Bilişim Sistemleri Mühendisliği

1 yorum
240 kez okundu

bilisim-sistemleriMeslekleri tanıyalım. Bilişim sistemleri mühendisliği mesleğini tanıyalım. Nasıl sistemleri mühendisi olunur? Bilişim sistemleri mühendisi ne iş yapar? Nerelerde çalışır? İş bulma olanağı nasıldır? Bu sayfamızda bu ve benzer sorulara yanıt bulabileceksiniz. Bilişim sistemleri mühendisliği ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

BİLİŞİM MÜHENDİSİ KİMDİR? TANIM

Sistem yaklaşımı ile her türlü işletmenin bilgi sisteminin mevcut teknoloji desteği ile tasarlanması ve en iyi koşullarda çalıştırılması ile ilgilenen kişidir.

BİLİŞİM MÜHENDİSİNİN YAPABİLECEĞİ İŞLER (GÖREVLERİ)

– Her alandaki işletmenin Bilişim Sistemlerinin tasarımı ve çalıştırılmasını yapar,

– Veritabanı sistemlerinin tasarımını ve gerekli yazılımların geliştirilmesini sağlar,

– Bilgisayara yaptıracağı işi veya bilgisayar yardımı ile çözeceği sorunu belirler,

– Mevcut mikro işlemci, onun ara yüzleri ve çeşitli tüm devreleri kullanmak suretiyle amacı  gerçekleştirebilecek  donanımı  kullanacağı  ortamların  fiziksel  şartlarına uyacak şekilde tasarlar,

– Donanımı çalıştırır, varsa eksiklerini bulur ve giderir,

– Donanım diğer bilgisayar birimlerince tanınması için gerekli yazılımları hazırlar,

– Yazılım ve donanımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, bu teknolojinin  kullanım yönergesi hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar,

– Yazılım geliştirme ve yazılım standartlarının oluşturulmasını sağlar,

– Sistem programcısı olarak görev yaparlar,

– Yeni işletim sistemleri üzerinde çalışarak yeni bilgisayar programları geliştirir,

– Kullanım seviyesi daha gelişmiş olan yeni  işletim sistemlerini eskileri ile  değiştirir,

– Yeni yazılımlar geliştirerek sisteme destek olur,

– Sistem çözümleyici olarak görev yapar,

– Kuruluşun işlevine göre bilgisayar donanımı ve yazılımı ihtiyacını saptar

– Bu uygulama sistemini belli zamanlar içersinde kurar,

– Sistemin  iyileştirilebilmesi  için  gerekli  yöntemleri  kullanılacak  araç  ve  gereçleri, çalışacak personeli belirler,

– Her  aşamada  yapılacak  işlerle  ilgili ayrıntılı  yönergeler  hazırlar, karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır ve personele bunlarla ilgili bilgi verir,

– Bilgisayar  sisteminin  kurulduğu  kuruluşta  sistem  uzmanı  olarak  gerek  donanım gerekse yazılım alanlarında hizmet verir,

– Bilgisayar ağ tasarımı ve ağ yöneticiliği yapar,

– Web uygulamaları gerçekleştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Donanım Parkı (PC, iş istasyonu, çok kullanıcılı sistem, ana bilgisayar, terminal  yazıcı, deney seti, macintosh)

– Cd, memory stick vs.

– Yazılım Parkı(çok sayıda derleyici paket yazılımı, veri tabanı yazılımları, çeşitli kelime işlem, veri  tabanı, grafik  yazılımları, işletim  sistemleri, programlama  dilleri, uzman sistem yazılımları, algoritma yazılımları, smilatörler vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bilişim Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin;

– Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,

– Fen ve matematik alanlarına ilgi duyan,

– Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne sahip,

– Bir işi öğelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisine sahip,

– Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan,

– Dikkatli, sabırlı,

– Ekip çalışmasına yatkın,

– Yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen, iyi bir araştırmacı,

kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bilişim sistemleri mühendisi genellikle iyi aydınlatılmış, temiz büro ortamında  çalışır. Çalışırken  üst  yönetimle,    meslektaşlarıyla  ve  iş  sahipleri  ile    iletişim  halindedir.

Gerektiğinde donanım alanında teknisyen ile beraber müdahale yapar.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Üniversitelere bağlı ilgili fakültelerin (Mühendislik) Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI

GEREKEN DERSLER

– Matematik,

– İngilizce.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bilişim Sistemleri Mühendisliğinin eğitim süresi 4 yıldır.

Temel  derslerin  yanı  sıra, Bilgisayar  Mühendisliği  ve  İşletme  bölümlerinden  alınan dersler eşit olarak yapılır.

Elektronik mühendisliği ve donanım dersleri en aza indirilmiştir.

Bu bölümde, bilgisayarın iç  yapısından çok, kullanımı ve uygulama alanları ile ilişkilidir.

Eğitimin

1.yılında

Bilgisayar ve Programlamaya Giriş, İngilizce, İktisat, Matematik, Genel Fizik, Türkçe,

Algoritma ve Programlama.

2.yılında

Difransiyel  Denklemler ve  Lineer  Cebir, Yönetim  ve Organizasyon,  Veri  Tabanları ve

Algoritmaları,  Dijital  Mantık  Tasarımı,  Sayısal  Analiz,  Elektriğin  Temelleri,  Atatürk

İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Farklı Bilişim Yapıları, Dijital Tasarım, Bilgi Mimarlığı, Nesne

Merkezli Programlama.

3.yılında

Bilişim  Teknolojilerin  Temelleri, Operasyon Sistemleri, Nesne Merkezli Programlama,

Yönetim Bilimi, Pazarlama, Veri Tabanları ve Organizasyon, Üretim Sistemleri Analizi,

İşaret ve Sistemleri, Yazılım Mühendisliğine Giriş.

4.yılında

Bilgisayar Ağları Veri Depolaması, Bilgisayar Ağ Tasarımı, Yönetim Bilişim Sistemleri,

Fabrikasyon Bilgi Sistemleri, Elektrik İş ve Ticaret Sistemleri,

gibi dersler okutulur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN TÜRKİYE İŞ KURUMU 4

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara  “Bilişim Sistemleri Mühendisliği” lisans diploması

ve “Bilişim Sistemleri Mühendisi ” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kamu-Özel  sektör  ayrımı  olmaksızın,    Bankalar,  Sigorta  şirketleri, Yazılım  hizmeti sunan  şirketler,  Telekominikasyon  şirketleri,  Ulaştırma  ve  Lojistik  şirketleri ile bağımsız yazılım sistemi kurmak isteyen tüm şirketlerin bünyesinde bilişim sistemleri mühendisleri  çalıştırılmaktadır.  Fabrikalarda  üretim  tezgâhlarının yazılımlarının kontrolü  ve  yüklemeleri  yapabilir. Bilişim  Sistemleri  Mühendislerinin istihdamında hizmetin  niteliği  herhangi  bir  önem  arz  etmemekte  olup  bilgisayara  dayalı  bilgi  ve hizmetin sunulduğu tüm sektörlerde çalıştırılmaları mümkündür.

EĞİTİM SONRASI

Bilişim  Sistemleri  Mühendisleri  ilk  işe  başlayışta  asgari  ücretin  iki  ile üç  katı  arası değişen  oranlarda  bir  ücret  seviyesinden  işe  başlamalarına  rağmen,  ücretler  zaman içerisinde  tecrübe,  iş yerinin  personel  ve  ücret  politikaları  ile  kurumsallaşma  gibi oluşumların etkisine bağlı olarak artmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

– Bilişim  Sistemleri  Mühendisleri lisans  eğitiminden  sonra  akademik  kariyer yapabilirler.

– Çalıştıkları  kurum  ve  kuruluşlarda,  mesleklerindeki  gelişime  ve  verimliliklerine paralel olarak yönetim kademelerine yükselebilirler.

– Kendi işlerini kurarak kendi işlerinin patronu olabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Bilgisayar Mühendisi,

– Matematik Mühendisi,

– İşletme,

– Yazılım Mühendisi,- Sistem Mühendisi.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek Elemanları,

– 2010 (ÖSYS)  Tercih Kılavuzu,

– Doğuş Üniversitesi Bilişim Sistemleri Müh.A.B.D.,

– ÖSYM  (Öğrenci  seçme  ve  yerleştirme  Merkezi)  Yüksek  Öğretim  Programları  ve

kontenjanları kılavuzu -2010,

– Meslek  Yüksek  okulları ve Açık  Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının  Lisans

Öğrenimine Dikey geçiş sınavı 2010 kılavuzu,

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 14 Haziran 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.