Astronom Kimdir, Nasıl Olunur?

yorumsuz
239 kez okundu

Meslekleri tanıyalım. Astronom nasıl olunur? Astronom ne iş yapar?

ASTRONOM

TANIM

Evrende  bulunan  güneş  sistemi,  galaksiler,  yıldız  kümeleri,  samanyolu  gibi  kütlelerin oluşumunu,  hareketlerini,  fiziksel  durumunu,  kimyasal  bileşimini,  diğer  maddelerle  ve ışınımla olan etkileşimlerini, zaman ve uzay içindeki evrimini inceleyen kişidir.

GÖREVLER        

Optik ve radyo teleskopuna yerleştirilen kamera, spektrometre, radyometre, fotometre, mikrometre ve diğer özel araçlarla, galaksilerin, yıldızların, yıldız sistemlerinin, güneşin, gezegenlerin, uyduların ve gökle ilgili diğer olguların, boyutlarını, kültürlerini, şekillerini, yapılarını, parlaklık ve  hareketlerini gözetler, göreceli durumları hesaplar,  Gezegenler ile ay ve güneşin dünyaya göre durumlarını gösteren zaman tablolarını matematiksel olarak hesaplar,

Evren, yıldız sistemlerini, yıldızların yapısını ve gelişmesini, uzay ve zaman arasındaki ilişkileri, gök cisimlerinin hareketlerini teorik olarak inceler,

Güneş ve yıldız sistemlerinde meydana gelen değişiklikleri dürbünlü fotoğraf makinesi ile resimler, güneşteki patlamaları ve şiddetini saptar, astrografi aracılığı ile güneşteki lekeleri disk üzerine işaretler, lekelerin dönme eksenine göre enlem ve boylamını ölçer, lekeleri gruplandırır,

Elde edilen veri veya gözlem sonuçlarını bilgisayara yükler, çıkan sonuçları belirli sürelerde uluslararası güneş verileri toplama merkezine gönderir.

Bilimsel araştırmalarda kullanmak için fotoelektrik, fotometre ile yıldızların ışık değişimlerini inceler,

Astronomik gözlemler sonucu, elde edilen bilgileri, kuramsal çalışmalar yardımıyla analiz eder. Kuramsal modelleri yeni gözlemlerle denetler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Aynalı ve mercekli teleskoplar,

Mikrometreler,

Spektroskoplar,

Radyometre ve radyo teleskoplar,

Bolometreler,

Radyasyon kaydedici cihazlar,

Astograflar,

Kameralar,

Dürbünlü fotoğraf makineleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Astronom olmak isteyenlerin,

Normalin üstünde genel yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip,

Fizik ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,

Görme organı sağlam, görüşü keskin,

Dikkatini uzun süre belli bir noktada yoğunlaştırabilen ve çok küçük ayrıntıları algılayabilen,

Doğa olaylarını derinlemesine incelemekten hoşlanan, meraklı ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Astronomlar  gözlemevlerinde,  gözlemci  üniversitelerde  öğretim  elemanı  olarak    görev yaparlar. Gözlemevlerinde ortam sessiz ve düzenlidir. Astronomlar gece gözlem yapmak için nöbet tutmak durumunda kalabilirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Astronomi  eğitimi  ülkemizde  üniversitelerin  fen  fakültelerine  bağlı “Astronomi ve Uzay Bilimleri” bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik,

Fizik,

Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Astronomi eğitimine girebilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yükseköğretime  Geçiş  Sınavı  (YGS)  ve  Lisans  Yerleştirme  Sınavı  ’nda  (LYS) “Astronomi ve Uzay Bilimleri” lisans programı için yeterli  “MF-1” puan almak.

Öğrenci  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  (ÖSYM)  Tercih  Bildirim  Formunda  “Astronomi  ve  Uzay  Bilimleri”  lisans  programı  ile  ilgili  en  az  bir  yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu  yükseköğretim  programında  öğrenim  görmek  isteyen  adaylar  liselerin Fen,  Fen Bilimleri,  Klasik Fen, Matematik,  Tabii Bilimler alanından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına  göre  ÖSYM  tarafından  yapılan  yerleştirme  işleminde  diğer  alanlardan mezun  olanlara  göre  daha  yüksek  bir  ağırlıklı  puan  elde  etmekte  ve  öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır, Lisans eğitiminde birinci yılda matematik ve fizik ağırlıklı temel  dersler,  sonraki  yıllarda  bilgisayar  kullanım  becerisini  artırmayı  hedefleyen dersler vardır.

Öğrenciler  eğitimin  1.  yılında; Matematik,  Fizik,  Fizik  Laboratuarı,  Soyut Matematik,Analitik  Geometri  ve  Genel  Astronomi

  1. yılında; Genel Astronomi, Astronomi  Tarihi,  Küresel  Astronomi,  Teknik  Elektrik,  Astronomide  Veri  Analizi, Astronomide Sayısal Çözümleme, Adi Diferansiyel Denklemler, Kısmi Türevli Denklemler, Basıc  Programlama  ve  Temel  Kimya,
  2. Yılında; Gezegenler Sistemi,  İstatistik, Astronomi, Astrofizik, Gök Mekaniği, Genel Programlama, Kuantum Fiziği ve Laboratuarı, Elektronik  ve  Laboratuarı,
  3. yılında; Astrofizik, Radyo  Astronomi,  Yıldız  Atmosferi, Güneş  Fiziği,  Gözlemsel  Astronomi,  Pratik  Astronomi  derslerini  alırlar.Ay  ve  Güneş Tutulmaları, Yüksek Enerji Astrofiziği, Nümerik Analiz, Çift Yıldızlar, Kozmolojiye Giriş, Değişen  Yıldızlar,  Spektral  Analiz  Yöntemleri,  Plazma  Fiziği  ve  Galaksiler  seçmeli derslerdir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini  başarı  ile  tamamlayanlara “Lisans  Diploması”  ve” Astronom “ unvanı verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Astronomi  bölümü  bulunan  fakültelerde  araştırma  görevlisi  olarak  akademik  kariyere başlayabilirler.Gözlemevlerinde  astronom  olarak  görev  alabilirler.Diyanet  İşleri Başkanlığının  namaz  vakitlerinin  ve  Hicri  Takvimin  hesaplanmasıyla  ilgili  biriminde astronom unvanıyla çalışabilirler . Meteoroloji, bilgisayar programlama, matematik ve fizik konularıyla ilgili alanlarda Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektörde çalışabilirler. Bu alanla  ilgili  eğitim  görenlerin  kendi  alanlarında  iş  bulma  olasılığı  zayıftır.  Son  yıllarda üniversitelerimizde  çalışan  Türk  Astronomların  sayısı  100  civarındadır.  Ancak  çoğu öğrenimleriyle  ilgili  iş  bulamasalar  da  matematik,  fizik  ve  bilgisayarla  ilgili  işlerde çalışabilmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra  yüksek lisans ,doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve

akademik  kariyer  yapabilirler.  Astronomi  bilimi  dallarından  (Genel  Astronomi,

Astrofizik, Uzay Bilimleri vb.) herhangi bir alanda uzmanlaşabilirler.

BENZER MESLEKLER

Fizikçi,

Matematikçi,

Uzay Mühendisi.

EK BİLGİLER

ASTRONOMİ BİLİM

DALLARI

Güneş sistemi, yıldızlar, yıldız kümeleri, samanyolu diğer galaksiler, galaksi kümeleri ve

bu  yapılar  arasına  yayılmış  gaz  ve  toz  bulutları  astronominin  inceleme  alanındaki

cisimlerdir.  Kullanılan  inceleme  yöntemi,  amaç ve  konuya  göre  iç içe girmiş  birçok  dala

ayrılan  astronomi  bilim  dalları  içinde  en  önemlileri  genel  astronomi,  astrofizik  ve  uzay

bilimleridir. Pozitif bir bilim dalı olan astronominin astroloji ile ilişkisi yoktur.

GELECEKTE MESLEKTE

GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Astronomi  yaşamın  kökenine  hatta  uzak  geleceğine  de  ışık  tutmaktadır.  İnsanlık

astronomi  bilgisini  kullanarak  evrende  var  olması  beklenen  yaşam  kolonileriyle  iletişim

kurma çabası içindedir. Uzak geleceğini başka dünyalarda aramaktadır.

Gelecek  yüzyılda  kurulması  planlanan  uzay  istasyonları,  ay  üssü,  mars  üssü  bu  arayışın

birer adımıdır. Atılacak olan bu adımlar için gittikçe daha fazla astronomik bilgi ve daha

fazla  teknolojik  çalışma  gerekmektedir.  Astronomik  bilgi  için  gerekli  olan  deneysel

çalışmalar  büyük  yatırımlar  gerektirmektedir.  Gelişmiş  ülkeler,  Türkiye  bütçesini  aşan

çok büyük paralar harcayarak uzay araştırmaları yapmaktadırlar.

Ülkemizde  batılı  anlamda  astronomi  çalışmaları  Cumhuriyet  döneminde  başlamış  yavaş

fakat  kararlı  bir  gelişmeyle  bugüne  gelmiştir.  Astronomlarımız  kısıtlı  olanaklarla

çalışmalarını  sürdürmektedirler.  Bilimsel  araştırmalara  katılım  gençlerde  daha

fazladır.  Son  yıllarda  genç  astronom  sayısında  artış  olmuştur.  Ulusal  gözlemevlerinin

kurulmasıyla  aktif  ve  genç  astronomlara  gereksinme  duyulacağı  düşünülerek,  genç

gökbilimcilerin yetişmesine verilen önem de zamanla artmaktadır.Bu  amaçla  TÜBİTAK,  Astronomi  Derneği  ve  bazı  araştırma  uygulama  merkezlerinin

desteğiyle sempozyumlar ve seminerler düzenlenmektedir. Gençler yurtdışındaki bilimsel

toplantılara  katılmaları  için  teşvik  edilmekte,  üniversiteler  ve  TÜBİTAK  gibi  yurtiçi

kuruluşlarla NATO gibi yurtdışı kuruluşlar tarafından parasal olarak desteklenmektedir.

Böylece astronomi çalışmalarındaki gelişme zamanla artacaktır.


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 14 Haziran 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.