biyoloji,  sosyoloji, tarih, uygarlık tarihi, arkeoloji, felsefe, doğa tarihi gibi alanlardan giriş dersleri verilir.
  2. yılda; İnsan biyolojisi,  insan  bedeninin  ölçülmesi,  istatistik,  genetik,  antropoloji kuramları,  akrabalık  sistemleri,  alan  araştırması  gibi  daha  spesifik  alanlara  temel oluşturacak;  insanı  biyolojik  ve  kültürel  açıdan  incelemede  yardımcı  olabilecek  temel dersler verilir.
  3. ve 4.  yılda; Antropoloji  biliminde  uzmanlaşma  gerektiren  dersler  verilmektedir.

Biyolojik antropoloji alanında çalışacak olanlar için, evrim ve evrim düşüncesinin gelişimi, canlılığın evrimi, insan evrimi, insanda büyüme ve gelişme, insanda biyolojik çeşitlilik, adli antropoloji, diş antropolojisi, paleopatoloji, beslenme, ergonomi, insanın kültürel yapısının değişimi  vb.  kültürel  antropoloji  alanında  çalışacak  olanlar  ise  din,  cinsiyet,  ekonomi, ekoloji, kültürel değişim, tıbbi antropoloji, dil antropolojisi, psikolojik antropolojisi, kent ve sanayi antropolojisi, geleneksel toplumlar, ekonomi vb. insan toplulukları ve kültürleriyle

ilişkili özelleşmiş dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Antropoloji bölümünü bitirenler “Lisans Diploması” ile “ Antropolog” unvanı alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Antropologlar  ,  üniversitelerde,  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı  bünyesindeki  kurum  ve   kuruluşlarda  (HAGEM,  müzeler  vb  ),  Devlet  Planlama  Teşkilatı  ,  Türkiye  İstatistik Kurumu, TRT, belediyeler, kadın ve aile araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları gibi kuruluşlarda araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra araştırma şirketleri, basın-yayın kuruluşları, ergonomi alanında çalışma yapan kuruluşlar,danışmanlık şirketleri, reklam  şirketleri,  sosyal  sorumluluk  projeleri  başlıca  çalışma  alanlarıdır.  Son  dönemde şirketlerin  insan  kaynakları,  stratejik    pazarlama,  halkla  ilişkiler  müşteri  hizmetleri departmanlarında da görev almaya başlamışlardır.. Özellikle insan kaynakları yönetimi ile tüketici  davranışlarını  ele  alan  pazarlama  uygulamaları  antropologların  görev  alması gereken  alanlar  haline  gelmektedir.Günümüzde  istihdam  konusunda  yaşanan  sıkıntı antropoloji mezunlarını da etkilemektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde  Öğretim  elemanı  olarak  görev  alanlar  akademik  kariyer  yapabilirler. (Araştırma  Görevlisi,  Doktor,  Yard.  Doç.,  Doçent  ve  Profesör)  Başka  işyerlerinde çalışanlar ise gösterecekleri performansa ve gerekli  diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak yönetim kadrolarında yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER

Psikolog,

Biyolog,

Sosyolog,

Etnolog.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Eklenme Tarihi: 13 Haziran 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.